2009. Király Béla vezérezredes búcsúztatója - Berta Tibor

 

Király Béla vezérezredes búcsúztatója a temetési szertartáson

Budapest, Újköztemető, 2009. július 23.

Elmondta: Berta Tibor ezredes, általános helynök

 

Seregeknek Szent Istene! Irgalmas és Gondviselő Mennyei Atyánk!

Földi zarándokútját járó Egyházad egyik hűséges fiától veszünk búcsút ebben az órában, aki 1912 áprilisában a kaposvári Nagyboldogasszony Templomban a keresztség szentsége által eljegyezte magát az örök életre Veled, a Szentháromságos Egy és Igaz Istennel.

Hosszú életúttal ajándékoztad meg Király Béla vezérezredes urat, hiszen majd egy évszázadnyi időt tudott megélni. A közel száz esztendő alatt sok minden megadatott életében, ahogyan Amire nincs ige c. könyvében írja: az élet hajója hullámvölgyeken és - hegyeken halad, - s neki része volt mindkettőben megannyiszor.

Életének eseményeiben és történéseiben minduntalan vezérmotívumként volt jelen a bibliai Főparancsolat, az Isten és emberszeretet parancsa, s mint katonának az esküben megfogalmazott szent ígéret: A Hazáért mindhalálig! Vallotta: „Az embert a hit különbözteti meg a többi lénytől.” Igen, valóban a hite adott neki is megannyiszor erőt a szeretet gyakorlására, családja és minden embertársa iránt. A hit által vezérelt szeretete mutatkozott meg a rászorultak megsegítésében és felemelésében a háború borzalmai között, és akkor is, mikor azt tanította, vallotta: igazi megbocsátásra van szükség, mert egyedül az irgalom tudja az embert igazi emberré tenni. 

Mennyei Atyánk! Egyszülött Fiad, Názáreti Mesterünk azt mondta egyszer: Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű, és nálam nyugalmat talál lelketek (Mt 11,29 ). Király Béla vezérezredes Úrról elmondható: felvette az igát és hordozta egész életében a terhet. Felvette a haza és honvédség szolgálatának terhét, a hűséges engedelmesség terhét, a katonai parancsnoklás terhét, a döntések meghozásának terhét, a bátorság merészséget követelő terhét, a szabadságért folytatott nemes harc áldozatkész terhét, az igazságtalan meghurcoltatás megszégyenítő terhét, a börtön és a rabság keserű terhét, a halálraítéltek reménytelennek tűnő szabadságvágyának őrjítő terhét, a mindennapi munka szürke terhét, hordozta a tanulás és a tanítás terhét. Szinte egész életében szeretettel akarta hurcolni az egyik legnemesebb és legnehezebb igát is: az igazság kutatásának, keresésének, megismerésének és főként továbbadásának terhét. Ezreket tanított, oktatott előadásaiban, írásaiban, beszélgetéseiben kiváló tanár és nevelő módjára, így elmondható róla Dániel próféta könyvének mondata: „...akik igazságra tanítottak sokakat, ragyogni fognak örökkön örökké, miként a csillagok.”

Önéletrajzi visszaemlékezésében így vall életéről: „Azt nem tudom megmondani, hogy boldog vagyok-e, ahhoz túl sok megpróbáltatás ért, azt azonban elmondhatom: elégedett vagyok az életemmel”. Hiszem, hogy olyan nagyszerű ember megnyilvánulása ez, aki az egész világot átkaroló édes jelenlétben élt, és tudta, hazavárja őt az, Akinek szeretetében megnyugszik a lelke, a Te szeretetedben jóságos és gondviselő Istenünk.

A földi búcsú perceiben vagyunk, amikor halottunk hamvait eltemetjük az áldott anyaföldbe, oda ahol az 1956-os mártírok nyugszanak, addig a napig, amíg a boldog és dicsőséges feltámadás ideje el nem jön. 

Hisszük, hogy azon a napon az Istent ismerők ragyogni fognak, mint a fénylő égbolt, és mostani tükör által homályosan való látásunk kitisztul, és színről színre láthatunk mindent, úgy ahogy van, a teljes igazságban.

Mennyei Atyánk! Vigasztald meg a gyászoló hozzátartozókat, akiknek szíve most mély gyásszal van tele. Legyél támasza és oltalmazója a gyászoló családoknak: a Tevely, a Romann, a Choly, a Hetesy, a Kulcsár, a Barraclongh, a Kuty családnak, a dédunokáknak Nikinek és Titinek.

Irgalmas Istenünk, Mindenható Urunk!

Amikor most fájdalommal intünk búcsút Király Béla vezérezredes Úr felé, él bennünk a remény, hogy ő már megismerte ítéletedet és alkalmassá vált az örök élet boldogságára. Kérünk, válts be reményünket és hallgasd meg érte végzett imádságainkat. Erre kérünk Téged, a Te Szent Fiad, Jézus Krisztus által, aki szenvedésével, kereszthalálával és feltámadásával legyőzte a bűnt, a gonoszságot és a halált, s aki él és uralkodik örökkön örökké. Ámen.

Típus: 
Ima
Tartalom dátuma: 
csütörtök, 2009, július 23