2016. május 20. - Imádság az 58. Nemzetközi Katonai Zarándoklaton a Jelenések Barlangjánál - Berta Tibor

Imádság az 58. Nemzetközi Katonai Zarándoklaton a Jelenések Barlangjánál Lourdes-ban

2016. május 20. Elmondta: Berta Tibor ezredes, általános helynök

 

Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében. Ámen.

Örökkévaló Istenünk! Kérünk, figyelj szavunkra, hallgasd meg kéréseinket és fohászainkat.

Te szívünkbe oltottad a földi hazához való ragaszkodás magasztos érzését, a hazaszeretet nagyszerűségét, mely a hűség erényében mutatja meg, hogy az áldozatra készen álló lelkület tud igazán szolgálatára lenni a nemzetnek.

Bizalommal kérünk Téged, Urunk, áldd meg Magyar Hazánkat és a Magyar Honvédelem nemes ügyét.

Holnap odahaza a Magyar Honvédelem Napján katonaelődeink áldozatvállaló helytállására emlékezve, a hazafiság tettekben megmutatkozó felmagasztalását ünneplik, mi pedig most itt Lourdes-ban a Jelenések Barlangja mellett hajtunk fejet mindazok előtt,akik nemzetünk szabadságáért küzdöttek és adták oda életüket.

Mindenható Atyánk, kérünk, alázatosan kérünk, kísérje áldásod a Magyar Honvédség mostani katonáit, hogy történelmi elődeik példáját követve készek legyenek Hazánk megvédésére és megőrzésére!

Kísérd áldásoddal katonáinak hazai és külföldi szolgálatát, óvd meg mindnyájukat minden veszedelemtől és minden bajtól!

Kérünk, Téged, segítsd áldásod által a honvédtisztjelöltjeinket és katonai középiskolásainkat, hogy kitartó erős lelkülettel, megérlelt és megfontolt értelemmel, lelki és testi egészségben készüljenek hivatásuk betöltésére!

Végül irgalmadba ajánljuk elhunyt katonáinkat; kérünk, hogy a Hazánkért végzett szolgálatukért igaz örömökben részesüljenek Országod boldogságában.

Urunk! Nemzetünknek történelmünk során számos párfogót adtál, köztük Krisztus Urunk Édesanyját, Máriát, a Magyarok Nagyasszonyát, akinek Lourdes-i szentélyében most együtt imádkozhatunk általa hozzád az Angyali Üdvözlettel és a Szent Fiad által tanított imádsággal. Ámen.

Típus: 
Ima
Tartalom dátuma: 
csütörtök, 2017, március 30