2009. szeptember 3. Hódmezővásárhely - Imádság az MH PRT-7 kontingens kibocsátó ünnepségén - Berta Tibor

Imádság az MH PRT-7 kontingens kibocsátó ünnepségén 

Hódmezővásárhely, 2009. szeptember 3. - Elmondta: Berta Tibor ezredes, általános helynök

 

Mindenható Isten, Seregeknek Ura!

Egyszülött fiad Jézus Krisztus legyőzte a bűnt és a halált, feltámadásában pedig megújította életünket. A gonoszság felett aratott győzelme arra bátorít, hogy a jót, küzdelmeinkben diadalra juttatod bennünk. Áraszd bőséges áldásodat + a Magyar Honvédség Tartományi Újjáépítő Csoport csapatzászlajára, hogy mindazok, akik, ezen lobogó alatt helytállnak a katonai szolgálatban, Tőled nyerjenek testi és lelki erőt nemes szolgálatuk, a békefenntartás teljesítésére.

Ezen zászló megáldása legyen a kegyelem forrása a kontingens valamennyi katonájának, hogy elkövetkező feladataikban tovább folytassák a törékeny béke megóvását és megőrzését Afganisztánban, és ez által vigyék el hazánk jó hírnevét.

Kérünk, óvd meg életüket, hogy féléves szolgálatukat bátor és hűséges helytállással tudják teljesíteni: legyenek egymásnak igaz bajtársai, segítő támogatói, és biztonságot adó támaszai.

Legyél segítségére a parancsnoknak és a vezetői állománynak, hogy bölcsen, megfontoltan és biztonságosan irányítsák a rájuk bízottakat; példaadó szolgálatuk erősítse a beosztottakat, hogy a kapott feladatokat és parancsokat mindig a legjobb tudásuk szerint, fegyelmezett akarattal tudják ellátni erőben, egészségben.

Kérünk Urunk, legyél támasza a katonák családtagjainak, hozzátartozóinak, szeretteinek, tartsd meg őket is igaz hűségben és kitartó állhatatosságban.

Végül kérünk, áldásod kísérje a Magyar Honvédelem vezetőit, elöljáróit és parancsnokait, hogy irányításuk által honvédelmünk eredményesen, és töretlenül szolgálja a békét. Ámen.

Típus: 
Ima
Tartalom dátuma: 
csütörtök, 2017, március 30