2019 - Imádság a Tanácsköztársaság ellen szervezett ellenforradalmi kísérlet 100. évfordulója alkalmából állított emlékoszlopot avatásán - Berta Tibor

 

Imádság

a Tanácsköztársaság ellen szervezett ellenforradalmi kísérlet

100. évfordulója alkalmából állított emlékoszlopot avatásán

2019. június 24. Ludovika Campus,  Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest

Elmondta: Berta Tibor ezredes, általános helynök

 

 

Urunk, mindazokat, akiket most imáinkban a Te irgalmadba ajánlunk, Te ismerted igazán. Te láttad szívüket, lelküket, s láttad azt a fájdalmat, mely megmarta őket: mert a nemzetet megsebezték meg, a Haza eszméjének jogait és igazát érte támadás.

Így támadt föl szívükben hazafias-katonai neveltetésük okán a küzdelem jogos érzete, hogy megvédjék a Haza nemes örökségét, mely nem nézhette tétlenül, s nem tűrhette a vallási és nemzeti megaláztatást, a Haza és a hit  megszentségtelenítését, a nemzetköziség eszméjének túlhangsúlyozását, de különösen nem a megjelenő bántalmazásokat, a tébolyító erőszakosságú terrort, a garázdálkodást, a vérengzéseket és gyilkosságokat, melyek rettegésben tartották Hazánk polgárait.

Urunk irgalmas jóságodba ajánljuk mindazoknak az életét, akik 1919. június 24-én életüket kockáztatva hazafias reménységgel küzdöttek az elnyomás diktatúrája ellen.

Kérünk, áldd meg ezt az értük állított emlékművet, hogy legyen mindig erőt merítő támasza a honvédtisztjelölteknek, adjon életükhöz és szolgálatukhoz bátorságot, hazafias érzületet, nemes és áldozatot felmutatni kész lelkületet.

Erre kérünk Téged, Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki szent kereszthalával és dicsőséges sírból való föltámadásával legyőzte a bűnt és halált, és aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Ámen.

 

Típus: 
Ima
Tartalom dátuma: 
csütörtök, 2019, július 18