1997. március 31. - Pax Romana Fórum Konferencia szentmiséjének egyetemes könyörgései

Pax Romana Fórum Konferencia szentmiséjének egyetemes könyörgései

Pannonhalma, 1997. március 31. Húsvéthétfő

 

Urunk, Jézus! A szenvedés és a halál felett aratott győzelmed után tanítványaidat előkészítetted az Evangélium örömhírének szolgálatára, amely a Szentlélek erejében mindannyiunk küldetése az idők végezetéig, segíts bennünket, hogy a Magyar Pax Romana Fórum 39. kongresszusán ebben a hivatásban szilárdabbakká legyünk és missziójában sok gyümölcsöt teremjünk.

1. Holtak nyughelyét és honát élőként elhagyó Jézus, segítsd elhagyni holt cselekedeteinket, melyek életünket értelmetlenné teszik, monotonsággal takarják és tétlenségre taszítják. Tedd az élet eleven tanúivá tetteinket! Hallgass meg Urunk!

2. Szent asszonyoknak megjelenő Jézus! Jutalmazd azok hűségét, akik a lelkesedéstől megfosztott, a reménytől megrabolt, megmérgezett órákban is ragaszkodni tudtak hozzád. Ajándékozd meg őket a hit örömének sugárzásával! Hallgass meg Urunk!

3. A félénk tanítványok zárt ajtaját átlépő Mester, tedd nyitottá önnön gátlásaink, mások kritikái és a szokványos véleményalkotások elől bezárkózó szívünket. Alakítsd szívünket készségesebbé testvéreink szolgálatára! Hallgass meg Urunk!

4. Kiábrándult és elcsüggedt tanítványokhoz úton odatársuló Üdvözítő! Világítsd meg elménket, amikor elbizonytalanodva nem tudjuk követni tanításodat, és megfogyatkozunk hitünkben. Égő fáklya legyen kezünkben evangéliumod! Hallgass meg Urunk!

5. A hinni nem tudót magadhoz szólító Megváltó! Ne késlekedj megadni a meggyőződés jelét azon testvéreinknek, akik a Rólad való tanúságtételt nem vállalják, veled való találkozásunk teremje meg a hitvalló tanúságtétel gyümölcsét! Hallgass meg Urunk!

Jézus , igaz Istenünk, aki tanítványaid tanúságtételére bíztad az üdvösség eláradását a világban és az emberi történelemben, - engedd, hogy mindig kitüntetésnek tekintsük bizalmadat, és elkötelezett szeretetben várjuk második eljöveteledet. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké ámen.

 

Típus: 
Ima
Tartalom dátuma: 
kedd, 2015, október 20