2008. Halottak napi megemlékező ima - Berta Tibor

 

Halottak napi megemlékező ima

Budapest, Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 2008. november 02.

Elmondta: Berta Tibor ezredes, általános helynök

 

„Tuus miles fui Domine, tua castra secutus sum”. 

Balassi Bálint halála előtt mondta ezeket a szavakat, mert úgy gondolta, hogy az Örökkévalót szolgálta minden ügyében, még ha hitében oly sokszor hánykolódva is, de mindvégig kitartva az őseitől örökölt buzgóságban.

Ezért fordulunk most Istenhez mi is, amikor hitünk arra figyelmeztet, hogy a Megdicsőült és a Szenvedő Egyház Napjaihoz (Mindenszentek Ünnepéhez és Halottak Napjához ) közeledve elhunyt katonáinkra emlékezzünk, akik a megsemmisítő halál és az Örök Élet kapuját már átlépték.

Seregeknek Ura! Végtelen irgalmadba ajánljuk a magyar nemzet minden katonáját, akik a világháborúk kegyetlen harcaiban és véres csatáiban estek el és nem térhettek haza szeretteik körébe. Dicsőséged Országában add, hogy találkozzanak családjukkal, és mind azokkal, akiktől elbúcsúzni nem tudtak. 

Történelem Kormányzója! Légy irgalmas a hősi áldozat tanúságtételét felmutató halott katonáinkhoz, és add meg nekik az örök élet hervadhatatlan koszorúját. Azoknak, akik szilárdan kitartottak a maradandó értékeinkbe vetett hitben, remélni tudtak a reménytelennek mondott helyzetekben, és szívünkben kiolthatatlan volt a szeretet tüzének fénye és melegsége, a háborúk iszonyatában, a szabadságharcok és forradalmak napjaiban, a diktatúrák üldöztetésének idején és a béke óráiban egyaránt.

Igaz Élet Ura! Légy irgalmas Bírája az áldozattá válásba beletörődött halott katonáinknak, a hadifogságban, a kényszermunkatáborokban, a koncentrációslágerekben elhunytaknak. Kérünk emeld magadhoz meggyötört lelküket és megkínzott testüket; - Te, aki a pislákoló mécsbelet nem oltod ki, hanem az örömteli élet világosságát ígérted és adod mindazoknak, akik híveid tudnak maradni mindhalálig a földi reménytelenségben is.

Megváltó Istenünk! Szerető Irgalmadat ne vond meg azon halott katonáinktól, akiknél a borzalmak viharának óráiban ellobbant a hit lángja, a Te fényed, Világ Világossága! Csüggedő reménytelenségben nem tudták kinyújtani segélyt kérő kezeiket feléd, az örök Szeretethez, aki a keresztfához szegezett kezekkel győzted le a világ bűneit és minden gonoszságát.

Szent, Erős és Halhatatlan Bíránk! Irgalmas jóságodat ne vond meg azon halott katonáinktól sem, akik emberi roncsként, elborult elmével már nem kiálthattak könyörületért: Dávid Fia, Jézus - vagy elembertelenítő kínjaik közepette káromolták nevedet. Te, aki felkutatod elveszett juhaidat, őket is vedd válladra! Bűnbocsátó szereteteddel kötözd be e világon nem gyógyítható sebeiket, és újítsd meg életüket!

Teremtő Atyánk! Hisszük, Te nem feledkezel meg azokról sem, akik halott katonáink ártatlan áldozatai voltak, mind volt ellenségeik, mind volt szeretteik körében. Hitünkből indíttatva kérjük, részesítsd őket is megnyugvásban és vágyaikat is felülmúló boldogságban! Tőled nyerjenek kárpótlást, értünk áldozattá lett Bárány, aki szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem foghatja, boldogságot készítesz azoknak, akik ragaszkodnak neved megvallásához, és őszinte lélekkel keresnek Téged, az igazságot szolgáltató igaz Bírót!

Béke Fejedelme! Adj otthont országodban azoknak a katonáinknak, akik a béketeremtés szolgálatában áldozták életüket, az emberi gonoszság ármányos cselekedetei miatt. Dicsőséged Honában add meg nekik a Te békédet, melyre mindannyian áhítozunk és vágyódunk.

Fájdalmas Anya, Szomorúak Vigasztalója, Mária! Ki a kereszt alatt állva haldokló Fiadra feltekintve is hűséges maradtál Isten ígéreteihez, karold fel oltalmazó szereteteddel, Pátrónánk és Nagyasszonyunk, magyar tieidet, katona halottainkat, hogy az örök élet örömeit elnyerjék, és a mennyben társai legyenek szent példaképeinknek: Istvánnak, minden magyar katona védőszentjének, Lászlónak, a dicső lovagkirálynak, Imrének, a „harcoló ifjak pajzsának és menedékének”!

Krisztus Urunk által kérünk erre, aki a keresztfán győzelmet aratott a bűn, a Sátán és a halál felett, és aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Ámen.

Típus: 
Ima
Tartalom dátuma: 
vasárnap, 2008, november 2