Historia Domus 2009. év

Historia Domus 2009

Január

09-én, pénteken ünnepi szentmise keretében iktatták be Magyarország Katonai Ordináriusává Bíró László püspök urat a Budapesti Szent István Bazilikában. A szentmisén jelen voltak Erdő Péter és Paskai László bíborosok, Juliusz Janusz apostoli nuncius, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai, a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség magas rangú képviselői, a Tábori Lelkészi Szolgálati Ágak képviselői, valamint több száz hívő a Püspök eddigi beosztási helyeiről, és szülővárosából Szekszárdról.

A szentmise elején Juliusz Janusz érsek, apostoli nuncius felolvasta XVI. Benedek pápa kinevező bulláját, majd köszöntötte az új főpásztort. A nuncius köszöntője után a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nevében Erdő Péter bíboros köszöntötte az új tábori püspököt. A szentmisét Biró László tábori püspök celebrálta a jelenlévő püspökökkel és a tábori lelkészekkel, melyet az MH 54. Veszprém Légtérellenőrző Ezred Zenekara, Katona János alezredes vezényletével tett ünnepélyessé.

A szentmise végén a Honvédelmi Minisztérium nevében Füredi Károly szakállamtitkár, a Protestáns Szolgálati Ág nevében Lackner Pál Sámuel dandártábornok, tábori püspök, a Katolikus Szolgálati Ág nevében Berta Tibor ezredes, megbízott általános helynök mondott köszöntőt. A köszöntéseket követően, a püspök személyes válaszában bizalmat és elfogadást kért, végül pedig megköszönte Berta Tibor ezredesnek, hogy általános helynökként több mint másfél éven keresztül vezette a Katolikus Tábori Püspökséget, egyúttal megerősítette beosztásában és kérte, hogy tapasztalataival és tevékenységével ezután is legyen a segítségére.

22-én, csütörtökön Bíró László tábori püspök és Berta Tibor ezredes, általános helynök részt vett a Tábori Rabbinátuson a Tóraátadási ünnepségen.

27-én, kedden Hódmezővásárhelyen Berta Tibor ezredes, általános helynök részt vett a KFOR ŐBZ váltásának búcsúztatásán.

Február

05-én, csütörtökön a Berta Tibor ezredes, általános helynök részt vett a Honvédelmi Miniszter éves értékelő és feladatszabó értekezletén Tatán.

09-én, hétfőn Berta Tibor ezredes, általános helynök részt vett a HM HVK koordinációs értekezletén a Honvédelmi Minisztériumban.

10-én, kedden a Berta Tibor ezredes, általános helynök megemlékező imát mondott a Budai Sziklakórház emléktábla avató ünnepségén.

18-án, szerdán Kótai Róbert főhadnagy, tábori lelkész megkezdte missziós szolgálatát Koszovóban.

18-án, szerdán a Bíró László tábori püspök udvariassági, bemutatkozó látogatás keretében felkereste hivatalában Lackner Pál Sámuel dandártábornok, protestáns tábori püspököt.

23-án, hétfőn Bíró László tábori püspök Berta Tibor ezredes, általános helynök kíséretében találkozott a Tábori Rabbinátuson dr. Fröhlich Róbert dandártábornok, vezető tábori rabbival. A találkozóra ilyen keretek között első alkalommal került sor a püspök beiktatása óta.

24-én, kedden Takács Tamás alezredes, kiemelt tábori lelkész hazatért az MH PRT5-ös misszióból.

Március

01-én, vasárnap Kótai Róbert főhadnagy, a koszovói Pecben missziós szolgálatot teljesítő tábori lelkész megemlékező imádságot mondott Aleksander Urek őrnagy, szlovén tábori lelkésszel a szolgálatát megkezdő Task Force Sokol harccsoport hivatalos parancsnoki teendők átadás-átvételére szervezett ünnepségen.

02-án, hétfőn Berta Tibor ezredes, általános helynök részt vett a HM HVK koordinációs értekezleten.

11-én, szerdán a Bíró László tábori püspök és Berta Tibor ezredes, általános helynök részt vett a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség központi ünnepségén március 15-e alkalmából.

