Historia Domus 2006. év

Historia Domus  2006

Január

10-én, kedden folyt le Fejér Ádám személyi beszélgetése a püspökségen, aki a közeljövőben, mint szervező főtiszt lép a Szolgálat állományába.

11-én, szerdán volt a tábori lelkészek havi találkozója, amelyen dr. Kuminetz Géza jogászprofesszor mondott homíliát a szentmisén, illetve tartott előadást.

12-én, csütörtökön dr. Szabó Tamás tábori püspök Szombathelyen tartott megemlékező doni-szentmisét. Ezen a napon a Mátyás-templomban a doni-szentmisét Kocsis István kiemelt vezető lelkész mutatta be. A Hadtörténeti Intézet udvarán rendezett megemlékezésen Kóczán Árpád alezredes, kiemelt lelkész mondott megemlékező imádságot.

17-én, kedden dr. Szabó Tamás tábori püspök megbeszélést folytatott Fr. Kálmán Peregrin OFM atyával a Kapisztrán Szent János emlékév rendezvényeiben való együttműködés lehetőségeiről.

19-én, csütörtökön dr. Szabó Tamás tábori püspök a Kölni Dómban részt vett a béke világnapja alkalmából tartott katonai szentmisén.

21-én, szombaton Urbán Imre ezredes, kiemelt vezető tábori lelkész Kunszentmiklós közelében megáldotta a határőrség pihenőházát.

25-én, szerdán Hévízen vezérkar-főnöki értekezlet volt, amelyen a Szolgálatot Urbán Imre ezredes, kiemelt vezető tábori lelkész képviselte.

30-án, hétfőn volt Tatán a KFOR 13. váltásának visszafogadó ünnepsége, melyen a Szolgálat nevében Horváth József százados, tábori lelkész szólt a katonákhoz.

31-én, kedden Iváncsik Imre a HM politikai államtitkára fogadta a szolgálati ágak vezetőit, és aláírásra került a Szolgálat ideiglenes Szervezeti és Működési Szabályzata, mely a Honvédelmi Miniszter aláírása után lép hatályba.

Február

6-án, hétfőn Berlinben ünnepi szentmisét tartottak a Német Tábori Püspökség megalapításának 50. évfordulója alkalmából. A Szolgálatot Urbán Imre ezredes, kiemelt vezető tábori lelkész képviselte.

8-án, szerdán volt a tábori lelkészek havi találkozója.

12-én, vasárnap dr. Szabó Tamás tábori püspök a Ciszterci Szent Imre Templomban szentmisét mutatott be a Budapest ostromában életüket vesztett katonákért és polgári áldozatokért.

13-án, hétfőn dr. Szabó Tamás tábori püspök megbeszélést folytatott a Honvédelmi Minisztérium politikai államtitkárával a TLSZ időszerű kérdéseiről.

14-én, kedden dr. Szabó Tamás tábori püspök adta át a Balassi-kard elnevezésű irodalmi díjat.

16-án, csütörtökön dr. Szabó Tamás tábori püspök és Urbán Imre ezredes, kiemelt vezető tábori lelkész látogatást tett Egerben a Felderítő Zászlóaljnál, és Vizi Sándor alezredes, parancsnoknál. A püspök ezután meglátogatta dr. Lengyel Gyula atyát, egri kisegítő tábori lelkészt.

18-án, szombaton a püspökségen megbeszélést tartott a zalavári gyermektábor vezetése és a táborban segítők csoportja.

22-én, szerdán dr. Szabó Tamás tábori püspök részt vett Debrecenben a Vezérkar Főnök értekezletén.

Március

2-án, csütörtökön dr. Szabó Tamás tábori püspök Körmenden Bejczy József repülő százados, II. világháborús áldozat újratemetésének egyházi szertartását végezte.

10-12-én, péntektől vasárnapig Takács Tamás őrnagy, kiemelt tábori lelkész az olaszországi Perginében részt vett az Ittebei Kiss József hadnagynak, a szolnoki repülőbázis névadójának emlékére rendezett ünnepségen.

16-án, csütörtökön dr. Szabó Tamás tábori püspök részt vett a Vezérkar Főnök  értekezletén az MH Haditechnikai Ellátó Központban Budapesten.

