Kapisztrán Szent János Elismerések kitüntetettjei

 

KAPISZTRÁN SZENT JÁNOS ELISMERÉSEK

 

A Magyarországi Katonai Ordinariátus az Apostoli Szentszék által való felállításának húsz éves évfordulója alkalmából, valamint attól a szándéktól vezérelve, hogy a katolikus tábori lelkészek védőszentjének nevét és életművét ez által is tisztelettel megörökítse, Budapesten, 2014. június 24.-én, Kapisztrán Szent János születésnapján, az alapító okirattal, melyet Bíró László Magyarország Katonai Ordináriusa látott el kézjegyével, alapította meg a Kapisztrán Szent János Elismeréseket.

A Kapisztrán Szent János Elismerés fokozatai:

Kapisztrán Szent János Arany Érdemérem

Kapisztrán Szent János Ezüst Érdemérem

Kapisztrán Szent János Bronz Érdemérem

Kapisztrán Szent János Ezüst Emlékérem

Kapisztrán Szent János Bronz Emlékérem

Kapisztrán Szent János Elismerő Oklevél

Kapisztrán Szent János Emléklap

A Kapisztrán Szent János érdem- és emlékérmek kör alakú, kétoldalas, 43 mm átmérőjű, arany, ezüst és bronz színű kitüntetések. Az érmek előlapján - melyet dr. Chován Krisztina a HM Hadfelszerelési és Vagyonfelügyeleti főosztály munkatársa tervezett - stilizált várfal előterében Kapisztrán Szent János és Hunyadi János jobb-, illetve rohamsisakban ábrázolt jelenkori magyar katona bal profilképe látható. Az érdemérem előlapjának körirata: Kapisztrán Szent János Érdemérem. Hátlapján ORDINARIATUS MILITARIS – ANNO RESTITUTIONIS 1994 köriratban a Katonai Ordinariátus címere látható. A címer felső részén az  ún. „Corona murata”, található úgy, hogy a körbástya nyolc bástyájából öt látható. A címer középső részén a pajzs hátterében a kereszt, míg előterében egy galamb helyezkedik el olajággal a csőrében. A galamb feje fölött egy lángnyelv látható. A pajzs alatt kétoldalt babér- és tölgyfaág van megjelenítve úgy, hogy előttük egy szalagon a Katonai Ordinariátus jelmondata látható: „SPIRITUS RENOVAT”. Az érdemérem háromszögletű, felerészt fehér, felerészt világoskék szalagon függ. A szalag szélével párhuzamosan a fehér mezőben sárga, a kék mezőben fehér csík fut.

A Magyarországi Katonai Ordinariátus a Kapisztrán Szent János Elismeréseket azoknak a személyeknek adományozza, akik a katolikus tábori lelkészek lelkipásztori tevékenységét támogatva hozzájárultak a Katonai Ordinariátus küldetésének megvalósításához.

 

KITÜNTETETTEK

 

2019.

ARANY ÉRDEMÉREM:

Dr. Füredi Károly emeritus HM szakállamtitkár

Dr. Isaszegi János nyá. vezérőrnagy, HM Zrínyi Kiadó, kiadó vezető

 

EZÜST ÉRDEMÉREM:

Bozó Tibor dandártábornok, MH AA, parancsnok

Dr. Pohl Árpád dandártábornok, NKE HHK, dékán

Myszoglád Róbert dandártábornok, MHP, parancsnoki irodavezető

 

BRONZ ÉRDEMÉREM:

Dr. Muzsay Ildikó ezredes, MH EK Honvédkórház, Egészségügyi Szervezési Intézet igazgató

Gál József alezredes, MH 5. BILDD, hadműveleti főnök

Kovács Zoltán őrnagy, MH 5. BILDD, Hódmezővásárhely, jogi részleg, vezető

Besnyi Gábor őrnagy, MH BHD PDRI KRA, alosztályvezető

 

EZÜST EMLÉKÉREM:

Szalay Tamás nyá. evangélikus lelkész ezredes

Németh László nyá. tábori lelkész őrnagy, esperes, plébános

 

BRONZ EMLÉKÉREM:

Kovács Gábor Dénes magyar-esztétika szakos tanár, színészpedagógus

Varga László hadnagy, MH EK Hadműveleti és Kiképzési Osztály

Palásti Krisztián zászlós, MH EK Hadműveleti és Kiképzési Osztály

Benkő Krisztina HM Zrínyi Kiadó, kiadóvezető-helyettes

Kiscelli Piroska HM Zrínyi Kiadó, vezető szerkesztő

 

