2011 - Imádság az MH OMLT kontingens kibocsátó ünnepségén - Berta Tibor

 

Imádság az MH OMLT kontingens kibocsátó ünnepségén

Hódmezővásárhely, 2011. november 15.

Elmondta: Berta Tibor ezredes,  általános helynök

 

Mindenható Istenünk! Arra kérünk ebben az órában add áldásodat a Magyar Honvédség Műveleti Tanácsadó és Összekötő Csoport katonáira, akik nemsokára elindulnak, hogy szolgálatukkal tovább őrizzék a törékeny békét Afganisztánban.

Kérünk, legyél mellettük szolgálatuk idején, és add meg nekik a hűség kegyelmét, hogy minden tevékenységükben helytálló akarattal legyenek egymás bajtársai. Óvd meg jóságoddal életüket, legyél támaszuk a nehézségek idején, hogy békemegőrző szolgálatukat okos és bölcs tudással tudják mindvégig ellátni.

Add meg nekik minduntalan segítségedet, hogy a felkészülés során megtanult ismereteket helyesen és megfontoltan hasznosítsák a mindennapok szolgálatában.

Legyél segítségére a parancsnoki állománynak, hogy biztonságosan vezessék, és bölcsen irányítsák a rájuk bízottakat; a beosztottaknak pedig add kegyelmedet, hogy a rájuk bízott feladatokat és parancsokat a legjobb tudásuk szerint tudják ellátni fegyelmezetten, erőben, egészségben.

Kérünk Urunk, legyél az itthon maradt családtagok és hozzátartozók gondviselő oltalmazója és jóságos támasza; tartsd meg őket is igaz hűségben és kitartó állhatatosságban.

Áldd meg a külmissziókban szolgáló katonáink életét, melyet a Magyar Honvédelem nemes ügyének ajánlottak, hogy feladataik elvégzése örömmel és büszkén köszönthessük mindnyájukat.

Típus: 
Ima
Tartalom dátuma: 
vasárnap, 2020, február 16