2016. Kegyeleti imádság Hejcén - Bíró László

 

Kegyeleti imádság Hejcén

Hejce, 2016. január 19.

Elmondta: Bíró László tábori püspök

 

Gondviselő Istenünk, Irgalmas Mennyei Atyánk!

A feltámadás reményében jöttünk el tízedik alkalommal Hejcére, hogy szlovák katonabajtársainkért imádkozzunk!  Megemlékezésünkben az a Beléd vetett bizalom vezet bennünket, mely által megvalljuk, hogy Egyszülött Fiad, Jézus Krisztus kiengesztelődést vállaló szenvedésével, kereszthalálával és dicsőséges föltámadásával elhozta nekünk az örök életre való meghívást a Te Országod örömteli békéjébe.

Kérünk, Urunk, add meg elhunyt szlovák bajtársainknak a hűséges katonák örök jutalmát, a Te Országod örömét és békéjét, hiszen ők a népek közötti kiengesztelődés nemes szolgálatát látták el a béke megőrzésének és fenntartásának feladataiban. A jelen kor nemzedékének olyan katonái voltak, akik a kiengesztelődés előmozdításán fáradozva, a megbékélés örömének ügyében tevékenykedtek Európa egyik megsebzett pontján.

A megbékélés útján a jövő megújulásának reményét biztosító minden elhunyt katona veszteség számunkra, de különösképpen azok, akik a béketeremtő szolgálatban gyümölcsöző tapasztalatokat szereztek. Ilyen katonák voltak szlovák katonabajtársaink, akiket - hálát adva életükért és szolgálatukért - a Te irgalmas szereteted jóságba ajánlunk Urunk, nevüket és emléküket pedig övezze továbbra is méltóan tiszteletünk és megbecsülésünk.

Nekünk pedig, add meg Urunk, hogy különböző felelős szolgálatainkban a maradandó értékek útján járjunk életünk mindennapjaiban, hűséges bátorsággal védelmezve szeretteinket, családjainkat, otthonainkat, országunkat, nemzetünket.

Kérünk Urunk, hogy kegyelmeidnek segítségét mindig készségesen tudjuk elfogadni és felhasználni. Legyen ebben eligazítónk Szent Pál apostol, aki az Efezusiaknak írt levelében nekünk is példát mutat,

hogy viselnünk kell az üdvösség sisakját, hogy minden gondolatot és tervet, mely az emberi életet szolgálja meg tudjunk védelmezni;

hogy mindig legyen velünk a Lélek kardja, a Te szavad Urunk, melly minduntalan építeni akarsz bennünket a szeretetben;

hogy, hordoznunk kell a hitet, mint pajzsot, mely meg tud védeni a közönyösség, a nemtörődömség és a fanatizmus mérgezett nyílvesszőitől;

hogy, viselnünk kell az igazságosság páncélzatát, mely az elevenen élő jóságot tudja megoltalmazni bennünk;

hogy, hordanunk kell az igazság derékövét, mert nélküle semmit sem tudunk egységbe fogni;

hogy, viselni kell minden lépésünkben a készséget, mint a sarut, hogy a Te örömhíred békéjét állandóan tudjuk hirdetni.

Legyen segítőnk ebben Szent Cirill és Szent Metód, akiknek égi közbenjárásába ajánljuk elhunyt szlovák katonabajtársainkat. Úgy legyen. Ámen.

 

Típus: 
Ima
Tartalom dátuma: 
péntek, 2016, január 22