Individualista etika

Individualista etika

Az individualizmusból született magatartásforma, mely az erkölcsi elvek és törvények alapjait az autonóm lelkiismeretből vezeti le.

Az individualista etika az egyén szabadságát abszolút értékké, a javak forrásává és kezdetévé tette. Elvesztette a transzcendencia iránti érzéket, vagy kifejezetten ateista szemléletű. Az emberi természet fogalmának tagadásába torkollik: etikája az egyéni lelkiismeretet fölruházza a kiváltsággal, hogy autonóm módon állapítsa meg a jó és a rossz ismertetőjegyeit s az ebből fakadó cselekvést. A közösséget mint egyénektől független realitást nem ismeri, a közjót csak hasznossági elvek alapján ismeri el.

Típus: 
Etika és értéktan
Tartalom dátuma: 
csütörtök, 2015, június 11