2013. Ima Rostás Pál szobrának avatásán - Berta Tibor

 

Ima Rostás Pál szobrának avatásán

Szlovénia, 2013.

Elmondta: Berta Tibor ezredes, általános helynök

 

Minden Élet szerzője, örökkévalóságot ígérő Urunk!

Az emberi emlékezet törekszik a maradandóságra, de az idők múlása enyészetnek vet alá mindent. Egyedül a Te emlékezeted örök, Istenünk, ezért a hívő reád bízza emlékezésének megőrizését.

Méltán jár ki az emlékezet a legnemesebb küzdelmet, a saját élet másokért való odaadását és feláldozását felmutató Rostás Pál huszár katonának, akinek felújított sírja és emlékműve előtt ma szívbéli odaadással meghajtjuk fejünket.

Örökkévaló Urunk, élők és holtak Istene, aki híveid dicsősége és szentjeid élete vagy, Szent Fiad megváltó halálának és feltámadásának kegyelméből add meg Rostás Pál huszár katonánknak az igazak örök jutalmát, aki meg tudta mutatni, mit jelent a halálba eltemetkezni, áldozatot és romlást vállalni bajtársai életének megóvásáért.

Urunk, Te üdvözíted a világot egyedül, és te újítod meg az emberek életét: a csontmezőből vagy a tüzes kemencéből is életet helyreállító voltál, hiszen Te a semmiből megteremtő Istene vagy mindeneknek, - és Szent Fiad által Te lettél az is, aki bűneink zsoldját, a halált önként vállaltad, hogy mi örökre meg ne haljunk. Feláldoztad magad a gyűlölet oltárán, a kereszten, hogy mindenkinek békét szerezzél, és országodban örökre neked éljünk.

Ezért megbocsátó jóságod és áldó szereteted hogyan is ne tudna egy olyan bátor és bajtársaihoz hűséges ember mellett lenni, mint Rostás Pál, aki önmaga személyét tette áldozattá, hogy katonatársainak élete meg tudjon maradni.

A hitét és hivatását követő katona megvédelmezi övéinek békéjét. Az igaz és bátor katona jól tudja mit jelent megvédeni és biztosítani az áldott békét. Elébe menni mindannak ami azt veszélyezteti, és őrt állni azért, hogy még a közelébe se tudjon férkőzzön.

Az igaz és hűséges katona nemcsak védelmezi a törékeny békét a kiengesztelődésének szolgálatában, hanem tetteivel és egész életével arra is törekszik, hogy a következő nemzedékeket is megerősítse a maradandó értékek hűséges szeretetében.

Rostás Pál önnön életének feláldozása így erősíthet meg bennünket, szlovéneket és magyarokat a történelmi hagyományok tiszteletben tartására és közös értékeink megoltalmazására.

Szeretnék előtted állni felemelt fővel hálaadó imában, azok nevében, akik Rostás Pál huszár-katonamegbecsülésének megőrzéséért áldozatkészek tudtak lenni.

Szeretnék előtted állni égre emelt tekintettel, dicsőséged hirdetni, akik a szolgálat és a hivatás örömét katonáinkban megszilárdítod a nemes példák nyomdokán.

Te azoknak sziklája vagy, akik a szebbért, a jobbért, az igazabbért küzdenek, harcolnak.

Típus: 
Ima
Tartalom dátuma: 
hétfő, 2014, június 23