Historia Domus 2010. év

HISTORIA DOMUS  2010

Január

08-án, pénteken Berta Tibor ezredes, általános helynök mondott imádságot az MH OMLT és az MH EUFOR kontingensek kibocsátó ünnepségén Tatán.

12-én, kedden Bíró László tábori püspök mutatta be a Budavári Mátyás-templomban a Doni harcokban elesett katonákért a szentmisét, valamint részt vett a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban megtartott megemlékező ünnepségen, ahol kegyeleti imát mondott.

14-én, csütörtökön Bíró László tábori püspök meglátogatta Szolnokon a helyőrség alakulatait.

18-án, hétfőn Berta Tibor ezredes, általános helynök részt vett a MH HVKFh koordinációs értekezleten a Honvédelmi Minisztériumban.

19-én, kedden Bíró László tábori püspök részt vett az attasétestület köszöntésén a Stefánia Palotában.

20-án, szerdán érkezett haza az MH EUFOR misszióból Horváth József őrnagy, tábori lelkész.

28-án, csütörtökön a Bencés Diákok Székesfehérvári Egyesülete meghívására Takács Tamás alezredes, kiemelt vezető tábori lelkész előadást tartott a Tábori Lelkészi Szolgálatról, illetve annak a katonai missziókban vállalt szerepéről.

Február

01-én, hétfőn Berta Tibor ezredes, általános helynök vett részt a Magyar Honvédség állománygyűlésén a Honvédelmi Minisztériumban.

02-án, kedden Berta Tibor ezredes, általános helynök mondott hálaadó imát az MH EUFOR kontingens visszafogadó ünnepségén, Tatán.

Ezen a napon délután Bíró László tábori püspök mondott imádságot a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen azon az ünnepségen, melyen felavatták Mária Ludovika királyné szobrát.

03-án, szerdán Berta Tibor ezredes, általános helynök részt vett a MH HVKFh koordinációs értekezleten a Honvédelmi Minisztériumban.

04-én, csütörtökön Kálinger Roland százados, helyőrségi lelkész mondott imádságot a KFOR kontingens elköszönő rendezvényén Szolnokon.

09-én, kedden Berta Tibor ezredes, általános helynök részt vett a Honvédelmi Miniszter és a Honvéd Vezérkar Főnök által tartott értékelő és feladatszabó értekezleten, Szolnokon.

11-én, csütörtökön Berta Tibor ezredes, általános helynök részt vett a Honvéd Vezérkar Főnök által tartott parancsnoki értekezleten a Maléter Pál Laktanyában Budapesten.

15-én, hétfőn Berta Tibor ezredes, általános helynök részt vett a MH HVKFh koordinációs értekezleten a Honvédelmi Minisztériumban.

16-án, kedden utazott ki külszolgálatának állomáshelyére – Koszovóba - Szentesi Csaba őrnagy, debreceni helyőrségi lelkész.

17-én, szerdán tábori lelkészi találkozó és továbbképzés volt Érden. Az előadásokat dr. Fintha Zoltán ezredes, a HM Honvéd Vezérkari Titkárság helyettese, fegyelmi szakreferens (a méltatlanság intézményéről), és Sári Csaba őrnagy az MH ÖHP főtisztje (az MH balkáni szerepvállalásáról) tartotta.

18-án, csütörtökön Takács Tamás alezredes, kiemelt vezető tábori lelkész vett részt és mondott imádságot az MH PRT-8. kontingens kibocsátó ünnepségén Tatán.

23-án, kedden Székesfehérváron, az MH Összhaderőnemi Parancsnokságon tartotta évértékelő és feladatszabó értekezletet Benkő Tibor altábornagy, parancsnok. A rendezvényen jelen volt, és beszédet mondott Tömböl László mérnök vezérezredes, a HM Honvéd Vezérkar főnöke. Az értekezleten részt vett Takács Tamás alezredes, kiemelt vezető tábori lelkész.

