2016. A CIP konferencia köszöntése - Berta Tibor

 

A CIP tagjainak köszöntése

2016. szeptember 26. Budapest

Elmondta: Berta Tibor ezredes,általános helynök

 

Excellenciás Püspök Úr, Főtisztelendő Katonalelkészek, Tisztelt Katonák, Hölgyeim és Uraim!

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm valamennyiüket Bíró László püspök úr, Magyarország katonai ordináriusa (tábori vagy katonapüspöke) nevében, aki elnézésüket kéri, de hivatalos elfoglaltságai miatt csak holnap lehet majd jelen közöttünk.

Nagy öröm számunkra, hogy kilenc év után ismét hazánk fővárosában Budapesten üdvözölhetem a Lourdes-i Nemzetközi Katonai Zarándoklat Előkészítő Konferenciájának szinte valamennyi delegációját. Bízunk abban, hogy katonai nyelven szólva, a magyarországi logisztikai biztosítás megfelelő körülményeket teremt arra, hogy a konferencia hathatósan tudjon dolgozni a jövő évi zarándoklat javára.

A tavalyi – horvát barátainknál megtartott – tanácskozáson Luv RAVEL a francia hadsereg tábori püspöke a mostani Jubileumi Irgalmasság Évéhez kapcsolódva a könyörörületsségről beszélt, megvallom számomra nagyon világosan és szimpatikusan.

Talán sokan egyetértenek velem abban hogy az igazi, a valódi és maradéktalan könyörületre egyedül az Isten képes, egyedül Ő tud irgalmas lenni. Ugyanakkor ez az Isten, meghívja az embert, meghív bennünket arra, hogy legyünk az Ő irgalmasságának munkatársai.

Ez a munkatársi feladat nem könnyű egy olyan világban, amelyben jelenleg most élünk:

bonyolult és sérülékenyen gazdasági, társadalmi, politikai viszonyok és helyzetek között,

a technikai és az informatikai fejlődés ultramodern találmányai között,

a számtalan médiából ránk áradó milliónyi információ között.

Sokan látják már, hogy az ember, ha mindezeket bölcsen használja nagyszerűen építheti vele az elkövetkező évek világát, de ha mindezek az önző emebr kezébe kerülnek - akár a gazdaság, akár a társadalomi hatalom, akár a média eszközei – a jővő beláthatalan veszélybe kerülhet. Az elkövetkező időszakban hatalmas teher hárul az egyes országok közhatalmat gyakoló vezetőire, a vallási elöljárókra, a médiumokban szereplő maghatározó személyekre, hogy ezt a feltűnően  megbolydult és felgyorsult iramú világot helyesen vezessék, irányítsák és a jó úton tartsák.

A Lourdes-i Nemzetközi Katonai Zarándoklat a béke iránti elköteleződés őszinte vágyából jött létre 1958-ban. Ez a cél nem lehet más, most 58 év évvel később sem, sőt, talán még erősebb kell, hogy legyen. Ne engedjük, hogy félrevezessen és megtévesszen bennünket az a viszonylagos béke, amelyet országainkban tapasztalunk. A valódi béke, az Isten által létrehozott világ rendezett békéje. Ezt a békét talán azok a katonáink értékelik leginkább, akik a világ számos, háborúban megsebzett országában teljesítettek és teljesítenek most is szolgálatot.

Mindannyian tudjuk, hogy a nemzetek közötti békét számos nemzetközi szerződés, többféle alapokmány, sok-sok országok közötti megállapodás hivatott garantálni. Ugyanakkor a világ több térségében mégis a katonák szolgálata teremti meg és tartja fenn a törékeny békét. Ezért fontos és szükséges, hogy a különböző országok katonái az egyetemes béke eszközeivé és közvetítőivé váljanak, amelynek egyik forrása eddig is a Lourdes-i katonai zarándoklat tudott lenni.

Őszinte szívből kívánom, hogy a mostani konferencia bölcsen készítse elő a 2017. évi zarándoklatot a katonák, a béke különleges szolgálattevőinek a javára.

 

Típus: 
Beszéd
Tartalom dátuma: 
szerda, 2017, július 19