2019. Tábori Lelkészi Szolgálat 25 éves évfordulója - Heisler András

 

Heisler András

a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége elnökének beszéde

a Tábori Lelkészi Szolgálat 25 éves évfordulóján

2019. február 26. Budapest, Stefánia Palota - Honvéd Kulturális Központ

 

 

Tisztelt Bíboros Úr, Miniszter Úr! Tábornok Urak, Püspök Urak, Lelkész Barátaim, Kedves Vendégek!

A HM Tábori Lelkészi Szolgálatának elmúlt25 éve új korszakot nyitott az ateista, vallásellenes, korábbi katonai tradícióinkat semmibe vevő néphadsereg gyakorlatához képest. Egy ismert zsoltár izgalmas mondatát idézem: „Ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek”-.

Fontos mondat ez, mert vannak közöttünk olyanok, akik ott állnak őrt, a halál árnyékának völgyében, ott teljesítik hivatásukat, szolgálatukat, szinte egész életükben. Az orvosok, a katonák és a lelkészek.

Az orvos gyógyít, a lelkész vigasztal, s közben óhatatlanul az elmúlás tanújává válik. A jó katona pedig a halált hozó fegyvereivel védelmez. Mindnyájuknak ott kell helytállniuk, ahová mi, civilek, ha tehetjük el se merészkedünk: mindhárman ott járnak a halál árnyékának völgyében. Ott a legnehezebb kitartani, megőrizni hitünket és tisztességünket. Ezért nélkülözhetetlen a katonák és a tábori lelkészek szoros szövetsége. Mert ők, akik a halál árnyékának völgyében járnak, pontosan tudják, kitől kaptuk mindannyian az életet, a körülöttünk lévő világot. Tudják, hogy azt őrizni kell, mert ezzel bízott meg bennünket a Mindenható, tudják, hogy sok veszély fenyegeti környezetünket és tudják hogyan ne féljenek.

Mert akit a félelme irányít, az nem lehet lakó ott a völgyben, az nem kaphat a kezébe fegyvert, nem vehet magához szikét, s nem sáfárkodhat rosszul a rábízott lelkekkel.

A zsoltár idézet aztán folytatódik: azért nem félek, mert Te velem vagy Istenem. Igen, Isten ott van azokkal, akik a halál árnyékának völgyében teljesítik szolgálatukat, s pontosan ezért elképzelhetetlen egy jó hadsereg tábori lelkészet, tábori rabbinátus nélkül.

Az emberiség története háborúk története, a pusztítás és a gyilkolás története, az ókori, de még a modern Izraelé is szorosan kapcsolódik háborúkhoz. A Szentírás tud Amálékról, tud a motiválatlan, tiszta gonoszságról és kimondottan felszólít a védekezésre. Mert az etikus hadsereg szerepe nem a hódítás, hanem a védelem. Nem véletlen az elnevezés: magyar honvédség vagy izraeli véderő.

Egyelőre szükség van hadseregekre, szükség van az Önök munkájára és szükség van ennek lelki kontroljára. Lelkipásztoraink emlékeztetik Önöket arra, hogy Isten mindig Önökkel van. Önökkel a szolgálati helyükön, sokszor „a halál árnyékának völgyében” és ez nem csak felelősség, de egyben remény is. Tudniuk kell magányukban, fájdalmukban, veszélyhelyzetekben és tudniuk kell súlyos katonai döntések előtt, hogy az Örökkévaló figyel Önökre.

A történelem a háborúk és a pusztítások története, a Biblia azonban ismer egy másik földi valóságot is, egy olyan eljövendő korszakot, amelyben „a kardokat ekevasakká kovácsolják”, amikor a farkas együtt legel a báránnyal, az oroszlán meg füvet eszik. Mi, zsidók, több ezer éve erre a világra, a messiási korra várunk.

A Magyarországi Zsidó Hitközség Szövetsége büszke rá, hogy más egyházakkal együtt a tábori lelkészi szolgálat alapítói között lehet. Totha Joel Péter vezető tábori főrabbihoz mindig és mindenkinek bizalommal lehet fordulni.

Végezetül pedig kérem Önöket, várjuk együtt az időt, amikor a világ összes országában majd eltávozást kapnak nehéz szolgálatukból, és a kardokból ekevasakat kovácsolhatunk. Legyen majd így, legyen béke, de amíg ez bekövetkezik kísérje felelős bölcsesség a Magyar Honvédség munkáját, köszönjük, hogy együttműködhetünk
 Önökkel.

Típus: 
Beszéd
Tartalom dátuma: 
szerda, 2019, február 27