Katonai Martyrologium

 

 

KATONAI MARTYROLOGIUM

 
Január 03.

Szent Gordius vértanú, százados (+310k. Kappadócia)

Galériusz császár keresztényüldözése idején hittagadásra akarták kényszeríteni, de ő így válaszolt: „Arra ugyan rá nem vesz senki, hogy ez a nyelv megtagadja Teremtőjét. A katonáknak is törődniük kell az üdvösségükkel.” Életét Nagy Szent Vazul írta meg, amely máig fönnmaradt.

 

Szent Cirinusz, Primusz, Teogenész római katona vértanúk (+320k. Helleszpontusz)

 

Január 07.

Szent Polüeuktusz katona vértanú

Örményországban, Meliténében Decius császár idején megkínozták és lefejezték, mert nem volt hajlandó bálványoknak áldozni, és összetörte azokat. Nem volt megkeresztelve, csak készült a keresztségre, így vérkeresztségben részesült.

 

Január 11.

Szent Tüpásius veterán katona vértanú

Visszahívták a katonasághoz; mivel nem áldozott a pogány isteneknek, Mauretániában lefejezték (297-298).

 

Január 12.

Afrikai katona vértanúk Szent Zotikusz, Rogátusz, Modesztusz és Kasztulusz és még 40 társuk.

 

Január 13.

Római 40 katona vértanú

Gallienusz császár idején lettek vértanúk a Via Lavikana mellett.

Boldog Gottfrid katona

Kappenberg grófja később premontrei szerzetes (1097-1127).

 

Január 17.

Szent Sulpicius tábori lelkész

Később Bourges püspöke (+ 644), aki megtérítette II. Klotár frank királyt.

 

Január 18.

Szent Mózeusz és Ammóniusz katona vértanúk (+250k. Pontusz).

Először bányamunkára ítélték, majd máglyán végezték ki őket.

 

Január 20.

Szent Sebestyén katona vértanú, a sebesült katonák védőszentje (†288. Róma).

 

Január 22.

Szent Anastasius

Perzsa származású katona, később szerzetes, vértanú, (+628) 72 társával együtt megfojtották és lefejezték.

Szent Barnardus

Nagy Károly katonája, majd kilépett a seregből és szétosztotta vagyonát a szegények között.

Szerzetes lett, később Vienne püspökévé választották.

 

Január 29.

Szent Papiász és Mór katona vértanúk (+303k. Róma)

Maximiliánusz császár idején a Via Montana mentén hitükért szétzúzták arcukat és agyonverték őket.

A katakombákban van a sírjuk.

 

Január 30.

Szent Teofil tengerész parancsnok, vértanú

A keresztény hajóhad parancsnoka volt, Ciprus közelében; az arabok elfogták és hittagadásra akarták kényszeríteni, amit megtagadott.

Kardal végezték ki 792-ben.

 

 

Február 01.

Fitero-i Szent Rajmund ciszterci szerzetes (+1160k. Toledó).

Calatlava várát védelmezte a mórok ellen, hazája megmentője, a Calatravai Lovagrend megalapítója.

 

Február 02.

Szent Kornéliusz római százados

Szent Péter keresztelte meg és Kaizaire (Palasztina) püspökévé szentelte.

Szent Apronianus, római börtönőr, vértanú (+304k).

 

Február 04.

Szent Filorómusz százados és Fileász püspök vértanúk

Dioklecianusz idejében szenvedtek vértanúságot Thumis-ban (Egyiptom).

Február 07.

Szent Theodorosz katona vértanú (+ 318. Heraklea)

Licinius császár tábornoka, a hitéért lefejezték.

 

Február 08.

Emiliáni Szent Jeromos, katona, majd nevelő (1486-1537)

A szegények gondozója és nevelője. A Szomaszkai Rend alapítója.

 

Február 10.

Római 10 katona vértanú

A Via Labikana mellett szenvedtek vértanúságot.

 

Február 27.

Szent Béza katona vértanú

Alexandriában Szent Julián és Eunusz kivégzésekor (3. sz.) rendre utasította a tömeget, amely gyalázta a vértanúkat, ezért följelentették és őt is kivégezték, lefejezték.

 

 

Március 03.

Szent Marinusz katona és Asterius szenátor vértanúk.

Valerianus császár üldözése idején társai följelentették és így végezték ki őket Palesztínában 260k.

Szent Hemiterius és Keledonius katona vértanúk

Spanyolországban szolgáltak és az üldözés idején önként jelentkeztek és így fogták el és végezték ki őket.

