Historia Domus 2008. év

Historia Domus  2008

Január

12-én, szombaton délelőtt Kóczán Árpád nyugállományú alezredes, volt tábori lelkész szentmisét celebrált a Budavári Mátyás-templomban a 65 évvel ezelőtti Doni áttörés tragédiájának emlékére.

16-án, szerdán az MH Klapka György Lövészdandárnál Tatán Berta Tibor alezredes, megbízott általános helynök részt vett a Vezérkari Főnök kihelyezett vezetői értekezletén.

21-én, hétfőn Berta Tibor alezredes, megbízott általános helynök részt vett a HM HVKFh koordinációs értekezletén.

23-án, szerdán Fejér Ádám főhadnagy, főtiszt részt vett a Családsegítő Szolgálat szakmai bizottságának negyedévi rendes ülésén.

Február

4-én, hétfőn Berta Tibor alezredes, megbízott általános helynök részt vett a HM HVKFh koordinációs értekezletén.

13-án, szerdán Berta Tibor alezredes, megbízott általános helynök részt vett a Honvédelmi Minisztérium vezetői értekezletén.

18-án, hétfőn Berta Tibor alezredes, megbízott általános helynök részt vett a HM HVKFh koordinációs értekezletén

20-án, szerdán az MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Zászlóalj Irinyi János laktanyájában Budapesten Berta Tibor alezredes, megbízott általános helynök részt vett a Vezérkari Főnök kihelyezett vezetői értekezletén

Március

3-án, hétfőn Berta Tibor alezredes, megbízott általános helynök vett részt a HM HVKFh koordinációs értekezletén

20-án, csütörtökön délelőtt a tábori lelkészek az Érdi Regnum Marianum ciszterci kolostor templomában megújították papi fogadalmaikat. A szentmisét Berta Tibor alezredes, megbízott általános helynök mutatta be a tábori lelkészekkel. A misén az összes aktív, valamint a volt tábori lelkészek mellett a püspökség alkalmazottai is részt vettek.

21-én, pénteken délelőtt Fejér Ádám főhadnagy, főtiszt részt vett a Családsegítő Szolgálat szakmai bizottságának ülésén. Ezen a napon az MH PRT 3 visszafogadó ünnepségén Takács Tamás őrnagy, kiemelt tábori lelkész vett részt Szolnokon.

25-én, kedden kezdődött el a HM TLSZ éves közös konferenciája Gödön. A programokat a Protestáns Szolgálati Ág szervezte ebben az évben. A konferenciát meglátogatta dr. Vadai Ágnes a HM államtitkára. A rendezvény 28-án fejeződött be.

26-án, szerdán Berta Tibor alezredes, megbízott általános helynök részt vett a HM HVKF kihelyezett vezetői értekezleten az MH KKB laktanyájában Szentendrén.

Április

05-én, szombaton került megrendezésre "Az én Húsvétom" címmel megrendezett kiállítás a püspökségen.

21-én, hétfőn Fejér Ádám százados, szervező tiszt vett részt a HM HVKFh által vezetett koordinációs értekezleten a Honvédelmi Minisztériumban.

23-án, szerdán Berta Tibor alezredes, megbízott általános helynök részt vett a Havril András vezérezredes, vezérkarfőnök által vezetett kihelyezett vezetői értekezleten Debrecenben az MH 5. Bocskai István Lövészdandárnál.

24-én, csütörtökön a Püspökség képviseletében Berta Tibor alezredes, megbízott általános helynök részt vett azon a szentmisén, amelyet Juliusz Janusz érsek, apostoli nuncius mutatott be a Mátyás-templomban XVI. Benedek Pápa megválasztásának évfordulóján.

Május

05-én, hétfőn Fejér Ádám százados, főtiszt vett részt  a HM HVKFh koordinációs értekezletén a Honvédelmi Minisztériumban.