21-én, kedden dr. Szabó Tamás tábori püspök részt vett a protestáns szolgálat nemzetközi konferenciáján, amelyet Szeberényi János Mátyás XIX. századi tábori szuperintendens emlékére rendeztek.

22-én, szerdán volt a tábori lelkészek havi találkozója, melynek során meglátogatták Budakeszi-Makkosmáriát, az őszi katonai zarándoklat tervezett helyszínét.

27-én, hétfőn az MH Szolnok Helikopterezred épületében Iváncsik Imre HM politikai államtitkár és a Tábori Lelkészi Szolgálat vezetői sajtótájékoztatót tartottak a Szolgálat elmúlt négy évéről.

29-én, szerdán dr. Szabó Tamás tábori püspök részt vett a Honvéd Vezérkar Főnök éves értékelő és feladatszabó értekezletén.

Április

4-én, kedden dr. Szabó Tamás tábori püspök és Urbán Imre ezredes, kiemelt vezető tábori lelkész szentmisét mutatott be Kisizsákon Marosi Izidor István néhai váci püspök és tábori lelkész lelki üdvéért.

13-án, nagycsütörtökön a lelkészi találkozó alkalmával Bíró László kalocsa-kecskeméti segédpüspök, a Központi Papnevelő Intézet rektora tartott elmélkedést a lelkészek számára.

22-én, szombaton dr. Szabó Tamás tábori püspök a ZMNE Bolyai Katonai Főiskolai Kar imatermében keresztelési, bérmálási és elsőáldozási szentmisét tartott.

24-27-ig, hétfőtől csütörtökig a HM Tábori Lelkészi Szolgálat tagjai katonai és lelkészi továbbképzésen vettek részt Mátraházán a Honvéd Üdülőben.

27-én, csütörtökön dr. Szabó Tamás tábori püspök a HM közigazgatási államtitkár havi értekezletén beszámolót tartott a lourdes-i és a magyar nemzeti zarándoklatról, a nyári gyermektáborról, valamint a Kapisztrán Szent János halála 550. évfordulójával kapcsolatos tevékenységekről.

Május

4-én, csütörtökön dr. Szabó Tamás tábori püspök Székesfehérváron megáldotta az MH 93. Petőfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóaljnak adományozott zászlót.

5-6-án, pénteken és szombaton Zalaváron a nyári gyermektábor vezetői tartottak előkészítő találkozót.

8-án, hétfőn reggel indult Lourdes-ba a táborépítő katonai alegység.

12-én, pénteken Brüsszelben Roger Van den Berge általános helynök búcsúztatásán dr. Szaradits József ezredes, általános helynök vett részt.

13-án, szombaton Tatárszentgyörgyön II. világháborús hősi emlékmű avatása volt szentmisével, melyet Urbán Imre ezredes, kiemelt vezető tábori lelkész mutatott be.

16-án, kedden indult a Lourdes-i katonai zarándokok csoportja. Ugyanezen a napon dr. Szabó Tamás tábori püspök Révfülöpön részt vett a Vezérkar Főnök vezetői értekezletén.

17-én, szerdán Iváncsik Imre a Honvédelmi Minisztérium politikai államtitkára a miniszter nevében aranyozott dísztőrt adományozott Kóczán Árpád alezredes, kiemelt lelkésznek 50. születésnapja alkalmából.

19-21-én zajlott a Lourdes-i Nemzetközi Katonai Zarándoklat.

25-28-ig dr. Szabó Tamás tábori püspök részt vett Saarbrückenben a Német Katolikus Napok rendezvényein. 26-án, pénteken a német tábori püspökkel és lelkészekkel szentmisét mutatott be.

26-án, pénteken Szentesen Németh László őrnagy, tábori lelkész átadta a Zöldfoki Szigetekre induló víztisztító szakasz tagjainak a püspökség ajándékát, egy-egy, Szent László királyt ábrázoló pólót.

27-én, szombaton Kóczán Árpád alezredes, kiemelt tábori lelkész Budafokon a Baross Gábor telepen hősök-napi megemlékezést tartott.

28-án, vasárnap a II. világháborús hősi parcella megáldását Szolnokon Kovács János nyugállományú alezredes, kisegítő tábori lelkész végezte.

