Historia Domus 2015

 

HISTORIA DOMUS 2015

 

Január

07-én, szerdán Berta Tibor ezredes, általános helynök, Horváth József őrnagy, tábori lelkész, Szabó Oszkár plébános, nyugállományú őrnagy, volt tábori lelkész és Rácz István főhadnagy vett részt Miskolcon a Minorita templomban Spillinger Ferenc plébános, volt kisegítő tábori lelkész gyászmiséjén és temetési szertartásán.

12-én, hétfőn délután 14.00 órakor Bíró László katolikus tábori püspök mutatta be a doni katasztrófára való emlékezés kegyeleti szentmiséjét a Budavári Mátyás-templomban. http://www.honvedelem.hu/cikk/48677_emlekeznunk_kell_a_don_hoseire

Ezen a napon ökumenikus istentisztelet a veszprémi Helyőrségi Templomban a doni hősök emlékére, melyen katolikus részről Szécsi Ferenc kisegítő tábori lelkész szolgált.

Szintén azen a napon Szécsi Ferenc plébános, kisegítő tábori lelkész mutatott be megemlékező szentmisét a Balatonfűzfői Plébániatemplomban a doni áldozatokért.

19-én, hétfőn Berta Tibor ezredes, általános helynök mondott megemlékező kegyeleti imádságot a Szlovák Hadsereg repülőgépkataszrófájának 9. évfordulóján Hejcén.

20-án, kedden Bíró László tábori püspök vett részt az attasé testület újévi köszöntőjén a Stefánia Palotában.

21-én, szerdán egyeztető megbeszélés volt a püspökségen Kun Szabó István vezérőrnagy, helyettes államtitkárral, melyen Bíró László tábori püspök és Berta Tibor ezredes, általános helynök vett részt.

22-én, csütörtökön Bíró László tábori püspök vett részt a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett ünnepségen a Stefánia Palotában.

27-én, kedden Bíró László tábori püspök vett részt a HM éves értékelő és feladatszabó értekezletén.

28-án, szerdán volt a havi katonalelkészi szakmai nap a püspökségen.

 

Február

02-től 06-ig Takács Tamás alezredes, kiemelt vezető tábori lelkész vett részt Amszterdamban a Vezető Tábori Lelkészek 2015. évi konferenciáján.

06-án, pénteken Szécsi Ferenc plébános, kisegítő tábori lelkész részt vett a MH 54. Veszprém Radar Ezrednél a  Rádiótechnikai Fegyvernemi napon tartott ünnepi állománygyűlésén.

10-én kedden volt a HM Tábori Lelkészi Szolgálat éves értékelő és feladatszabó értekezlete, melyet Kun Szabó István vezérőrnagy, a HM Társadalmi Kapcsolatokért Felelős helyettes államtitkára tartott meg Budapesten. Az értekezleten a Katolikus Szolgálati Ág részéről Bíró László tábori püspök, Berta Tibor ezredes, általános helynök, Takács Tamás alezredes, kiemelt vezető tábori lelkész, Kótai Róbert százados, Rácz István százados, Markovics Milán Mór főhadnagy és Horváth Kornél hadnagy volt jelen.

18-án, szerdán a püspökség székházában találkoztak a HM Tábori Lelkészi Szolgálat három ágának vezetői, hogy egyeztessék a 2015. évi közös programokat és eseményeket.

19-én, csütörtökön Rácz István százados, tábori lelkész tartott vallásismereti tájékoztatót Szolnokon a Béketámogató Kiképző Központban.

20-án, pénteken volt a Katolikus Tábori Püspökség ez évi első találkozója a püspökségen.

26-án, csütörtökön Szécsi Ferenc plébános, kisegítő tábori lelkész részt vett a MH Légi Vezetési és Irányítási Központ csapatünnepén.

 

Március

3-án, kedden Bíró László püspök és Kótai Róbert százados, tábori lelkész vett részt a Szlovák Katonai Ordinariátus zsinatának ünnepélyes megnyitóján Pozsonyban.