24-én, szerdán OMLT visszafogadó ünnepség volt Tatán. Az MH 25. Klapka György Lövészdandár bázisán megalakult kontingens visszafogadó ünnepségén Tömböl László mérnök vezérezredes, a HM Honvéd Vezérkar főnöke, és Benkő Tibor altábornagy, az MH összhaderőnemi parancsnoka köszöntötte az állományt. Amerikai részről Robert W. Duggleby ezredes, az Amerikai Egyesült Államok Budapesten akkreditált véderő és katonai attaséja tette tiszteletét. Az ünnepségen a Katolikus Szolgálati Ágat Takács Tamás alezredes, kiemelt vezető tábori lelkész képviselte.

24-én, szerdán a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium dísztermében, a Bencés Szabadegyetem keretében, Takács Tamás alezredes kiemelt vezető tábori lelkész előadást tartott a Tábori Lelkészi Szolgálatról, illetve annak a katonai missziókban vállalt szerepéről és beszámolt az afganisztáni katonai misszióban szerzett tapasztalatairól.

Március

01-én, hétfőn kezdődött meg a PRT-9 kontingens felkészítése Hódmezővásárhelyen, melyen részt vesz Kótai Róbert főhadnagy, a kontingens tábori lelkésze.

04-én, csütörtökön érkezett haza Rácz István főhadnagy, tábori lelkész a PRT misszióból.

11-én, csütörtökön Bíró László tábori püspök részt vett az MH központi ünnepségén a Stefánia Palotában.

18-án, csütörtökön Berta Tibor ezredes, általános helynök részt vett a HVKF kihelyezett vezető értekezletén Szentesen. Ezen a napon Takács Tamás alezredes, kiemelt vezető tábori lelkész előadást tartott a tábori lelkészi szolgálatról és annak missziókban való szerepéről a Fejér Megyei Védelmi Bizottság szervezésében megrendezett konferencián Székesfehérvárott.

Április

01-én, csütörtökön Hódmezővásárhelyen volt a tábori lelkészek találkozója. A délelőtt folyamán a Szent István Király Plébániatemplomban Bíró László tábori püspök diákónussá szentelte Markovics Milán Mórt, valamint akolitussá avatta Varga Árpád Attillát.

07-én, szerdán Fejér Ádám százados vett részt a HM HVKFh koordinációs értekezleten a Honvédelmi Minisztériumban. Ezen a napon Berta Tibor ezredes, általános helynök áldotta meg a Nemzeti Sírkertben felavatott katonai parcellát és az ott elhelyezett lélekharangot.

Elkészült az „Ima és olvasókönyv a Magyar Honvédség számára”. Az idei esztendő Húsvétjára jelent meg a Honvédelmi Minisztérium Katolikus Tábori Püspökségének (Katonai Ordinariátus) gondozásában az a kiadvány, amely az „Ima- és olvasókönyv a Magyar Honvédség számára” címet viseli. A több mint 1100 oldalas kiadvány az első 2004-ben kiadott imakönyvre szinte alig emlékeztet, hiszen a szerkesztőknek az volt a célja, hogy „egy tartalmas, mondanivalójában és stílusában is megváltozott és megújult könyvet készítsenek el.” Az imakönyv első része a Katolikus Egyház alapvető tanítását tartalmazza. Jézus imája: a Miatyánk mondatainak magyarázatain keresztül átvezeti az olvasót az egyházi hagyomány alapján kidolgozott tanításokhoz (pl.: Szentségek, Tízparancsolat, Az egyházi év ünnepei, Az erények, stb.). A könyv további részei az alábbi fejezetekből állnak: Íme az ember; Istenkereső imák és elmélkedések; A nap megszentelése; Katonai imák és elmélkedések; A szeretetről; A szenvedésről; Föltámadás; Az Eucharisztia ünneplése; A Szentháromságról; Karácsony; Boldogasszony; Angyalokhoz szóló imák; A Hazáért; A családért és közösségért; Elmélkedések. A kötetben a Bibliából vett részek mellett a nagy egyházírók imái és elmélkedései, valamint több mint száz költő, író, tudós gondolkodó, államférfi és katona írásai olvashatók. A kiadvány nem kerül kereskedelmi forgalomba, a Katolikus Tábori Püspökség terjeszti a Magyar Honvédségben.

