Historia Domus 2005. év

Historia Domus  2005

Január

3-án, hétfőn dr. Szabó Tamás tábori püspök dr. Faragó Artúrral, a Váci Egyházmegye kórházlelkészével tárgyalt a Verőcei Honvéd Betegotthon lelkipásztori ellátásáról.

5-én, szerdán dr. Szabó Tamás tábori püspök Lackner Pállal a Protestáns Tábori Püspökség kijelölt püspökével találkozott, és tárgyalt a jövőbeni együttműködés lehetőségeiről.

13-án, csütörtökön a Honvédelmi Minisztériumban kihirdetésre került Lackner Pál protestáns tábori püspöki és ezredesi kinevezése.

14-én, pénteken a püspökségen látogatást tett Aleksander Lehner ezredes, cseh véderő attasé.

18-án, kedden dr. Szabó Tamás tábori püspök részt vett a budapesti zsinagógában rendezett megemlékező istentiszteleten, amelyet a gettó felszabadulásának 60. évfordulója alkalmából tartottak. Délután Lackner Pál ezredes, kinevezett protestáns püspök és Jákob János püspöki irodavezető tett látogatást a Püspökségen, és megbeszélést folytatott dr. Szabó Tamás tábori püspökkel és dr. Szaradits József ezredes, általános helynökkel.

19-én, szerdán a havi tábori lelkészi találkozó volt Érden.

Február

1-jén, kedden dr. Szabó Tamás tábori püspök és dr. Szaradits József ezredes, általános helynök újabb tárgyalást folytatott a protestáns püspökkel és irodavezetővel az új állománytábláról, illetve a lelkészek létszámáról és helyőrségek szerinti felosztásáról.

4-én, pénteken történt a vezérkari főnöki beosztás ünnepélyes átadás-átvétele, melyen részt vett dr. Szabó Tamás tábori püspök. Az új vezérkari főnök Havril András altábornagy lett, akit a köztársasági elnök ez alkalomból vezérezredessé léptetett elő.

9-én, szerdán Iváncsik Imre a HM politikai államtitkára hivatalában a TLSZ szolgálati ágainak vezetői tárgyalást folytattak a HM által megállapított létszámkeret egymás közötti felosztásáról.

10-én, csütörtökön a debreceni laktanyában került sor a KFOR kontingens visszafogadó ünnepségére, melynek tagja volt Haller László őrnagy, tábori lelkész. Délután dr. Szabó Tamás tábori püspök és Haller őrnagy megegyezett abban, hogy utóbbi elfogadja az új állománytáblában létesülő budapesti kórházlelkészi beosztást, tekintettel arra, hogy a szombathelyi laktanyát bezárták, s ezzel megszűnt Haller László beosztása.

14-én, hétfőn dr. Szabó Tamás tábori püspök a Gellért Szállóban átadta Ferences István erdélyi költőnek a Balassi-kard elnevezésű irodalmi díjat.

15-én, kedden dr. Szabó Tamás tábori püspök Beer Miklós váci püspökkel megállapodást írt alá a MH Verőcei Betegotthon lelkipásztori ellátásáról, amit a Váci Egyházmegye vállalt. A megállapodás április 1-jén, az új állománytáblával egy időben lép érvénybe.

16-án, szerdán Érdligeten volt a szokásos havi tábori lelkészi találkozó. Az eseményen bemutatkozott a protestáns püspökség új vezetősége: Lackner Pál püspök és Jákob János hivatalvezető.

18-án, pénteken dr. Szabó Tamás tábori püspök és a protestáns püspök felkereste Iváncsik Imre HM politikai államtitkárt, aki közölte, hogy a miniszter jóváhagyta a Tábori Lelkészi  Szolgálat új munkaköri jegyzékét.

24-én, csütörtökön került sor az új munkaköri jegyzékhez kapcsolódó személyi beszélgetések első részére.

Március

1-jén, kedden Mák Ferenc ezredes, görög katolikus tábori esperes megkezdte nyugállományba helyezése előtti felmentési idejének letöltését.