6-án, pénteken Berta Tibor ezredes, általános helynök mondott megemlékező beszédet és imádságot néhai vitéz Both Béla dandártábornok halálának évfordulóján Szombathelyen a Jáki úti temetőben.

09-10-én volt az aktív tábori lelkészek katonalelkészi szakmai napja.

10-én, kedden Berta Tibor ezredes, általános helynök vett részt a „Páncélosokkal az életért „ című könyv bemutatóján a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban.

12-én, csütörtökön Berta Tibor ezredes, általános helynök vett részt a HM központi ünnepségén a Stefánia Palotában.

Ezen a napon Szécsi Ferenc plébános kisegítő tábori lelkész szolgált a nemzeti ünnep alkalmából megtartott ökumenikus istentiszteleten a veszprémi Helyőrségi Templomban

20-án, pénteken Berta Tibor ezredes, általános helynök vett részt a volt Kossuth-osok Emléknapján Szentendrén az MH Altiszti Akadémián, ahol megemlékező imát mondott.

23-án, hétfőn Szécsi Ferenc plébános kisegítő tábori lelkész mondott megemlékező imádságot Litéren a II. világhábori helyi áldozataiért.

 

Április

02-án, nagycsütürtökön tábori lelkészi találkozó volt a püspökségen, melynek keretében az olajszentelési szentmisén az aktív és nyugállományú  katonalelkészek megújították papi fogadalmaikat.

09-én, szerdán Szécsi Ferenc plébános húsvéti szentmisét mutatott be a Veszprémi Helyőrségi Templomban

23-án, csütörtökön Takács Tamás alezredes, kiemelt tábori lelkész vett részt a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen az Interkulturális és vallási különbségek a jelenkori konfliktusokban című konferencián. A konferencia zárszavát Bíró László tábori püspök mondta. A konferencia témájának aktualitását az elmúlt évek fegyveres konfliktusai és elhúzódó válságai adták, melyek rávilágítottak arra, hogy a vallási és az etnikai elemek szerepe a konfliktusokban jelentősen felerősödött. A konferencia célja volt , hogy objektíve mutassa be az olyan konfliktusokat, ahol az etnikai és vallási tényezők meghatározó szerepet játszanak.

24-én, pénteken Bíró László tábori püspök és Berta Tibor ezredes, általános helynök vett részt azon a találkozón a Protestáns Tábori Püspökségen, ahol a Tábori Lelkészi Szolgálat ágainak vezetői aktuális kérdéseket beszéltek meg.

 

Május

09-én, szombaton volt a Katolikus Tábori Püspökség Baráti Kör családos találkozója.

13-19 között volt az 57. Nemzetközi Katonai Zarándoklat Lourdes-ban, melyen részt vett dr. Dankó István a HM közigazgatási államtitkára, dr. Orosz Zoltán altábornagy, a Honvéd Vezérkar Főnök-helyettes, Kun Szabó István vezérőrnagy, a HM Társadalmi Kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára, Bozó Tibor dandártábornok, az MH Altiszti Akadémia parancsnoka, valamint Bíró László  tábori püspök. A mintegy 100 fős zarándokcsoport-parancsnoka ebben az évben is dr. Jelen Gábor ezredes, HM Hadfelszerelési és Vagyonfelügyeleti Főosztály főosztályvezető-helyettese, a csoport lelkivezetője Szentesi Csaba őrnagy, görög katolikus tábori lelkész volt. A zarándoklatvezetői beosztást  Takács Tamás alezredes, kiemelt vezető tábori lelkész látta el. http://www.honvedelem.hu/cikk/51098 

16-án, szombaton Szécsi ferenc plébános, kisegítő tábori lelkész mutatott be szentmisét Veszprében a Rab Mária forrásnál a Jutasi Altisztképző zarándokhelyén.

19-én, kedden Berta Tibor ezredes, általános helynök vett rész a Honvédelem Napi központi ünnepségen a Stefánia Palotában.

21-én, csütörtökön Berta Tibor ezredes, általános helynök mondott imádáságot a Budai Várban a Honvédelem Napja alkalmából megrendezett ünnepségen.