11-én, szerdán Kótai Róbert főhadnagy, a koszovói Pecben missziós szolgálatot teljesítő tábori lelkész szentmisét követően irodalmi estet szervezett március 15-e alkalmából a templomban, melynek során a kontingens tagjai közül többen is verseket olvastak föl, köztük Nagy Jenő őrnagy, kontingensparancsnok és Csombók János alezredes, nemzeti rangidős.

15-én, vasárnap Kótai Róbert  főhadnagy, a koszovói Pecben missziós szolgálatot teljesítő tábori lelkész imát és áldást mondott az ünnepi megemlékezésen.

17-én, kedden Berta Tibor ezredes, általános helynök áldotta meg Székesfehérváron a MH 43. Híradó és Vezetéstámogató Zászlóalj csapatzászlaját.

25-én, szerdán Berta Tibor ezredes, általános helynök részt vett Székesfehérváron a kihelyezett Vezérkar Főnöki vezetői értekezleten.

26-án, csütörtökön Tömböl László mérnök vezérezredes, honvéd vezérkar főnök és Mikita János mérnök altábornagy, honvéd vezérkar főnök-helyettes bemutatkozó látogatáson fogadta Bíró László tábori püspököt és Berta Tibor ezredes, általános helynököt.

Április

07-én, kedden Kótai Róbert főhadnagy, tábori lelkész, KFOR MNTF-W misszió tábori lelkésze kegyeleti megemlékezést tartott a tábor kápolnájában az aquilai áldozatokért. A megemlékezésen jelen volt az MNTF-W parancsnoka Giovanni Armentani dandártábornok, valamint a Task Force parancsnokai.

18-án, szombaton, Hódmezővásárhelyen a Szent István templomban Bíró László tábori püspök áldozópappá szentelte Alácsi Ervin diakónust.

21-én, kedden Bíró László tábori püspök részt vett a HM és az MH vezetői értekezletén a Maléter Pál laktanyában, ahol jelen volt Bajnai Gordon miniszterelnök.

23-án, csütörtökön Bíró László tábori püspök Veszprémbe látogatott, ahol megismerkedett az MH 54. Veszprém Légtérellenörző Ezred életével, valamint az MH Nyugat-Magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság munkájával.

25-én, szombaton "Az én Húsvétom" rajzpályázat eredményhirdetése volt a Püspöki Székházban. A díjakat, okleveleket és emléklapokat dr. Hankovszky Béla őrnagy, kiemelt tábori lelkész és Rácz István főhadnagy, helyőrségi tábori lelkész adta át a megjelent gyerekeknek.

26-án, vasárnap Bíró László tábori püspök részt vett Szentesen az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Zászlóalj laktanyájában a Műszakiak Napja alkalmából rendezett nyílt napon.

Május

04-én, hétfőn Berta Tibor ezredes, általános helynök részt vett a HVKF értekezletén Debrecenben.

14-én, csütörtökön elindult a magyar delegáció az 51. Nemzetközi Katonai Zarándoklatra, Lourdes-ba. Bíró László tábori püspök és Juhász István vezérőrnagy vezetésével, két tábori lelkésszel, mintegy 70 zarándok vett részt a péntektől vasárnapig tartó programokon.

21-én, csütörtökön a Honvédelem Napja alkalmából a Tiszti Szolgálati Jel III. fokozatát kapta: Takács Tamás alezredes. A Szolgálati Érdemjel arany fokozatát kapta: Berta Tibor ezredes és Horváth József őrnagy. A Szolgálati Érdemjel bronz fokozatát kapta: Fejér Ádám főhadnagy. Államtitkári dicséretet és jutalmat kapott: Somodi Viktor közalkalmazott és Fejér Ádám főhadnagy

23-án, szombaton Szentesi Csaba őrnagy Sátoraljaújhelyen megáldotta az I. világháborús Hősök Temetőjét.

25-én hétfőn Berta Tibor ezredes, általános helynök áldotta meg a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hallgatói Tagozatánál kialakított Ludovika-emlékszobát. Az ünnepi rendezvényen hivatalosan létrehozásra került az ösztöndíjas hallgatókat támogató Mentor Rendszer.

27-én, szerdán Berta Tibor ezredes, általános helynök részt vett a HVKF értekezletén Kecskeméten.

