Kapisztrán Szent János Elismerések kitüntetettjei

 

KAPISZTRÁN SZENT JÁNOS ELISMERÉSEK

 

A Magyarországi Katonai Ordinariátus az Apostoli Szentszék által való felállításának húsz éves évfordulója alkalmából, valamint attól a szándéktól vezérelve, hogy a katolikus tábori lelkészek védőszentjének nevét és életművét ez által is tisztelettel megörökítse, Budapesten, 2014. június 24.-én, Kapisztrán Szent János születésnapján, az alapító okirattal, melyet Bíró László Magyarország Katonai Ordináriusa látott el kézjegyével, alapította meg a Kapisztrán Szent János Elismeréseket.

 

A Kapisztrán Szent János Elismerés fokozatai:

Kapisztrán Szent János Arany Érdemérem

Kapisztrán Szent János Ezüst Érdemérem

Kapisztrán Szent János Bronz Érdemérem

Kapisztrán Szent János Ezüst Emlékérem

Kapisztrán Szent János Bronz Emlékérem

Kapisztrán Szent János Elismerő Oklevél

Kapisztrán Szent János Emléklap

 

A Kapisztrán Szent János érdem- és emlékérmek kör alakú, kétoldalas, 43 mm átmérőjű, arany, ezüst és bronz színű kitüntetések. Az érmek előlapján - melyet dr. Chován Krisztina a HM Hadfelszerelési és Vagyonfelügyeleti főosztály munkatársa tervezett - stilizált várfal előterében Kapisztrán Szent János és Hunyadi János jobb-, illetve rohamsisakban ábrázolt jelenkori magyar katona bal profilképe látható. Az érdemérem előlapjának körirata: Kapisztrán Szent János Érdemérem. Hátlapján ORDINARIATUS MILITARIS – ANNO RESTITUTIONIS 1994 köriratban a Katonai Ordinariátus címere látható. A címer felső részén az  ún. „Corona murata”, található úgy, hogy a körbástya nyolc bástyájából öt látható. A címer középső részén a pajzs hátterében a kereszt, míg előterében egy galamb helyezkedik el olajággal a csőrében. A galamb feje fölött egy lángnyelv látható. A pajzs alatt kétoldalt babér- és tölgyfaág van megjelenítve úgy, hogy előttük egy szalagon a Katonai Ordinariátus jelmondata látható: „SPIRITUS RENOVAT”. Az érdemérem háromszögletű, felerészt fehér, felerészt világoskék szalagon függ. A szalag szélével párhuzamosan a fehér mezőben sárga, a kék mezőben fehér csík fut.

A Magyarországi Katonai Ordinariátus a Kapisztrán Szent János Elismeréseket azoknak a személyeknek adományozza, akik a katolikus tábori lelkészek lelkipásztori tevékenységét támogatva hozzájárultak a Katonai Ordinariátus küldetésének megvalósításához.

 

2019-ben kitüntetettek:

Arany Érdemérem:

Dr. Füredi Károly,

Dr. Isaszegi János nyá. vezérőrnagy.

 

Ezüst Érdemérem:

Bozó Tibor dandártábornok,

Dr. Pohl Árpád dandártábornok,

Myszoglád Róbert dandártábornok.

 

Bronz Érdemérem:

Dr. Muzsay Ildikó ezredes,

Gál József alezredes,

Kovács Zoltán őrnagy,

Besnyi Gábor őrnagy.

 

Ezüst Emlékérem:

Szalay Tamás nyá. ezredes,

Németh László nyá. őrnagy.

 

Bronz Emlékérem:

Kovács Gábor Dénes,

Varga László hadnagy,

Palásti Krisztián zászlós,

Benkő Krisztina,

Kiscelli Piroska.

 

Elismerő Oklevél:

Fekets Zoltán alezredes,

Futó Péter alezredes,

Vecsey Gábor főhadnagy,

Fazekas István tanácsos.

 

Emléklap:

Zagyva Sándor százados,

Tar Tamás főtörzsőrmester,

Gulyás Zsolt törzsőrmester.

 

2018-ban kitüntetettek:

Arany Érdemérem:

Gavlik Péter ezredes.

 

Ezüst Érdemérem:

Baráth Ernő dandártábornok,

Katona János alezredes.

 

Bronz Érdemérem:

Sári Szabolcs ezredes,

Mogyorósi Zoltán őrnagy,

Filó Lajos főtörzsőrmester.

 

Ezüst Emlékérem: 

Wonke Rezső,

Szűcs László.

