2012 - Megemlékezés Both Béla dandártábornokról - Berta Tibor

Megemlékezés Both Béla dandártábornokról

Szombathely, 2012. március Elmondta: Berta Tibor ezredes, általános helynök

 

"Abban az időben fölkel Mihály, a nagy fejedelem, néped fiainak oltalmazója; mert olyan szorongattatás ideje következik, amilyen még nem volt soha, amióta nemzetek vannak. Abban az időben megszabadul népedből mindenki, aki be van írva a könyvbe. Akik a föld porában alszanak, azok közül sokan feltámadnak, némelyek örök életre, mások gyalázatra, örök kárhozatra. Akkor az érteni tudók ragyogni fognak, mint a fénylő égbolt, s akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön-örökké, miként a csillagok."

A magyar katonaság képzeletbeli diadal egén vitéz Both Béla tábornok is tündököl, miként az ég csillagai.

Hiszen ő is érteni tudó volt és igazságra tanított, sokakat: pedig nem volt professzor, vagy tanár, sem pedagógus. De tanár volt, mester volt a maga módján.

Kihúzott derék, utánozhatatlan elegancia, egyedülálló katonás és fegyelmezett viselkedés, egy magyar, egy európai úriember, kifogástalan öltözék, választékos beszédstílus: egy elfeledett, meghazudtolt és szándékosan eltorzított világ igazi példaadó úri-polgári katona- és kultúrembere.

Őszinte vallásosság, megélt hit, szilárd istenfélelem jellemezte, mely bensőséges hazaszeretettel, nemzetét féltő aggodalommal, de a jövőbe mindig bizakodással tekintő jóakarattal járt együtt nála.

Megbocsátással volt a múlt felé, melyet ugyanakkor nem akart elfeledni, hanem tanulságait megőrizve tovább akarta adni mindenkinek, akivel csak találkozott.

Elkötelezett ember volt: elkötelezett és tántoríthatatlan volt a hitében Isten és egyháza iránt. Elkötelezett volt a honvédelem ügye iránt, elszánt és rendíthetetlen a múlt igaz feltárásában, a háború borzalmait megjárt volt katonatársak megsegítésében, az igazságtalanság börtöneit és a diktatúra táborait megjártak támogatásában, a hősök és áldozatok megbecsülésében, a róluk való megemlékezések szervezésében és megtartásában.

Az örök világosság fényeskedjék neki!

Típus: 
Beszéd
Tartalom dátuma: 
csütörtök, 2016, július 21