3-án, csütörtökön került sor az új munkaköri jegyzék bevezetésével kapcsolatos személyi beszélgetések második részére. Ennek során Haller László őrnagy, tábori lelkész bejelentette, hogy méltányossági indokok alapján a neki felkínált budapesti kórházlelkészi beosztást nem fogadja el. Dr. Szabó Tamás tábori püspök Haller atya felmentéssel történő nyugállományba helyezését kezdeményezte, mivel az ehhez szükséges szolgálati idővel rendelkezik. A felmentési idő 2005. április 1-jén kezdődik. Ezzel a főállású tábori lelkészek száma – a püspök és a helynök kivételével – 11-re csökkent.

9-én, szerdán közös ebéd után a lelkészek részt vettek Lackner Pál ezredes, protestáns tábori püspök beiktatásán a Deák téri evangélikus templomban.

11-én, pénteken dr. Szabó Tamás tábori püspök Hódmezővásárhelyen megáldotta a köztársasági elnök által az MH 5/3. Bercsényi Miklós Könnyűlövész-zászlóaljnak és az MH 37/4. Műszaki-Építő Zászlóaljnak adományozott csapatzászlót.

16-án, szerdán Iváncsik Imre HM politikai államtitkár fogadta dr. Szabó Tamás tábori püspököt, Katona Imre alezredest és Posgai András századost, és közösen áttekintették a Lourdes-i Nemzetközi Katonai Zarándoklattal kapcsolatos felterjesztést.

23-án, szerdán a püspökség épületében aláírták a katolikus és a protestáns püspökség, valamint a Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség együttműködési megállapodásait.

24-én, Nagycsütörtökön dr. Szabó Tamás tábori püspök és a tábori lelkészek közös szentmisén újították meg papi ígéreteiket.

Április

1-jén, pénteken Haller László őrnagy, tábori lelkész megkezdte nyugállományba helyezése előtti felmentési idejének letöltését.

2-án, szombaton dr. Szabó Tamás tábori püspök Nyúlon találkozott Kriston Pál kitoktatóval, aki vállalta Győrben az MH Légvédelmi Tüzérdandárnál a lelkészsegítői szolgálatot.

2-án, szombaton 21 óra 37 perckor elhunyt II. János Pál pápa.

6-án, szerdán dr. Szabó Tamás tábori püspök Faragó Artúr váci egyházmegyei kórházlelkésszel együtt megtárgyalta dr. Németh Károllyal, a Verőcei MH Betegotthon parancsnokával az otthon lakóinak lelkészi ellátását.

7-én, csütörtökön Pongrátz Gergely a Corvin-köz 1956-os parancsnoka és Kovács János nyugállományú alezredes,volt tábori lelkész felkereste dr. Szabó Tamás tábori püspököt a Pongrátz Gergely tulajdonában lévő kiskunmajsai ’56-os kápolna ügyében.

8-án, pénteken 10 órakor volt II. János Pál pápa temetése.

13-án, szerdán tartották a lelkészek szokásos havi találkozóját Érden a Regina Mundi Apátságban.

19-én, kedden röviddel este 6 óra előtt elhangzott a bejelentés: HABEMUS PAPAM! A konklávé Joseph Ratzinger bíborost választotta Szent Péter utódává, aki a XVI. Benedek nevet vette fel.

22-én, pénteken dr. Szabó Tamás tábori püspök Tatán zászlószalag-átadási ünnepségen vett részt. Ezen a napon dr. Szaradits József ezredes, általános helynök Kriston Pál lelkész-segítőt mutatta be a Győrben a légvédelmi tüzérdandár parancsnokának, Varga László dandártábornoknak. Szentesen a műszakiak napján a szolgálatot Urbán Imre ezredes, kiemelt vezető lelkész és Németh László őrnagy, tábori lelkész képviselte.

25-én, hétfőn, délelőtt dr. Szabó Tamás tábori püspök és dr. Szaradits József ezredes, általános helynök a protestáns püspökségen munkamegbeszélésen vett részt.

