Historia Domus 2007. év

Historia Domus 2007

Január

9-én, kedden Székesfehérváron volt az MH Összhaderőnemi Parancsnokság megalakulási ünnepsége, melyen részt vett dr. Szabó Tamás tábori püspök és Berta Tibor alezredes, kiemelt tábori lelkész.

10-én, szerdán volt a tábori lelkészek havi találkozója.

12-én, pénteken a doni katasztrófa 64. évfordulóján dr. Szabó Tamás tábori püspök megemlékező szentmisét tartott a Mátyás-templomban. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum udvarán a kegyeleti imát Kóczán Árpád alezredes, kiemelt tábori lelkész végezte. A szombathelyi doni-szentmisén Berta Tibor alezredes, megbízott általános helynök szolgált.

15-én hétfőn Horváth József százados, tábori  hazaérkezett  a Koszovói külszolgálatából.

17-én, szerdán Tatán a PRT 2. kibocsátó ünnepségén dr. Szabó Tamás tábori püspök vett részt és mondott áldást.

18-án, csütörtökön megemlékező Istentisztelet volt a zsinagógában a budapesti gettó felszabadulásának évfordulóján, melyen dr. Szabó Tamás tábori püspök vett részt. Ugyanezen a napon volt a MH Támogató Dandár alakuló állománygyűlése, melyen a szolgálatot Berta Tibor alezredes, megbízott általános helynök képviselte.

19-én, pénteken Hejcén a 2006-os szlovák katonai légiszerencsétlenség áldozatai tiszteletére készülő emlékmű alapkövének megáldását Buzgán József atya, ózdi plébános, volt kisegítő lelkész végezte.

22-én, hétfőn Szentesi Csaba őrnagy, görög katolikus tábori lelkész megkezdte külszolgálatát Koszovóban.

27-én, szombaton délelőtt dr. Szabó Tamás tábori püspök a II. Világháború és a szabadságharcok áldozatai lelki üdvéért tartott szentmisét a Kispesti Jézus Szíve Templomban.

30-án, kedden volt az éves miniszteri értékelő és feladatszabó értekezlet, amelyen dr. Szabó Tamás tábori püspök vett részt.

Február

14-én, szerdán volt a tábori lelkészek havi találkozója.

21-én, szerdán a Honvéd Vezérkar Főnöke kihelyezett vezető értekezletet tartott Szolnokon, amelyen részt  vett dr. Szabó Tamás tábori püspök.

A hónap végén Takács Tamás őrnagy, tábori lelkész hazatért az afganisztáni külszolgálatból.

Március

7-én, szerdán a honvédelmi miniszter - nyugállományba helyezése alkalmából - dr. Szaradits József  ezredesnek díszkardot, Kocsis István  ezredesnek ezüst viselettörténeti kisplasztikát adományozott.

8-án, csütörtökön a PRT kontingens visszafogadó ünnepsége volt Szolnokon melyen részt vett dr. Szabó Tamás tábori püspök.  Ezen a  Magyar Kurír internetes újságban cikk jelent meg az orosz tábori lelkészi szolgálatról.

9-én, pénteken a HM Honvéd Egészségügyi Központ alakuló állománygyűlésén a Szolgálatot Kóczán Árpád  alezredes, kiemelt vezető lelkész képviselte. Ezen a napon Berta Tibor alezredes, megbízott általános helynök részt vett Szombathelyen vitéz Both Béla nyugállományú dandártábornok sírjánál tartott megemlékezésen.

15-én, csütörtökön a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közli, hogy  „XVI. Benedek pápa elfogadta Őexcellenciája dr. Szabó Tamás püspök, katonai ordináriusnak, az Egyházi Törvénykönyv 401. kánon 2. paragrafusának megfelelően, személyes indítékból benyújtott hivatali lemondását. A Katonai Ordinariátusnak, az Apostoli Szentszék által jóváhagyott szabályzata értelmében az Ordinariátus vezetését további intézkedésig az eddigi általános helynök, főtisztelendő Berta Tibor lelkész alezredes látja el.”