22-én, pénteken Balog Zoltán az emberi erőforrások minisztere a Petőfi Irodalmi Múzeumban Pro Familiis díjat adott át Bíró László katolikus tábori püspöknek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családreferens főpásztorának.

29-én, pénteken Szécsi Ferenc kisegítő tábori lelkész szolgált azon az ökumenikus istentiszteleten a Veszprémi Helyőrségi Templomban, melyet  a Magyar Hősök Emlékünnepe alkalmából tartottak.

30-án, szombaton Bíró László katolikus tábori püspök mutatott be szentmisét a Magyar Hősök Emlékünnepének előestéjén a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Kápolnájában. A szentmise után került sor a Ludovika Kápolna ünnepélyes megáldására.

31-én, vasárnap Berta Tibor ezredes, általános helynök mondott megemlékező imádságot Vácon a Magyar Hősök Emlékünnepén.

Ezen a napon Szécsi Ferenc plébános, kisegítő tábori lelkész mutatott be szentmisét Balatonfűzfőn a plébániatemplomban a hősök emlékére.

 

Június

03-án, szerdán Berta Tibor ezredes, általános helynök vett részt a HM-I. objeltumban kialakítandó imaterem előkészítő megbeszélésén a minisztériumban.

11-én, csütörtökön Bíró László tábori püspök és Markovics Milán Mór főhadnagy, tábori lelkész vett részt az új osztrák tábori püspök dr. Werner Freistetter püspökké szentelésén és beiktatásán Bécsújhelyen. http://www.mildioz.at/index.php?option=com_frontpage&Itemid=79

12-én, pénteken Bíró László tábori püspök és Berta Tibor ezredes, általános helynök vett részt a HM Társadalmi Kapcsolatok helyettes-államtitkárság kihelyezett vezetői értekezletén.

20-án, szombaton délelőtt ötödik alkalommal került sor a Szent Cirill és Szent Metód tiszteletére megrendezett ünnepségre és szentmisére Zalaváron a Történelmi emlékparkban, amelyen Frantisek Rabek szlovák tábori püspök mondott beszédet. Az ünnepi szentmisét Bíró László tábori püspök mutatta be a Szent Adorján Bazilika romjainál. A szentmisén elhanzott beszéd itt olvasható: http://www.ktp.hu/document/2015-biro-laszlo-tabori-puspok-beszede-szent-cirill-es-szent-metod-tiszteletere-bemutatott

21-én, vasárnap rendezték meg a Kissitkei Ideiglenes Fogolytábor emlékhely átadási ünnepségét, melyen köszöntőt mondott Ágh Péter a térség országgyűlési képviselője. A felújított emlékhelyet Berta Tibor ezredes, általános helynök áldotta meg. http://www.honvedelem.hu/cikk/51805

22-én, hétfőn reggel több mint kilencszáz utasával elindult Budapestről Lengyelországba, a magyar pálosok által alapított czestochowai Mária-kegyhelyre a Fekete Madonna zarándokvonat. A zarándokok búcsúztatatásán a keleti Pályaudvaron - melyen jelen volt Berta Tibor ezredes, általános helynök - Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára elmondta: az idei, ötödik czestohowai zarándoklat különlegessége, hogy a zarándokokhoz csatlakoztak gyermekvédelemben gondozottak, fogyatékossággal élők valamint a Magyar Honvédség 15 katonája Szívós István ezredes és Horváth Kornél hadnagy, tábori lelkész vezetésével. http://www.honvedelem.hu/cikk/51785

24-én, szerdán délután tartottuk meg a Katolikus Tábori Lelkészek Napját. http://www.honvedelem.hu/cikk/51832

 

Július

01-én, szerdán Szentesi Csaba őrnagy, görög katolikus tábori lelkész vett részt Debrecenben a 39. császári és királyi gyalogezred emléktáblájának avatásán a Szent Anna Székesegyház udvarán.

02-án, csütörtökön táborépítéssel, majd 04-én, szombaton a gyermekek érkezésével megkezdődött a Katolikus Tábori Püspökség 12. Környezet- és természetvédelmi Tábora. http://www.honvedelem.hu/cikk/52104

05-én, vasárnap Takács Tamás alezredes, kiemelt tábori lelkész mutatott be szentmisét a Balatonkenesei Rekreációs Központban.