Május

9-én, hétfőn délelőtt fél 10-kor dr. Szabó Tamás tábori püspök és Kocsis István ezredes, kiemelt vezető tábori lelkész hálaadó szentmisét mutatott be a II. Világháború befejezésének 60. évfordulója alkalmából.

11-én, szerdán volt a tábori lelkészek szokásos havi találkozója, amelyen az elmélkedés dr. Fila Béla professzor tartotta.

12-én, csütörtökön dr. Szabó Tamás tábori püspök szentmisét celebrált Ostffyasszonyfán a hadifogolytábor megalapításának 90. évfordulóján.

13-15-én, péntektől vasárnapig Szabó Oszkár őrnagy, tábori lelkész Szlovéniában első világháborús megemlékezésen vett részt.

17-én, kedden indult útnak a Lourdes-i táborépítők magyar katonai csoportja.

19-én, csütörtökön a Püspökségen katolikus-protestáns tábori püspöki találkozó és megbeszélés volt.

21-én, szombaton dr. Szabó Tamás tábori püspök ünnepi szentmisét celebrált Abasáron és másokkal együtt megnyitotta a Katonadal Fesztivált. Az ünnepen részt vett Urbán Imre ezredes, kiemelt vezető tábori lelkész is. Ugyanezen a napon Szabó Oszkár őrnagy, tábori lelkész Kéthelyen szentmisét mutatott be a pápai ejtőernyősök emlékére. Ezen a napon Dr. Hankovszky Béla százados, tábori lelkész soron őrnaggyá lépett elő.

24-én, kedden indult útnak a lourdes-i katonai zarándokok csoportja.

25-én, szerdán a Megyeri úton levú temetőben dr. Szabó Tamás tábori püspök megáldotta a II. világháborúban elesett katonák felújított sírkertjét.

Ezen a napon dr. Szaradits József ezredes, általános helynök részt vett a HM Védelmi Hivatala által Dobogókőn rendezett konferencián, ahol előadást tartott  az egyház részvételi lehetőségeiről a katasztrófák megelőzésében és kezelésében.

27-29-ig, péntektől vasárnapig tartott a Lourdes-i Nemzetközi Katonai Zarándoklat. A péntek reggel induló AN 26-os katonai repülőgéppel utazott a politikai vezető, Iváncsik Imre politikai államtitkár, a katonai vezető, dr. Svéd László vezérőrnagy, az MH Egészségügyi Parancsnoka, az MH Légierő Zenekar 10 tagja, valamint a zarándoklat díszvendége: Végh Ferenc nyugállományú vezérezredes, volt vezérkari főnök.

31-én, kedden Szántó János Bicske polgármestere és Tóth Tamás plébános támogatást kért dr. Szabó Tamás tábori püspöktől ahhoz a tervhez, hogy a bicskei templom kertjében mellszobrot állítsanak Tabódy István egykori plébános, nyugállományú vezérőrnagynak.

Június

1-jén, szerdán hazaérkezett a Lourdes-i zarándokok csoportja.

4-én, szombaton dr. Szabó Tamás tábori püspök és Kóczán Árpád alezredes, kiemelt lelkész Zamárdiban részt vett a trianoni emlékhelyen tartott megemlékezésen. Ezen a napon érkezett haza a Lourdes-i táborépítők csoportja.

5-én, vasárnap dr. Szabó Tamás tábori püspök Balatonfűzfőn Jézus Szíve búcsúi szentmisét mutatott be, majd leleplezte és megáldotta a szabadságharcok és a világháborúk fűzfői áldozatai emlékére a templom falán készült táblákat. Ugyanezen a napon a püspökségen tartott megbeszélést a Keresztény Rendőrök Egyesületének vezetősége.

15-én, szerdán tartották a tábori lelkészek szokásos havi találkozóját, ahol elmélkedést tartott P. Béky Gellért SJ.

