1996 - Vám- és Pénzügyőrség zászlajának megáldása - Ladocsi Gáspár

Vám- és Pénzügyőrség zászlajának megáldása

Budapest, Parlament, 1996 - Elmondta: Dr. Ladocsi Gáspár dandártábornok, tábori püspök

 

Egy zászló felemelése három erény melletti elkötelezettséget állít az emberek elé: a hűség, a bátorság és a becsületesség erényeit. Ezek az erények mindig tettekben őrizhetők meg, - de a megőrzésük nem elegendő, gyümölcseit, közjót szolgáló eredményeit a megbízó polgároknak állandóan élvezni van joguk.

1. A hűség a szeretet alapjára építkezik, a haza közjavának szeretet kemény és szép szolgálat. Szent Máté, a vámos, a pénzügyőrök védőszentje ismerte a különbséget az érdektől vezérelt vámszedő és a nép javát szolgálósáfár között. Így kérjük Szent Máté apostol segítségét a Vám- és Pénzügyőrség testületi zászlaja alatt lévő dolgozóra és családtagjaira.

2. A bátorság a szolgálatnak elengedhetetlen erénye. A helytállás és az áldozatvállalás a mutatója. Nem a rendkívüliségben, hanem a mindennapiságban hozza meg gyümölcsét. Jól tudta ezt Benedetto Odescalchi, a későbbi Boldog XI. Ince pápa, hazánk török uralomtól való felszabadításának fáradhatatlan bajnoka. Legyen égi pártfogója a mindennapok monotonságában helytálló és áldozatos lelkületű magyar vám- és pénzügyőröknek!

3. A pénz a gonoszság eszközeként az „ördög ganéja” - a szelíd Assziszi Szent Ferenc szavai szerint - de a becsületes ember kezében a jóság mutatója, elengedhetetlen eszközlője. A szegénynek alamizsnát osztó - ma úgy mondanánk a szociális gondokat oldozgató - Árpád házi Szent Erzsébet kezében a pénz a becsület, sőt a megbecsülés jele és tanúja volt. Segítse Ő, a méltán világhírű magyarországi Szent Hercegnő, vám- és pénzügyőreinket, a pénzembert szolgáló becsületének előmozdításában.

A három pártfogó szentnek, Máté apostolnak, XI. Ince Pápának és Árpád házi Szent Erzsébetnek közbenjárását kérve szenteljük meg most a jubiláló testületnek, a Vám- és Pénzügyőrségnek a zászlaját.

Típus: 
Ima
Tartalom dátuma: 
hétfő, 2018, március 5