2014. Fohász Mária Terézia szobrának avatásán az MH Budapest Helyőrség Dandár csapatünnepén - Berta Tibor

 

Fohász

Mária Terézia szobrának avatásán az MH Budapest Helyőrség Dandár csapatünnepén

2014. június 25. Budapest, MH BHD Petőfi Sándor Laktanya

Elmondta: Berta Tibor ezredes, általános helynök

 

Gondviselés Istene!

A Budapest Helyőrség Dandár csapatünnepén fordulunk hozzád Urunk, hogy áldásod és hathatós segítséged kísérje az alakulat minden katonájának és az itt dolgozóknak a szolgálatát, tevékenységét és egész életét.

Azon a napon kérjük támogató erődet a dandárban szolgálatot teljesítőkre, amikor az alakulat egyik jogelődjének alapítójára Mária Teréziára emlékezünk, aki 63 évig élt e földi létben, melyből 40 évet töltött el uralkodással, mint német-római császárné és magyar királynő.

Adósság törlesztő kor, adósságtörlesztő gyermekei és nemzedéke vagyunk Urunk, hiszen pótolnunk kell gondolkodásban, szellemiségben, lelkiekben és fizikai valóságban is eszményeket, ideákat, szemléletet, szimbólumokat és jelképeket és ezek anyagban való megtestesülését szobrokat, emlékhelyeket, épületeket. Kérünk Urunk, ehhez is adj bölcsességet, józan és megfontolt elhatározásokat, hogy gondviselésed akaratát jól megértve, az igaz ügyek mellé tudjunk állni szavainkkal és cselekedeteinkkel. Hiszen ez a Te gondviselésedbe vetett bizalom tudott érvényesülni oly sokszor Mária Terézia életében, mert ebből tudta, hogy felelősséggel tartozik Neked és a rábízottaknak, s így ő mindig csak megbízottnak, a hatalom ideiglenes birtokosának tartotta magát. Tudta, hogy az emberi természet gyenge, ezért lett erőforrása az imádság, a gyakorta visszavonulásban töltött vallásos és istenfélő elmélkedés, a szentségi–istenes élet. Vallásos buzgóságának köszönhetjük, hogy első királyunk ereklyéjét a Szent Jobbot Raguzából Budára hozatta, és elrendelte az augusztus 20-i körmenetet. Az alakulat alapítója emberi gyengeségei ellenére a 18. század nagy uralkodóinak egyike volt, aki érdeklődésének és tevékenységének sokoldalúságával, erkölcseinek tisztaságával és családi életének bensőségességével messze föléje emelkedett kora valamennyi királyasszonyának. Egész eszmerendszerének és politikájának nyitját abban családi életében lelhetjük meg, melyet a Te teremtő tervedhez igyekezett igazítani Urunk. Így és ez által lehet méltó példaképe a Budapest Helyőrség Dandár valamennyi katonájának.

Végül arra kérünk Urunk, kísérje áldásod és segítséged mindazokat, akik az alapító szobrának felállítását megálmodták, elgondolták, létrehozták és felállították. Nyomában járnak mindazoknak, akik példaképeket keresve múltat megbecsülő emlékezetet építenek az emberi szívben és lélekben.

Típus: 
Ima
Tartalom dátuma: 
csütörtök, 2017, március 30