Szent Kleonikusz, Eutrópiusz és Basziliszkusz katona vértanúk

Maximianus császár üldözése idején haltak vértanú halált, testvérek voltak.

Szent Kleonikusz, Eutrópiusz és Baziliszkusz katona vértanúk (+ 308 Kappadócia)

 

Március 08.

Istenes Szent János (1495-1550)

Eredetileg katona, később kórházat alapított és a nélkülözőket segítette, létrehozta az Irgalmas Rendet.

 

Március 09.

Negyven Szebasztai katona vértanú

Licinius uralkodása alatt, hitük miatt, 320-ban Örményországban kivégeztek 40 katonát Agrikolaus helytartó parancsára. Kettejük nevét Nagy Szent Vazul írásaiból ismerjük: Szent Cirion és Kandidusz

 

Március 10.

Szent Candidus katona vértanú

A Szebasztai 12. légió tisztje. Társaival együtt jeges tóba dobták. Szenvedéstörténetük a középkor legmeghatározóbb mártírtörténete.

 

Március 12.

Szent Maxilianus vértanú. (+295)

Numidiában, Tebestében a veterán Victorius fia volt, keresztény hite miatt megtagadta a pogány katonai esküt, ezért kivégezték.

 

Március 15.

Szent Longinus minden katona védőszentje

Római katona, aki átszúrta Jézus oldalát, +1. sz. Cezárea

 

Március 25.

Szent Dismas

A Jobblator, Jézus neki mondta a kereszten: „Még ma velem leszel a paradicsomban.”

 

Március 27.

Szent Alexandrész katona vértanú

Pannoniában Maximianus császár idején lefejezték.

 

Március 30.

Szent Qurinus vértanú, római tábornok és lánya Szent Balbina vértanú,

Az ő fogságában lévő Szent Sándor pápa keresztelte meg egész családjával együtt. Hadrianus császár idején kínozták meg és végezték ki őket. A Via Appián vannak eltemetve.

 

 

Április

07.

Pontuszi 200 vértanú katona

Szinopében szenvedtek vértanúhalált a hitükért a 4.sz-ban.

09.

Boldog Adimari Ubald katona, majd megtérése után szervita szerzetes. (+1315 Toszkána)

11.

Salonai (Dalmácia) katona vértanúk

24.

Szent György katonaszent, lovag, vértanú

Palesztínában Liddákban szenvedett vértanú halált a 4.században.

29.

Szent Emilianusz katona vértanú

Valerianus császár idején szenvedett vértanúságot.

30.

Szent Quirinus vértanú katonatiszt

A 3.sz-ban szenvedett vértanúságot Rómában a Via Appia mentén. A Pretestatus katakombában van eltemetve.

 

Május

03.

Szent Alexandriusz katona vértanú

Konstantinápolyban Maximianus császár uralkodása idején (286-305) kínozták halálra.

04.

Szent Flórián katona vértanú (+304)

Malomkőhöz kötve az Enns folyóba dobták.

08.

Szent Victor katona vértanú, + 304k. Milánó

Szaracén származású, Maximianus császár idején kínhalált szenvedett

Szent Agathius (Ákos) katona vértanú, +306k. Konstantinápoly

Diocletianus és Maximianus üldözése idején először megkínozták, majd kivégezték. A keresztesháborúk idején ereklyéit Itáliába vitték és Squillace-ban őrzik.

12.

Szent Néreusz és Achilleusz katona vértanuk (+304. Róma)

Hadbírák voltak, megtérésükkor leszereltek, ezért Diocletianus üldözése idején kivégezték őket. A Domitilla katakombában temették el őket.

14.

Szent Korona katonafeleség, vértanú, (Kr.u. 3. sz.) férjével, Viktorral együtt ölték meg.

Passau közelében lévő temploma búcsújáró hely.

15.

Szent Isidorus tengerészkatona, vértanú (+251)

a Décius-féle keresztényüldözés idején Chiosz szigetén lefejezték,

17.

Szent Szolochon katona vértanú és társai

Khalcedonban (Kis Ázsia) Maximianus idején végezték ki őket

18.

Szent Venánc katona vértanú

A Decius császár idején kitört üldözésben ölték meg, alakja ott van a váci Gombás-patak hídján, a vadászok védőszentje

24.

Leriniumi Szent Vince katona, majd szerzetes, teológus, + 450. Provence

Szent Melécius római tábornok és 250 katonája

Isztriában ölték meg őket, aztán a családjukat is. Három katonafeleséget név szerint is ismerünk Szent Zsuszanna, Marciana, Palládia

27.

