2019 - Szabó István HM honvédelmi államtitkár köszöntője a XXV. Nemzeti Katonai Zarándoklaton

 

Szabó István HM honvédelmi államtitkár köszöntője

a XXV. Nemzeti Katonai Zarándoklaton

Budapest-Máriaremete, 2019. szeptember 14.

 

Excellenciás Apostoli Nuncius Úr! Főtisztelendő Helynök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Tábornok Urak, Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

 

Nagy tisztelettel köszöntöm önöket a Honvédelmi Minisztérium vezetése nevében ma. Örömmel tölt el, hogy ilyen sok érdeklődőt vonzott ide immár 25. alkalommal a Nemzeti Katonai Zarándoklat. Az év elején nagyszabású ünnepség keretében emlékeztünk a Katolikus Tábori Püspökség megalakulásának negyedszázados évfordulójára. Az ünnepségen Benkő Tibor honvédelmi miniszter beszédében Kapisztrán Szent Jánost idézte. Azt mondta: „Akár szereplők vagyunk az élet színpadán, akár a névtelen tömeg tagjai, nekünk, akik hiszünk, az élet értelmére kell rámutatnunk.” Önöknek, akik ma eljöttek, és részt vesznek a zarándoklaton, ez a feladatuk, hiszen a zarándok a hitnek és az életnek azt az elemét éli meg, amely az utat jelképezi. 

A Honvédelmi Minisztérium nagyra értékeli a Katolikus Tábori Püspökség áldozatos munkáját, amely az elmúlt években elengedhetetlen részévé vált a Magyar Honvédség életének. Katonáink számára az igehirdetés, a lelki gondozás bizalmi fórumának biztosítása, az erkölcsi normák útvesztőjében a helyes irány megtalálásának segítése mind olyan nélkülözhetetlen feladat, amelyre csak a Tábori Lelkészi Szolgálat képes. Tábori lelkészeink ott vannak a laktanyákban, az alakulatoknál, és szolgálnak a határon, vagy éppen a határon túl. Megerősítik a katonákat hitükben, segítik vallásgyakorlásukat, és buzdítják őket a katonai szolgálat példamutató ellátására. 

„Nekünk menni és keresni kell. Ugyanakkor arról sem feledkezhetünk meg, hogy a lét végső célja és értelme is jön velünk szemben, és keres minket. Természetesen csak akkor találhat meg bennünket, ha mi is elindulunk feléje” – írja Karl Rahner teológus. 

Napjaink rohanó világában ritkán jut idő arra, hogy elcsendesedjünk. Hogy az élet olyan súlyos kérdésein gondolkodjunk, mint az élet végső célja, és értelme, vagy egyáltalán az, hogy hova tart az életünk. A zarándoklat kiváló lehetőség arra, hogy az ember önmaga legyen. Átadja magát gondolatainak, érzéseinek. Ugyanakkor fontos, hogy nincsenek egyedül. Nem csak a szó olyan értelmében, hogy milyen szép számmal gyűltek itt össze, hanem a zarándoklat azon lelki értékében, amely közelebb hozza önöket vallásos mivoltukban, és közösségi létükben egyaránt. Hiszen nincsenek egyedül, ha körülnéznek. Láthatják, milyen sokan vannak.

A vallás közösségé formálja önöket. Példamutató közösségé, akiket a hit mellett a katonai szolgálat is összeköt. Olyan erős kötelék ez, amelyet csak az érez, aki tagja és részese ennek a különleges kapcsolatnak. Legyenek büszkék erre a különleges kapcsolatra, hiszen olyan kincs ez, amely nem adatik meg mindenkinek. 

A keresztény hívő embernek kötelessége van nemzete, hazája iránt. A katonának kötelessége hazája szolgálata. A hívő és katona én nem gyengíti, hanem erősíti egymást.

Az Isten hívő katonának nem csak a parancsnokok, elöljárók számára kell megfelelni. Önök, akik itt vannak, tudják és érzik, hogy Isten tanítását szem előtt tartva élik mindennapjaikat. Több ez, mint a hétköznapokban megvalósuló, a katonának megszokottá vált parancsuralmi rendszernek való feltétlen megfelelés. Tudatos életvezetés, kötelességtudat és példamutatás, amelyben Isten útmutatásai az irányadóak. 

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

A Katolikus Tábori Püspökség évek óta kiemelt területként kezeli a családokat, ezért is öröm számomra a sok hozzátartozót, gyermeket látni, akik elkísérték katonáinkat a mai zarándoklatra. Hiszen a család az, amely mindennapi támaszunk. Akik önök mellett állnak, amikor a hétköznapokban szolgálnak, és önök mellett állnak, amikor a határon, vagy a határainkon túl teljesítik szolgálatukat. Kívánom, hogy a 25. Nemzeti Katonai Zarándoklat adja meg önöknek mindazt, amiért útra keltek. Találják meg útjukat, életük értelmét, töltekezzenek fel pozitív gondolatokkal, és kamatoztassák azt magánéletükben és katonai szolgálatuk során egyaránt. 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

 

Típus: 
Beszéd
Tartalom dátuma: 
csütörtök, 2019, szeptember 19