29-én Bíró László tábori püspök áldotta meg azt a kápolnát, melyet az I. Világháborúban magyar katonák kezdtek el építeni az olaszországi Visintini faluban. A doberdói "Magyar Kápolna" avatásán és megáldásán jelen volt dr. Sólyom László köztársasági elnök és Tömböl László vezérezredes, vezérkar főnök.

31-én, vasárnap Balatonfűzfőn megemlékezést tartottak a Hősök Napja alkalmából, melyen misét mondott Szécsi Ferenc kisegítő tábori lelkész. Ezen a napon a püspökségen szentmisét mutatott be Berta Tibor általános helynök, melynek keretében keresztelésre és bérmálásokra került sor. Szintén ezen a napon Bíró László tábori püspök Kaposváron a Hősök templomában szentmisét mondott a meghalt katonákért, majd részt vett az azt követő koszorúzáson. A szentmisén Agg József esperes, plébános és Szabó Oszkár őrnagy, kaposvári tábori lelkész koncelebráltak.

Június

11-én, csütörtökön Székesfehérváron Berta Tibor ezredes, általános helynök bemutatta Takács Tamás alezredes, kiemelt vezető tábori lelkészt Benkő Tibor altábornagynak, az MH ÖHP parancsnokának. Takács Tamás alezredes 2009. május 1-től az MH ÖHP kiemelt vezető tábori lelkésze.

12-én, pénteken Tatán Berta Tibor ezredes, általános helynök mondott áldó imát az MH EUFOR-5 kontingens búcsúztató ünnepségén, az MH Klapka György Lövészdandárnál.

13-án, szombaton délelőtt Budapesten Berta Tibor ezredes, általános helynök máldotta meg a HM Infrastrukturális Ügynökség csapatzászlóját, melyet dr. Szekeres Imre honvédelmi miniszter adott át. Ezen a napon délután az általános helynök kegyeleti imát mondott és megáldotta a hősi halált halt magyar katonák emlékművét Küngösön.

17-én, szerdán Zagyvarékason Takács Tamás alezredes, kiemelt vezető tábori lelkész szentmisét mutatott be az Afganisztánban aknarobbanás következtében elesett Nagy Richárd posztumusz hadnagy emlékére.

18-án, csütörtökön Veszprémben Berta Tibor ezredes, általános helynök áldotta meg az MH 54. Légtérellenőrző Ezred alakulatzászlaját, melyet Veszprém Megyei Jogú Város polgármestere adományozott az alakulatnak.

20-án, szombaton Letkésen Takács Tamás alezredes, kiemelt vezető tábori lelkész emutatott be emlékmisét a II. világháborúban elesett magyar katonák emlékére.

22-én, hétfőn Tatán Berta Tibor ezredes, általános helynök mondott imádságot az MH ISAF Műveleti és Tanácsadó Csoport 2. váltásának kibocsátó ünnepségén.

24-én, szerdán kora délután kezdődött ünnepi szentmisével a katolikus Tábori Lelkészek Napja a Püspökség székházának kápolnájában, melyet Bíró László tábori püspök mutatott be a tábori lelkészek közösségével. A program vetített képes előadásokkal folytatódott: dr. Hankovszky Béla őrnagy, kiemelt tábori lelkész: Kapisztrán Szent János ikonográfiája; Magyar András: II. Világháborús katonai lelkészek visszaemlékezései; Takács Tamás alezredes, kiemelt vezető tábori lelkész:Tapasztalataim Afganisztánban; Stencinger Norbert: „...s ott voltak a derék lelkészek mindenütt...” Tábori lelkészet az I. Világháborúban; dr. Négyesi Lajos alezredes: Katonasírok, katonatemetők. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével dr. József Péter jogi szakállamtitkár, dr. Füredi Károly védelmi tervezési és infrastrukturális szakállamtitkár, Juhász István vezérőrnagy, Varga János vezérőrnagy, Halmai Ottó dandártábornok, valamint a HM és MH intézmények és alakulatok vezetői, és parancsnoki állománya.

