Historia Domus 2014

 

HISTORIA DOMUS 2014.

 

Január

11-én, szombaton Bíró László tábori püspök mutatott be megemlékező gyászmisét a Doni Áttörés 71. évfordulóján a Budavári Nagyboldogasszony Plébániatemplomban.

19-én, vasárnap Berta Tibor ezredes, általános helynök vett részt a Szlovák Légierő AN-24-es repülőgépe 2006-os katasztrófájának emlékére tartott Hejcei megemlékezésen és szentmisén.

21-én, kedden tábori lelkészi találkozó volt a Püspöki Székházban.
Ezen a napon Kálinger Roland százados, tábori lelkész vallásismereti tájékoztatót tartott Szolnokon az MH Béketámogató Kiképző Központban Szolnokon.

23-án, csütörtökön Horváth Kornél hadnagy, tábori lelkész megkezdte tábori lelkészi szolgálatát az MH Altiszti Akadémián, Szentendrén.

28-án, kedden Bíró László tábori püspök vett részt az Attasétestület újévi pohárköszöntőjén a Stefánia Palotában.

30-án, csütörtökön Berta Tibor ezredes, általános helynök vett részt a Magyar hadviselt zsidók aranyalbuma című könyv reprint kiadásának bemutatóján, Budapesten a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban.

 

Február

10-én, hétfőn Berta Tibor ezredes, általános helynök vett részt a Honvédelmi Minisztérium éves értékelő és feladatszabó értekezletén.

12-én, szerdán Kótai Róbert főhadnagy, tábori lelkész mondott kegyeleti imádságot a Budapest ostromában elhunytak emlékére a Budai Várban levő Magdolna-toronynál tartott megemlékezésen.

14-én, pénteken Kálinger Roland százados vett részt az MH 25/88. Könnyű Vegyes Zászlóalj parancsnoki átadás-átvételi ünnepségen, Szolnokon.

19-én, szerdán volt a HM Tábori Lelkészi Szolgálat újraindításának és megalakulásának huszadik évfordulója Budapesten, a Stefánia Palotában. Az évforduló alkalmából minden felekezet együtt ünnepelt.

Az ünnepi beszédekben Zoltai Gusztáv, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének ügyvezető igazgatója, Gáncs Péter, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke, dr. Bölcskei Gusztáv püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke és Alberto Bottari de Castello érsek, Magyarország apostoli nunciusa emlékezett vissza az elmúlt évekre. Az ünnepi állománygyűlésen Vargha Tamás a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára mondott köszöntő beszédet, majd miniszteri és államtitkári emléklapokat adott át.

Ezen a napon este a Budavári Mátyás-templomban 18.00 órakor ünnepi szentmisét mutatott be Bíró László tábori püspök és a tábori lelkészek közössége.

 

A szentmise után 19.00 órakor kezdődött a HM Tábori Lelkészi Szolgálat újbóli megalakulásának huszadik évfordulója alkalmából kiadott, „Téged Isten dicsérünk…” című, katolikus és protestáns egyházi népénekeket tartalmazó DVD ünnepélyes bemutatója.

A rendezvényt Farkas Anikó a Honvédelmi Minisztérium kabinetfőnök nyitotta meg és dr. Benkő Tibor vezérezredes, honvéd vezérkar főnök mondott beszédet.

20-án, csütörtökön volt a katonalelkészek havi találkozója.

27-én csütörtökön délelőtt dr. Benkő Tibor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke, dr. Orosz Zoltán altábornagy, a vezérkar főnök helyettese és Varga János vezérőrnagy, a  HVK törzsigazgatója látogatott el a püspökségre.

Ezen a napon Kálinger Roland százados, tábori lelkész tartott vallásismereti tájékoztatót az MH Béketámogató Kiképző Központban Szolnokon.

Szintén ezen a napon volt a Ludovika Kávézó soron következő programja, melynek egyik szervezője Kótai Róbert főhadnagy, tábori lelkész volt.

28-án, pénteken volt a 2014. évi első Katolikus Tábori Püspökség Baráti Kör találkozó a püspökségen.