ELISMERŐ OKLEVÉL:

Dr. Fekets Zoltán alezredes, MH 25. KGYLDD 1. lövészzászlóalj, parancsnok

Futó Péter alezredes, MH 25. KGYLDD, Helyőrségtámogató Parancsnokság, parancsnok

Vecsey Gábor főhadnagy, MH 25. KGYLDD, 1. lövész zászlóalj, századparancsnok

Fazekas István tanácsos, MH BHD HM OÜI, részlegvezető

 

EMLÉKLAP:

Zagyva Sándor százados, MH AA, kiképzőtiszt

Tar Tamás főtörzsőrmester, MH AA, kiképző altiszt

Gulyás Zsolt törzsőrmester, MH AA, kiképző altiszt

 

2018.

ARANY ÉRDEMÉREM:

Gavlik Péter ezredes, MH 64. BSZJLE, parancsnok

 

EZÜST ÉRDEMÉREM:

Baráth Ernő dandártábornok, MH BHD, parancsnok

Katona János alezredes, MH Légierőzenekar Veszprém, karmester

 

BRONZ ÉRDEMÉREM:

Sári Szabolcs ezredes, MH LZ, parancsnok

Mogyorósi Zoltán őrnagy, HM KÁT, Személyügyi Osztály, főtiszt

Filó Lajos főtörzsőrmester, MH 64. BSZJLE

 

EZÜST EMLÉKÉREM:

Wonke Rezső HM Zrínyi, katonai filmstúdió vezető

Szűcs László HM Zrínyi, főszerkesztő

 

BRONZ EMLÉKÉREM:

Mák Mária MH BHD, Hotel Hadik szállodaigazgató

Rajcsányi István őrnagy, HM VGH HM-I. OGTPER, vezető

 

ELISMERŐ OKLEVÉL:

Jónás Zoltán zászlós, MH AA Mecséry János 3. Általános Katonai Kiképző Század, csoportparancsnok

Sztanó Dániel zászlós, MH AA, Mecséry János 3. Általános Katonai Kiképző Század, csoportparancsnok

Patai Krisztián szakaszvezető, MH 25. KGYLDD

 

2017.

ARANY ÉRDEMÉREM:

Vargha Tamás HM parlamenti államtitkár

 

EZÜST ÉRDEMÉREM:

Dr. Földváry Gábor István HM jogi és igazgatás ügyekért felelős helyettes államtitkár

Dr. Ruszin Romulusz dandártábornok, MH 5. BILDD, parancsnok

 

BRONZ ÉRDEMÉREM:

Dombóvári Piroska

Bátor Ferenc alezredes, MH 5. BILDD, mb. parancsnok-helyettes

 

EZÜST EMLÉKÉREM:

Berkecz Gábor Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium, igazgató

Szombathy Árpád Csaba alezredes, MH 64. BSZJLE, törzsfőnök

 

BRONZ EMLÉKÉREM:

Nyitrai Csaba alezredes, MH 86. SZHB ROK, parancsnok

Langenbrinck Katalin alezredes, MH HFKP LO ÜER, részlegvezető

Keresztúri Zoltán őrnagy, MH 64. BSZLE NTZ, parancsnok-helyettes

 

ELISMERŐ OKLEVÉL:

Mayer Péter t. alezredes, MH KIKNYP KIÉI, katonai igazgatási összekötő

Barta Albert százados, MH 86. SZHB Logisztikai Zászlóalj, századparancsnok

Gerecs Roland főhadnagy, MH 25. KGYLDD Logisztikai Zászlóalj, szakaszparancsnok

Kiss Balázs főhadnagy, MH HFKP TKHO, beosztott tiszt

Györe-Szűcs Miklós hadnagy, MH 25. KGYLDD 101. Tüzérosztály, ütegparancsok-helyettes

Rovó Róbert szakaszvezető, MH 64. BSZLE

 

EMLÉKLAP:

Nagy István nyá. evangélikus tábori lelkész alezredes

Czoller Lászlóné törzsőrmester, MH 64. BSZJLE HTA, étkezdevezető

Székely Róbert tizedes,MH 64. BSZLE NTZ

 

2016.