08-án, csütörtökön Berta Tibor alezredes, megbízott általános helynök megbeszélést folytatott Benkő Tibor vezérőrnaggyal, az MH ÖHP parancsnokhelyettesével

11-én, vasárnap ünnepélyes felnőtt keresztelés és bérmálás volt a püspökségen.

13-án, kedden a Lourdes-i Nemzetközi Zarándoklatra elindult az a Magyar Előkészítő Törzs, amely szervezési és rendezési feladatokat lát majd el a zarándoklat alatt. A csoport vezetője Kiss Attila őrnagy, a Kecskeméti MH Légijármű Javító Üzem, helyettese Balázs László főhadnagy a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem állományából.

Ezen a napon Berta Tibor alezredes, megbízott általános helynök Jászberényben megemlékező imát mondott a felújított II. Világháborús Szovjet Katonai Temetőben

16-án, pénteken Berta Tibor alezredes, megbízott általános helynök részt vett a Váci Püspökségen megrendezett Megyei Védelmi Bizottsági ülésen. Este a Helynök részt vett a 160 éves Magyar Honvédség ünnepségén Budapesten a Kongresszusi Központban.

19-én, hétfőn délelőtt Berta Tibor alezredes, megbízott általános helynök megáldotta az MH Logisztikai Ellátó Központ csapatzászlaját. Ezt követően a HM HVKF kihelyezett vezetői értekezletén vett részt a Helynök a MH Egészségügyi Parancsnokság Tünde utcai Kiképző Bázisán.

21-én, szerdán dr. Hankovszky Béla őrnagy részt vett a Honvédelem Napja alkalmából tartott koszorúzáson a Gesztenyés kertben.

20-án, kedden két autóbusszal elindulnak a magyar katonák az 50. Nemzetközi Katonai Zarándoklatra. Ausztrián, Olaszországon keresztül 22-én érkeztek meg Lourdes-ba. A zarándokokhoz csatlakozott az MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred zenekara Ruff Tamás főhadnagy, karnagy vezetésével. A zarándok csoport katonai vezetője dr. Jelen Gábor alezredes, tábori lelkészei Szabó Oszkár őrnagy és Szentesi Csaba őrnagy.

21-én, szerdán érkezett Lourdes-ba Berta Tibor alezredes, megbízott általános helynök és Fejér Ádám főhadnagy, a püspökség főtisztje.

22-én, csütörtökön a délutáni órákban érkezett meg a Tarbes-i repülőtérre dr. Vadai Ágnes HM államtitkár, Juhász István vezérőrnagy, a HM Hadműveleti és Kiképzési Főosztály főosztályvezetője és dr. Nagy Tamás mk. alezredes, a HM Államtitkári Titkárság főtisztje. Az állami és katonai delegációt Berta Tibor alezredes, megbízott általános helynök fogadta. Este 21.00 órakor a magyar delegáció részt vett a zarándok csoport első hivatalos programján, amikor a jelenések barlangja mellett azokért a magyar katonákért hangzott el fohász, akik a missziókban szolgálnak. Az ünnepségen beszédet mondott az államtitkár, majd egy otthonról hozott, mintegy 130 cm magas gyertyát gyújtottak meg a Béke Királynőjének tiszteletére a magyar katonákért.

23-án, pénteken délelőtt a magyar zarándokcsoport katonai tiszteletadással fogadta dr. Vadai Ágnes államtitkárt a Nemzetközi Katonai Táborban. A Himnusz elhangzása után Berta Tibor alezredes, megbízott általános helynök köszöntötte az államtitkárt. Ezután dr. Vadai Ágnes beszédet mondott, amelyben nagyra értékelte a Nemzetközi Zarándoklatot, és köszöntötte a résztvevő zarándokokat és a szolgálati személyeket.

A délelőtt folyamán került sor a magyar nyelvű szentmisére a Katonai tábor kápolnájában. A szentmisét Berta Tibor alezredes, általános helynök mutatta be a tábori lelkészekkel. A szentmisén közreműködött a Kaposvári Helyőrségi Zenekar.