 

Március

06-án, csütörtökön Bíró László tábori püspök vett részt az MH Altiszti Akadémia parancsnoki átadás-átvételi ünnepségén Szentendrén. Az intézmény új parancsnoka Bozó Tibor dandártábornok; az eddigi parancsnok Horváth Gábor dandártábornok a tatai Klapka György Lövészdandár parancsnoka lett.

07-én, pénteken Bíró László tábori püspök részt vett azon a kerekasztal beszélgetésen, amelyet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar szervezett.

Ezen a napon Berta Tibor ezredes, általános mondott megemlékező imát Both Béla dandártábornok halálának 11. évfordulóján Szombathelyen a Jáki úti temetőben.

11-én kedden volt a katonalelkészek március havi találkozója a püspökségen.

12-én, szerdán Berta Tibor ezredes, általános vett részt azon a köszöntésen, melynek keretében a Honvédelemért Kitüntető Cím első fokozatát adományozta Hende Csaba honvédelmi miniszter Kocsis István nyugállományú ezredesnek, tizennyolc éven át végzett tábori lelkészi munkája elismeréseként. A kitüntetést jelenlegi szolgálati helyén, a Szent László-plébániában vette át az egykori tábori lelkész Erdélyi Lajos dandártábornok, személyzeti csoportfőnöktől.

13-án, csütörtökön Bíró László tábori püspök vett részt a nemzeti ünnep alkalmából megrendezett központi ünnepségen a Stefánia Palotában.

26-án, szerdán Kótai Róbert mondott megemlékező imadságot azon a koszorúzással egybekötött megemlékezésen, melyet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, a Biztonságpolitikai Szakkollégium, illetve a Magyar Hadtudományi Társaság Biztonságpolitikai és Nemzetbiztonsági Szakosztályai rendeztek Kiss Károly tábornok, a MTA első katonai rendes tagjának tiszteletére március 27-én Budapesten, a Fiumei úti sírkert 30-as parcellájában.

27-én, csütörtökön Bíró László tábori püspök, Berta Tibor ezrdes, általános helynök és Kótai Róbert főhadnagy, tábori lelkész, püspöki titkár mutatott be szentmisét Szombathelyen a Jáki úti temetőben az I. Világháború katonáinak és áldozatainak emlékére.

 

Április

03-án, csütörtökön délután Bíró László tábori püspök vett részt a Honvédelmi Minisztérium Balaton utcai objektumában megtartott állománygyűlésén, melyen megalakult az MH Kiképzési és Doktrinális Központ.

13-án, vasárnap Kótai Róbert főhadnagy, tábori lelkész áldotta meg Monoszlón a háborús áldozatok felújított emléművét.

14-én, hétfőn Horváth Kornél tábori lelkész tartott tájékoztató előadást a katonalelkészi szolgálatról és a Katolikus Tábori Püspökségről az MH Altiszti Akadémián.

15-én, kedden Horváth Kornél tábori lelkész tartott tájékoztató előadást a katonalelkészi szolgálatról és a Katolikus Tábori Püspökségről az MH Altiszti Akadémián.

16-án, szerdán volt a katonalelkészek április havi találkozója.

21-én, hétfőn Rácz István főhadnagy, tábori lelkész mondott imádságot a budapesti Petőfi Sándor laktanyában Fricsay Richárd honvédségi zenekar igazgató és karmester szobrának avatásán.

23-án, szerdán Kótai Róbert főhadnagy, tábori lelkész tartott tájékoztató előadást a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban az egyházi protokollról.

 

Május

06-án, kedden volt a katonalelkészek havi találkozója.

08-án, csütörtökön Kálinger Roland száuados, tábori lelkész tartott vallásismereti előadást az MH Béketámogató Kiképző Központban Szolnokon.

14-én, szerdán indultak el a zarándoklatonák valamint az MH Légierő Zenekar Veszprém az 56. Nemzetközi Katonai Zarándoklatra Lourdes-ba.

16-18 között volt az 56. Nemzetközi Katonai Zarándoklat Lourdes-ban.

20-án, kedden Bíró László tábori püspök vet részt a HM honvédelem napi központi ünnepségén a Stefánia Palotában.

21-én, szerdán Bíró László tábori püspök mondott imát a Budavári Dísz téren a Magyar Honvédelem Napja alkalmából.

