2012 - Kegyeleti megemlékezés - Berta Tibor

Kegyeleti megemlékezés

2012. január 19. Hejce - Elmondta: Berta Tibor ezredes, általános helynök

 

Gondviselő Istenünk kinyilatkoztatása alapján Egyetemes Egyházunk hiszi és vallja, hogy Urunk Jézus Krisztus halála és feltámadása óta nincsenek tragédiák.

Életünkben történnek drámai események, vannak irtóztató és fájdalmas történések, gyötrelmes megpróbáltatások, kínzó szenvedések.

De Krisztus feltámadása megvilágítja emberi életünk legsötétebb bugyrait és kiutat mutat minden szomorúságból, keserűségből, fájdalomból, reményvesztettségből. Ezt valljuk meg minden szentmisénkben: „Halálodat hirdetjük Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz”.

Mert a halál hitünk szerint nem a semmibe való hullás, nem megsemmisülés, hanem átmenet az új életbe Atyánkhoz, az Istenhez.

Ezért fordulunk imáinkban is Őhozzá azokért, akik eltávoztak a földi életből, hogy nyissa meg nekik országának ajtaját és fogadja őket soha el nem múló szeretetébe.

Hat évvel ez előtt szomorúan vettük tudomásul szlovák katonabajtársaink halálát. Ugyanakkor azóta is él bennünk a hitünk táplálta reménység: hogy ők már megismerték Istenünk irgalmas szeretetét és alkalmassá váltak az örök élet boldogságára.

Kérünk jóságos Atyánkat váltsd be reménységünket és hallgassa meg értük végzett imáinkat. Ámen.

Típus: 
Ima
Tartalom dátuma: 
kedd, 2015, október 20