14-én, szerdán a HM Tábori Lelkészi Szolgálat ökumenikus istentiszteletet tartott a Szent István Bazilikában Budapesten, a lengyel légi katasztrófában elhunyt katonák emlékére. A szertartáson Bíró László katolikus tábori püspök és dr. Lackner Pál dandártábornok, protestáns tábori püspök mondott emlékező meditációt. A szertartáson jelen volt Tömböl László mk. vezérezredes, a HM Honvédvezérkar Főnöke, Hazuga Károly altábornagy, a HM HVKF helyettese, Benkő Tibor altábornagy, az MH ÖHP parancsnoka, a tábornoki kar több tagja, és az MH alakulatainak parancsnokai, képviselői.

15-én, csütörtökön Bíró László tábori püspök részt vett azon a hálaadó szentmisén melyet Juliusz Janusz érsek, apostoli nuncius mutatott be a Budavári-Mátyás templomban XVI. Benedek pápa megválasztásának ötödik évfordulóján.

22-én, csütörtökön Berta Tibor ezredes, általános helynök részt vett a HM HVKF kihelyezett vezetői értekezleten, Várpalotán.

Május

03-án, hétfőn Berta Tibor ezredes, általános helynök részt vett a MH HVKFh koordinációs értekezleten a Honvédelmi Minisztériumban.

14-én, pénteken az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázison megtartott I. „Szentgyörgyi Légicsata” szituációs lőversenyen egyéb fegyver csapat versenyszámban a Katolikus Szolgálati Ág csapata (Kálinger Roland százados, Kótai Róbert főhadnagy tábori lelkészek) III. helyezést ért el.

17-én, hétfőn Berta Tibor ezredes, általános helynök részt vett a MH HVKFh koordinációs értekezleten a Honvédelmi Minisztériumban.

20-án, csütörtökön indult el autóbusszal a magyar katonák csoportja az 52. Lourdes-i Nemzetközi Katonai Zarándoklatra. A zarándokcsoport lelki vezetői szolgálatát Kálinger Roland százados, tábori lelkész látta el, az alegység parancsnoka dr. Jelen Gábor ezredes volt. A magyar zászlót kísérő katonák: Pásztor Antal hadnagy, Bancsók Attila törzsőrmester, Bakos Ferenc őrmester az MH Támogató Dandár 32. Budapest Díszzászlóalj állományából vettek részt a zarándoklaton. Ezen a napon indult el a zarándoklatra Bíró László tábori püspök, Berta Tibor ezredes, általános helynök és Fejér Ádám főhadnagy, a püspökség főtisztje.

21-én, pénteken a Budai Várban megrendezett Honvédelem Napi ünnepségen Takács Tamás alezredes, kiemelt vezető tábori lelkész mondott megemlékező imádságot. Ezen a napon csatlakozott a magyar katonai zarándoklathoz a Honvédelmi Minisztérium képviseletében dr. Füredi Károly szakállamtitkár, a Honvéd Vezérkar képviseletében pedig Domján László dandártábornok. A késő délutáni órákban a magyar csoport részt vett a zarándoklat megnyitó ünnepségén a X. Szent Piusz pápáról elnevezett földalatti bazilikában, majd a bűnbánati szertartáson. Mindkét liturgiát Luc Ravel a francia hadsereg tábori püspöke vezette.