24-én, szombaton Bíró László mutatott be megemlékező előesti tábori szentmisét a Magdolna-toronynál, a volt helyőrségi templom romjai között a Magyar Hősök Emléknapja alkalmából.

26-án, hétfőn Kótai Róbert főhadnagy, tábori lelkész mondott kegyeleti imát a Honvéd Hagyományőrző Egyesület megemlékezésein a Ludovika épületének Hősök Folyosóján és a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban.

29-én, csütörtökön Berta Tibor ezredes, általános helynök mondott kegyeleti imát a szlovéniai Nova Gorica város területéhez tartozó Monte San Gabriele déli lejtőjén levő gúla alakú emlékmű felújítás utáni felavatásán, mely az 1915 és 1917 között a magyar királyi 20. honvéd hadosztály alakulatainak, köztük a nagyváradi 4. honvéd gyalogezred katonái állít emléket.

31-én, szombaton volt a Katolikus Tábori Püspökség Baráti kör családos találkozója, melynek keretében megtekintették a Mátyás-templomot valamint a Sziklakórházat.

 

Június

03-04.-én, Kótai Róbert főhadnagy, tábori lelkész tartott beszédet az I. és II. világháborús magyar hősi emlékművek avatóünnepségen a kárpátaljai Zakrivciben és Ökörmezőn.

04.-én, szerdán Horváth József őrnagy, tábori lelkész pünkösd alkalmából szentmisét mutatott be Kaposváron.

06-án, pénteken Berta Tibor ezredes, általános helynök áldotta meg az egy éve elhunyt Zelenák János ezredes síremlékét.

Ezen a napon Takács Tamás alezredes, kiemelt vezető tábori lelkész tartott előadást az MH 5. Bocskai István Lövészdandárnál Debrecenben Bizalom, hit, engedelmesség címmel.

09-én, pünkösdhétfőn Berta Tibor ezredes, általános helynök szolgáltatta ki a bérmálás szentségét Nagykanizsán.

10-én, kedden Horváth Kornél hadnagy, tábori lelkész mutatott be szentmisét a Honvéd Kórház kápolnájában.

12.-én, csütörtökön Horváth József őrnagy, tábori lelkész tartott előadást az MH 54. Veszprém Radarezrednél.

14.-én, szombaton Rácz István főhadnagy, tábori lelkész mondott áldást a Rákosmenti Hagyományőrző Napok alkalmából Budapesten.

16-án, hétfőn Horváth Kornél hadnagy, tábori lelkész tartott tájékoztató előadást a tábori lelkészség kialakulásáról és történetéről az MH Altiszti Akadémián.

17-én, kedden Berta Tibor ezrdes, általános helynök tartott előadást Jellem, becsület, bajtársiasság címmel a Stefánia Palotában az MH BHD PRKI személyi állományának.

Ezen a napon Kálinger Roland százados és Kótai Róbert főhadnagy tábori lelkészek tartottak előadást az MH Szolnok Helikopter Bázis valamint az MH Anyagelletó Raktárbázis személyi állományának. Kálinger Roland a Fegyvernemi védőszentekről, Kótai Róbert a Válságos helyzetek a katonák életében címmel tartotta meg előadását.

20-án, pénteken Berta Tibor ezredes, általános helynök vett részt az MH Budapest Helyőrség Dandár parancsoki átadás-átvételi ünnepségén. Az alakulat új vezetője Piros Ottó ezredes mb. parancsnok lett. A korábbi parancsnokot Kun Szabó István vezérőrnagyot már korábban kinevezték a HM Társadalmi Kapcsolatokért Felelős helyettes államtitkáráva.

21-én, szombaton délelőtt volt a Szent Cirill és Szent Metód ünnepség a Zalavári Történelmi Emlékparkban a Szlovák Katonai Ordinariátussal. Az ünnepi szentmisét Frantisek Rabek szlovák, Bíró László magyar tábori püspökök mutatták be a két ország katonalelkészeivel.