12-én, vasárnap Takács Tamás alezredes, kiemelt tábori lelkész mutatott be szentmisét a Balatonkenesei Rekreációs Központban.

19-én, vasárnap Szentesi Csaba őrnagy, görög katolikus tábori lelkész mutatott be szentmisét a Balatonkenesei Rekreációs Központban.

20-án, hétfőn reggel indult el a tizennégy vasúti kocsiból álló az Isonzó Expressz a budapesti Keleti pályaudvarról. A különvonat – mellyel több mint ötszázan indultak útnak Olaszországba és Szlovéniába az első világháborús olasz hadszíntér legfontosabb helyszíneit keresi fel – az ottani harcok kitörésének századik évfordulója alkalmából. A különvonat katolikus tábori lelkésze Horváth Kornél hadnagy. http://www.honvedelem.hu/cikk/52244_elindult_az_isonzo_expressz

26-án, vasárnap Horváth Kornél hadnagy, tábori lelkész mutatott be szentmisét a Balatonkenesei Rekreációs Központban.

 

Augusztus

02-án, vasárnap Horváth József őrnagy, tábori lelkész mutatott be szentmisét a Balatonkenesei Rekreációs Központban.

09-én, vasárnap dr. Alácsi Ervin százados, tábori lelkész mutatott be szentmisét a Balatonkenesei Rekreációs Központban.

16-án, vasárnap Takács Tamás alezredes, kiemelt tábori lelkész mutatott be szentmisét a Balatonkenesei Rekreációs Központban.

18-án, kedden Szécsi Ferenc plébános, kisegítő tábori lelkész mutatott be szentmisét Szent István király tiszteletére a Veszprémi Helyőrségi Templomban.

19-én, szerdán Bíró László tábori püspök vett részt Szent István király ünnepe alkalmából a központi ünnepségen a Stefánia Palotában.

Ezen a napon Szécsi ferenc kisegítő tábori lelkész áldotta meg az új kenyeret az MH 54. Radar Ezred Veszprém ünnepi állománygyűlésén.

24-én, hétfőn ért véget Kálinger Roland százados, tábori lelkész külszolgálati vezénylése.

27-én, csütörtökön kezdődött a katonalelkészek lelkigyakorlata Érden, melyet Varga László a Kaposvári Egyházmegye általános helynöke vezetett.

 

Szeptember

01-én, kedden Kálinger Roland tábori lelkészt előléptették őrnaggyá.

07-én, hétfőn Sopronban a Nyugat-Magyarországi Egyetemen a II. Ágfalvi csatában hősi halált halt főiskolások emlékére rendezett megemlékezésen a felújított Őrtüzek emlékművét Berta Tibor ezredes, általános helynök áldotta meg.

Ezen a napon Horváth Kornél hadnagy, tábori lelkész tartott tájékoztató előadást a tábori lelkészet, történetéről, kialakulásáról, szerepéről az MH Altiszti akadémián Szentendrén.

08-án, kedden Horváth Kornél hadnagy, tábori lelkész tartott etikai és katonai értéktani előadást az MH Altiszti Akadémián Szentendrén.

24-én csütörtökön a veszprémi Kossuth Lakltanya  imatermében Szécsi Ferenc kisegítő tábori lelkész mutatott be szentmsét Fogolykiváltó Boldogasszony ünnepén.

26-án, szombaton délelőtt Berta Tibor ezredes, általános helynök mondott megemlékező imát és áldást Niklán, ahol a Berzsenyi emlékháznál Báró Ungár Károly tábornok emlékére állítottak emlékoszlopot. Az ünnepségen részt vett és köszöntőt mondott Móring József Attila országgyűlési képviselő. A megemlékezést prof. Dr. Szakály Sándor, a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság elnöke tartotta.

Ezen a napon Berta Tibor ezredes, általános helynök áldotta meg az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis imatermében a keresztutat.

 

Október

01-én, csütörtökön Bíró László tábori püspök vett részt a dr. Simicskó István honvédelmi miniszter által vezetett értekezleten.