A déli órákban került sor arra a közös ebédre, amelyen a magyar delegáció találkozott az Előkészítő Törzs 16 katonájával. Dr. Vadai Ágnes államtitkár köszönetét fejezte ki a magyar katonáknak, hogy nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a katonai tábor berendezései, technikai felszerelései és a mintegy 370 katonai sátor időben a helyére került és 4 napon át kiszolgálja a mintegy 2500 fő katona ellátását.

23-án, péntek délután került sor a zarándoklat ünnepélyes, katonai megnyitójára Lourdes központjában. A delegációk megérkezése után a Francia Védelmi Minisztert, és a Francia Hadsereg Tábori Püspökét fogadták katonai tiszteletadással, majd a zarándok nemzetek zászlói vonultak el az elöljárók előtt és foglalták el helyeiket saját zarándok csoportjuk delegációja mellett. A delegációk ezt követően saját zenekarainak játékától kísérve elvonultak a tribün előtt, majd keresztül a városon, le egészen a Szentélyek kapujáig. Az Ünnepélyes Katonai megnyitó a X. Szent Piusz földalatti bazilikában folytatódott Krisztus szenvedéséről, haláláról és feltámadásáról való meditációval, majd az Eucharisztikus körmenetre és a beteg, sérült katonák megáldására került sor a Bazilika előtti téren. A körmeneten az egyik baldachinvivő katona Furman Gusztáv alezredes volt.

Ezen a napon 21.15 órakor került sor az ünnepélyes Mária körmenetre, mely után a Katonai Zarándoklatok 50 éves történetét elevenítették fel vetített képekkel.

24-én, szombaton rendezték meg a "Béke Művelői Falujának" megnyitását, ahol számos programon vehettek részt, illetve tekinthettek meg (koncertek, konferenciák, interaktív műhelyek, gimnasztikai és egyéb bemutatók, kiállítások, beszélgetések, fórumok) az érdeklők. E nap délutánján került sor a Kaposvári Helyőrségi Zenekar szabadtéri koncertjére is, mely nagy sikert aratott.

Ezen a napon járták  végig a katonák a Keresztutat is, ahol a hagyományoknak megfelelően katonáink vitték végig azt a keresztet, melyet minden évben kivisznek a zarándoklatra, így ebben az évben is rákerülhetett az idei évszám: 2008.

A nap estéjén egy meglepetés programban lehetett része a zarándokoknak és a valóságosan egyre több érdeklőnek a delegáció szállodája előtti téren: a Kaposvári Helyőrségi Zenekar egy koncerttel tisztelgett a hivatalos magyar delegáció tagjainak.

25-én, vasárnap délelőtt került sor a Nemzetközi Szentmisére a Préri szabadtéri oltáránál, melynek főcelebránsa Christoph Schönborn bíboros, bécsi érsek volt.

Kora délután utazott el a magyar delegáció Lourdes-ból, a repülőtéren Berta Tibor alezredes, általános helynök köszönt el dr. Vadai Ágnes államtitkártól, Juhász István vezérőrnagytól, és dr. Nagy Tamás mk. alezredestől.

A zarándokok 28-án szerdán, míg az Előkészítő Törzs 30-án pénteken érkezett haza.

Június

02-04 -ig a Tábori Rabbinátus vezetője, Frőhlich Róbert dandártábornok tábori főrabbi, Jákob János ezredes, a Protestáns Tábori Püspökség püspöki hivatalvezetője és Berta Tibor alezredes, megbízott általános helynök részt vett Prágában a Cseh Tábori Lelkészi Szolgálat 15 éves évfordulóját ünneplő rendezvényen.

09-én, hétfőn Berta Tibor alezredes, megbízott általános helynök részt vett a Honvéd Vezérkar koordinációs értekezletén a Honvédelmi Minisztériumban.

