1999 - Herceg Woronieczki ezredes síremlékének megáldása - Ladocsi Gáspár

Herceg Woronieczki ezredes síremlékének megáldása

Budapest, 1999. október 20. - Elmondta: Ladocsi Gáspár tábori püspök

 

Gondviselő Istenünk, Történelem Ura!

Európának a történelemben újra meg újra visszatérő, sötét elnyomások reménylankasztó évtizedei után szüksége volt olyan férfiakra, akik a lelkesedés tüzét fellobbantották, és a nemzetek maradék erejét reményben erősítették meg. Ezt tették 150 évvel ezelőtt kiváló politikusok, költők, szabadságot védő katonák és a polgári felemelkedés számos tetterős személyisége.

A világító és útmutató lángot felemelők mellett szükségünk volt mindig és mindenkor olyan személyiségekre is, akik lelkesedésük mellett az ügy iránti elkötelezettséggel is rendelkeztek. De megvoltak bennük azok az erények, melyek lelkes nagyjainkból hiányoztak, vagy nem voltak akár kellő pontossággal, akár kellő súllyal felismertek, vagy képviseltek. Ilyen erények a józan ítéletalkotás, a felelősségérzet, a szilárd szervezőképesség a korszerű szakértelem a szigorú elkötelezettség az okos kockáztatás az egyes helyzetek, feladatok árnyoldalának: bajának és hiányosságának ismerete és tudomásulvétele.

Mindezek a lelkesedésben toborzott emberek előtt nem népszerű erények, de tiszteletreméltóak, ösztönösen is elismerjük elengedhetetlen szükségességüket és nagyszerű értékeiket. Főként, ha érezzük mögötte azt a nemes szívet, hogy mindezen erények gyakorlásában önmagukat a hazáért kockáztatják, de sem a hazát, sem a népet nem kockáztatják soha. És ha a szigor mögött szilárd emberszeretet is megmutatkozik, akkor a katonai példát illetően hamar lett belőle a győzelem reményében küzdő katona.

Ilyen személyiség volt. Ilyen erényeket hordozott herceg Woronieczki az 1948-49-es forradalom és szabadságharc ezredese. Mivel sok tehetség adatott neki Tőled, Urunk-, ezért a szabadság ügye sokat is követelt tőle.

Istenünk, Te ismered a szíveket és veséket! Ítéletet mondani, és jutalmat osztani egyedül a Te jogod, amit mi adhatunk jó voltodból hálás emlékezés és figyelmeztető a jövő nemzedékek számára.

Így ajánljuk gondviselő jóságodba herceg Woronieczki ezredes emlékét. Amen.

 

Típus: 
Ima
Tartalom dátuma: 
kedd, 2015, október 20