2011 - Országos Polgárőr Nap imádsága - Markovics Milán Mór

Országos Polgárőr Nap imádsága

Gyenesdiás 2011. július 2. - Elmondta: Markovics Milán Mór főhadnagy, tábori lelkész

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében Ámen.

Az áldás előtt hallgassuk meg Izajás könyvének 32. fejezetének egy részletét:

És újra kiáradt ránk a lélek a magasból. Akkor a sivatag gyümölcstermő kert lesz, a kert meg olyan, mint az erdő. Jog lakik majd a pusztaságban, és igazságosság tanyázik a gyümölcsöskertben. Az igazságosság békét terem, az igazságnak meg biztonság lesz a gyümölcse mindörökre. Népem békességben lakik majd otthonában, biztonságos hajlékokban, gondtalan nyugalomban.

Ez az Isten Igéje.

Több ezer év óta tudja tehát az emberiség, hogy az igazságosság békét teremt, az igazság gyümölcse pedig a biztonság.

Akik pedig ennek szolgálatába szegődnek, különösen, ha ezt önként, ellentételezés nélkül teszik, azok valóban ezen igazság szolgái és szolgálói, mely által megvalósul a békesség otthonainkban.

Ám mindez lélek nélkül csupán öncél lesz és zsákutca.

Fogadjuk ezért Urunk és Istenünk áldását, segítsen bennünket ezt meglátnunk és megvalósítanunk.

Miatyánk...

Áldjon meg + és őrizzen meg az Úr, ragyogtassa fel Arcát, védelmezze és oltalmazza minden szolgálját az igazságnak és igazságosságnak, hogy örömüket és boldogságukat mindig Őbenne és Őáltala találják meg. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen

Típus: 
Ima
Tartalom dátuma: 
kedd, 2015, október 20