14-én, szombaton Esztergomban dr. Erdő Péter bíboros, prímás, érsek áldozópappá szentelte Rácz Istvánt a Katonai Ordinariátus diakónusát. A szentmisén jelen volt Berta Tibor alezredes, megbízott általános helynök, a lelkészi kar több tagja, a püspökség munkatársai, illetve hivatásos és szerződéses katonák, valamint a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem több hallgatója.

15-én, vasárnap mutatta be újmiséjét Rácz István Budapesten a Batthyányi téren a Szent Anna plébániatemplomban. Az újmise szónoka Berta Tibor alezredes, megbízott általános helynök volt.

17-én, kedden Berta Tibor alezredes, megbízott általános helynök részt vett Kovács Gyula posztumusz hadnagy temetésén Szeghalmon.

22-én, vasárnap mutatta be újmiséjét Rácz István szülővárosában Hódmezővásárhelyen.

25-én, szerdán a Székházban tartotta a Honvédelmi Minisztérium felső vezetése a Vezérkarfőnöki vezetői értekezletet, melyet dr. Vadai Ágnes államtitkár is meglátogatott.

Július

01-én, kedden Berta Tibor alezredes, megbízott általános helynök vett részt a Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ csapatzászló-adományozási ünnepségén.

02-án, szerdán Szentesi Csaba őrnagy, debreceni görög katolikus tábori lelkész vett részt Rozsályon a kiképző repülőgép balesetében elhunyt Ignácz Zoltán főhadnagy temetésén.

09-én, szerdán Berta Tibor alezredes, megbízott általános helynök és Takács Tamás őrnagy, szolnoki tábori lelkész vett részt Kecskeméten a kiképző repülőgép balesetében elhunyt Janicsek András alezredes temetésén.

10-től - 28-ig tartott a Zalavári gyermektábor. Idén ötödik alkalommal rendezte meg a Tábori Püspökség gyermektáborát a honvédségi szülők gyermekei számára. A hagyományokhoz híven két turnusban, kezdő és haladó, száz  11 és 17 év közötti gyerek vehetett részt a környezetvédelmi táborban.

12 - 18-ig az I. turnus, a „haladók”. Az egyik legfontosabb program a hulladékgyűjtés volt a Zala hídjának környékén. A gyerekek és a segítők, akiknek többsége a ZMNE hallgatója volt, több mint 80 zsák szemetet szedtek össze a természetvédelmi területről. A tábor végén a tetszett-nem tetszett szavazáson ez bizonyult az egyik legsikeresebb programnak. A honismeret jegyében megnézték a gyerekek a zalaszántói román-gótikus templomot és a vízimalmot. Mivel az időjárás miatt nem sikerült a hajnali túrát megtartani, így a „kötelező gyaloglás” a Kányavári szigetről a bivalyrezervátumig tartott (8,5 km). A tábor legizgalmasabbra sikeredett programja Türjén volt. Két busszal érkeztünk ide, ahol megnéztük a középkori templomot a Szent László-freskókkal. Eközben az egyik szabályosan leparkolt autóbusz kereke alatt egyszerűen beszakadt az úttest. Mivel az első naiv próbálkozások után egyértelmű volt, hogy szakemberek nélkül még csak nem is mozdul, ezért a másik busz folytatta a napi programot a társaság egyik felével. Így a táborozók fele Keszthelyen a vadászati és makett kiállítást nézte meg, a másik „élesben” látta, hogyan dolgoznak a tűzoltók, akik kb. 3/4 óra alatt kiemelték a buszt. Ezúton is köszönet a zalaszentgróti tűzoltóállomásnak! Több olyan gyerek is volt a táborban, akik mind az öt táborban ott voltak, de még ők sem látták a Kis-Balatont a zalaszabari perspektívából. Két festő emlékmúzeumát is megnéztük, Badacsonyban Egry József, és Zalán Zichy Mihály egykori szülőházát. Fiala János rádiós személyiség tartott beszélgetést a médiáról, a gyerekek rádiózási és tévézési szokásairól. Ennek a turnusnak idén a Himnusz és a Szózat volt a szavalóverseny feladata, amire meglepően sokan jelentkeztek, csakúgy, mint a katonadal versenyre. Bár többször terveztük, de csak egyszer sikerült a strandolás, a többit elfújta a szél. Így fagyizás is csak egyszer volt. Nagyon ötletes volt a szokásos „kiállítás”, amit a túrák során talált tárgyakból, termésekből készítettek a gyerekek. A hagyományos búcsúest műsorai és a záró buli ismét jó hangulatban telt. Az utolsó nap volt a versenyek eredményhirdetése és a „könnyes” búcsúzkodás.