21-én, szerdán volt a tábori lelkészek találkozója Kaposváron az MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezrednél.

27-én, kedden Székesfehérváron az MH Összhaderőnemi Parancsnokságon időszerű tájékoztató keretében Berta Tibor alezredes, megbízott általános helynök ismertette a katonaszülők gyermekeinek megrendezendő nyári tábor legfontosabb tudnivalóit.

Április

2-án, hétfőn Berta Tibor alezredes, megbízott általános helynök részt vett a HM HVK koordinációs értekezletén.

5-én, csütörtökön a lelkészek részt vettek a Nagycsütörtöki szentmisén Érden, ahol megújították papi fogadalmukat.

16-án, hétfőn megkezdődött a  HM TLSZ éves konferenciája Annavölgyben, mindhárom szolgálati ág lelkészeinek részvételével.

17-én, kedden Berta Tibor alezredes, megbízott általános helynök részt vett a Budavári Mátyás-templomban megtartott ünnepi szentmisén, amelyet XVI. Benedek pápa megválasztásának évfordulóján mutatott be az apostoli nuncius.

Ezen a napon Berta Tibor alezredes, megbízott általános helynök részt vett a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia székházában megtartott Vatikáni-Magyar Vegyes Bizottság ülésén.

20-án, pénteken Berta Tibor alezredes, megbízott általános helynök részt vett a MH 5. Bocskai István Lövészdandár zászlószalag adományozási ünnepségén, és megáldotta a zászlószalagot.

28-án, szombaton a júliusban megrendezendő Zalavári Tábor összekovácsoló megbeszélése volt a Püspöki Székházban a leendő szolgálati személyek részvételével.

Május

1-én, kedden Berta Tibor alezredes, megbízott általános helynök vett részt a HM HVK koordinációs értekezletén.

11-13-ig tartott a Lourdes-i Nemzetközi Katonai Zarándoklat. A hivatalos delegáció tagjaként Iváncsik politikai államtitkár és Benkő Tibor vezérőrnagy mellett részt vett Berta Tibor alezredes, megbízott általános helynök. A zarándokcsoport három nappal korábban indult Budapestről.. A Zarándoklat előkészítésében és lebonyolításában a francia szervezők segítségére volt egy 12 fős magyar alegység is, akik még április végén indultak Magyarországról.

16-án, szerdán Berta Tibor alezredes, megbízott általános helynök részt vett a HM HVKF székesfehérvári kihelyezett vezetői értekezletén.

18-án, pénteken a Honvédelem Napja alkalmából a Dísz téren rendezett ünnepségen Berta Tibor alezredes, megbízott általános helynök mondott megemlékező imát.

19-én, szombaton Rácz István teológus hallgató diakónus szentelése volt az Esztergomi Bazilikában. A Bíró László segédpüspök által celebrált szentmisén részt vett Berta Tibor alezredes, megbízott általános helynök és Szabó Oszkár lelkész őrnagy, kaposvári tábori lelkész.

22-én, kedden Berta Tibor alezredes, megbízott általános helynök részt vett a HM HVK koordinációs értekezletén.

23-án, szerdán vette át a MH Összhaderőnemi Parancsnokság a Köztársasági Elnök által adományozott csapatzászlót, melyet Berta Tibor lelkész alezredes, megbízott általános helynök áldott meg.

27-én, vasárnap a Hősök Vasárnapján az Új köztemetőben megrendezett ünnepségen a Berta Tibor alezredes, megbízott általános helynök mondott megemlékező imát.

Június

4-én, hétfőn Berta Tibor alezredes, megbízott általános helynök  részt vett a HM HVK koordinációs értekezletén.

18-án, hétfőn Berta Tibor alezredes, megbízott általános helynök részt vett a HM HVK koordinációs értekezletén.

20-án, szerdán Berta Tibor alezredes, megbízott általános helynök vett részt a HM Honvéd Vezérkar Főnök által tartott értekezleten.