22-én, szombaton a zarándokcsoport végigjárta a keresztutat, majd Bíró László tábori püspök szentmisét mutatott be a Katonai Tábor Kármelhegyi Boldogasszony kápolnájában, melyet a Magyar Honvédség katonáiért ajánlott fel. A táborban való közös ebéd után a zarándokok részt vehettek a délutáni szertartásokon és programokon: a katonazenekarok koncertjein, az Eucharisztikus körmeneten és a betegek megáldásán, valamint a katonai tiszteletadással egybekötött koszorúzáson a Hősök Emlékművénél. Este a gyertyás körmeneten vettek részt a zarándokok a Bazilika előtti Rózsafűzér téren.

23-án, vasárnap délelőtt kezdődött az ünnepi szentmise, melyet Luc Ravel francia tábori püspök mutatott be a jelen levő tábori püspökökkel és tábori lelkészekkel a X. Szent Piusz Bazilikában.

26-án, szerdán Berta Tibor ezredes, általános helynök részt vett a HM HVKF kihelyezett vezetői értekezleten, Budapesten.

28-án, pénteken Rácz István főhadnagy, tábori lelkész mondott megemlékező imádságot a ZMNE Kossuth Lajos Hadtudományi Kar „Hősök Napi” rendezvényén az „Orvosok hősi emléke” szobornál. Ezen a napon a debreceni Kossuth Laktanyában Spillinger Ferenc kisegítő tábori lelkész áldotta meg a Békefenntartók Parkjában.

29-én, szombaton Bíró László tábori püspök áldotta meg a ZMNE Ludovika Hallgatói Zászlóalj csapatzászlaját.

30-án, vasárnap Rácz István főhadnagy, tábori lelkész vett részt a ZMNE Ludovika Fesztiválon, ahol Mészáros László alezredes, protestáns kiemelt vezető tábori lelkésszel ökumenikus istentiszteletet tartott. Bíró László tábori püspök részt vett a budapesti Hősök terén tartott Hősök Emléknapja ünnepségen. Ezen a napon Berta Tibor ezredes, általános helynök mondott beszédet Zalaegerszegen a város Hősök Napi ünnepségen.

Június

08-án, kedden Takács Tamás alezredes, kiemelt vezető tábori lelkész részt vett az MH ÖHP vezetői értekezletén.

09-én, szerdán Bíró László tábori püspök részt vett a HM vezetői állománygyűlésén a Parlamentben.

14-én, hétfőn Bíró László tábori püspök és Berta Tibor ezredes, általános helynök részt vett a HM parancsnoki értekezletén.

23-án, szerdán került megrendezésre a püspöki székházban a „Katolikus Tábori Lelkészek” napja. Az ünnepségen részt vett dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter, dr. Simicskó István parlamenti államtitkár, Fodor Lajos közigazgatási államtitkár, Benkő Tibor altábornagy, honvédvezérkar főnök, dr. Szarka Gábor kabinetfőnök, valamint számos alakulat parancsnoka és képviselője. A délelőtt folyamán Bíró László tábori püspök és a tábori lelkészek szentmisét mutattak be a Püspökség kápolnájában. Délután dr. Csikán Tamás alezredes tartott előadást „Hétköznapok az 1848-49-es szabadságharcban” címmel. dr. Hankovszky Béla őrnagy, kiemelt tábori lelkész előadása Nádasi Alfonz: Hadinapló című könyve alapján mutatta be a II. Világháború hétköznapjait egy tábori lelkész feljegyzései alapján.

24-én, csütörtökön Takács Tamás alezredes, kiemelt tábori lelkész részt vett a Szent László Menet elnevezésű teljesítménytúrán.

26-án, szombaton dr. Hankovszky Béla őrnagy, kiemelt tábori lelkész vett részt az Ihászi-csata évfordulóján megtartott megemlékezésen. Ezen a napon Berta Tibor ezredes, általános helynök mondott imát Budapesten az Újköztemető Lengyel Katonai Parcellájában.

27-én, vasárnap Takács Tamás alezredes, kiemelt vezető tábori lelkész Szabolcs községben részt vett a Szent László napi ünnepségen.

Július

01-én, csütörtökön Berta Tibor ezredes, általános helynök áldotta meg a HM Állami Egészségügyi Központ csapatzászlaját.