20 - 26-ig a II. turnus, a „kezdők”. Az előző csoport tapasztalatai megtanították, hogy ha nem is kell teljesen komolyan venni a időjárás-jelentést, de érdemes figyelembe venni, ezért már a gyerekek érkezésének napján elmentünk strandolni, ami jó döntésnek bizonyult, hiszen egész héten alig látszott a Nap. Zalavár határában megnéztük a Kis-Balaton bemutatóházat és a vársziget romjait, a zalaszabari kilátást. Programon volt még Keszthelyen a Balaton Múzeum, a Vízügyi Kutatóállomás. Keszthelyre többször visszatértünk, egyrészt a vadászati és makett kiállításra, másrészt a történelmi panoptikumba. A legsűrűbb programpont a legviharosabb napra esett. Somogyváron megnéztük a Szent László által építtetett bazilika romjait, a kilátót, majd Balatonszárszón a József Attila Emlékházat. A költő első sírjánál egy felhőszakadás közepén, a táborvezető beszélt József Attila haláláról, három gyerek szavalt és elénekeltük a Szózatot. Ezután Somogytúron a Kunffy Múzeumban volt az ebéd, szellemi vetélkedő, majd dr. Vadai Ágnes államtitkár látogatta meg a gyerekeket, és kiosztotta az általa hozott csokit. Az államtitkár asszonnyal együtt megnézték a festő műtermét és egykori kúriáját. Mire a gyerekek visszatértek a táborba a fiúk holmiait evakuálni kellett az eső elől a sátrakból a kőépületbe. A segítők még be is fűtöttek. Berecz András mesemondó tartott előadást, ami nagy sikert aratott. A tűzoltóság is tartott előadást az alapvető tűzvédelmi teendőkről. A gyerekek több mint fele indult a József Attila szavalóversenyen, és minden csoport szerepelt a népdaléneklésen. A tábort  meglátogatta Tömböl László altábornagy, aki együtt vacsorázott a gyerekekkel. Ebben a csoportban is voltak vetélkedők, kiállítás, „tábor szépe” választás, műsoros est, és az utolsó este diszkó egészen hajnalig.

Augusztus

15-ei hatállyal a Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztere ezredessé léptette elő, és az ÖHP kiemelt vezető tábori lelkészi beosztásba helyezte Berta Tibor alezredest, aki a  megbízott általános helynöki teendőket továbbra is ellátja.

18-án, hétfőn Fejér Ádám főhadnagy, főtiszt vett részt a HM HVK koordinációs értekezletén.

Szeptember

02-án, kedden Berta Tibor ezredes, megbízott általános helynök vett részt az MH Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ csapatzászló adományozási ünnepségén a Budapesti Maléter Pál laktanyában, ahol megáldotta a csapatzászlót.

03-án, szerdán Berta Tibor ezredes, megbízott általános helynök áldotta meg a Magyar Honvédség Műveleti Központ csapatzászlaját.

04-én, csütörtökön Berta Tibor ezredes, megbízott általános helynök részt vett a Kinizsi Pál Tiszthelyettesképző Szakiskola tanévnyitó ünnepségén, Szentendrén.

05-én, pénteken Berta Tibor ezredes, megbízott általános helynök áldotta meg Kisterenyén az I. világháborús katonák és áldozatok emlékművét.

