2012. Zászlómegáldás Szentendrén - Bíró László

 

Zászlómegáldás Szentendrén

MH Altiszti Akadémia, 2012.május

Elmondta: Bíró László tábori püspök 

 

Gondviselő Istenünk, Történelem Ura!

Hazánknak a történelemben újra meg újra visszatérő, sötét elnyomások reménylankasztó évtizedei után szüksége volt olyan férfiakra, akik a lelkesedés tüzét fellobbantották, és a nemzet maradék erejét reményben erősítették meg. Ezt tették több mint 160 évvel ezelőtt kiváló politikusaink, költőink és a polgári felemelkedésünk számos tetterős személyisége.

A világító és útmutató lángot felemelők mellett szükségünk volt mindig és mindenkor olyan személyiségekre is, akikből talán hiányzott a karizmatikus lelkesedés, de nem az ügy melletti elkötelezettség. Megvoltak bennük azok az erények, melyek lelkes nagyjainkból hiányoztak, vagy nem voltak akár kellő pontossággal akár kellő súllyal felismertek, vagy képviseltek. Ilyen erények a józan ítélő alkotás, a felelősségérzet, a szilárd szervezőképesség – a korszerű szakértelem – a szigorú következetesség – az okos kockáztatás – az egyes helyzetek, feladatok árnyoldalának: bajainak és hiányosságainak ismerete és tudomásulvétele. Főként, ha érezzük mögötte azt a nemes szívet, hogy mindezen erények gyakorlásában önmagukat a hazáért kockáztatják, de sem a hazát, sem a nemzetet nem kockáztatják soha. Ha a szigor mögött szilárd emberszeretet is megmutatkozik, akkor a katonai példát illetően a toborzott parasztlegényből hamar lett a győzelem reményében küzdő katona.

Ilyen személyiség volt, ilyen erényeket hordozott Görgey Artúr, az 1848-as forradalom és szabadságharc legfiatalabb tábornoka. Mivel sok tehetség adatott neki – Tőled Urunk -, ezért a nemzet ügye sokat is követelt tőle. Nem roppant bele, a próbákat kiállta a földi csatákban, a legnehezebbet, amihez nem kötődhetett a siker lelkesítő érzülete. Személyileg még ennél többet is. Volt ugyan kezdetekben, hogy kormányzója csak benne bízott, tudván róla, sohasem lesz a nemzeti ügy árulója, mégis alig egy évvel rá száműzetése keserűségében Görgey Artúr tábornokot ország-világ előtt árulónak bélyegzett. A keserűség kelyhét ki kellett innia.

A magyar ifjúság a nemzet gerince, a jelen valósága és a jövő záloga. A magyar ifjúság kell, hogy hazát szerető, istenfélő, tradíciókat tisztelő, a történelmet ismerő, a társadalmi életet magas nívón tartó oszlopa legyen a nemzet életének, a haza védelmének, az ország biztonságának. Az intézmény falai közül kerüljenek ki olyan altisztek, akik egész életüket tudják az örök értékekért áldozni, legfőképpen hazájuk szolgálatával eljegyezni önmagukat, mint a névadó Görgey tábornok tette egykoron.

KÖNYÖRÖGJÜNK!

Áldott a mi Istenünk öröktől fogva most és mindenkor és örökkön-örökké!

ÁRASZD KI BŐSÉGES ÁLDÁSODAT ERRE A CSAPATZÁSZLÓRA, hogy mindazok akiknek ez a lobogó az otthon, a haza, és az élet becsületes védelmét szolgáló egységét jelenti -, akiket áldozatvállalásra is kész és erényekben gazdag életre lelkesít, Tőled nyerjenek testi – lelki erőt a haza nemes ügyének szolgálatára.

Áldásod eredményezze azt is, gondviselő Istenünk, hogy e csapatzászló megbecsült történelmi emlék legyen a jövendő magyar nemzedék életében, és mindazok, akik e zászlót magukénak vallották, Tőled, az igazságos bírótól, és a jutalmakat osztó Úrtól nyerjék el az örök boldogságot! Ámen.

 

Típus: 
Ima
Tartalom dátuma: 
kedd, 2012, május 1