16-án, csütörtökön Csóti András dandártábornok, a BVOP parancsnokának helyettese látogatott a püspökségre és beszélte meg dr. Szabó Tamás tábori püspökkel a következő időszak teendőit.

17-én, pénteken dr. Szabó Tamás tábori püspök részt vett a szombathelyi papszentelésen. Ugyanezen a napon adták át Nagy Richárd posztumusz hadnagy síremlékét, melynek megáldásátt Urbán Imre ezredes, kiemelt vezető lelkész végezte.

18-án, szombaton került sor Marcaliban a püspökség által szervezett lelkész-katona találkozóra, amelyen mintegy ötven, a hajdani 20. Tüzérezrednél szolgálatot teljesített pap és lelkész vett részt. Az eseményen részt vett dr. Szabó Tamás tábori püspök és a találkozó szervezője Berta Tibor őrnagy, tábori lelkész.

19-én, vasárnap dr. Szabó Tamás tábori püspök Kerekiben részt vett Pászty István repülő hadnagy emlékművének átadásán, aki a község határában zuhant le gépével.

23-án, csütörtökön dr. Szabó Tamás tábori püspök látogatást tett Kaposváron, az MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezrednél, ahol Bognár Géza ezredes, parancsnoknak bemutatta Szabó Oszkár őrnagy, tábori lelkészt.

24-én, pénteken Debrecenben az MH 5. Bocskai István Könnyűlövész Dandárnál zászlószalag-adományozási ünnepség volt. A szalag megáldását katolikus részről Urbán Imre ezredes, kiemelt vezető tábori lelkész és Szentesi Csaba őrnagy, görög katolikus tábori lelkész végezte.

27-én, hétfőn dr. Szabó Tamás tábori püspök részt vett a Szent László Század ünnepségén a ZMNE Bolyai Főiskolai Kar Campusán, és az előző évek szokásának megfelelően a két legkiválóbb végzős hallgatónak Szent László Gyűrűt adományozott.

28-án, kedden dr. Szabó Tamás tábori püspök látogatást tett Kecskeméten az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázison, ahol Pető István dandártábornok, parancsnoknak hivatalosan bemutatta Urbán Imre ezredes, kiemelt vezető tábori lelkészt.

Július

6-án, szerdán délután az Új Köztemető szovjet parcellájában dr. Szabó Tamás tábori püspök egyházi búcsúztatót tartott azon a tiszteletadáson, amelyet a 2004. év folyamán különféle építkezések kapcsán fellelt szovjet katonák földi maradványainak temetése alkalmával tartottak.

19-25-ig tartott a katonák és honvédségi alkalmazottak gyermekei számára Zalaváron második alkalommal szervezett tábor első turnusa. Lelkész szervezői és résztvevői: Berta Tibor alezredes, Dr. Hankovszky Béla őrnagy és Takács Tamás őrnagy. A résztvevők létszáma 63 fő volt.

21-23, csütörtök és szombat között dr. Szabó Tamás tábori püspök látogatást tett a zalavári gyermektáborban.

27-től augusztus 2-ig tartott a zalavári környezet- és természetvédelmi gyermektábor második turnusa ugyancsak 63 fő részvételével.

31-től augusztus 2-ig dr. Szabó Tamás tábori püspök látogatást tett a zalavári gyermektáborban.

Augusztus

12-én, pénteken indult két mikrobusszal az Ifjúsági Világtalálkozóra hét zarándok katona és két tábori lelkész, Urbán Imre és Horváth József.

16. és 20. között dr. Szabó Tamás tábori püspök részt vett Kölnben a XX. Ifjúsági Világtalálkozón, ahol 17-én a katonai táborban a tábori lelkészet napján találkozott a tábori lelkészekkel és a zarándokokkal. 18-án katekézist tartott a magyar fiatalok számára.

19-én, pénteken a központi ünnepségen Kocsis István ezredes, kiemelt vezető lelkész képviselte a püspökséget. Ugyanezen a napon dr. Szaradits József  általános helynök Várpalotán zászlószalag-adományozási ünnepségen vett részt.