23-án, hétfőn volt a Katolikus Tábori Lelkészek Napja rendezvény a püspökség székházában. Az eseményt megtisztelte jelenlétável dr. Benkő Tibor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar Főnöke, KunSzabó István vezérőrnagy, a HM Társadalmi Kapcsolatokért Felelős helyettes államtitkára, számos alakulat parancsnoka és képviselője. A rendezvényen Berta Tibor ezredes, általános mutatta be Ujházi Lóránd A katolikus katonai ordinariátus struktúrája és szabályozása című könyvét. Az I. világháború kitörésének századik évfordulója alkalmából a résztvevők  Dr. Balla Tibor hadtörténész, a hadtudomány doktora, a HM HIM Hadtörténeti Kutató Osztály osztályvezetője és Stencinger Norbert történész, a hadtudomány doktora, a Magyar Hadtudományi Társaság Csata- és Hadszíntérkutató Szakosztályának tagja előadását hallgathatták meg.

24-én, kedden, Kapisztrán Szent János születésnapján írta alá Bíró László tábori püspök a Kapisztrán Szent János Elismerések Alapító Okiratát. 

A Magyarországi Katonai Ordinariátus a Kapisztrán Szent János Elismeréseket azoknak a személyeknek adományozza, akik a katolikus tábori lelkészek lelkipásztori tevékenységét támogatva hozzájárultak a Katonai Ordinariátus társadalmi elismertségének javításához és küldetésének megvalósításához. A Kapisztrán Szent János Elismerésnek hét kategóriája van: Kapisztrán Szent János Arany Érdemérem; Kapisztrán Szent János Ezüst Érdemérem; Kapisztrán Szent János Bronz Érdemérem; Kapisztrán Szent János Ezüst Emlékérem; Kapisztrán Szent János Bronz Emlékérem; Kapisztrán Szent János Elismerő Oklevél; Kapisztrán Szent János Emléklap. A Kapisztrán Szent János Elismerések átadására minden évben a Nemzeti Katonai Zarándoklat időpontjában ünnepélyes keretek között kerül sor.

Ezen a napon Berta Tibor ezredes, általános helynök vett részt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Főépület történelmi emlékhellyé avatásán, majd köszöntőt mondott  az MH Légierő Zenekar Veszprém Fegyvernemi dalokat bemutató koncertjén a Ludovika Kápolnában.

24.-én, kedden Kótai Róbert főhadnagy, tábori lelkész emlékoszlop avatáson vett részt a Ludovika Campuson.

25-én, szerdán Berta Tibor ezredes, általános helynök mondott imádságot az MH BHD Petőfi Sándor Laktanyájának szoborparkjában azon az ünnepségen, melyen felavatták az alakulat egyik jogelőd szervezete alapítójának Mária Terézia királynőnek a szobrát.

27-én, pénteken délelőtt Berta Tibor ezredes, általános helynök adta át az MH Ludovika Zászlóalj Szent László Századánál megrendezett ünnepségen a Szent László gyűrűt.

Ezen a napon este hat órakor katonai tiszteletadással egybekötött szentmisét mutatott Bíró László tábori püspök a Budavári Mátyás-templomban az első világháborúban elesett katonákért és a „nagy háború” valamennyi áldozatáért.

28-án, szombaton Horváth József őrnagy, tábori lelkész mondott kegyeleti imádságot a Pécsi Köztemetőben az I. Világháború kitörésének 100. évfordulóján megrendezett nemzetközi emlékünnepségen.

29-én, vasárnap Kálinger Roland százados, tábori lelkész szentmisét mutatott be a Szent László napi búcsún Tiszajenőn.

30-án, hétfőn Horváth József őrnagy, tábori lelkész tartott előadást Győrben az MH 12. Arrabona Légvédelmi Ezrednél Nemzeti múltunk katonahősei címmel.

 

Július

03-13. között rendezte meg a püspökség a 11. Zalavári Környezet- és természetvédelmi Tábort a katonaszülők gyermekeinek. A tabor vezetője Markovics Milán Mór főhadnagy, tábori lelkész volt.

06-án, vasárnap Takács Tamás alezredes, kiemelt vezető tábori lelkész mutatta be a szentmisét az MH Balatonkenesi Rekreációs Központban.

12-én, szombaton Horváth Kornél hadnagy vett részt a Veszprémben megtartott Altisztavatáson.

