2010. PRT ÉS KFOR kontingensek kibocsátó ünnepsége - Berta Tibor

 

PRT ÉS KFOR kontingensek kibocsátó ünnepsége 

Hódmezővásárhely, 2010. augusztus 5.

Elmondta: Berta Tibor ezredes, általános helynök

 

Mindenható Istenünk!

Magyar katonáinkból álló alegységeket búcsúztatunk, akik nemsokára útnak indulnak, hogy tovább őrködjenek a törékeny béke szolgálatában a világ megsebzett részein Koszovóban és Afganisztánban.Kérünk, Urunk, állj mellettük hamarosan elkezdődő szolgálatuk egész ideje alatt.

Add meg nekik a hűség kegyelmét, hogy minden tevékenységükben bátran és helytálló akarattal szolgálják a béke ügyét. Kérünk, Urunk, óvd meg életüket, legyél bátorító támaszuk a bajban és a nehézségek idején, hogy feladataikat okosan és megfontoltan tudják mindvégig ellátni. Add meg nekik Szent Lelked segítséget, hogy a felkészülés során elsajátított ismereteket minden helyzetben helyesen és bölcsen hasznosítsák, s legyenek egymásnak igaz bajtársai, segítő támogatói, és biztonságot adó támaszai. Legyél segítségére a parancsnoki állománynak, hogy biztonságosan vezessék és irányítsák a rájuk bízottakat. Az alárendelteknek pedig add kegyelmedet, hogy a rájuk bízott feladatokat és parancsokat a legjobb tudásuk szerint fegyelmezetten tudják ellátni.

Kérünk Urunk, legyél az itthon maradt családtagok és hozzátartozók gondviselő oltalmazója, tartsd meg őket is igaz hűségben és kitartó állhatatosságban.

Örökkévaló Urunk, Seregeknek Szent Istene!

Egyszülött Fiad Jézus Krisztus feltámadásában megújította mindannyiunk életét. A gonoszság felett aratott győzelme arra buzdít és bátorít, hogy a jót, küzdelmeinkben diadalra akarod juttatni bennünk.

Áraszd bőséges áldásodat + a Magyar Honvédség Bocskai István Lövészdandár 62. Zászlóalj katonáira és a csapatzászlóra. 

Kérünk, hogy mindazok, akik, ezen lobogó alatt helytállnak a katonai szolgálatban, Tőled nyerjenek testi és lelki erőt feladataik teljesítésére. 
Legyen számukra e zászló szent jel, mely minduntalan szívükbe vési a hazaszeretet felelősségteljes feladatát, a Magyar Honvédelem nemes ügyének hűséges szolgálatában.

Típus: 
Ima
Tartalom dátuma: 
kedd, 2018, november 27