Június

9-én, pénteken Urbán Imre ezredes, kiemelt vezető tábori lelkész és dr. Lengyel Gyula kisegítő tábori lelkész vett részt Egerben a békefenntartó kontingens búcsúztatásán.

10-én, szombaton dr. Szabó Tamás tábori püspök előadást tartott a Sophia Hittudományi Főiskolán a Tábori Lelkészi Szolgálatról.

12-én, hétfőn Takács Tamás őrnagy, kiemelt tábori lelkész Táborfalván megkezdte felkészülését az afganisztáni külszolgálatra.

13-án, kedden volt a tábori lelkészek havi találkozója, melyen köszöntötték Kocsis István ezredes, kiemelt vezető tábori lelkészt pappászentelésének 30. évfordulóján.

15-én, csütörtökön dr. Szabó Tamás tábori püspök végezte Kiss Róbert tűzszerész alezredes, hősi halott egyházi temetését. Ugyanezen a napon került sor a Kapisztrán Szent János halála 550. évfordulójára rendezett kiállítás megnyitójára a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumban. Vendégelőadó volt többek között Josip Šantić a horvát tábori püspök általános helynöke.

18-án, vasárnap volt Kóczán Árpád alezredes, kiemelt tábori lelkész ezüstmiséje a csepeli Jézus Szíve Plébániatemplomban. Az ünnepi szentbeszédet dr. Szabó Tamás tábori püspök tartotta.

23-án, pénteken Tatán Berta Tibor alezredes, kiemelt tábori lelkész áldotta meg a köztársasági elnök által az alakulatnak adományozott zászlószalagot.

24-én, szombaton Kóczán Árpád alezredes, kiemelt tábori lelkész ünnepi szentmisét mutatott be Letkésen, a II. Világháború áldozatai emlékére.

27-én, kedden dr. Szabó Tamás tábori püspök dr. Piószeghy János nyugállományú dandártábornoknak a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem főtitkárának adta át Szent László gyűrűt.

30-án, pénteken dr. Szabó Tamás tábori püspök, Urbán Imre ezredes, kiemelt vezető tábori lelkész és Németh László őrnagy, tábori lelkész Szentesen részt vett a Kovács István vezérőrnagy, dandárparancsnok és helyettese, Pálffy Sándor ezredes nyugállományba vonulása alkalmából rendezett állománygyűlésen.

Július

4-én, kedden dr. Szabó Tamás tábori püspök részt vett a HM feladatszabó értekezleten, amelyen a miniszterelnök is beszédet mondott.

7-én, pénteken Tatán dr. Szabó Tamás tábori püspök részt vett és szólt a katonákhoz a KFOR 15. váltásának búcsúztatásán. A kontingens katonalelkésze Horváth József százados.

8-án, szombaton volt a tiszthelyettesek eskütétele, amelyen a Szolgálatot dr. Hankovszky Béla őrnagy, tábori lelkész képviselte.

16-22-ig, vasárnaptól szombatig tartott Zalaváron a katonák és honvédségi közalkalmazottak gyermekei számára szervezett környezet- és természetvédelmi gyermektábor első turnusa.

18-án, kedden Horváth József százados, tábori lelkész fél éves koszovói misszóba indult.

19-én, szerdán kihelyezett vezérkarfőnöki értekezlet volt Hódmezővásárhelyen, amelyen dr. Szabó Tamás tábori püspök képviseletében Urbán Imre ezredes, kiemelt vezető tábori lelkész vett részt.

19-21-ig dr. Szabó Tamás tábori püspök meglátogatta a zalavári gyermektábort.

22-én, szombaton dr. Szabó Tamás tábori püspök imát mondott a Nándorfehérvári győzelem tiszteletére megtartott ünnepségen a Budai Várban.

25-31-ig tartott a zalavári gyermektábor második turnusa.

25-28-ig dr. Szabó Tamás tábori püspök meglátogatta a gyermektábort.

31-én, hétfőn Urbán Imre ezredes, kiemelt vezető tábori lelkész Szolnokon megáldotta azt a zászlószalagot, amelyet a Köztársasági Elnök adományozott az MH 34. Bercsényi László Különleges Műveleti Zászlóaljnak.