13-án, vasárnap Horváth József őrnagy, tábori lelkész mutatta be a szentmisét az MH Balatonkenesi Rekreációs Központban.

20-án, vasárnap Szentesi Csaba őrnagy, görög katolikus tábori lelkész mutatott be szentmisét az MH Balatonkenesi Rekreációs Központban.

24.-én, csütörtökön Markovics Milán Mór főhadnagy bemutatta az új tábori lelkészt, Horváth József őrnagyot, az MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred állománya részére Kaposváron.

27-én, vasárnap Kótai Róbert főhadnagy, tábori lelkész

 

Augusztus

03.-án, vasárnap Rácz István főhadnagy, tábori lelkész mutatott be szentmisét az MH Balatonkenesi Rekreációs Központban.

05.-én indult el megújult formában a Katolikus Tábori Püspökség weboldala.

10-én, vasárnap Kálinger Roland százados tábori lelkész mutatott be szentmisét az MH Balatonkenesi Rekreációs Központban.

15.-én, pénteken Kálinger Roland százados, tábori lelkész mutatott be szentmisét Nagyboldogasszony napja alkalmából az MH 86. Szolnok Helikopter Bázison.

17-én, vasárnap Horváth Kornél hadnagy, tábori lelkész mutatott be szentmisét az MH Balatonkenesi Rekreációs Központban.

19.-én, kedden Takács Tamás alezredes, kiemelt vezető tábori lelkész vett részt az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezrednél Szentesen, a nemzeti ünnep alkalmából megtartott ünnepségen.

19-én, kedden az MH Altiszti Akadémián Horváth Kornél hadnagy, tábori lelkész mondott beszédet a nemzeti ünnep alkalmából megrendezett állománygyűlésen.

Ezen a napon Bíró László tábori püspök vett részt a Honvédelmi Minisztérium központi ünnepségén a Stefánia Palotában.

20.-án, szerdán Rácz István főhadnagy, tábori lelkész vett részt a Szent István napi szentmisén és a Szent Jobb körmeneten Budapesten.

20.-án, szerdán Kálinger Roland százados, tábori lelkész nemzeti ünnepünk augusztus 20. alkalmából szentmisét mutatott be és kenyeret áldott meg Szolnokon.

28-30 között volt a katonalelkészek éves lelkigyakorlata Érden, melyet dr. Udvardy György pécsi megyéspüspök vezetett.

 

Szeptember

01.-én, hétfőn Horváth Kornél hadnagy, tábori lelkész vett részt a II. világháborús emlékkiállítás megnyitóján Szentendrén.

01.-én, hétfőn volt Markovics Milán Mór főhadnagy, tábori lelkész hivatalos bemutatása az MH 25. Klapka György Lövészdandár személyi állományának.

06.-án, szombaton Markovics Milán Mór főhadnagy, tábori lelkész beszédet és áldást mondott az 57. Híradó Zászlóalj ünnepe alkalmából és emléktáblát avatott Tatán.

10-én, szerdán Horváth Kornél hadnagy, tábori lelkész tartott tájékoztató előadást a katonalelkészet történetéről az MH Altiszti Akadémián.

16-án, kedden Horváth Kornél hadnagy, tábori lelkész tartott tájékoztató előadást a katonalelkészet történetéről az MH Altiszti Akadémián.

17-én, szerdán a Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület által adományozott kopjafát Berta Tibor ezredes, általános helynök megemlékező imádság keretében áldotta meg az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár Petőfi Sándor laktanyájában.

18.-án, csütörtökön Takács Tamás alezredes, kiemelt vezető tábori lelkész zászlószalag adományozó ünnepségen vet részt az MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred alakulatánál Székesfehérváron.

18.-án, csütörtökön Rácz István főhadnagy, tábori lelkész mutatott be szentmisét a Honvédkórház kápolna megáldásának évfordulója alkalmából.