26-án, pénteken Berta Tibor ezredes, általános helynök adta át a „Szent László gyűrűt” a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen. A Szent László század hallgatóinak kezdeményezésére ebben az évben a gyűrűt Deák István ezredes, a Katonai Kollégium volt igazgatója kapta meg. Az ünnepi állománygyűlés keretében megtartott ünnepségen dr. Hankovszky Béla őrnagy kiemelt tábori lelkész előadást tartott Szent László király ikonográfiájáról.

27-én, szombaton délután Berta Tibor ezredes, általános helynök ünnepi szentmisét mutatott be Marcaltő-Ihászpusztán, ahol 1849-ben volt a szabadságharc egyetlen Veszprém Megyében lezajlott ütközete. Berta Tibor ezredes, általános helynök megáldotta a csata emlékére felújított emlékművet és kegyeleti imát mondott.

28-tól minden vasárnap 10 órakor szentmiséket mutatnak be Balatonkenesén a Honvéd Üdülőben a nyár végéig a katolikus tábori lelkészek: dr. Szaradits József nyugállományú ezredes, Kocsis István nyugállományú ezredes, Takács Tamás alezredes, Szentesi Csaba őrnagy, Szabó Oszkár őrnagy, Berta Tibor ezredes.

Július

09-én, csütörtökön kezdődött meg a Környezet- és természetvédelmi tábor Zalaváron. Ezen a napon a sátrak felállítása volt a feladat, melyet a több éves hagyományokat folytatva az MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred katonái végeztek el.

10-én, pénteken délelőtt Berta Tibor ezredes, általános helynök részt vett a HM HVKF koordinációs értekezleten. Ezen a napon érkeztek meg a szolgálati személyek Zalavárra, hogy a tábor előkészületei munkálatait elvégezzék. Az ez évi tábor vezetője Takács Tamás alezredes, kiemelt vezető tábori lelkész, műveleti felelőse Rácz István főhadnagy, tábori lelkész. A táborban az első turnusban 25 fő, a második turnusban 27 fő szolgálati személy látja el a feladatokat.

11-én, szombaton megérkeztek Zalavárra a katonaszülők gyermekei, akik az első turnusban vesznek részt. A szállások elfoglalása, a csoportok megalakítása, majd ebéd következett. A délután a bemutatkozással kezdődött, majd gyalogtúrával folytatódott a Kis-Balaton bemutatóházhoz, melynek megtekintése után dr. Hankovszky Béla őrnagy, kiemelt tábori lelkész tartott előadást a környék nevezetességeiről, Zalavár történetéről. Rövid, busszal történő utazás után újabb gyalogtúra következett a Zalaszabar fölötti dombokra, ahonnét festői kilátás nyílik a tájra.

Az első (kezdő) turnus kiemelt programjai:

12-én, vasárnap Balaton Múzeum, Vadászati Múzeum és Makett kiállítás (Keszthely), Csoportok sorversenyei és sportvetélkedői.

13-án, hétfőn Tűzoltó Múzeum (Vörs), Bivalyrezervátum (Kápolnapuszta), Vízügyi Üzemmérnökség (Keszthely), Tűzoltóság bemutatója, Madárgyűrűzés. Ezen a napon meglátogatta a tábort Bíró László tábori püspök valamint Kocsis István nyugállományú ezredes és Mák Ferenc nyugállományú ezredes volt tábori lelkészek és Berta Tibor ezredes, általános helynök.

14-én, kedden Autópálya-völgyhíd (Szántód-Kőröshegy), Történelmi emlékhely (Somogyvár), Kunffy Emlékház (Somogytúr), József Attila Múzeum (Balatonszárszó), strandolás (Balatonszemes).

15-én, szerdán Kis-Balaton zárt részei, Kányavári-sziget, Kotsy-vízimalom (Zalaszántó), strandolás (Balatonberény).

16-án, csütörtökön Versmondó verseny, katonadalverseny, kiállítás a gyűjtött anyagokból, csoportok előadásai, záró est.

17-én, pénteken Szellemi, ügyességi és más versenyek eredményhirdetése, fényképek készítése, köszönőlevelek aláírása, hazautazás előkészítése, elköszönés, hazautazás.

19-én, vasárnap kezdődött a tábor második (haladó) turnusa, melynek kiemelt programjai:

20-án, hétfőn egész napos gyalogtúra volt a Kányavári-szigetre.