08-án, hétfőn Fejér Ádám főhadnagy, főtiszt vett részt a HM HVK koordinációs értekezletén.

14-17-ig került sor a Katonai Ordinariátus 2008. évi papi lelkigyakorlatára Érden a Ciszterci Nővérek Regina Mundi Monostorában. A lelkigyakorlatot dr. Barsi Balázs OFM atya vezette, melyen részt vettek a szolgálat aktív- és nyugállományú tagjai.

20-án, szombaton tartotta a Püspökség a XIV. Nemzeti Katonai Zarándoklatot és 2. Családi Napot Makkosmárián. Az ország szinte minden alakulata képviseltette magát a Fogolykiváltó Boldogasszony tiszteletére rendezett zarándoklaton. A zarándoklat szentmisét Berta Tibor ezredes, megbízott általános helynök és a tábori lelkészi kar tagjai mutatták be. Ezen a szentmisén volt Varga Árpád hódmezővásárhelyi főtörzsőrmester lektorrá avatása.

A délutáni programot a Kaposvári Helyőrségi Zenekara, a Misztrál együttes, és dr. Hankovszky Béla őrnagy előadása, a „Madonna ábrázolások a keresztény művészetben” tette tartalmassá. A gyermekek számára íjászat, arcfestés, játszóház, kézműves foglalkozások tették felejthetetlenné a napot.

22-én, hétfőn Fejér Ádám főhadnagy, főtiszt vett részt a HM HVK koordinációs értekezletén.

28-án, vasárnap, Lisieux-i Szent Teréz ünnepén Litéren templombúcsú volt, melyen a szentmisét Rácz István újmisés tábori lelkész mutatta be. Az ünnepen képviseltette magát az MH 54. Veszprém Légtérellenőrző Ezred és a MATASZ Veszprémi tagozata is. Köszönet illeti továbbá Szécsi Ferenc plébános, kisegítő tábori lelkész atyát koordinációs munkájáért.

Október

06-11-ig Berta Tibor ezredes, megbízott általános helynök és Kiss Attila őrnagy, a Lourdes-i Nemzetközi Katonai Zarándoklat Magyar Csoportjának Előkészítő Törzs parancsnoka a portugáliai Fatimában részt vett az 51. zarándoklatot előkészítő konferencián.

06-án, hétfőn Fejér Ádám főhadnagy, főtiszt Berta Tibor ezredes, megbízott általános helynök megbízásából részt vett a HM HVK koordinációs értekezletén.

15-én, szerdán Berta Tibor ezredes, megbízott általános helynök áldotta meg az  MH Veszélyesanyag Ellátó Központ csapatzászlaját.

20-án, hétfőn Berta Tibor ezredes, megbízott általános helynök vett részt a HM HVK koordinációs értekezletén.

21-én, kedden Berta Tibor ezredes, megbízott általános helynök részt vett a HM központi október 23-i ünnepségén.

22-én, szerdán Berta Tibor ezredes, megbízott általános helynök mondott imádságot Várpalotán az MH Bakony Harkiképző Központ zászlószalagját-adományozási ünnepségén.

29-én, szerdán Berta Tibor ezredes, megbízott általános helynök részt vett a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum udvarán tartott halottak napi gyertyagyújtáson, és megemlékező imát mondott az elhunyt katonákért.

30-án, csütörtökön Berta Tibor ezredes, megbízott általános helynök részt vett a HM HVK vezetői értekezletén.

November

02-án, vasárnap Berta Tibor ezredes, megbízott általános helynök mutatott be szentmisét a Budafoki plébánia fennállásának 250. évfordulójára rendezett ünnepségen.

03-án, hétfőn Berta Tibor ezredes, megbízott általános helynök részt vett a HM HVK koordinációs értekezletén.

08-án, szombaton Berta Tibor ezredes, megbízott általános helynök mutatott be szentmisét Kaposváron az I. világháború befejezésének 90. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen.