20-án, szombaton volt a XX. Nemzeti Katonai Zarándoklat Budapest-Máriaremetén. A zarándoklathoz délelőtt csatlakozott az a mintegy 80 főből álló alegység, amely a huszadik zarándoklat tiszteletére egy 22 kilométeres jubileumi menetgyakorlatot hajtott végre a Petőfi Sándor Laktanyától, ahonnan reggel öt óra után indultak el. A menetgyakorlat résztvevőit a Máriaremetei Kegytemplom előtt dr. Orosz Zoltán altábornagy, a Honvéd Vezérkar Főnök-helyettese köszöntötte. A zarándoklat szentmiséjét Alberto Bottari del Castello érsek, apostoli nuncius mutatta be Bíró László tábori püspökkel és a katonalelkészekkel. A huszadik Nemzeti Katonai Zarándoklat résztvevőit a szentmise előtt Vargha Tamás a HM parlamenti államtitkára köszöntötte. A szentmise után Bíró László tábori püspök első alkalommal adta át a Kapisztrán Szent János elismeréseket.

21.-én, vasárnap este Bíró László tábori püspök és Berta Tibor ezredes, általános helynök részt vett Pozsonyban az Apostolat Militaire International szlovákiai konferenciájának nyitó szentmiséjén a Szlovák Katonai Ordinariátus Székesegyházában.

25.-én Rácz István főhadnagy, tábori lelkész emléktáblát áldott meg a 15. Kerékpáros Zászlóalj emlékére Kiskunhalason.

26.-án, szombaton Horváth Kornél hadnagy, tábori lelkész altisztavatáson vett részt Veszprémben.

30.-án, kedden Rácz istván főhadnagy és Horváth Kornél hadnagy, tábori lelkészek a Katolikus Tábori Püspökség által szervezett jubileumi menetgyakorlaton résztvevők részére emléklapokat adtak át Kecskeméten.

 

Október

06.-án, hétfőn Takács Tamás alezredes, kiemelt vezető tábori lelkész megemlékező imádságot mondott az aradi vértanúk emléknapja alkalmából az MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezrednél, Székesfehérváron.

08.-án, szerdán Takács Tamás alezredes, kiemelt vezető tábori lelkész tartott etikai előadást az MH Civil-katonai Együttműködési és Lélektani Műveleti Központban.

09.-én, csütörtökön Berta Tibor ezredes, általános helynök tartott tájékoztató előadást a Katolikus Tábori Püspökségről az MH Altiszti Akadémián a vezénylőzászlósok tanfolyamán.

9.-én, csütörtökön Markovics Milán Mór főhadnagy tábori lelkész előadást tartott az MH 25. Klapka György Lövészdandár állományának Tatán.

10-12. között volt a püspökség negyedik alkalommal megrendezett Család- és házasságerősítő Hétvégéje az MH Balatonkenesei Rekreációs központban, melyet Bíró László tábori püspök tartott.

14-15.-én kihelyezett katonalelkészi szakmai nap volt Zala Megyében.

15.-én, Markovics Milán Mór főhadnagy tábori lelkész előadást tartott a tábori lelkészségről az MH 25. Klapka György Lövészdandár bevonuló katonái részére.

16.-án, csütörtökön Rácz István főhadnagy tábori lelkész áldotta meg az Irinyi János Laktanyában újonnan kialakított kápolnát.

17.-én, pénteken Berta Tibor ezredes, általános helynök mondott megemlékező imádságot és áldást a Bajtársi Egyesületek Országos találkozóján és emlékpark avatásán az MH Balatonkenesei Rekreációs Központban.

20-24. között Bíró László tábori püspök és Markovics Milán Mór főhadnagy, tábori lelkész vett részt a Német Katolikus Tábori Püspökség konferenciáján Berlinben.

21.-én, kedden Horváth Kornél hadnagy, tábori lelkész tartott etikai előadást az MH Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központban.

22.-én, Rácz István főhadnagy tábori lelkész, nemzeti ünnepünk október 23. alkalmából megrendezett központi ünnepségen vett részt a Stefánia Palotában Budapesten.

27.-én, hétfőn dr. Alácsi Ervin János százados, tábori lelkész tartott etikai előadást az MH 12. Arrabona Légvédelmi Ezrednél Győrben.

30.-án, csütörtökön Berta Tibor ezredes, általános helynök mondott megemlékező imádságot a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban a halottak napi kegyeleti gyertyagyújtáson.

30.-án, csütörtökön Takács Tamás alezredes, kiemelt vezető tábori lelkész etikai előadást tartott az MH Légijármű Javítóüzem állományának Kecskeméten.

