A Katolikus Tábori Püspökség címere és csapat-karjelzése

A Katolikus Tábori Püspökség címere és csapat-karjelzése

A címer alapszíne a zöld, mely a szolgálat honvédelemhez való tartozását juttatja kifejezésre.

Az ún. „Corona murata”, amelyen a körbástya nyolc bástyájából öt látható, a morális erőt és  a szilárdságot fejezi ki, mely a honvédelem tekintetében az erősség katonai erényének a szimbóluma. Arany színe jelzi, hogy az erények forrása a természetfelettiben keresendő. 

A pajzs kék háttere az eget, távolabbról a mennyországot jelképezi.

Az arany kereszt a megváltás, az üdvösség jelképe.

A galamb kettős bibliai szimbólum. Egyrészt olajággal a csőrében utal a Teremtés Könyve 8. fejezetének 11. versére, melyben az özönvíz után a Noé által kiengedett galamb olajággal a csőrében tért vissza. Ez jelezte Noé számára, hogy a víz eltűnt a földről, vagyis Isten békét kötött az emberrel. A galamb az Újszövetségben a Szentlélek szimbóluma. A címerben való jelenléte összefügg a Katolikus Tábori Püspökség jelmondatával: SPIRITUS RENOVAT.

A galamb feje fölötti lángnyelv Isten szeretetének jele, aki a Szentlélek. A pajzs alatt kétoldalt elhelyezkedő babér- és tölgyfaág honvédelmi szimbólum. A természetfelettit szimbolizáló aranyszínű szalagon az intézmény jelmondata: „SPIRITUS RENOVAT”, „A LÉLEK MEGÚJÍT”, amely jelzi a szervezet lelki küldetésének erőforrását: minden megújulást Isten Lelke művel.

Típus: 
Szervezeti adatok
Tartalom dátuma: 
szerda, 2015, június 10