ARANY ÉRDEMÉREM:

Dr. Simicskó István Magyarország honvédelmi minisztere

 

EZÜST ÉRDEMÉREM:

Kun Szabó István vezérőrnagy, HM miniszteri biztos

Náday Gyula nyá. alezredes

Jagadics Péter nyá. alezredes

 

BRONZ ÉRDEMÉREM:

Csurgó Attila ezredes, MH 1. HTHE, parancsnok

Kiss Róbert ezredes, MH 86. SZHB, törzsfőnök

Köpöczi József ömt. ezredes

 

EZÜST EMLÉKÉREM:

Esterházy László protonotárius kanonok, pápai káplán, esperes, plébános

Hennel Sándor őrnagy, MH BHD 32.NHD HK, parancsnok-helyettes

 

BRONZ EMLÉKÉREM:

Kiss Vilmos plébános

Farkas Róbert főtörzszászlós, MH 25. KGYLDD, vezénylőzászlós

Gajó Péter törzszászlós, MH 25. KGYLDD 2. Zászlóalj vezénylőzászlós

 

ELISMERŐ OKLEVÉL:

Kapás Agáta hadnagy, MH BHK, szakaszparancsnok

Lovász Balázs hadnagy, MH KKK KSZK, beosztott tiszt

Szecsődi Tamás Tibor hadnagy, HM VGH IKI, tiszt

 

EMLÉKLAP:

Soós Lajos törzszászlós, MH AA, vezénylőzászlós

Bukovinszkiné Apáti-Nagy Éva őrmester, MH AA LZ, tervező zászlós

 

2015.

ARANY ÉRDEMÉREM:

Dr. Benkő Tibor vezérezredes, HVK főnök

 

EZÜST ÉRDEMÉREM:

Lamos Imre dandártábornok, MH 86. SZHB, parancsnok

Horváth Gábor dandártábornok, MH 25. KGYLDD, parancsnok

 

BRONZ ÉRDEMÉREM:

Bozó Tibor dandártábornok, MH AA, parancsnok

Piros Ottó ezredes, MH RKKK, parancsnok

Gavlik Péter ezredes, MH 64. BSZJLE, parancsnok

 

EZÜST EMLÉKÉREM:

Dr. Bozsonyi Károly HM Zrínyi, ügyvezető

Marosi Antal újságíró, szerkesztő-riporter

 

BRONZ EMLÉKÉREM:

Szíjártó Richárd László alezredes, MH BHD SZZ, parancsnok

Boros Iván MH BHD Hotel Hadik, igazgató

Tónai Gábor főtörzsőrmester, MH 86. SZHB, KJSZ, rajparancsnok

 

ELISMERŐ OKLEVÉL:

Singer Éva hadnagy, MH RKKK, kommunikációs tiszt

Szalay György MH EK Honvédkórház, lelkipásztori munkatárs

Tolnai Balázs törzsőrmester, MH 64. BSZJLE, rajparancsnok

Rédey Istvánné MH AA Művelődési Központ és Könyvtár, központvezető

Szabó Imre honvéd tisztjelölt, MH LZ

 

EMLÉKLAP:

Vicze Károly százados, MH 25. KGYLDD, környezetvédelmi tiszt

Pál István százados MH 5. BILDD Helyőrségi Zenekar, karmester

Dr. Tordai Bertalan MH AA, csapatorvos

 

2014.

ARANY ÉRDEMÉREM:

Kelemen József nyá. altábornagy, emeritus HM helyettes államtitkár

 

EZÜST ÉRDEMÉREM:

Dr. Orosz Zoltán altábornagy, HVK HVKf-helyettes

vitéz Békei-Koós Ottó nyá. alezredes

 

BRONZ ÉRDEMÉREM:

Myszoglád Róbert ezredes, MH HVK, parancsnoki irodavezető

Dr. Jelen Gábor ezredes, HM Vagyonfelügyeleti Osztály, osztályvezető

MH Légierő Zenekar Veszprém

 

EZÜST EMLÉKÉREM:

Dombóvári Piroska

Dr. Fodor István emeritus HM politikai államtitkár

 

BRONZ EMLÉKÉREM:

Fodor Endre kabinetfőnök-helyettes, HM Médiaosztály, osztályvezető

Kovács Zoltán nyá. ezredes, emeritus HM vallásügyi referens

Kiss Attila őrnagy, MH LÉJÜ, alosztályvezető

 

ELISMERŐ OKLEVÉL:

Juhász Dezső alezredes, KNBSZ

Huszár Ferenc alezredes, MH 5. BILDD, törzsfőnök-helyettes

Spillinger Ferenc nyugalmazott plébános, volt kisegítő tábori lelkész

Szécsi Ferenc plébános, kisegítő tábori lelkész

 

EMLÉKLAP:

Badacsonyi Tamás

Kovács Ferenc őrmester, MH BHD

Kovács László szakaszvezető, MH 1. HTHE

 

Típus: 
Szervezeti adatok
Tartalom dátuma: 
szerda, 2015, június 10