30.-án, csütörtökön Markovics Milán Mór főhadnagy, tábori lelkész mondott megemlékező imádságot az I. világháború hőseinek tiszteletére Tatán.

30.-án, csütörtökön Horváth Kornél hadnagy tábori lelkész szentmisét mutatott be a Honvédkórházban.

31.-én, pénteken Kálinger Roland százados, tábori lelkész halottak napi megemlékező imádságot mondott az MH 86. Szolnok Helikopter Bázison.

31.-én, pénteken Markovics Milán Mór főhadnagy tábori lelkész halottak napja alkalmából tartott beszédet az MH 25. Klapka György Lövészdandár állományának Tatán.

 

November

06.-án, csütörtökön Takács Tamás alezredes kiemelt vezető tábori lelkész tartott előadást az MH Civil-katonai Együttműködési és Lélektani Műveleti Központban Budapesten.

11.-én, kedden Takács Tamás alezredes kiemelt vezető tábori lelkész tartott előadást az MH 86. Szolnok Helikopter Bázison.

14.-én, pénteken Takács Tamás alezredes kiemelt vezető tábori lelkész, avató ünnepségen vett részt a német-magyar katonai temetőben Székesfehérváron.

21.-én Berta Tibor ezredes, általános helynök, Rácz István főhadnagy és Horváth Kornél hadnagy tábori lelkészek szentmisét mutattak be Szombathelyen a Szent Márton Plébániatemplomban az I. világháború áldozatainak tiszteletére. A szentmise előtt Berta Tibor általános helynök nyitotta meg a helyi cserkészcsapat által megrendezett emlékkiállítást a Szent Máron Kulturális Központban.

24.-én, hétfőn Takács Tamás alezredes kiemelt vezető tábori lelkész vett részt a logisztikusok napja alkalmából tartott ünnepségen, és megáldotta az alakulat csapatmúzeumát Tápiószecsőn.

25.-én, kedden Takács Tamás alezredes kiemelt vezető tábori lelkész menetgyakorlaton vett részt az MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred állományával.

28.-án, pénteken délelőtt Berta Tibor ezredes, általános helynök mondott imádságot a Honvédelmi Minisztérium adventi gyertyagyújtásán.

 

December

03.-án, szerdán volt a Katolikus Tábori Püspökség 7. alkalommal megrendezett Versmondó Versenye. Ez évi szavalóversenyükkel az Első Világháború katonái előtt tisztelegtünk. A versrsmondó verseny kötelező költeménye Szent Pál Apostol  “Szeretet himnusza” volt a A zsűri tagjai Kun Szabó István vezérőrnagy, a Honvédelmi Minisztérium társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára, Bíró László katolikus tábori püspök, Kovács Gábor Dénes magyar-esztétika szakos tanár, színészpedagógus, a Gór Nagy Mária Színitanoda szakmai vezetője, Körtvélyessy Zsolt Jászai Mari-díjas, érdemes művész, színművész, Takács Tamás alezredes, kiemelt vezető tábori lelkész. Ebben az évben az alábbi eredmény született:

I. helyezett:  SZABÓ ORSOLYA (választott verse - Sík Sándor: Jó nekem, Uram)

II. helyezett: JELEN BÁLINT BALÁZS (választott verse - Kosztolányi Dezső: Öcsém)

III. helyezett:  BAUKÓ ATTILA (választott verse - Ady Endre: Imádság háború után)

Kun Szabó István vezérőrnagy, HM Társadalmi Kapcsolatokért Felelős helyettes államtitkár különdíját POLGÁR KINCSŐ (választott verse - Ady Endre: Imádság háború után) kapta.

Bíró László katolikus tábori psüpök különdíját GARAI GÁBOR (választott verse - Gyóni Géza: Csak egy éjszakára) vehette át.

A Katolikus Tábori Püspökség különdíját MITSCH BÁLINT MÁRK (választott verse - Gyóni Géza: Csak egy éjszakára) nyerte el.

04.-én, csütörtökön Rácz István főhadnagy, tábori lelkész etikai előadást tartott az MH 54. Veszprém Radarezrednél Veszprémben.