07-én, szerdán Berta Tibor ezredes, általános helynök mondott imádságot az MH EUFOR kontingens kibocsátó ünnepségén, Tatán. A kiutazó kontingens tábori lelkésze Kálinger Roland százados.

08-án, csütörtökön kezdődött el a VII. Zalavári Gyermektábor. Az idei tábor vezetője Takács Tamás alezredes, kiemelt vezető tábori lelkész. Dr. Alácsi Ervin százados és Rácz István főhadnagy tábori lelkészek segítik a táborvezetőt, valamint Markovics Milán Mór diákónus, Fejér Ádám főhadnagy, Varga László zászlós, Palásti Krisztián főtörzsőrmester és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem hallgatói. Az első napon az MH 64. Logisztikai Ezred katonái felépítették a sátrakat és a szolgálati személyek segítségével berendezték a tábort.

10-én, szombaton a délelőtti órákban érkeztek meg a gyermekek a táborba. A szállások elfoglalása és a körletrend kialakítása után a csoportok megalakítása következett, majd ebéd, mely után a szokásos bemutatkozás történt meg. A délután folyamán gyalogtúra volt a Kis-Balaton bemutatóházhoz, a Cirill-Metód emlékhelyhez és a Récéskúti Bazilikához. Ezután autóbusszal Zalaszabarba indult a tábor, hogy a falu feletti dombról a Kis-Balaton látképét megnézhessék.

11-én, vasárnap Keszthelyen a Balaton Múzeumba látogattak a táborozók és a Vadászati és Makett Kiállítást nézték meg. A délután folyamán sorversenyek és sportvetélkedők voltak.

12-én, hétfőn a Vörsi Tűzoltó Múzeum meglátogatása, valamint a Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Keszthelyi Kirendeltségén voltak a táborozók, majd Fenékpusztán a madárgyűrűzéssel ismerkedhettek meg.

13-án, kedden a Szántód-Köröshegyi autópálya völgyhidat látogatta meg a tábor, majd Somogytúron a Kunffy Kúriát látogatták meg. Délután Somogyvár következett, ahol a történelmi emlékhelyekkel ismerkedtek meg, majd Balatonszárszón felkeresték a József Attila Múzeumot. A napot Balatonberényben strandolás zárta le.

14-én, szerdán a Kis-Balaton zárt részeit nézhették meg a gyerekek, valamint a Kányavári-szigetre kirándultak. Délután Zalaszántón a Kotsy-vízimalomba látogattak, majd strandolás következett Balatonberényben.

Ezen a napon utazott ki Szarajevóba Kálinger Roland százados, tábori lelkész, hogy megkezdje szolgálatát az MH EUFOR misszióban.

15-én, csütörtökön Berta Tibor ezredes, általános helynök vett részt Szombathelyen a Katona Múzeum megnyitásán, amely a római kortól a Savaria Kiképző Központig mutatja be a katonák életét. A kiállítást dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter nyitotta meg.

Ezen a napon délután meglátogatta a Zalavári Gyermektábort dr. Simicskó István a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtikára. Az államtikárt Berta Tibor ezredes és Takács Tamás alezredes, kiemelt vezető tábori lelkész tájékoztatta a tábor életéről és működéséről, majd a tábor szolgálati személyeivel találkozott Simicskó István. A gyermekek ezen a napon szavalóversenyen és népdal-katonadal versenyen vettek részt. Simicskó István államtitkár megtekintette a csoportok "természet kincseiből" összeállított kiállítását és részt vett a munkák elbírálásában.

Este a táborban a csoportok előadásokkal és zenés esttel zárták le az elmúlt időszakot.

16-án, pénteken az első turnus utolsó napja volt a táborban, mely közös fénykép elkészítésével és a zárónap hagyományos programjaival ért véget.

18-án, vasárnap érkeztek meg a haladó turnusba jelentkezett gyermekek, akik közül sokan hatodszor, ötödször, negyedszer jöttek el Zalavárra.

