2020 - Imádságos fohász az MH BTKK parancsnoki átadás-átvételi állománygyűlésén - Kálinger Roland

 

Imádságos fohász

az MH BTKK parancsnoki átadás-átvételi állománygyűlésén

Szolnok, 2020. július 16.

Elmondta: Kálinger Roland őrnagy, tábori lelkész

 

A Magyar Honvédség szlogenje az, hogy „Mi vagyunk a csapat”. Itt a BTKK-ban szolgálatot telesítő állomány, nem csak azt mondhatja el magáról, hogy jó csapat, hanem azt is, hogy egy nagycsalád. A családi lét minden pozitívumával és nehézségével együtt. Az új parancsnok itt többlet feladatot kap azzal, hogy parancsnokként és családfőként is helyt kell, hogy álljon. Szent József az igaz ember a szent család oltalmazója a családfők, végső soron a parancsnokok példaképe. Az ő közbenjárására, kérjük Isten áldását, az új parancsnok munkájára és a beosztottak életére, feladataik ellátására.

Istenünk adj nekik alázatot, hogy ne követeljenek maguknak semmit, hanem először adni akarjanak. Adni magukat, életüket, álmaikat, terveiket, szeretetüket, a jó cél érdekében.

Adj nekünk bátorságot Istenünk, hogy ne méricskéljünk, ne hasonlítgassunk, mennyit adtam, mennyit kaptam, mit mutat a mérleg, mert ez nem a szeretet útja! Követeléssel, elvárásokkal nem lehet boldog életet építeni a hivatásban és a családban! Add, hogy megértsük, hogy igazán az az enyém, amit oda adtam már másnak!

Legyünk hűségesek, és építsünk a nehézségekben is az Isten kegyelmére, és meglátjuk, ha bízunk az Istenben, Ő mindig megsegít, Benne nem csalatkozunk.

Had legyünk mi is példaképek Istenünk, akik jóra oktatnak, jó példát mutatnak, akitől jót lehet tanulni: kötelességteljesítésben, tisztelettudó magatartásban, komoly és megfontolt szép beszédben, finom modorban, hűségben és becsületben, szakmaiságban.

Adj erőt Istenem az élet nehézségeit elviselni, kitartani a jóban, a nehézségeken felül emelkedni, nem kétségbe esni a bajban. Adj lelki erőt a mindennapokhoz, és adj derűt, hogy ha van rá okunk, tudjunk ünnepelni is.

Istenünk had lehessünk azok, akiknek elgondoltál minket, így tudjuk nekünk szánt hivatásunkat is betölteni, abban megmaradni, és így tudunk a sok nehézség között is építkezni: építeni Hazát, a Magyar Honvédséget, a magunk boldog családi életét és a BTKK-ban szolgálók közösségét.

Isten áldása szálljon az új parancsnokra és az alatta szolgálatot teljesítő minden jóakaratú emberre.

Az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen

Típus: 
Ima
Tartalom dátuma: 
csütörtök, 2020, július 30