09-én, vasárnap Berta Tibor ezredes, megbízott általános helynök vett részt Pécsett az I. világháború befejezésének 90. és a Pécsi köztemető I. világháborús katonatemetője felújításának 10. évfordulója alkalmából rendezett nemzetközi emlékünnepségen.

14-én, pénteken dr. Hankovszky Béla őrnagy, kiemelt tábori lelkész áldotta meg Kecskeméten az MH Légijármű Javítóüzem csapatzászlaját.

16-án, vasárnap Kótai Róbert főhadnagy, tábori lelkész vett részt a német nemzeti gyásznap alkalmából rendezett koszorúzáson és mondott imát az elhunytak lelki üdvéért.

17-én, hétfőn Fejér Ádám főhadnagy, főtiszt vett részt a HM HVK koordinációs értekezletén.

19-én, szerdán Kótai Róbert főhadnagy, tábori lelkész vett részt Bécsben a Bolyai János emléktábla koszorúzásán az osztrák helyőrségi templomban. Az eseményen részt vett Máté Sándor alezredes, protestáns püspöki titkár és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem és a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Kar küldöttsége. A templomban jelen volt a magyar nagykövet, a katonai attasé, az Osztrák Hadiakadémia parancsnokhelyettese és dr. Franz Fahrner, az osztrák tábori lelkészi szolgálat általános helynöke.

20-án, csütörtökön XVI. Benedek pápa Katonai Ordináriussá nevezte ki Bíró László Castra Galbae-i c. püspököt, Kalocsa-Kecskeméti segédpüspököt, a Központi Papnevelő Intézet rektorát, az MKPK családreferensét.

27-én, csütörtökön Berta Tibor ezredes, megbízott általános helynök álotta meg a Stefánia Kulturális Központban a Logisztikusok Napja alkalmából rendezett központi állománygyűlésen a HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség csapatzászlaját.

December

04-én, csütörtökön versmondó versenyt rendezett a Katolikus Tábori Püspökség a honvédségben dolgozó szülők gyermekei részére.

05-én, pénteken 18 órakor Mikulás-ünnepséget szervezett a Katolikus Tábori Püspökség a honvédségben dolgozó szülők gyermekei részére. Gyerekzsivaj és karácsonyváró hangulat töltötte meg a székházat. Szent Miklós legendáit felelevenítve, énekekkel és tűzgyújtással várták a kicsinyek a Mikulást, aki mindenkinek ajándékcsomagot adott át.

08-án, hétfőn a Honvédelmi Minisztériumban Memorandumot írt alá dr. Szekeres Imre honvédelmi miniszter a magyar kormány és Juliusz Janusz címzetes érsek, apostoli nuncius az Apostoli Szentszék nevében. A Memorandum értelmezi az 1994-ben aláírt, a Magyar Honvédségnél és a Határőrségnél végzendő lelkipásztori szolgálattal kapcsolatos megállapodást. A Memorandum aláírásán részt vett dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, dr. Vadai Ágnes, a Honvédelmi Minisztérium államtitkára, Mikita János mérnök altábornagy a Honvéd Vezérkar Főnök helyettes, Bíró László püspök kinevezett Katonai Ordinárius és Berta Tibor ezredes, megbízott általános helynök.

Ezen a napon dr. Hankovszky Béla őrnagy, budapesti kiemelt tábori lelkész volt a Veszprémben megrendezett „Egyetemes értékek lehetősége” c. konferencia első szekciójának levezető elnöke. „Magyarországon új kezdeményezés, hogy tudományos területen találkoznak katonák, teológusok, és civil szervezetek képviselői, hogy napjaink konfliktusairól kérdezzenek, és együtt keressék az értékek közös alapjait. Magyarországon egyidejűleg él a kommunizmus katonai erkölcsének ismerete és az új gondolkodásmódok.”

 

Típus: 
Historia Domus
Tartalom dátuma: 
kedd, 2008, január 1