19-én, hétfőn délelőtt gyalogtúra volt a Kányávári-szigetre, délután a Patcán a Katica Tanya érdekességeivel ismerkedhettek meg a gyerekek. A táborba visszatérve este tíz óra után indult az éjszaki túra programja.

20-án, kedden délelőtt a Zala folyó fenékpusztai hídjánál került sor a hulladékgyűjtési program végrehajtására, melyen részt vett Bíró László tábori püspök, katonai ordinárius. A táborba visszatérve Bíró püspök úr a termplomban válaszolt a gyermekek által feltett kérdésekre, majd együtt ebédelt velük. A délután hátra levő részében strandolás volt Balatonberényben.

21-én, szerdán a pápai Bázis Repülőteret nézhették meg a táborlakók, délután pedig Sárváron a Nádasdy Várat tekinthették meg.

22-én, csütörtökön reggel Balatonedericsre indult a tábor, hogy csoportonkénti váltásban ismerkedjenek meg a Csodabogyós-barlanggal, illetve hogy strandoljanak.

23-án, pénteken versmondó és népdal verseny volt, majd a kiállítás és a búcsúest keretében a csoportok szórakoztató műsorai után táncos vígassággal ért véget a nap.

24-én, szombaton utaztak haza a 2010. évi VII. Zalavári Tábor résztvevői.

Augusztus

01-i hatállyal kapta meg kinevezési parancsát Markovics Milán Mór tábori lelkész.

15-én, vasárnap Bíró László tábori püspök szentelte pappá Markovics Milán Mór diakónust a Bonyhádi Plébániatemplomban.

20-án, pénteken Berta Tibor ezredes, általános helynök áldotta meg a Parlament előtti Duna-szakaszon a felújított Lajta Monitort. Ezen a napon valamint 21-én és 22-én dr. Hankovszky Béla őrnagy, kiemelt tábori lelkész mutatta be hazánk néhány nevezetességét a Központi Kiképző Bázis tanfolyamán résztvevő iraki katonáknak. A program keretében meglátogatták a Parlamentet, a Hadtörténeti Intézet- és Múzeumot, a Budai Várat, voltak Pécsen és Szentendrén a Skanzenben.

21-én, szombaton Takács Tamás alezredes, kiemelt vezető tábori lelkész vett részt Zalaegerszegen azon az ünnepségen és megemlékezésen, melyen egy keresztet állítottak a II. Világháborúban elesett orosz katonák emlékére.

30-tól szeptember 1-ig tartott a tábori lelkészek lelkigyakorlata, melyet dr. Beer Miklós váci megyéspüspök vezetett.

A hónap végén megkezdte missziós szolgálatát az MH PRT-ban Kótai Róbert főhadnagy tábori lelkész

Szeptember

01-én, szerdán Érden Bíró László tábori püspök lektorrá avatta Horváth Kornélt.

02-án, csütörtökön Rácz István főhadnagy, tábori lelkész megkezdte felkészülését missziós szolgálatára.

06-án és 07-én Bíró László tábori püspök részt vett a Püspöki Kar őszi konferenciáján. Az ülésszak első napján újabb öt évre megválasztották dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érseket a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnökévé.

08-án, szerdán Takács Tamás alezredes, kiemelt vezető tábori lelkész vett részt Tatán az MH PRT kontingens visszafogadó ünnepségén.

14-én, kedden Takács Tamás alezredes, kiemelt vezető tábori lelkész végezte Kolozsvári György hősi halott hadnagy temetési szertartását Tatán.

21-én, kedden Berta Tibor ezredes, általános helynök bemutatta Kaposváron Markovics Milán Mór főhadnagy, tábori lelkészt a Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred parancsnokának, Bárdos Antal ezredesnek.

24-26 között Berta Tibor ezredes, általános helynök vett részt a Szlovén Tábori Lelkészi Szolgálat megalakulásának 10. évfordulóján rendezett ünnepségen Ljubjanában.