Augusztus

4-én, pénteken dr. Szaradits József ezredes, általános helynök vett részt Székesfehérváron az MH Szárazföldi Parancsnokság 45. évfordulójára rendezett ünnepségen.

6-án, vasárnap dr. Szabó Tamás tábori püspök mutatott be szentmisét Kalocsán a Nándorfehérvári diadal és a déli harangszó elrendelésének emlékére.

18-án, pénteken a minisztérium központi ünnepségén a Szolgálatot dr. Szaradits József ezredes, általános helynök képviselte.

20-án, vasárnap a tisztavatáson dr. Szabó Tamás tábori püspök vett részt.

24-én, csütörtökön volt az afganisztáni PRT kontingens kibocsátó ünnepsége Szolnokon. Az alakulat  katonalekésze Takács Tamás őrnagy.

28-án hétfőtől 31-én csütörtökig tartott a tábori lelkészek lelkigyakorlata P. Németh László verbita tartományfőnök vezetésével.

Szeptember

2-án, szombaton a Fiumei úti temetőben Kóczán Árpád alezredes, kiemelt tábori lelkész végezte a Nemzeti Kegyeleti Bizottság által a II. Világháború áldozatai tiszteletére emelt emlékmű megáldását.

8-án, pénteken a Tábori Püspökség, mint társszervező szerepelt a Nándorfehérvári csata és Kapisztrán Szent János tiszteletére rendezett budapesti konferencián.

9-én, szombaton Kóczán Árpád alezredes, kiemelt tábori lelkész a II. Világháború magyar áldozatai tiszteletére állított emlékoszlopot áldotta meg Nagyveszverés községben Szlovákiában.

13-án, szerdán volt a tábori lelkészek havi találkozója.

15-én, pénteken délelőtt dr. Szabó Tamás tábori püspök Kassán koncelebrációs szentmisén vett részt a Hejce mellett ez év január 19-én lezuhant szlovák katonai repülőgép 42 áldozata lelki üdvéért. Délután kegyeleti megemlékezés volt a szerencsétlenség helyszínén.

23-án, szombaton tartották a XII. Nemzeti Katonai Zarándoklatot Makkosmárián. Ennek keretében dr. Szabó Tamás tábori püspök két katonát akolitussá avatott.

26-án, kedden volt Prágában Tomás Holub cseh katolikus tábori főlelkész búcsúztatása, melyen  részt vett dr. Szaradits József ezredes, általános helynök.

28-án, csütörtökön II. világháborús kegyeleti megemlékezés volt Veszprémben Szabó Mihály őrnagy, görög katolikus tábori lelkész szolgálatával.

Október

1-jén, vasárnap dr. Szabó Tamás tábori püspök részt vett a horvátok nemzeti katonai zarándoklatán Maria Bistricán.

4-én, szerdán volt a tábori lelkészek havi találkozója.

9-11-ig Szentesi Csaba őrnagy, görög katolikus tábori lelkész tartotta a börtönlelkészek lelkigyakorlatát Dobogókőn.

12-én, csütörtökön dr. Szabó Tamás tábori püspök és Urbán Imre ezredes, kiemelt vezető tábori lelkész részt vett a "Bevetési irány 2006" gyakorlat bemutató napján a Bakony Harcikiképző Központban.

17-én, kedden Tatán tartották a Vezérkari Főnök vezetői értekezletét. A Szolgálatot Berta Tibor alezredes, kiemelt tábori lelkész képviselte.

18-19-én szerdán és csütörtökön volt Bécsben az Institut für Religion und Frieden éves szimpóziuma. Dr. Szabó Tamás tábori püspök "A tábori lelkészi szolgálat előtt álló kihívások" címmel tartott előadást.

20-án, pénteken a HM központi ünnepsége zajlott a Stefánia Palotában. Ez alkalomból jelentették be, hogy a köztársasági elnök Lackner Pál protestáns tábori püspököt dandártábornokká nevezte ki.

23-án, hétfőn ünnepség volt Kapisztrán Szent János halálának 550. évfordulója tiszteletére születési helyén, Capestranóban. Ezen dr. Szabó Tamás tábori püspök és három lelkész vett részt. A püspök, aki a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciát is képviselte, ünnepi szentmisét mutatott be.