21-én, kedden hulladékgyűjtés volt a természetvédelmi területen és hajózás a Balatonon,

22-én, szerdán Rippl-Rónai Emlékház (Kaposvár) és a Zrínyi Vár (Szigetvár) megtekintése, Montenuovo Mauzóleum és a Róth Pincészet barlangrendszerének meglátogatása, mézeskalács készítés megtekintése Bólyban.

23-án, csütörtökön Fehér Gólya Múzeum (Kölked), kenuzás a Holt-Dunán, Történelmi Emlékhely (Mohács).

24-én, pénteken versmondó verseny, katonadalverseny, kiállítás a gyűjtött anyagokból, csoportok előadásai, záró est.

25-én, szombaton volt a szellemi, ügyességi és más versenyek eredményhirdetése, fényképek készítése, köszönőlevelek aláírása, hazautazás előkészítése, elköszönés, hazautazás.

22-én, szerdán Berta Tibor ezredes, általános helynök áldotta meg Magyarkeresztúron, az egy éve hősi halált halt Nemes Krisztián tűzszerész őrnagy síremlékét. A megemlékezésen jelen volt Orosz Zoltán vezérőrnagy, az MH ÖHP törzsfőnöke, Hajdu Gábor mk. ezredes az MH 1. Tűzszerész és Hadihajós Ezred parancsnoka.

23-án, csütörtökön Berta Tibor ezredes, általános helynök végezte dr. Király Béla nyugállományú vezérezredes temetési szertartását Budapesten a Rákoskeresztúri Köztemető 301-es parcellájában.

Augusztus

05-én, szerdán Berta Tibor ezredes, általános helynök részt vett a HVKF által tartott kihelyezett értekezleten Kaposváron az MH 64. BSZJ Logisztikai Ezrednél.

11-én, kedden Berta Tibor ezredes, általános helynök vett részt a HVKFh koordinációs értekezleten a Honvédelmi Minisztériumban.

19-én, szerdán Bíró László tábori püspök vett részt a Honvédelmi Minisztérium központi ünnepségén a Stefánia Palotában.

20-án, csütörtökön Bíró László tábori püspök részt vett a Tisztavatáson a Hősök terén.

24-én, hétfőn Berta Tibor ezredes, általános helynök részt vett a HVKFh koordinációs értekezleten a Honvédelmi Minisztériumban.

24-26 között tartották meg a tábori lelkészek éves lelkigyakorlatukat Érden a Ciszter Nővérek Monostorában. A lelkigyakorlatot dr. Korzenszky Richárd OSB tihanyi perjel vezette.

25-én, kedden hazaérkezett Koszovóból Kótai Róbert főhadnagy, tábori lelkész.

29-én, szombaton Berta Tibor ezredes, általános helynök mutatta be a szentmisét a Mohácsi Történelmi Emlékhelyen, melyet az 1526-os csata évfordulója alkalmából rendeztek. A szentmise előtt a Mohácsi Református Temetőben Berta Tibor ezredes, általános helynök megáldó imát mondott Hatos Gusztáv néhai mohácsi jegyző, 1848-as katona tiszteletére állított kopjafánál.

Szeptember

01-én, kedden kapta meg kinevezési parancsát Kálinger Roland százados, tábori lelkész, aki szolgálatát Szolnokon kezdi meg.

03-án, csütörtökön Berta Tibor ezredes, általános helynök áldotta meg az MH PRT-7 kontingens csapatzászlaját és köszönt el az alegység katonáitól Hódmezővásárhelyen. A kontingens tagja Rácz István főhadnagy, tábori lelkész.

07-én, hétfőn Berta Tibor ezredes, általános helynök részt vett a HVKFh koordinációs értekezleten a Honvédelmi Minisztériumban.

15-én, kedden Bíró László tábori püspök és Berta Tibor ezredes, általános helynök vett részt az Ercsiben megtartott „Bevetési Irány 2009” hadgyakorlaton.

16-án Berta Tibor ezredes, általános helynök mutatta  be Kálinger Roland százados, tábori lelkészt az MH 86. Szolnok Helikopterbázis parancsnokának Lamos Imre dandártábornoknak, és helyetteseinek Varga Csaba és Kun Szabó István ezredeseknek. A találkozón jelen volt Takács Tamás alezredes, kiemelt vezető tábori lelkész, aki előzőleg 2000-től volt a helyőrség tábori lelkésze.