 

Bronz Emlékérem:

Mák Mária,

Rajcsányi István őrnagy.

 

Elismerő Oklevél:

Jónás Zoltán zászlós,

Sztanó Dániel zászlós,

Patai Krisztián szakaszvezető.

 

2017-ben kitüntetettek:

Arany Érdemérem:

Vargha Tamás HM parlamenti államtitkár.

 

Ezüst Érdemérem:

dr. Földváry Gábor István HM jogi és igazgatás ügyekért felelős helyettes államtitkár,

dr. Ruszin Romulusz dandártábornok.

 

Bronz Érdemérem:

Dombóvári Piroska,

Bátor Ferenc alezredes.

 

Ezüst Emlékérem:

Berkecz Gábor,

Szombathy Árpád Csaba alezredes.

 

Bronz Emlékérem:

Nyitrai Csaba alezredes,

Langenbrinck Katalin alezredes,

Keresztúri Zoltán őrnagy.

 

Elismerő Oklevél:

Mayer Péter t. alezredes,

Barta Albert százados,

Gerecs Roland főhadnagy,

Kiss Balázs főhadnagy,

Györe-Szűcs Miklós hadnagy,

Rovó Róbert szakaszvezető.

 

Emléklap:

Nagy István nyá. alezredes,

Czoller Lászlóné törzsőrmester,

Székely Róbert tizedes.

 

2016-ban kitüntetettek:

Arany Érdemérem:

dr. Simicskó István Magyarország honvédelmi minisztere.

 

Ezüst Érdemérem:

Kun Szabó István vezérőrnagy,

Náday Gyula nyá. alezredes,

Jagadics Péter nyá.alezredes.

 

Bronz Érdemérem:

Csurgó Attila ezredes,

Kiss Róbert ezredes,

Köpöczi József ömt. ezredes.

 

Ezüst Emlékérem:

Esterházy László protonotárius kanonok, pápai káplán, esperes, máriaremetei plébános,

Hennel Sándor őrnagy.

 

Bronz Emlékérem:

Kiss Vilmos helvéciai plébános,

Farkas Róbert főtörzszászlós,

Gajó Péter törzszászlós.

 

Elismerő Oklevél:

Kapás Agáta hadnagy,

Lovász Balázs hadnagy,

Szecsődi Tamás Tibor hadnagy.

 

Emléklap:

Soós Lajos törzszászlós,

Bukovinszkiné Apáti-Nagy Éva őrmester.

 

2015-ben kitüntetettek:

Arany Érdemérem:

dr. Benkő Tibor vezérezredes.

 

Ezüst Érdemérem:

Lamos Imre dandártábornok,

Horváth Gábor dandártábornok.

 

Bronz Érdemérem:

Bozó Tibor dandártábornok, 

Piros Ottó ezredes,

Gavlik Péter ezredes.

 

Ezüst emlékérem:

dr. Bozsonyi Károly,

Marosi Antal.

 

Bronz emlékérem:

Szíjártó Richárd László alezredes,

Boros Iván,

Tónai Gábor főtörzsőrmester.

 

Elismerő oklevél:

Singer Éva hadnagy,

Szalay György,

Tolnai Balázs törzsőrmester,

Rédey Istvánné,

Szabó Imre honvéd tisztjelölt.

 

Emléklap:

Vicze Károly százados,

Pál István százados, d

r. Tordai Bertalan  

 

2014-ben kitüntetettek:

Arany Érdemérem:

Kelemen József nyá. altábornagy.

 

Ezüst Érdemérem:

dr. Orosz Zoltán altábornagy,

vitéz Békei-Koós Ottó nyá. alezredes.

 

Bronz Érdemérem:

Myszoglád Róbert ezredes, dr. Jelen Gábor ezredes, MH Légierő Zenekar Veszprém.

 

Ezüst Emlékérem:

Dombóvári Piroska,

dr. Fodor István.

 

Bronz Emlékérem:

Fodor Endre,

Kovács Zoltán  nyá. ezredes,  

Kiss Attila őrnagy.

 

Elismerő Oklevél:

Juhász Dezső alezredes,

Huszár Ferenc alezredes,

Spillinger Ferenc nyugállományú plébános,

Szécsi Ferenc plébános.

 

Emléklap:

Badacsonyi Tamás, Kovács Ferenc  őrmester,  

Kovács László szakaszvezető.
 

Típus: 
Szervezeti adatok
Tartalom dátuma: 
szerda, 2015, június 10