2016. szeptember - Imádság a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium tanévnyitó ünnepségén - Berta Tibor

Imádság a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium tanévnyitó ünnepségén

Debrecen, 2016. szeptember - Elmondta: Berta Tibor ezredes, általános helynök

 

Örökké való Urunk örök tudásnak és bölcsességnek kútfeje!

Kérünk, hallgasd meg fohászainkat a mostani tanév elején, add nekünk Szentlelked segítségét, hogy mindnyájan bölcs szívhez jussunk!

Nevednek segítségül hívása adja meg az itt jelenlevő tanároknak, nevelőknek, szülőknek és diákoknak Lelkednek adományait: a bölcsességet, az értelmet, a jó tanácsára való hallgatást, a lelki,  szellemi és testi, erőt, a tudást, a szelíd türelem jóságát.

Legyen áldásod és kegyelmi segítséged ezen az iskolán, hogy mindazok, akik a tudás ismereteit e falak között bölcsen oktatják és mindazok, akik ezt tanulékony szívvel hallgatják és befogadják, legyenek és váljanak igaz emberré, egymás és embertársaik nemes lelkű támogatóivá, segítőivé, országunk, népünk és Hazánk javára.

Adj kitartó erőt a gyermekeknek az elkövetkező tanévben, hogy okos figyelemmel tanuljanak, szorgalmas akarattal szerezzenek ismereteket, fegyelmezett rendszerességgel sajátítsák el a jót, engedelmes szívvel fogadják el tanáraik, oktatóik, nevelőik jóakaratú döntéseit, jó szándékú törekvéseit, segítő és útmutató tanácsait! Legyen ez így akkor is, amikor mindezek nem kedvükre valók!

Áldd meg tanárokat, a nevelőket, adj nekik jókedvű buzgóságot a tanításban, türelmet az ismeretek átadásában, derűs örömöt az elért eredmények fölött, örvendező reményt az esetleges kudarcok ellenére, töretlen akaratot a jó, a szép és az igazság átadására.

Legyen ez az iskola az elkövetkező tanévben az igazság buzgó keresésének és önzetlen továbbadásának kiemelkedő helye, hogy azok, akik itt oktatnak és tanulnak fel tudják vállalni Szent Ágoston felkiáltását: „ Érts, hogy hinni tudjál, higgyél, hogy értsél!

Őrizzen meg benneteket Úr, óvjon meg a veszélyektől és minden a rossztól, és áldjon meg titeket kegyelmei által. Ámen.

Típus: 
Ima
Tartalom dátuma: 
csütörtök, 2017, március 30