22-én, pénteken Berta Tibor alezredes, megbízott általános helynök Szent László gyűrűt adományozott a Szent László század legjobb tanulmányi eredményt elért hallgatójának.

Július

1-én, vasárnap a Vas megyei Horvátzsidány meletti zarándokhelyen a hivatások és mesterségek védőszentjeinek emlékparkjában a helyi egyházközség kezdeményezésére háromnyelvű mise keretében szobrot állítottak Szent Borbála, a tüzérek védőszentjének tiszteletére. A szentmise főcelebránsa Horváth József százados, tatai tábori lelkész volt, aki megáldotta a tüzérek és tűzzel foglalkozók védőszentje, a "hirtelen és készületlen halál" ellen oltalmazó Szent Borbála szobrát.

2-án, hétfőn Berta Tibor alezredes, megbízott általános helynök részt vett a HM HVK koordinációs értekezletén.

A honvédelmi tárcánál lezajlott államtitkár-váltás kapcsán került sor ezen a napon a HM Balaton utcai épületében arra a miniszteri értekezletre, melyen elköszöntek Iváncsik Imre államtitkártól, bemutatva dr. Vadai Ágnest. Az eseményen Berta Tibor alezredes, megbízott általános helynök vett részt.

3-án, kedden tartották a kecskeméti MH Légijármű Javítóüzem fegyvernemi napi ünnepségét, melynek keretében emléktáblát áldott meg Berta Tibor alezredes, megbízott általános helynök.

11-én, szerdán a sátrak felállításával elkezdődött a Zalavári gyermektábor. Ebben az évben két turnusban 146 gyermek táborozott a Kis-Balaton mellett.

A gyermekek programjai között szerepelt az Őrség, Tihany, a Balatonedericsi Csodabogyós barlang, a Lovászi Vadásztársaság, a Georgikon Múzeum meglátogatása. A gyermekek részt vettek ügyességi-, szellemi vetélkedőkön, népdaléneklő- és versmondó versenyen, számháborún, éjszakai túrán. Látták, hogyan gyűrűzik a madarakat, a Kányavári szigetről a Kis-Balaton ébredését, és a magyar bivalyokat. Voltak a Balaton Múzeumban, Somogyváron, Somogytúron, Balatonszárszón, és sokat strandoltak, sokat játszottak a táborban.A tábort megtisztelte jelenlétével 19-én, csütörtökön Tömböl László altábornagy, a MH ÖHP parancsnoka, 23-án, hétfőn Vadai Ágnes, a Honvédelmi Minisztérium politikai államtitkára.

Augusztus

9-én, csütörtökön Berta Tibor alezredes, megbízott általános helynök részt vett a MH Tartományi Újjáépítési Csoport (PRT 3, Afganisztán) állományának ünnepélyes kibocsátó ünnepségén Szolnokon.

20-án, hétfőn Berta Tibor alezredes, megbízott általános helynök részt vett a tisztavatáson a budapesti Hősök Terén.

Szeptember

8-án, szombaton a Makkosmáriai zarándoklaton feladatokat ellátó katonák és civilek Berta Tibor alezredes, megbízott általános helynök vezetésével megbeszélést tartottak a püspökségen, majd a helyszínen is.

17-én, hétfőn Tatán az afganisztáni misszió PRT2-es váltásának visszafogadó ünnepségén Berta Tibor alezredes, megbízott általános helynök vett részt. Ugyanezen a napon dr. Szaradits József nyugállományú ezredes, pápai prelátus, kisegítő tábori lelkész részt vett Székesfehérváron a 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred zászlószalag adományozó ünnepségén. Ugyanezen a napon Kóczán Árpád alezredes, kiemelt vezető tábori lelkész vett részt a MH Támogató Dandár Budapest, Zách utcai objektumában tartott Puskás Tivadar emlékére rendezett ünnepségen.

