2015. március 3. Budapest, Kossuth tér - Imádság a Kossuth-szoborcsoport avatásán - Berta Tibor

Imádság a Kossuth-szoborcsoport avatásán

2015. március 3. Budapest, Kossuth tér - Elmondta: Berta Tibor ezredes, általános helynök

 

Örökkévaló Istenünk!

Hazánk első számú közterén fordulunk hozzád alázatos szívvel és kérjük Tőled áldásodat, hogy szeretett országunk minden polgára nyitott szívvel fogadja jóságod adományait és jótéteményeit, melyeket mindannyiunk számára előkészítesz, hogy kifejezésre juttathasd bennünk az érdemek sokaságát, melyeket jóvoltodból Tőled kapunk.

E szoborcsoport alakjai történelmünk egy patinás korszakának és magasztos idejének nagyszerűségét  állítják szemünk elé; az itt látható államférfiak élete bár páratlan sokszínűséget mutat, életpályájukon meg tudták találni a közös gondolkodás értékes hitét, a szabadakaratból következő szabadság eszményében, melyet Teremtő Urunk te adtál az ember bensőjébe, amikor létbe hívtál bennünket.

Ez a szabadakaratból következő szabadság hozta és hozza meg ma is a boldogulás erőt adó reményét, mely értelmet ad a mindennapi élet teendőinek, a hétköznapok tevékeny munkájának, az ünnepek örömteli derűjének, az áldozatos, hazát szerető szolgálatnak és az áldozathozataltól sem visszariadó igaz emberségnek.

Legyen ezen felújított és újjáalkotott emlékmű az igaz emlékezet példája nemzetünk életében, munkálja bennünk az egyetértés világának beteljesülését, az országot építő és a hazát fenntartó felelős tettek meghozatalának értékes és tanulságos példáját, dicső eleink példát adó maradandóságát.

Örökkévaló Urunk!

Áldásod révén adj nemzetünknek mindig olyan sorsformáló ragyogó csillagokat, kik nemes igazságszeretettel, tisztaszívű humanitással, bölcsességet szerető okossággal, a tudományra és a műveltségre való nyitottsággal, bátor és alázatos hittel, és a hazaszeretet kötelességével korszakalkotó személyiségei lesznek országunknak.

Típus: 
Ima
Tartalom dátuma: 
csütörtök, 2017, március 30