25-én, szombaton volt a XVI. Nemzeti Katonai Zarándoklat Budakeszi-Makkosmárián. Az ünnepi szentmisét Bíró László tábori püspök mutatta be a tábori lelkészekkel. A szentmise elején dr. Szarka Gábor a Honvédelmi Minisztérium kabinetfőnöke köszöntötte a megjelenteket. A szentmisében Bíró László tábori püspök akolitussá avatta Horváth Kornélt.

28-án, kedden dr. Hankovszky Béla őrnagy, kiemelt tábori lelkész mondott megemlékező és kegyeleti imát a Hadtörténeti Intézet- és Múzeumban a Tűzszerészek Napján. Ezen a napon Berta Tibor ezredes, általános helynök vett részt és mondott imát  Sukorón az 1848-as Haditanács évfordulójának emlékére rendezett ünnepségen.

29-én, szerdán Rácz István főhadnagy, tábori lelkész mondott kegyeleti imát Hatvanban az 1848-49-es szabadságharcban elesett huszárok földi maradványainak újratemetésén.

Október

04-én, hétfőn dr. Hankovszky Béla őrnagy, kiemelt tábori lelkész előadást tartott a ZMNE Vezérkari Tanfolyamán résztvevőknek "A vallás, mint jelenség" címmel.

06-án, szerdán dr. Hankovszky Béla őrnagy, kiemelt tábori lelkész mondott megemlékező beszédet a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen megtartott Nemzeti Gyásznapon az Aradi Mártírok tiszteletére.

08-án, pénteken dr. Hankovszky Béla őrnagy, kiemelt tábori lelkész előadást tartott a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Vezérkari Tanfolyamán résztvevőknek "A kereszténység kialakulása és a Biblia" címmel.

09-én, szombaton Abaligeten Markovics Milán Mór főhadnagy, tábori lelkész mondott megemlékező imádságot a hősi halott magyar katonák emlékére rendezett ünnepségen.

11-16 között Berta Tibor ezredes, általános helynök és Kiss Attila őrnagy vett részt az 53. Lourdes-i Nemzetközi Katonai Zarándoklatot előkészítő konferencián Franciaországban.

18-tól 21-ig Bíró László tábori püspök és Markovics Milán Mór főhadnagy, tábori lelkész Németországban részt vett azon a nemzetközi konferencián, melyet a német tábori püspökség rendezett.

19-én, kedden Berta Tibor ezredes, általános helynök előadást tartott a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Vezérkari Tanfolyamán résztvevőknek " A Római Katolikus Egyház felépítése" és "Az ökumené" címmel.

22-én, pénteken az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére megrendezett HM-MH központi ünnepségen részt vett Bíró László tábori püspök. A Stefánia-Palotában megtartott ünnepségen Berta Tibor ezredes, általános helynöknek "A Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét" adta át dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter.

27-én, szerdán tábori lelkészi találkozó volt Szekszárdon. Ezen a napon este Berta Tibor ezredes, általános helynök mondott megemlékező imádságot a Hadtörténeti Intézet- és Múzeum udvarán megtartott kegyeleti gyertyagyújtáson.

28-án, csütörtökön dr. Hankovszky Béla őrnagy, kiemelt tábori lelkész vezette a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Vezérkari Tanfolyamán résztvevőket Esztergomban, ahol meglátogatták a Szent Anna templomot, a Ferences templomot és a Ferences Gimnáziumot, a Szent Adalbert Konferencia Központot, a Bazilikát, a Keresztény Múzeumot és a Prímási Palotát.

November

10-én, szerdán Markovics Milán Mór főhadnagy, tábori lelkész Taszáron a Magyar Veterán Repülő Szövetség Somogy Megyei Egyesületének adventi-karácsonyi ünnepségén mondott ünnepi beszédet, majd szintén ezen a napon Kaposváron a MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred Helyőrségi Zenekarának adventi koncertjén mondott ádventi gondolatébresztőt.