Ezen a napon dr. Alácsi Ervin János tábori lelkészt előléptették őrnaggyá.

06-án, kedden Bíró László tábori püspök szentmisét mutatott be a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a Ludovika Kápolnában. http://www.magyarkurir.hu/hazai/szentmiseben-emlekeztek-az-aradi-vertanukra-ludovika-kapolnaban

Ezen a napon Szécsi Ferenc plébános, kisegítő tábori lelkész szolgált azon az ökumenikus istentiszteleten, melyet az aradi vértanúk tiszteletére tartottak meg a veszprémban a helyőrségi templomban.

10-től 12-ig tartotta meg Bíró László tábori püspök a család- és házasságerősítő hétvégét Balatonkenesén az MH BKRK-ban.

16-án, csütörtökön Takács Tamás alezredes, kiemelt vezető tábori lelkész vett részt és tartott előadást „Tábori lelkész Afganisztánban” és „Katolikus tábori lelkészek az első világháborúban” címmel Veszprémben a Test és lélek a Nagy Háborúban konferencián

22-én, szerdán Bíró László tábori püspök vett részt a nemzeti ünnep alkalmából megrendezett központi ünnepségen a Stefánia Palotában.

Ezen a napon Kálinger Roland őrnagy, tábori lelkész tartott előadást Veszprémben „Tábori lelkész Koszovóban címmel a Test és lélek a nagy háborúban konferencia részeként.

27-én, kedden Szentesi Csaba görög katolikus tábori lelkész mondott megemlékező imádságot a Sátoraljaújhely határában található hősök temetőjében, amelybentöbb mint ezer ötszáz első világháborús hősi halott katona van eltemetve.

28-án szerdán Berta Tibor ezredes, általános helynök mondott áldó imádságot a Stefánia Palota - Honvéd Kulturális Központ kertjében felavatott imahelynél. http://www.honvedelem.hu/cikk/53816_imahelyet_avattak_a_stefania_palota_kertjeben

29-én, csütörtökön Berta Tibor ezredes, általános helynök vett részt a Hadtörténeti Intézet és Múzeum udvarán megtartott kegyeleti gyertyagyújtáson, ahol megemlékező imát mondott.

30-án, pénteken Szécsi Ferenc plébános, kisegítő tábori lelkész tartott halottak napi megemlékezést Veszprémben az Alsóvárosi, Vámosi úti és a Dózsavárosi temetőkben, valamint szentmisét mutatott be az elhunyt katonák lelkiüdvéért a Helyőrségi Templomban.

 

November

03-án, kedden Horváth Kornél hadnagy, tábori lelkész vett részt a Hajdú-Bihar megyei Berekböszörményben megtartott ünnepélyes síravatáson, ahol a második világháborúban elesett öt magyar katona nyugvóhelyét avatták fel. http://www.honvedelem.hu/cikk/53925_ujratemettek_ot_a_masodik_vilaghaboruban_elesett_honvedet

09-én, hétfőn katonalelkészi szakmai nap volt a püspökségen. A szentmise után köszöntöttük Bíró László tábori püspököt 65. születésnapja alkalmából.

11-én, szerdán délelőtt Szent Márton püspök, a felderítők védőszentje ünnepén délelőtt a volt ejtőernyősök avattak kopjafát Egerben a helyőrségben valaha szolgálatot teljesítő ejtőernyős és honvéd állomány emlékére az Eszperantó sétányon, amelyet Takács Tamás alezredes, kiemelt vezető tábori lelkész áldott meg. http://www.honvedelem.hu/cikk/54053_bizalom_es_megbizhatosag

Ezen a napon Szécsi Ferenc plébános, kisegítő tábori lelkész búcsúi szentmisét mutatott be Szent Imre herceg tiszteletére a Veszprémi Helyőrségi Templomban.