Szent Julius katona vértanú

A mai Bulgária területén fejezték le a hitéért, saját tisztje jelentette föl, +228

28.

Szent Aqutinániai Vilmos

Nagy Károly hadvezére, majd szerzetes, 750-812. Gellone monostorában halt meg..

29.

Szent Heszükhiosz katona vértanú

Diocletianus császár idején 303körül  szenvedett vértanú halált, mert nem volt hajlandó a pogány isteneknek áldozni. Antiochiában az Orontesz folyóba ölték.

 

30.

Szent Johanna, Jeanne D’Arc, az Orlans-i szűz

Csaba királyfi ünnepe, 1944-ig katonai ünnep volt.

31.

Szent Hermiasz katona vértanú

Antonius császár idején Comana környékén (Kisázsia) előbb megkínozták, majd lefejezték.

Állhatatossága a hóhérát is megtérítette, akit ezután szintén kivégeztek.

 

 

Június

01.

Szent Iszchirion százados és 5 katonája. Egyiptomban Diocletianus császár idején szenvedtek kínhalált hitükért. (250k.)
 

Szent Gratinianus és Felinus katona vértanúk, + 250k. Perugia
 

Szent Crescencianus katona vértanú, Dioclecianus idején Citta di Castello-ban végezték ki.
 

Szent Ammon, Zénon, Tolomenosz, Ingene katona vértanúk. Amikor látták, hogy keresztény társuk a bíróságon megingott, tekintetükkel és gesztusaikkal állhatatosságra buzdították, ezért kivégezték őket. (Egyiptom, Alexandria 249.)

 

12. Szent Baszilidesz, Cirinus, Nabor és Nazariusz katona vértanúk, Diocletianus és Maximianus császár üldözései során a Via Aurelián kínozták és végezték ki őket.

 

15.Szent Hezíchiusz és Julius katona vértanúk, Szilisztriában (Bulgária) végezték ki őket (+302.)

 

17. Szent Montanus katona vértanú, Hadrianus császár idején Terracinában (Olaszország) kínozták halálra

 

18. Szent Leontinus katona vértanú, több tiszttársát is megtérítette, (+ 76k. föníciai Tripolisz)

 

22. Szent Achatius (Ákos) katona vértanú, a 10000 katona parancsnoka, akiket Hadrianus császár hitükért keresztre feszíttet az Ararát hegyén (örmény vértanúk)

 

24. Satalai hét szent vértanú katona: Hérosz, Orienciusz, Farnaciusz, Firminiusz, Ciriec, Longinus, Hadrianus császár leszerelte őket, mert keresztények voltak, majd megkínoztatta és kivégeztette őket Örményországban

 

25. Szent Gallikán katona vértanú, + 362. Alexandriában Konsztantinusz császár parancsnoka, szkitiai győzelme után konzul lett, miután megtért, házát kórházzá alakította. Julianus aposztata végeztette ki.

 

27. Szent László király, a lövészkatonák védőszentje; 1046-1095. a keresztény lovagideál megtestesítője.

 

29. Szent Anasztasziusz katona vértanú, Argentonban (Franciaország) lefejezték.

 

 

Július

02. Római 3 Szent katona, Szent Pál lefejezésekor tértek meg (Kr.u.67.), ami után aztán őket is kivégezték.

 

03. Szent Menon vértanú százados. A 3.században Thrákiában, Viza városában Szent Severus térítette meg, és együtt szenvedtek vértanú halált.

 

08. Római 50 vértanú katona, Szent Félix pápa térítette meg őket, és Aurelius császár idején a római kikötőben végezték ki őket.

 

12. Szent Nabor és Félix katona vértanúk. 304-ben Milánóban szenvedtek vértanúságot. Mauritániában születtek.

 

13. Szent Alexander és 30 társa katona vértanúk. Frigiában, Filomeliaban szenvedtek vértanúságot.

 

14.

Lellisi Szent Kamil katona 1550-1614. Később a betegek és hajléktalanok gondozására szentelte életét.
 

Szent Justus katona vértanú, Claudius császár hadtestparancsnokánál szolgált. Egy látomás nyomán megkeresztelkedett, vagyonát szétosztotta a szegények között. Magnetius hadvezér megkínoztatta, majd kivégeztette.

 

20. Szent Victor, Felician, Alexander és Longinus katona vértanúk, Marseille (Franciaország)

 

21.

