2016. Beszéd és áldás Nagyboldogasszony ünnepén - Kálinger Roland

 

Beszéd és áldás Nagyboldogasszony ünnepén

Szolnok, MH 86. Helikopter Bázis, 2016. augusztus 15.

Elmondta: Kálinger Roland őrnagy, tábori lelkész

 

Évről évre a repülők megünneplik védőszentjüket, Nagyboldogasszonyt. Ha lehetek kicsit fegyvernemi soviniszta, akkor mondhatom, hogy a kék ruhások mindig is szerettek az élen járni, de legalább is az ÉGEN járni. Védőszentet is így választottak maguknak, a szentek legjavából válogattak és közülük is az elsőt, a Boldogságos Szűz Máriát, Nagyboldogasszonyt választották maguknak.

Mi volt az a vonzalom, szimpátia, ami Máriát és a Légierőt összekötötte és összeköti a mai napig?

Mária az ÉGHEZ tartozik és igazán, a légierős katona is az ÉGHEZ tartozik.

Mária a földön élt a földön járt, de igazán az égben érzi otthon magát ahogy a légierős katona is.

Az ember lelkébe Isten olyan vágyat ültetett el, hogy vonzódjék a mennyország felé, és tudjuk a mennybe eljutni nem egyszerű feladat, ahogy gépbe szállni és a gépet a levegőbe emelni és ott tartani sem egyszerű.

Egy aktuális eseményt hozok példának. Ha nyomon követjük az olimpiai közvetítéseket, akkor emberfeletti küzdelmet, nagyfokú precizitást, erős hitet, bizalmat, reménnyel teli és győzni akaró embereket látunk.

Ezek a tulajdonságok megvannak egy jó keresztényben és egy jó légierős katonában is.

Hazánk biztonsági helyzete megköveteli, hogy emberfeletti helytállást tanúsítson a katona és a fáradság és túlterheltség ellenére nem engedhet egy parányit sem a nagyfokú precizitásból, amit a repülés ügye megkövetel. A feszített munka, a többhetes szolgálat, távollét a családtól, bizony próbára teheti a hitet és a bizalmat ezért fontos a katona legfőbb biztonsági rendszere, első védelmi vonala, a család. A család, aki hazavárja, ugyanakkor támogatja, megérti és segíti, a katonát, nemes hivatása gyakorlásában, a haza védelmében.

És végül a katonának reménnyel teli és győzni akaró embernek kell lenni. Szűz Mária, Jézus keresztje előtt sem veszítette el a reményét, nagyapáink hosszú menetelését az Isonzótól vagy a Dontól a remény táplálta és segítette. Ha elveszítjük a reményt, elveszítjük az ügyet, amiért küzdünk! Minden nap úgy induljunk munkába, hogy győzni akarunk. Megtenni a kötelességünket, tisztességesen végezni feladatunkat, segíteni és reményt adni a bajtársainknak és hazatérni a családhoz, ez a győzelem.

Ma Nagyboldogasszony ünnepén vegyünk példát Máriáról. Isten lehetetlennek tűnő feladat elé állította, legyen szűz és anya, és Mária nem azt kezdte sorolni az Istennek, hogy ezt a feladatot miért nem és hogyan nem lehet megcsinálni, hanem azt mondta „Íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a Te  igéd szerint”. Sokszor találkozik a légierős katona az elöljárója lehetetlennek tűnő kérésével. Itt az MH 86. Szolnok Helikopter Bázison tanultam meg azt, hogy nincs lehetetlen, csak kell egy jó csapat.

Isten és Szűz Mária jó, győztes csapatot alkotott, csatlakozzunk mis is ehhez a csapathoz kérve Istent, Szűz Mária által, hogy áldja meg a Magyar Légierő valamennyi katonáját, adjon hitet reményt és kitartást nekik, hogy ne csak az égig jussanak el, hanem a mennyország után is vágyakozzanak. Áldja meg a családokat, hogy biztos háttérként tudják segíteni a haza védelmében a katonákat. Áldja meg országunk és hadseregünk vezetőit, hogy felismerjék a történelem jeleit és Istenbe vetett hittel és bizalommal válaszoljanak rá. Áldja meg elhunyt hőseink emlékét, hogy példájukból erőt és kitartást nyerjünk, itt a földön a mennyben pedig velük együtt elnyerhessük az örök boldogságot.

Áldjon és őrizzen meg bennünket a mindenható Isten az Atya a Fiú és a Szentlélek.

Típus: 
Beszéd
Tartalom dátuma: 
szerda, 2016, augusztus 31