Ezen a napon este Becsehelyen Takács Tamás alezredes, kiemelt veztő tábori lelkész mutatott be szentmisét a település plébánosával Szent Márton püspök ünnepén a Zala Megyében szolgálatot teljesítő katonák egyik egységének. http://www.honvedelem.hu/cikk/54084_szent_marton_peldajabol_erot_merithetunk

14-én, szombaton Berta Tibor ezredes, általános helynök, Rácz István százados, Markovics Milán Mór főhadnagy, Horváth Kornél hadnagy tábori lelkészek vettek részt Esztergomban azon a tudományos konferencián, melyen Zadravecz István volt tábori püspökre emlékeztek halálának 50. évfordulóján. Délután Bíró László tábori püspök mutatott be szentmisét a Ferences templomban.

Ezen a napon este Zsámbékon Berta Tibor ezredes, általános helynök részt vett azon a szentmisén melyet Zadravecz püspökre emlékezve mutattak be a helyi plébániatemplomban.

26-án, csütörtökön Berta Tibor ezredes, általános helynök adventi áhítatot tartott az MH Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központban.

27-én, pénteken Berta Tibor ezredes, általános helynök vett részt a Honvédelmi Minisztériumban megtartott adventi gyertyagyújtáson. http://www.honvedelem.hu/cikk/54327_meggyujtottak_az_elso_adventi_gyertyat_a_honvedelmi_miniszteriumban

Ezen a napon Szentesi Csaba őrnagy, tábori lelkész Debrecenben, Kálinger Roland őrnagy, tábori lelkész Szolnokon tartott áhítatot az adventi gyertyagyújtáson. http://www.honvedelem.hu/cikk/54333_advendi_gyertyagyujtasok_orszagszerte

28-án, szombaton Berta Tibor ezredes, általános helynök vett részt a Honvéd Vezérkar Főnök által megrendezett adventi koncerten a Stefánia Palotában

 

December

02-án, szerdán Takács Tamás alezredes, kiemelt tábori lelkész és Szécsi Ferenc kisegítő tábori lelkész képviselte a püspökséget az MH Légierő Zenekar Veszprém 30. éves fennállásának ünnepi hangversenyén a Veszprémi Megyeháza Szent István-temében.

Ezen a napon Horváth József őrnagy, tábori lelkész lelkipásztori látogatás keretében felkereste a Nagykanizsán szolgálatot ellátó katonai állományt.

Ezen a napon Bíró László tábori püspök vett részt Budapesten a Farkasréti temető izraelita parcellájában megtartott átadási emlékünnepségen, ahol százharminc első világháborús katonasírt újított fel a Honvédelmi Minisztérium. http://www.honvedelem.hu/cikk/54435_atadtak_a_farkasreti_zsido_temeto_felujitott_haborus_parcellajat

03-án, csütörtökön délután volt a hagyományos versmondóverseny a püspökségen.

04-én, pénteken Rácz István százados, tábori lelkész vett részt az adventi áhítaton a Honvédelmi Minisztériumban. http://www.honvedelem.hu/cikk/54470_eg_a_remenyseg_gyertyaja

Ezen a napon délelőtt volt a 2015. évi Kapisztrán Szent János Elismerések átadása. http://www.honvedelem.hu/cikk/54472_a_katona_a_nemzetet_szolgalja

Ezen a napon Horváth József őrnagy, tábori lelkész lelkipásztori látogatás keretében felkereste a Bólyon szolgálatot ellátó katonai állományt.

05-én, szombaton tartottuk meg a Szent Miklós-napi mikulás ünnepséget a püspökségen.

07-én, hétfőn Berta Tibor ezredes, általános helynök tartott karácsonyváró adventi áhítatot a Honvéd Tábornoki Klub rendezvényén.

11-én, pénteken Kálinger Roland őrnagy, tábori lelkész mondta el adventi-karácsonyváró gondolatait az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis ünnepi állománygyűlésén. 

Ezen a napon Berta Tibor ezredes, általános helynök vett részt az adventi áhítaton a Honvédelmi MInisztériumban.

Ezen a napon Szolnokon dr. Benkő Tibor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar Főnöke zászlószalagot adományozott  az MH 34. Bercsényi László Különleges Műveleti Zászlóalj csapatzászlajára, az alakulat fennállásának 10. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen, melyet Kálinger Roland őrnagy, tábori lelkész áldott meg.