20-án, szombaton a tisztavatáson dr. Szaradits József ezredes, általános helynök vett részt.

29-én hétfőtől szeptember 1-jén, csütörtökig tartott a tábori lelkészek évi lelkigyakorlata a Stella Katolikus Üdülőben. Az elmélkedéseket dr. Barsi Balázs ferences atya, a Mariánus Tartomány főnöke tartotta.

Szeptember

5-én, hétfőn délután dr. Szabó Tamás tábori püspök Bécsbe utazott, ahol 5. és 9. között tartották a tábori püspökök európai konferenciáját.

9-én, péntektől 15-én csütörtökig Szabó Oszkár őrnagy, lelkész részt vett a „Bevetési irány – 2005” elnevezésű hadgyakorlaton.

10-én, szombaton dr. Szabó Tamás tábori püspök ökumenikus imádság keretében szolgált a veszprémi német katonai temető létesítésének 10. évfordulójára rendezett ünnepi megemlékezésen.

14-én, szerdán került sor a tábori lelkészek havi találkozójára.

15-én, csütörtökön dr. Szabó Tamás tábori püspök és Urbán Imre ezredes, kiemelt vezető lelkész részt vett a „Bevetési Irány – 2005” elnevezésű összhaderőnemi gyakorlat bemutató napján.

23-án, pénteken dr. Szabó Tamás tábori püspök részt vett a Honvéd Hagyományőrző Egyesület megalakulása 15. évfordulójára rendezett ünnepségen ahol imát mondott.

25-én, vasárnap került sor Búcsúszentlászlón a hagyományos Fogolykiváltó Boldogasszony ünnepi katonai zarándoklatra.

27-én, kedden dr. Szabó Tamás tábori püspök részt vett az 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred megalapítása 60. évfordulójára rendezett ünnepségen és megáldotta az új zászlószalagokat.

28-án, szerdán a meghalt tűzszerészek emlékművénél Kóczán Árpád alezredes, kiemelt lelkész képviselte a szolgálatot.

Október

1-jén, szombaton dr. Szabó Tamás tábori püspök megáldotta Tabódy István nyugállományú vezérőrnagy, bicskei plébános mellszobrát. Ezen a napon este a püspök két hétre Rómába utazott.

17-19-ig, hétfőtől szerdáig tartott Balatonkenesén a HM Tábori Lelkészi Szolgálat teljes konferenciája.

22-25-ig delegáció utazott Capestranóba a hagyományos Kapisztrán Szent János ünnepségre: Szabó Mihály, Takács Tamás, Szentesi Csaba lelkészek, Posgay András százados, szervező tiszt, valamint dr. Varga A. József HM vallásügyi referens.

November

2-án, szerdán délután dr. Szabó Tamás tábori püspök részt vett és imát mondott a Hadtörténeti Intézet- és Múzeum udvarán tartott kegyeleti gyertyagyújtáson.

4-én, pénteken délelőtt dr. Szaradits József ezredes, általános helynök imát mondott a olasz katonák temetőjében a fegyveres erők napja alkalmából tartott megemlékezésen.

Ugyanezen a napon dr. Szabó Tamás tábori püspök Ostffyasszonyfán szentmisét mutatott be az I. Világháborús hadifogolytemetőben.

8-án, kedden dr. Szabó Tamás tábori püspök részt vett az új Szolgálati Szabályzatról tartott HM tájékoztatón.

11-én, pénteken dr. Szabó Tamás tábori püspök Tapolcán részt vett a haditechnikai park felavatásán. Ugyanezen a napon Egerben a felderítők napján dr. Seregély István egri érsek a bazilikában bemutatott ünnepi szentmise keretében alakulatzászlót adományozott a MH 24. Bornemissza Gergely Felderítő Zászlóaljnak. A Szolgálatot Urbán Imre ezredes, kiemelt vezető tábori lelkész képviselte.