23-28-ig Rómában a tábori püspökök világkonferenciáját tartották Kapisztrán Szent János halálának 550. és a Spirituali Militum Curae apostoli konstitúció kiadásának 20. évfordulója alkalmából.

November

1-jén, szerdán Szabó Mihály őrnagy, görög katolikus tábori lelkész betöltötte a katonai nyugdíjkorhatárt, és a Szolgálattól nyugállományba vonult. Ez alkalomból a honvédelmi miniszter alezredessé léptette elő.

2-án, csütörtökön a Hadtörténeti Intézet udvarán tartott kegyeleti gyertyagyújtáson dr. Hankovszky Béla őrnagy, kiemelt tábori lelkész szolgált.

7-én, kedden a Tartalékos Katonák Országos Egyesülete kegyeleti megemlékezést rendezett a Hűvösvölgyi úti HM III. objektum bejáratánál, ahol ötven évvel ezelőtt a szovjetek kivégezték Méhes Attila honvédet. Az egyházi megemlékezést Kóczán Árpád alezredes, kiemelt tábori lelkész végezte.

8-án, szerdán tartották a lelkészek havi találkozóját.

10-én, pénteken Országos Felderítő Nap volt Egerben. A szentmise főcelebránsa dr. Seregély István egri érsek volt. Koncelebrált Urbán Imre ezredes, kiemelt veztő tábori lelkész és dr. Lengyel Gyula egri kisegítő lelkész, aki a szentbeszédet mondta.

13-án, hétfőn a Vezérkari Főnök vezetői értekezletén dr. Szaradits József ezredes, általános helynök vett részt.

15-én, szerdán Iváncsik Imre HM politikai államtitkár személyes ajándékkal köszönte meg Szabó Mihály alezredes, görög katolikus tábori lelkész 12 évi szolgálatát.

16-án, csütörtökön a honvédelmi miniszter dr. Szabó Tamás tábori püspöknek díszszablyát ajándékozott 50. születésnapja alkalmából.

24-25-én Nemzetközi konferencia volt Budapesten a közjó és biztonság témájában; a Katolikus Tábori Püspökség társrendezőként vett részt.

29-én, szerdán dr. Szabó Tamás tábori püspök Tatán az EUFOR Szarajevóba készülő kontingensének elköszönő ünnepségén vett részt és mondott áldást.

30-án, csütörtökön, a logisztikusok napja alkalmából az MH Civil-Katonai Együttműködési és Lélektani Műveleti Központ csapatzászlót kapott, melynek megáldását dr. Szabó Tamás tábori püspök végezte.

December

1-jén, pénteken Kaposváron dr. Szabó Tamás tábori püspök megáldotta az újonnan elkészült kápolnát és a tábori lelkész irodáját.

4-én, hétfőn az MH Szentendrei Kiképző Központban az új imaterem megáldására került sor dr. Szabó Tamás tábori püspök, dr. Hankovszky Béla őrnagy, Pintér Mihály ezredes és Magassy Sándor alezredes szolgálatával.

5-6-ig tartott a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia téli teljes ülése, amelyen dr. Szabó Tamás tábori püspök beszámolt a Katonai Ordinariátus helyzetéről.

6-án, szerdán Hódmezővásárhelyen sor került az újonnan kialakított kápolna átadására és megáldására.

9-én, szombaton Pécelen megemlékezés volt a II. Világháború ott elesett hőseiről. A szentmisét dr. Szabó Tamás tábori püspök tartotta. Ugyanezen a napon volt Puskás Ferenc posztumusz dandártábornok, "labdarúgó-legenda" temetése. A katonai tiszteletadás keretében a Püspök mondott beszédet.

11-én, hétfőn dr. Szabó Tamás tábori püspök tájékoztató előadást tartott a ZMNE Hadtudományi Karán a karácsonyi ünnepkörről .

14-én, csütörtökön volt a tábori lelkészek találkozója.

21-én, csütörtökön dr. Szabó Tamás tábori püspök ajándékokat adott át az MH Katonai Fogházban.

23-25-ig dr. Szabó Tamás tábori püspök Prištinában és Pečben tett látogatást az ÖBZ és a KFOR Század állományánál.

Típus: 
Historia Domus
Tartalom dátuma: 
vasárnap, 2006, január 1