2009 - Egyetemes könyörgések Bíró László tábori püspökké való beiktatásának szentmiséjén

Egyetemes könyörgések Bíró László tábori püspökké való beiktatásának szentmiséjén

Budapest, Szent István Bazilika, 2009. január 9.

 

Urunk gondviselő Istenünk, kérünk állj mellettünk ezen az ünnepi órán és küld le ránk áldásodat, amikor az új tábori püspökért, a Magyar Honvédségért, a katonacsaládokért és a Hazánkért könyörgünk Hozzád.

1. Add meg nekünk Istenünk, hogy XVI. Benedek pápának az emberiség javáért végzett munkája a Te áldásodat élvezze és hozza meg számunkra az áldott békét! Hallgass meg Urunk!

2. Az új tábori püspökért könyörgünk Hozzád Istenünk, hogy lelkipásztori szolgálatát a magyar katonák és családjaik javára végezze egyházunk minden püspökével egységben. Hallgass meg urunk!

3. Értünk emberré lett Krisztusunk, segítsd meg a magyar katonákat, akik itthon és a határainkon túl szolgálják Hazánk érdekeit, hogy mindig megőrizzék emberségüket és hűségüket családjukhoz és országunkhoz. Hallgass meg Urunk!

4. Szentlélek Úristen, Hazánk és egyházunk vezetőiért könyörgünk Hozzád, hogy egyéni érdekeiket mindig alárendeljék az egész nép javának, és lelkiismeretük szavát követve igaz embereknek bizonyuljanak. Hallgass meg Urunk!

5. A háborúk áldozataiért könyörgünk Hozzád Irgalmas Istenünk, Adj nekik örök nyugodalmat, és szenvedéseik érdeméért fogadd be őket atyai házadba. Hallgass meg Urunk!

6. Mindenek bírája és üdvözítője, az elesett katonákért és tábori lelkészekért könyörgünk Hozzád, ne vétkeiket nézzed, hanem hitüket és áldozatukat, amelyet értünk hoztak, Te légy örök jutalmuk. Hallgass meg Urunk!

Urunk Jézus Krisztus Te arra tanítottál minket, hogy bármit kérünk a Te nevedben megadod nekünk. Kérünk, add meg minden igaz vágyunk és kérésünk teljesülését, hogy ne csalatkozzunk reményeinkben, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké! Ámen.

Típus: 
Ima
Tartalom dátuma: 
kedd, 2015, október 20