2008. MH Műveleti Központ Csapatzászlajának megáldása -Berta Tibor

 

Az MH Műveleti Központ csapatzászlajának megálása

Budapest, Honvédelmi Minisztérium, 2008.

Berta Tibor ezredes, általános helynök

 

Könyörögjünk! Mindenható Istenünk! Egyszülött fiad Jézus Krisztus legyőzte a bűnt és a halált, feltámadásában megújította életünket. A gonoszság felett aratott győzelme arra bátorít, hogy a jót, küzdelmeinkben diadalra juttatod bennünk. Áraszd bőséges áldásodat + a Magyar Honvédség Műveleti Központ csapatzászlajára, hogy mindazok, akik ezen lobogó mögött felsorakoznak és helytállnak hazánk és otthonaink védelmének katonai szolgálatában, Tőled nyerjenek testi és lelki erőt nemes szolgálatuk teljesítésére, amelynek nehézségeit, gondjait és felelősségét vállalják.

Add, hogy a Műveleti Központ katonáinak és munkatársainak szolgálata vonzó példa legyen mindannyiunk szeme előtt. Munkájuk és szolgálatuk során vigyék el mindenüvé hazánk jó hírnevét. Legyenek bátrak és éberek a gonosz cselvetéseivel szemben, legyenek figyelmes szeretettel a támaszra szorulók védelmezésében, legyenek a határokon túltekintő közösségi élet és összefogás munkálói. Odaadó szolgálatuk áldása legyen a hazánk békéjének biztonsága és derűje: a szebb jövő. Odaadó szolgálatuk legyen építő kő hazánk felemelkedésében.

Ezen zászló megáldása legyen a kegyelem forrása a hivatásukat és szolgálatukat szerető katonák számára. A hivatás mindig missziót, azaz küldetést jelent, vagyis feladatot. A Műveleti Központ katonáinak ebben bőven van részük. 

A Szentlélek Úristen adja meg nekik adományait, a hét ajándékot. 

- Adja meg nekik a bölcsességet, hogy a jó és alapos terveket alkossanak.

- Adja meg nekik az értelmet, hogy a hibákat orvosolni tudják.

- Adja meg nekik az ő tanácsára való hallgatást, hogy a gonosz kísértéseit kikerüljék.

- Adja meg nekik testi- pszichikai- és szellemi erőt, hogy helyt tudjanak állni nehéz időkben.

- Adja meg nekik a tudást, hogy az adott lehetőségekből is szolgálatukon keresztül ajándékozni tudjanak.

- Adja meg nekik a szelídséget, hogy az igazságtalan hatalomvágyat elkerüljék.

- Adja meg nekik az Isten félelmet, a Tőled való félelmet, hogy az életünket megmérgező visszaéléseket elkerülhessék.

Magyarország Védasszonya Mária állj a Műveleti Központ katonáinak becsületes szolgálata mellett. Szent László lovagkirály, király erényeid legyenek példa számukra, égi pártfogásod segítse őket feladataik teljesítésében.

Típus: 
Ima
Tartalom dátuma: 
kedd, 2008, január 1