12-én, szombaton dr. Szabó Tamás tábori püspök a Sapientia Hittudományi Főiskolán megrendezett „Missziós nap” keretében előadást tartott „A Tábori Lelkészi Szolgálat, mint missziós feladat” címmel.

14-én, hétfőn a Honvédelmi Minisztériumban megbeszélést tartottak a Lelkészi Szolgálat gazdálkodásával kapcsolatos elképzelésekről.

16-án, szerdán a tábori lelkészek szokásos havi találkozójukat tartották.

25-26-án, pénteken és szombaton folyt a „Bűnelkövetés és büntetés a mai társadalomban” című konferencia, amelybe a Katonai Ordinariátus, mint társszervező kapcsolódott be.

30-án, szerdán dr. Szabó Tamás tábori püspök előadást tartott a cserkész konvent évi ülésén „Eukarisztikus nevelés a cserkészetben” címmel. Ugyanezen a napon a MH 43. Vezetéstámogató Zászlóalj a köztársasági elnöktől zászlószalagot kapott, amelyet egyházi részről Spányi Antal székesfehérvári püspök áldott meg. A Szolgálatot Berta Tibor alezredes, kiemelt tábori lelkész képviselte.

December

1-jén, csütörtökön dr. Szabó Tamás tábori püspök részt vett Szent Borbála, a tüzérek védőszentje tiszteletére a ZMNE Bolyai János Katonai Műszaki Kar katonai elektronikai tanszékének légvédelmi rakéta és tüzér szakcsoportja által rendezett tüzérnapon. Ezen alkalommal a püspököt tiszteletbeli légvédelmi tüzérré avatták. Ugyanezen a napon Havril András vezérezredes, Honvéd Vezérkari Főnök ebédre hívta meg a Tábori Lelkészi Szolgálat vezetőit, amelyen áttekintették a szolgálat helyzetét és a jövőbeni együttműködés irányait.

3-án, szombaton Kóczán Árpád alezredes, kiemelt tábori lelkész szentmisét mutatott be a Budavári Mátyás-templomban Szent Borbálának, a tüzérek védőszentjének tiszteletére.

10-én, szombaton dr. Szabó Tamás tábori püspök és Kóczán Árpád alezredes, kiemelt tábori lelkész szentmisét mutatott be Pécelen az ún. Attila-vonal mentén 1944-ben folyt harcok katonai és polgári áldozatainak emlékére. Ezután a temetőben megemlékezést tartottak, amelyen Kóczán Árpád alezredes mondott imádságot.

14-én, szerdán tartották a tábori lelkészek közös karácsony előtti szentmiséjét és ünnepségét.

15-én, csütörtökön dr. Szabó Tamás tábori püspök részt vett a Tapolcai Kiképző Központ bezárása alkalmával  tartott rendezvényen.

16-án, pénteken dr. Szabó Tamás tábori püspök Szentesen állománygyűlésen mutatta be Kovács János nyugállományú alezredes, tábori lelkészt, aki kisegítő szolgálatot vállalt az alakulatnál.

19-22-én dr. Szabó Tamás tábori püspök a HM Közigazgatási államtitkára által vezetett delegáció tagjaként meglátogatta a Sínai félszigeten és Cipruson békefenntartói szolgálatot teljesítő magyar katonákat.

21-én, szerdán Kóczán Árpád alezredes, kiemelt tábori lelkész képviselte a Szolgálatot a Missziós Karácsony rendezvényen, amelyen Szarajevóból visszatért katonákat köszöntöttek.

22-én, csütörtökön dr. Szaradits József ezredes, általános helynök részt vett a Protestáns Tábori Püspökségen tartott emléktábla avatáson.

23-án, pénteken dr. Szabó Tamás tábori püspök meglátogatta az MH Katonai Fogházban fogvatartottakat és karácsonyi ajándékot adott át nekik.

24-26-ig dr. Szabó Tamás tábori püspök Koszovóban és Macedóniában együtt töltötte a Karácsonyt a KFOR kontingens katonáival.

 

Típus: 
Historia Domus
Tartalom dátuma: 
szombat, 2005, január 1