2015. március 6. Szombathely - Imádság néhai vitéz Both Béla dandártábornok sírjánál - Berta Tibor

Imádság néhai vitéz Both Béla dandártábornok sírjánál

Szombathely, Jáki úti temető, 2015. március 6. Elmondta: Berta Tibor ezredes, általános helynök

 

Mindenható Örök Atyánk, gondviselő Istenünk!

Hálás szívvel mondunk köszönetet Neked, hogy kegyelettel emlékezhetünk vitéz Both Béla dandártábornokra, aki 14 évvel ezelőtt indult el feléd, hogy átlépve az örökkévalóság kapuján hozzád térjen, a mindeneknek megteremtőjéhez.

Kedves és Tisztelt Halottunk igaz vas megyei, igaz szombathelyi polgár volt, e polgárság minden erényével megáldva és évtizedeken át hordozva e polgárság szinte valamennyi hátrányát. A Tőled kapott adományokat és adottságokat, vagy ahogy a biblia mondja, talentumokat jól és hasznosan tudta kamatoztatni egész életében, melyhez a Beléd, a Te gondviselésedbe vetett hit  és feltétlen bizalom adta meg a legnehezebb élethelyzetekben is az erőt és reményt, a háború poklának szörnyűségében, a szovjet hadifogság kilátástalanságában, és a recski munkaszolgálatos tábor dermesztő borzalmai között is.

Sokan úgy ismerték és úgy ismertük őt, hogy idős korában is szálfaegyesen haladt Szombathely utcáin. De ez a szálfaegyenesség nem csak fizikai valóságát jellemezte Both Béla dandártábornoknak, hanem sokkal inkább lelkének, szellemének, szívének megingathatatlanságát, becsületességét, lelkiismeretességét. Hozta ezeket a szülői otthon neveltetésnek következetességéből, iskolai tanulmányaiból, Krisztus-követő hitéből, a ludovikás évek kipallérozottságából, a katonaság hazát szerető fegyelmezettségéből.

Arra kérünk most Urunk, Béla Bácsi sírjánál megállva, hogy támogass bennünket segítő erőd kegyelmével, hogy Both Béla dandártábornok igaz hűségű , áldozatokban és tettekben megmutatkozó hazaszeretete, múltat megbecsülő nagyszerű hivatástudata, ludovikás tisztessége, katonai becsületessége és csorbíthatatlan hite jó példaként álljon mindig előttünk, amelyből erőt meríthetünk.

Köszönjük Neked Uram azt is, hogy adsz nekünk olyan embereket, akik nem feledik el Both Béla dandártábornok személyét, és így minden évben megemlékezhetünk róla, a hűséges katonáról, a családját szerető édesapáról, a hazaszeretet vas megyei és szombathelyi nemes példát adó tábornokáról.

Típus: 
Ima
Tartalom dátuma: 
csütörtök, 2017, március 30