2015. Imádság a Przemysl erődben hősi halált halt és hadifogságba esett katonákért - Berta Tibor

 

Imádság

a Przemysl erődben száz éve hősi halált halt és hadifogságba esett katonákért

Budapest, Gyóni Géza tér, 2015. március 22.

Elmondta: Berta Tibor ezrdes, általános helynök

 

Nem messze innét a Duna túlpartján 1925. március  21-én, Budapesten a  Ferenciek templomában így kezdődött el a szentmise prédikációja, melyet Meyer Lajos tábori lelkész, püspöki titkár mondott:

Idejövünk elzokogni vad keserűségünket,… de mi nem csak sírni akarunk. Mi felemelkedni akarunk, lelkünket megtölteni akarjuk. Életet akarunk beteg, fáradt, kiapadt lelkünkbe bevezetni. Ezért… a ma szimbóluma,… az a rongyos, csontig száradt, éhes, tépett, sáros, véres, lihegő, reszkető izmú, tűzlelkű magyar, aki az emlékezés erejéből megelevenedett s kiemelkedett Przemysl fagyott rögeiből.”

Hálával és tisztelettel emlékezünk Urunk és gondviselő Istenünk azokra a magyar katonaelődeinkre, akik a tragédiák lángjában edződtek és acélozódtak hőslelkű férfiúvá! Akikben volt következetesség, őshatározottság, megbízhatóság és hűség. Urunk Te tudod jól, hogy az embert ilyen hős férfivá a nagy lelkesedés emésztő nagy tüze nemesítette, mely belekapott a lélekbe, hogy égetve és hevítve magával ragadja, hogy ne maradjon más a lélekben, csak értékes kincs, mely az emberen túli világra mutat! Ez a lelkesedés fokozta magyar katonáink erejét, és elcsendesítette a halálos fáradságot is, fel-és kiégetett minden szennyet és salakot, lekotorta a földre tapadt gondolatok göröngyeit és rávetítette katonáink lelkére a magasztos érzések világosságát.

Ehhez társult az önzetlenség nagyszerűsége, mely kiemelte katonaelődeinket az egyén szűk világából, és beleszőtte életünkbe és érzéseikbe mások életét és érzéseit, kitárta lelküket, hogy egyéni életmécsek helyett sugárzó világosság tudjanak lenni bajtársaik számára! Az előzőekhez kapcsolódott bátorság nemes katonaerénye, mellyel megreszketés nélkül tudtak megállni katonáink az élet ezer bajával, kemény, véres, halál felé sodró nagy feladataival szemben.

A lelkesedést, az önzetlenséget és a bátorságot a szeretet fogta össze, mely a hazához, a múlthoz kötődött, a szeretetet pedig az a hit táplálta, mely mindenen felül tudott emelkedni, mert Krisztus Urunk életéhez hajlította az embert, hogy a Te üdvösséget adó gondviselésedet lássa mindenben, mely rávilágít az élet egészére és örök távlatot nyit a Te Országod felé.

Fogadd el Urunk katonaeleink önfeláldozó hűségét és halálmegvető hősiességét, mellyel a haza becsületéért életüket áldozták. Nekünk pedig add meg, hogy továbbra is igaz és őszinte büszkeséggel tekintsünk példátlan készségükre, amivel a becsület oltárán áldozták föl életüket.  Amen.

 

 

 

Típus: 
Ima
Tartalom dátuma: 
hétfő, 2015, március 23