12-én, szombaton a tatabányai kormányhivatal adventi gyertyagyújtásán Markovics Milán Mór főhadnagy, tábori lelkész mondta el gondolatait az ünnepre való előkészületről és a karácsonyvárásról.

13-án, vasárnap este Horváth József őrnagy, tábori lelkész mondott beszédet a Letenyén szolgáló katonai állomány adventi gyertyagyújtási áhítatán.

Ezen a napon Kálinger Roland őrnagy, tábori lelkész áldotta meg az MH 34. Bercsényi László Különleges Műveleti Zászlóalj fennállásának 10. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen a Honvéd Vezérkar főnök által adományozott zászlószalagot. http://www.honvedelem.hu/cikk/54589_zaszloszalagot_kaptak_a_kulonlegesek

15-én, kedden Berta Tibor ezredes, általános helynök, Takács Tamás alezredes, kiemelt vezető tábori lelkész, Horváth Kornél hadnagy, tábori lelkész, Fejér Ádám százados, főtiszt és Aulechla Nikolett előadó vett részt a HM Társadalmi Kapcsolatok helyettes-államtitkárság évzáró állománygyúlésén a hadtörténeti Intézet és Múzeumban.

Ezen a napon Markovics Milán Mór főhadnagy mondott ünnepi beszédet és áldást az MH 25. Klapka György Lövészdandár karácsonyváró ünnepi állománygyűlésén.

16-án, szerdán volt az évzáró tábori lelkészi találkozó a püspökségen.

17-én, csütörtökön Bíró László tábori püspök vett részt a szolgálatteljesítés közben elhunyt katonák gyermekei számára megrendezett karácsonyváró ünnepségen a Stefánia Palotában.

Ezen a napon Markovics Milán Mór főhadnagy mondott ünnepi beszédet a tatai nyugállományú katonák karácsonyváró rendezvényén.

Ezen a napon Horváth József őrnagy, tábori lelkész mondott ünnepi beszédet a kaposvári nyugállományú katonák adventi rendezvényén.

18-án, pénteken Berta Tibor ezredes, általános helynök vett részt Szentendrén az MH Altiszti Akadémia karácsonyváró ünnepségén, melynek keretében átadta a Kapisztrán Szent János Elismeréseket Bozó Tibor dandártábornoknak és Rédei Istvánné közalkalmazottnak.

Ezen a napon az MH Budapest Helyőrség Dandár ünnepi évzáró állománygyúlésén mondta el karácsonyváró gondolatait.

Ezen a napon Bíró László tábori püspök vett részt az adventi gyertyagyújtáson a Honvédelmi Minisztériumban.

Ezen a napon Berta Tibor ezrdes, általános helynök vett részt a Honvéd Vezérkar Főnök évzáró értekezletén a Stefánia Palotában.

Ezena napon Szécsi Ferenc plébános, ksiegítő tábori lelkész adventi szentmisét mutatott be a Veszprémi Helyőrségi Templomban.

23-án, szerdán Markovics Milán Mór főhadnagy részt vett az a határbiztosítási feladatokban résztvevő állomány kitüntetési ünnepségén Hódmezővásárhelyen.

24-én, csütörtökön karácsony esti szentmisét mutatott be a határbitosításnál szolgálatot teljesítő katonáknak Kálinger Roland őrnagy, tábori lelkész Bólyon, dr. Alácsi Ervin őrnagy, tábori lelkész Hódmezővásárhelye és Horváth József őrnagy, tábori lelkész Kaposváron.

24-től a honvedelem.hu weboldalon látható Bíró László katolikus tábori püspök és Jákob János dandártábornok, protestáns tábori püspök karácsonyi köszöntője http://www.honvedelem.hu/cikk/54682_probaljunk_onmagunkban_beket_teremteni

25-én, pénteken Horváth József őrnagy, tábori lelkész ünnepi karácsonyi szentmisét mutatott be Kaposváron a laktanya imatermében a határbiztosításban résztvevő katonai állomány tagjainak. 

 

 

Típus: 
Historia Domus
Tartalom dátuma: 
hétfő, 2015, június 29