29-én, szombaton a Makkosmáriai Fogolykiváltó-Boldogasszony kegytemplomban Berta Tibor alezredes, megbízott általános helynök által bemutatott szentmisével kezdődött a 13. Nemzeti Katonai Zarándoklat. A mise után közösen ebédeltek a zarándoklat résztvevői a templom kertjében, majd felnőtteknek szervezett előadások következtek a templomban. Dr. Szaradits József nyugállományú ezredes, pápai prelátus, volt általános helynök a Lourdes-i jelenésekről és csodákról, Takács Tamás őrnagy, szolnoki kiemelt tábori lelkész a PRT misszióban szerzett tapasztalatairól, Varga József nyugállományú ezredes, HM vallásügyi referense a Tábori Lelkészi Szolgálatról és történetéről tartott előadást. A gyermekek eközben játszóházban ügyesedtek, hajszobrászoknál és arcfestőnél szépültek, valamint íjászaton vettek részt.

Október

8-14 között volt az 50. Lourdes-i Nemzetközi Katonai Zarándoklatot Előkészítő Konferencia, melyet első ízben szervezett meg Magyarország. A konferencia 16 tagállamából és a zarándoklatot szervező PMI igazgatóságáról összesen 63-an érkeztek. Az első napon Frigyer László mérnök dandártábornok a Honvédelmi Minisztérium Haderőtervezési Főosztály vezetője köszöntötte a delegációkat.

11-én, csütörtökön díszvacsorán fogadta a résztvevőket ar. Vadai Ágnes honvédelmi államtitkár.

16-án, kedden Székesfehérváron Takács Tamás őrnagy, kiemelt tábori lelkész átvette a Katonák Példaképe díjat a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (BEOSZ) elnökétől, Sipos Géza nyugállományú ezredestől.

19-én, pénteken Szolnokon Takács Tamás őrnagy, kiemelt tábori lelkész áldotta meg a zászlót és zászlószalagot, melyet az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis Művelettámogató Zászlóalj kapott az OTP Bank Rt. Észak-Alföldi Lakossági és Értékesítési Igazgatóságtól.

30-án, kedden Berta Tibor alezredes, megbízott általános helynök mondott megemlékező imádságot a Honvédelmi Minisztérium központi, a Budai Várban lévő Hadtörténeti Intézet és Múzeum udvarán megtartott Halottak napi gyertyagyújtásán.

31-én, szerdán Horváth József százados, tábori lelkész  mondott beszédet az MH 25. Klapka György Lövészdandár Halottak napi megemlékezésén a Tatai Almási úti temetőben.

December

5-én, szerdán délután volt az első ádventi beszélgetés, melyet dr. Hankovszky Béla őrnagy, tábori lelkész vezetett a püspökség könyvtárában.

6-án, csütörtökön Mikulás-ünnepség volt a püspökség könyvtárában.

7-én, pénteken dr. vadai Ágnes a HM politikai államtitkára látogatott el a püspökségre, ahol találkozott a szolgálat tagjaival.

9-én, vasárnap délelőtt adventi szentmisét celebrált dr. Hankovszky Béla őrnagy, tábori lelkész a püspökség kápolnájában. Szintén 9-én a KFOR misszió Pristinai kápolnájában hét katonát keresztelt meg Szabó Oszkár őrnagy, tábori lelkész. A misével egybekötött szertartáson részt vett a keresztelkedőkön kívül számos magyar katona, és a szentségek feladásában Blaise Rebotier francia tábori lelkész segített, akit korábban Budapesten köszönthettünk az 50. CIP konferencia résztvevőjeként.

12-én, szerdán délután adventi beszélgetést vezetett dr. Hankovszky Béla őrnagy, tábori lelkész a püspökség könyvtárában.

16-án, vasárnap délelőtt ádventi misét celebrált dr. Hankovszky Béla őrnagy, tábori lelkész a püspökség kápolnájában.

 

Típus: 
Historia Domus
Tartalom dátuma: 
hétfő, 2007, január 1