2017. március 30. Tas - A Magyar Légi Tűzoltó és Életmentő Egyesület MI-2 helikopterének megáldása - Kálinger Roland

A Magyar Légi Tűzoltó és Életmentő Egyesület MI-2 helikopterének megáldása

2017. március 30. Tas. Elmondta: Kálinger Roland őrnagy, tábori lelkész

 

Ma két szent kezet fog egy közös ügyért. Az egyik szent a Boldogságos Szűz Mária, Istent fiának, Jézus Krisztusnak édesanyja, a másik szent pedig, Szent Flórián a tűzoltók patrónusa.

Miért van szükség az Ő kézfogásukra? Mert ebben a helikopterben egyesül a tűzoltó alkalmatosság és a légi jármű.

A mennyekbe felvett Szent Szűz a repülők védőszentje. Ő vigyáz azokra, akik a tudomány és technika segítségével az égbe emelkednek és Ő vigyáz azokra is, akik hitül és jócselekedeteik által egykor az „Égbe” kívánnak emelkedni. Milyen jócselekedet lehet nagyobb annál, mint segíteni a bajbajutotton, menteni az életet, óvni az értékeket. És mindezt úgy tenni, hogy akár az életét is feláldozza az ember. „Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért.” Jn 15,13 Most azért könyörgünk Mária közbenjárásáért, hogy senkinek ne kelljen ezt a legnagyobb áldozatot meghoznia, és aki felszáll ezzel a géppel, az biztonságosan landoljon és eredményesen tudja feladatát végezni.

Végezni a feladatot, ami pokolian nehéz. Direkt használtam ezt a hasonlatot, hiszen a pokollal, az örök kárhozattal kapcsolja össze a hagyomány az olthatatlan emésztő tüzet. Ezért fohászkodunk most Szent Flóriánhoz, aki a tűzoltók védőszentje, kérjük, járjon közben azokért a bátor tűzoltókért, akik életük kockáztatása árán is szembeszállnak az elemekkel és hősiesen teszik önként vállalt kötelességüket. Szent Flórián katona volt és így ragyogó példaképe lehet a bátorságnak, annak a bátorságnak mely a tűzoltók sajátja is.

Tisztelt egybegyűltek a tudomány jelen állása szerint az élet kialakulásához alapfeltétel volt a víz jelenléte a Földön. A víz tehát fontos szerepet játszott és játszik mind a mai napig az emberiség életében. A keresztelés szertartásában így tanít az Egyház, „Istenünk, te láthatatlan erőddel a szentségi, jelek által csodálatos dolgokat művelsz, s a vízről számos tanítást adtál, hogy előre jelezze a keresztség kegyelmét.” A keresztség szentségében a víz által „istengyermeki új élet” születik és a tűzoltó kezében a víz szintén az élet és az új élet eszköze. Most szenteltvízzel hintjük meg a helikoptert is, hogy Isten áldása legyen mindig a benne ülők életén és munkáján egyaránt. Isten áldása kísérje azok életét is, akik ezért az egyesületért tevékenykednek, és ennek működését segítik. Isten áldása legyen azokkal is, akik bajba vannak, hogy a segítség mindig időben érkezzék.

 

A tűzoltó imája

Kötelességem teljesítése közben, Ó Istenem, ha bármikor láng csap fel,

adj erőt, hogy megmenthessem az életet, nem számít, mennyi idős is legyen.

Segíts, hogy átölelhessem a gyermekemet, mielőtt túl késő,

vagy megóvjak egy embert a szörnyű végzettől.

Tégy képessé arra, hogy meghalljam a leghalkabb segélykérést,

és gyorssá, és kellően ügyessé, hogy eloltsam a tüzet.

Hogy töltsem be szerepemet, és hogy adjam a legjobb önmagam,

hogy megvédjem az embereket és javaikat.

És ha a Te akaratodból elveszítem az életem,

vedd védelmező karodba családom, s szeretteim.

Ámen

 

Ha bárhol tűz lángol, én teljesítem feladatom. 

Életeket menteni Uram, adj nekem elég erőt. 

Karjaimban gyermeket kivinni, de anyát és öreget is, akinek 

már ősz a haja, addig, míg nem telik el az időm.

Állandóan őrt állok, mert erre vagyok hivatott, Tűz elől védem 

sajátjaimat, felebarátaimat és a házaikat. 

Ha a Te akaratodból életemet vesztem, áldd meg a családomat a 

Te szerető kezeddel és add nekik vissza mindazt, amit 

a küldetésem teljesítésekor én másoknak adtam.

Ámen

 

Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, te mindent örök dicsőségedre és az emberek javára rendeltél. Kérünk, áldd † meg szent áldásoddal és oltalmazd gondviselő oltalmaddal minden veszélytől ezt a légi járművet. Add, hogy amikor szolgáid ezt a járművet használják, mindig törvényeid útján járjanak megmaradva szent akaratod teljesítésében. Áldd meg életmentő, önfeláldozó szeretetüket, jutalmazd meg őket a te végtelen és el nem múló szereteteddel.

Hallgasd meg, Urunk, alázatos könyörgésünket. Áldd † meg szentséges és hatalmas jobboddal e járművet, amelyeket a te nevedben megáldunk. Állítsd kegyesen őrizetére szent angyalodat; és dicsőséges vértanúdnak, szent Flóriánnak közbenjárására mindazoknak, akik ezeken utaznak, és ezzel a helikopterrel tüzet oltanak nyújtsd gondviselő oltalmadat minden veszéllyel szemben. Adj nekik mindenkor szerencsés megérkezést és eredményes munkát. Mutasd meg szolgáidnak az üdvösség útját, hogy kegyelmeddel támogatva eljussanak egykor a földi élet mulandó változandóságai és vándorlása után örök céljukhoz. Krisztus, a mi Urunk által. - Ámen.

Urunk, Istenünk! Te vagy minden tudomány és mesterség ősforrása. Te világosítottad meg az emberek elméjét, hogy mindig új és új munkaeszközöket hozzanak létre. Kérünk, áldd † meg ezt a tűzoltó helikoptert. Add, hogy akik ezekkel dolgoznak, a te kegyelmed segítségével úgy munkálkodjanak, hogy testi-lelki egészségüket megőrizzék, munkájuk gyümölcsét szándékod szerint élvezzék, és elnyerjék egykor az örök életet. Krisztus, a mi Urunk által.

 

"Vigyétek Barátaim a zászlót! 

Tűzzétek ki, hogy nyíltan lengjen, szabadon! 

Mindegy, ha nincs is sas fölötte, 

Szent Flórián áll őrt azon. 

Szent Flórián! kihez könyörgünk, 

ki szíveinkben itt lakik... 

Előre hát! Míg ő közöttünk, 

E szent ügy el nem bukhatik!"

 

Típus: 
Ima
Tartalom dátuma: 
péntek, 2017, március 31