05.-én, pénteken délelőtt Berta Tibor ezredes, általános helynök mondott imádságot a Honvédelmi Minisztérium adventi gyertyagyújtásán.

09.-én, kedden délután Bíró László tábori püspök áldotta meg az MH BHD Petősi Sándor Laktanyájának felújított imatermét Budapesten.

11.-én, csütörtökön volt a húszéves Katolikus Tábori Püspökséget bemutató könyv és DVD ünnepélyes bemutatója a Budapesten a Stefánia Palotában. A Kiadvány, melyet a Zrínyi Kiadó jelentetett meg az Inter arma caritas, vagyis Fegyverek között a szeretet címmet viseli. A kiadvány bemutatóján beszédet mondott Hende Csaba honvédelmi miniszter, Várszegi Asztrik püspök, pannonhalmi főapát és Bíró László, katolikus tábori püspök.

Bíró László tábori püspök a rendezvényen hangsúlyozta: a katonalelkész a „hűség embere”, aki gyakran utoljára távozik a harcmezőről, miután megadta a végtisztességet a elhunytaknak. A katonalelkészi szolgálat nem politikai döntésből fakad, hanem az ember lényegéből. „Az etikai törvények

A Zrínyi Kiadó által 3000 példányban kiadott kötet elkészítésében közreműködött Fodor Endre, a Honvédelmi Minisztérium korábbi kabinetfőnök-helyettese, Berta Tibor ezredes, a Katolikus Tábori Püspökség általános helynöke, Marosi Antal újságíró, valamint Bódi Zsófia és Juhász Violetta. A bemutatón jelen volt mások mellett Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, dr. Benkő Tibor vezérezredes, Honvéd Vezérkar főnök, dr. Orosz Zoltán altábornagy, Honvéd Vezérkar főnök helyettes, valamint Kun Szabó István vezérőrnagy, a HM társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára.

13.-án, szombaton Rácz István főhadnagy tábori lelkész megemlékező szentmisét mutatott be Pécelen a II. világháború áldozataiért.

14.-én, vasárnap Bíró László katolikus tábori püspök mutatott be szentmisét a lengyelországi Limanowában a galíciai fronton vívott csata (1914. november 28.- december 18.) századik évfordulóján a Muhr Ottmár ezredes vezette 9. Nádasdy-huszárezred katonáinak emlékére.

16.-án, kedden  volt a katonalelkészek ez évi utolsó találkozója.

17.-én szerdán Berta Tibor ezredes, általános helynök tartott etikai előadást az MH Anyagellátó Raktárbázison, majd köszöntötte a katonákat a közelgő karácsony alkalmából.

Ezen a napon Takács Tamás alezredes, kiemelt vezető tábori lelkész, Fejér Ádám százados, főtiszt, Rácz István főhadnagy, Markovics Milán Mór főhadnagy,Horváth Kornél hadnagy tábori lelkészek és Aulechla Nikolett előadó vett részt azon az évzáró állománygyűlésen, melyet Kun Szabó István vezérőrnagy, a HM Társadalmi Kapcsolatokért Felelős helyettes államtitkára tartott a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban. Az állománygyűlésen Takács Tamás alezredes, kiemelt vezető tábori lelkész elismerő oklevelet kapott a helyettes államtitkártól.

18.-án, csütörtökön Bíró László katolikus tábori püspök mondott karácsonyi köszöntőt az Árvák Karácsonya elnevezésű rendezvényen a Stefánia Palotában Budapesten.

19.-én, pénteken Bíró László tábori püspök mondott imádságot a Honvédelmi Minisztériumban az adventi gyertyagyújtáson.

Ezen a napon Berta Tibor ezredes, általános helynök vett részt az MH BHD évzáró állománygyűlésén és adventi gyertyagyújtásán, ahol karácsonyi köszöntés keretében megköszönte az alakulat katonáinak ez évi segítségüket, melyet a Katolikus Tábori Püspökségnek nyújtottak.

Ezen a napon Rácz István főhadnagy tábori lelkész gyújtotta meg a harmadik adventi gyertyát a Stefánia Palotában Budapesten az MH BHD PRKI rendezvényén.

 

 

Típus: 
Historia Domus
Tartalom dátuma: 
szerda, 2014, január 1