15-én, hétfőn dr. Alácsi Ervin János százados, tábori lelkész és Somodi Viktor előadó megkezdte a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen az ECDL tanfolyamot, mely december 17-ig tart.

15-18 között Bíró László tábori püspök részt vett a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia lelkigyakorlatán.

18-án, csütörtökön emlékünnepség volt Bécsben, Bolyai János emléktáblájánál a Stift templomban. Lakatos László mk. vezérőrnagy, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem főtitkárának vezetésével a Bolyai János Hadmérnöki Kar és a Hallgatói Tagozat képviselőiből álló küldöttség vett részt a megemlékezésen. Az ünnepségen jelen volt dr. Szarka Gábor, a Honvédelmi Minisztérium kabinetfőnöke. Az ünnepségen képviseltette magát – Rene Segur-Cabanac tábornokkal az élen – a Bécsi Nemzetvédelmi Akadémia parancsnoki kara, és sokan eljöttek a Bécsben élő magyarok közül is. Az emléktábla mellé állt fel a Bécsi Gárda díszőrsége, és most első alkalommal a hallgatói díszőrség az új díszegyenruhában. A magyar és az osztrák himnusz elhangzását követően Máté Sándor alezredes protestáns tábori lelkész, Rácz István főhadnagy, katolikus tábori lelkész, Msg. Franz Fahrner általános helynök és Rudolf Schütz prelátus, volt helynök szolgált a főoltárnál.

20-án, szombaton a Szombathelyi Székesegyházban Haller László nyugállományú őrnagy, volt tábori lelkész, ikervári plébános mutatott be szentmisét az fegyveres testületek elhunyt szombathelyi tagjaiért. A szentmisén koncelebrált Berta Tibor ezredes, általános helynök.

24-én, szerdán dr. Hankovszky Béla őrnagy, kiemelt tábori lelkész vezetésével a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Vezérkari Tanfolyam hallgatói a Győri Püspökségen tettek látogatást, ahol dr. Pápai Lajos megyéspüspök fogadta a delegációt és mutatta be a püspökséget.

27-én, szombaton Berta Tibor ezredes, általános helynök vett részt a Magyar Honvédség adventi estjén a Stefánia-palotában.

December

01-én, szerdán Markovics Milán Mór főhadnagy, tábori lelkész mondott beszédet majd áldást azon a zászlószalag adományozási ünnepségen, melyet Kaposváron az MH 64. Logisztikai Ezrednél tartottak. Ezen a napon dr. Hankovszky Béla őrnagy, kiemelt tábori lelkész tartott etika előadást a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Vezérkari Tanfolyam hallgatóinak.

02-án, csütörtökön Markovics Milán Mór főhadnagy, tábori lelkész mondott búcsúbeszédet és áldást az MH-NTE 2. váltásának katonáira és hozzátartozóira Kaposváron.

03-án, pénteken harmadik alkalommal tartotta meg a Katolikus Tábori Püspökség a katonaszülők gyermekeinek az immár hagyománnyá vált versmondó versenyt.

04-én, szombaton Berta Tibor ezredes, általános helynök részt vett Szombathelyen azon a könyvbemutatón, melyet a Jagadics Péter nyugállományú alezredes által írt Savaria katonai története c. kötet megjelentetése kapcsán tartottak. A kötetet dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter mutatta be.

06-án, hétfőn tartotta meg a Katolikus Tábori Püspökség a Mikulás-napi ünnepséget a Duna-palotában. Az eseményen több mint száz gyermek vett részt.

10-én, pénteken Markovics Milán Mór főhadnagy, tábori lelkész Taszáron a Magyar Veterán Repülő Szövetség Somogy Megyei Egyesületének adventi-karácsonyi ünnepségén mondott ünnepi beszédet, majd szintén ezen a napon Kaposváron a MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred Helyőrségi Zenekarának adventi koncertjén mondott ádventi gondolatébresztőt.

 

Típus: 
Historia Domus
Tartalom dátuma: 
péntek, 2010, január 1