2016. Kegyeleti imádság Budapest 1945. évi ostromának évfordulóján - Berta Tibor

 

Kegyeleti imádság

Budapest 1945. évi ostromának harcaiban elesett katonák és polgári áldozatok emlékére

2016. február 12. Budapest I. kerület, Kapisztrán tér, Magdolna-torony

Elmondta: Berta Tibor ezredes, általános helynök

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Mennyei Atyánk, embert megváltó és üdvözítő Istenünk, kérünk, tekints le ránk, fogadd el fohászainkat, imáinkat. Kegyes jó voltodból, tisztítsd meg emlékezetünket és engedd, hogy megemlékezésünket felemeljük Hozzád, a történelemmel, az idővel, a háborúval, a békével, fájdalmainkkal és életünk teljességével együtt.

Egy olyan korra emlékezünk ebben az órában, amikor a háború iszonyatos kegyetlensége, és elembertelenítő borzalma eljutott szeretett Hazánk fővárosába, ahol több mint száz napon keresztül tombolt és aratott az emberi életeket elpusztító kíméletlen öldöklés.

Urunk, bocsánatodat kérjük a Budapest ostroma alatt elkövetett szörnyűségekért, a pusztító vágyak kegyetlenségeiért, a bűntől megroppant és az önzéstől megfertőződött emberek erőszakosságaiért.

Kérünk, fogadd be országod boldogító békéjébe az ostrom alatt elhunyt ártatlan gyermekeket, a megbecstelenített leányokat és asszonyokat, a tehetetlen időseket, a hadifogságba elhurcolt embertársainkat, a gettóba zárt és legyilkolt zsidó honfitársainkat.

Kérünk, legyél irgalmas bírája az ostrom alatti harcokban elesett katonáknak, akik a szörnyűségek között is fel tudták mutatni az emberség és az áldozatvállalás hősies tanúságtételét; add meg nekik az örök élet hervadhatatlan koszorúját.

Kérünk, legyél irgalmas bírája az áldozattá válásba beletörődött halott katonáknak, a hadifogságban és a kényszermunkatáborokban, elhunyt testvéreinknek; emeld magadhoz meggyötört lelküket és megkínzott testüket!

Kérünk, szerető irgalmadat ne vond meg azoktól sem, akiknél a borzalmak óráiban ellobbant és kialudt a hit és a örök élet reményének lángja; a Te fényed fényeskedjék nekik örökkön-örökké Világ Világossága!

Kérünk, irgalmas jóságodat ne vond meg azoktól, akik emberi roncsként, elborult elmével már nem kiálthattak könyörületért, vagy embertelen kínjaik közepette káromolták nevedet; bűnbocsátó szereteteddel újítsd meg életüket!

Urunk, fogadd el könyörgésünket mindazokért, akikről ma megemlékezünk, nekünk pedig add meg kegyelmeidnek segítő erejét, hogy ellenálljunk a rossznak, az igazságtalanságnak, a megosztó gondolatoknak és a Te Országod békéjén munkálkodjunk mindennapi tetteinkben. Kérünk, add, hogy a Te szemeddel nézzük és lássuk a világot, mely által meg tud tisztulni az emlékezetünk, és megtanulhatjuk a megbocsátás logikájának békét teremtő cselekedeteit. Ámen.

Típus: 
Ima
Tartalom dátuma: 
szerda, 2016, február 17