19-én, szombaton volt a XV. Nemzeti Katonai Zarándoklat Budakeszi-Makkosmárián. Az ünnepi szentmisét dr. Juliusz Janusz érsek, apostoli nuncius mutatta be a tábori lelkészekkel. A szentmise homíliáját Bíró László püspök, katonai ordinárius mondta.

21-én, hétfőn Berta Tibor ezredes, általános helynök vett részt a HVKFh koordinációs értekezleten a Honvédelmi Minisztériumban.

23-án, szerdán Berta Tibor ezredes, általános helynök részt vett a HM HVKF által megtartott kihelyezett vezetői értekezleten Révfülöpön az Evangélikus Oktatási központban. Az értekezlet házigazdája a Protestáns Tábori Püspökség volt.

Október

01-én, csütörtökön kapta meg kinevezési parancsát Alácsi Ervin százados, tábori lelkész, aki szolgálatát Hódmezővásárhelyen kezdi meg.

05-én, hétfőn Berta Tibor ezredes, általános helynök részt vett a HVKFh koordinációs értekezleten a Honvédelmi Minisztériumban.

08-án, csütörtökön Kálinger Roland százados, tábori lelkész tartott előadást a Vezérkari Tanfolyamon résztvevő állománynak a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen.

14-én, szerdán Bíró László tábori püspök részt vett az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázison tartott Lion Effort 2009 gyakorlat látogatónapján.

16-án, pénteken a Stefánia Palotában a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség megünnepelte a Tábori Lelkészi Szolgálat újraalapításának 15. évfordulóját. Az eseményen részt vett a dr. Szekeres Imre honvédelmi miniszter, dr. Vadai Ágnes államtitkár, Juliusz Janusz apostoli nuncius, a teljes tábori lelkészi kar, valamint a HM és az MH meghívott vezetői. Szekeres Imre honvédelmi miniszter elismerést adott át többek között Berta Tibor ezredes, általános helynöknek, Tömböl László vezérezredes a HM HVK Főnök pedig Takács Tamás alezredes, kiemelt vezető tábori lelkésznek.

17-én, szombaton Kótai Róbert főhadnagy, tábori lelkész vett részt azon az ünnepségen, melyen a jászkun huszárok kegyeleti emlékhelyét avatták fel a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum díszudvarán.

19-23. között Bíró László tábori püspök részt vett a Német Tábori Püspökség által szervezett nemzetközi konferencián Berlinben. A püspök kíséretében volt Alácsi Ervin százados, tábori lelkész.

21-én, szerdán Berta Tibor ezredes, általános helynök áldotta meg a MH Katonai Igazgatási és Adatfeldolgozó Központ csapatzászlaját Budapesten.

27-én, kedden Berta Tibor ezredes, általános helynök mutatta be Hódmezővásárhelyen Alácsi Ervin százados, helyőrségi lelkészt, aki megkezdi szolgálatát a helyőrségben.

28-án, szerdán a ZMNE Klapka Hallgatói Századnak adományozott csapatzászlót dr. Hankovszky Béla őrnagy, kiemelt tábori lelkész az Egyetem Üllői úton levő objektumában. Ezen a napon este Bíró László tábori püspök kegyeleti megemlékező imát mondott a Hadtörténeti Intézet udvarán megtartott Halottak Napi gyertyagyújtáson.

29-én, csütörtökön Veszprémben Bíró László tábori püspök aláírta azt a Megállapodást, mely a Veszprémi Érsekség, a Katolikus Tábori Püspökség, és a Veszprémi Helyőrség Parancsnokság között jött létre a volt Piarista Templom helyőrségi templomként való használatáról. Az ünnepi eseményt Szécsi Ferenc balatonfűzfői plébános, kisegítő tábori lelkész szervezte meg és készítette elő.

30-án, pénteken Takács Tamás alezredes, kiemelt vezető tábori lelkész tartott beszámoló-előadást  a tábori lelkészek afganisztáni szolgálatáról a Tihanyi Apátságban a „Tetőtéri Esték” című előadássorozat keretében.

November

02-án, hétfőn a Püspöki Székház kápolnájában Bíró László tábori püspök és a jelenlévő lelkészek szentmisét mutattak be az elhunyt tábori lelkészekért. Kótai Róbert főhadnagy, tábori lelkész a ZMNE aulájában mondott imátaz intézmény hősi halált halt tanáraiért és hallgatóiért. Ezen a napon Berta Tibor ezredes, általános helynök részt vett a HVKFh koordinációs értekezleten a Honvédelmi Minisztériumban.

04-én, szerdán Bíró László tábori püspök előadást tartott a HM Protestáns Tábori Püspökség éves továbbképzésén Erdőbényén.

06-án, pénteken Bíró László tábori püspök szentmisét mutatott be Ostffyasszonyfán az I. világháborús hadifogolytemetőben.

11-én, szerdán tábori lelkészi találkozó volt Érden.

13-án, pénteken Berta Tibor ezredes, általános helynök mondott imát abból az alkalomból, hogy a HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség csapatzászlajára zászlószalagot adományozott a Magyar Államkincstár.

December

01-én, kedden Takács Tamás alezredes, kiemelt vezető tábori lelkész megáldotta az MH 43. Híradó és Vezetéstámogató Ezred Logisztikai Zászlóaljának adományozott csapatzászlót Székesfehérváron.

04-én, pénteken került megrendezésre a Szavalóverseny a Püspökség Székházában. A rendezvényt Berta Tibor ezredes, általános helynök nyitotta meg. A versenyzők üdvözlése után a zsűrit köszöntötte és mutatta be a helynök: dr. Vadai Ágnes asszonyt a HM államtitkárát, a zsűri elnökét, dr. Kecskeméti Klára ezredes asszonyt, a ZMNE oktatási rektor helyettesét, Vámos Anna Eleonóra asszonyt a HM Személyzeti Főosztály főosztályvezető-helyettesét, Juhász István vezérőrnagy urat, a HM Hadműveleti és Kiképzési Főosztály főosztályvezetőjét és dr. Jároscsák Miklós urat a HM Védelmi Hivatal főigazgató-helyettesét. A verseny első részében a nevezett gyermekeknek Radnóti Miklós: Nem tudhatom… című versét kellett elmondaniuk, majd rövid szünet után a választott verseket szavalták el a résztvevők. A zsűri döntése alapján az alábbi sorrend alakult ki: I. helyezett: Magyar Melinda (14 éves, Tordas) II. helyezett Forgó Barbara (13 éves, Csongrád) III. helyezett Herczeg Zsolt (14 éves, Budapest). Államtitkári különdíjat kapott: Darabos Zsófia (16 éves, Kecskemét). A Katolikus Tábori Püspökség különdíját Pásztler Kitti (15 éves, Várpalota) kapta. Az elismeréseket dr. Vadai Ágnes államtitkár és Bíró László tábori püspök adta át.

15-18.-a között Bíró László tábori püspök tagja volt annak a delegációnak, mely látogatást tett Afganisztánban az MH PRT misszióban.

16-20.-a között Berta Tibor ezredes, általános helynök tagja volt annak a delegációnak, mely az MH EUFOR  és az MH KFOR kontingenseket látogatta meg.
20-án, vasárnap este dr. Vadai Ágnes HM államtitkár átadta azt a különdíjat Darabos Zsófiának, melyet a Püspökség szavalóversenyén való szereplésével érdemelt ki. Az átadásra Kecskeméten a Darabos család otthonában került sor, melynek keretében Zsófi és három fiú testvére is karácsonyi ajándékot kapott az államtitkártól. Az átadáson jelen volt Berta Tibor ezredes, általános helynök.

21-én, hétfőn tábori lelkész találkozó volt a püspöki székházban.

Ezen a napon Berta Tibor ezredes, általános helynök részt vett a Honvédelmi Miniszter évi szakmai értékelésén, valamint a Missziós Karácsonyi Ünnepségen imádságot mondott a Maléter Pál Laktanyában.

Ezen a napon Fejér Ádám főhadnagy, főtiszt vett részt a HVKFh koordinációs értekezletén a Honvédelmi Minisztériumban.

 

 

Típus: 
Historia Domus
Tartalom dátuma: 
csütörtök, 2009, január 1