Brindisi Szent Lőrinc tábori lelkész, egyháztanító, Nándorfehérváron, majd a 15 éves háborúban Székesfehérvár és Csókakő ostrománál segítette a magyar csapatokat. Kapucinus szerzetes. + 1619
 

Szent Marseille-i Viktor katona vértanú. + 290. Hitéért börtönbe zárták, de megtérítette őreit, akiket szeme láttára végeztek ki, majd megcsonkították, és később lefejezték

 

24. Szent Antinoges, Victor és Stercatius katona vértanúk, Merida (Spanyolország) testvérek voltak. Diocletianus császár idején szenvedtek kínhalált.

 

26. Szent Magyar Mózes, (Moiszej Ugrin) Szent Borisz cár testőre, majd kijevi csodatévő szerzetes, az oroszok szentje.

 

30. Szent Abdon és Szennen perzsa hadifogoly vértanúk, +304. Róma, a hadifogságból a keresztények kiváltották őket, Hispániában térítettek, a Diocletianus-féle üldözés során végezték ki őket.

 

31.

Loyolai Szent Ignác, katona, majd sebesülése után pap, a Jezsuita Rend alapítója, 1491-1556.
 

Szent Fábiusz katona vértanú, +303. sz. Cezárea, nem akart pogány zászlót vinni a légió élén, ezért bebörtönözték és kivégezték.

 

 

Augusztus

05. Szent Eudzigniusz katona vértanú, Antakie-ben (Szíria) Julianus aposztata (hitehagyott) végeztette ki, mert a császár szemére vetette hite hagyását.

 

07.

Szent Faustus katona vértanú, Milánóban végezték ki.
 

Szent Victritius katona, majd Julianus aposztata trónra lépése után leszerelt és Rouen (Franciaország) püspöke lett. Két pogány törzset térített meg. (+410k.)
 

Szent Donát katona vértanú, később püspök 

 

09. Szent Románusz katona vértanú, + 258. Róma Szent Lőrinc vértanúságának hatására tért meg, ezért őt is kivégezték.

 

13. Szent Hippolytus (Ipoly) katona vértanú, Valerianus császár testőre, Szent Lőrinc térítette meg. Megkínozták, amibe belehalt.
 

Boldog XI. Ince pápa, a különleges erők védőszentje. (1611-1689)Sokat tett Buda visszafoglalásáért. Buda visszafoglalásának napját Szent István király tiszteletére egész Európában ünneppé tette. Szobra a budai várban található.

 

19. Szent Andreasz és társai katona vértanúk, Hadtest parancsnok volt és a perzsákon aratott győzelem után katonáival együtt megtért, ezért Maximianus császár kivégeztette (286-305)

 

20.

Szent István király, minden magyar katona védőszentjének ünnepe, (969. Esztergom, 1038. Székesfehérvár) 1000-ben koronázzák Magyarország királyává.
 

Szent Severus és Memnon százados, katona vértanúk, Trákhiában szenvedtek vértanúságot

 

21. Szent Anasztasziusz altiszt, katona vértanú, Aurilianus császár idején a keresztény vértanúk hatására ő is megevallotta hitét, ezért kivégezték Saonna-ban (Dalmácia)

 

25. Szent IX. Lajos francia király. (+1270.) Keresztes hadjáratot vezetett a Szentföldre. 11 gyermekének volt gondos attya.

 

26. Szent Secundus és Alexander vértanú katonák, a thébai légió tisztjei Ventimiglia-ban (Olaszország) szenvedetek vértanúhalált + 302k.

 

27. Szent Marcellinus százados, hadtestparancsnok és felesége Mannea, fiai Joannész, Szerapion és Petrosz, vértanú katonacsalád, Tomi-ban (a Fekete-tenger vidéke) szenvedtek vértanúságot

 

28. Szent Julianus katona vértanú, Auvergne (Franciaország) mellett szenvedett vértanúságot. Először titokban gyakorolta a hitét, de a Dicletianus féle üldözés idején megkínozták és megölték pogány katonák.

 

 

Szeptember

05. Szent Eudoxiusz, Zénó, Makáriusz és 1104 katona vértanú, A Dicletianus császár féle üldözés idején bejelentették leszerelésüket, ezért Melite-ben (Örményország) kivégezték őket.

 

08. Szent Adorján katona vértanú, + 305. Nikodémia. A Büntetés Végrehajtás BV védőszentje. Zalaváron zaránok bazilikája épült, amelynek romjai ma is láthatók.

 

09. Szent Severus vértanú katona, Licinius császár idején, mivel gondozta és látogatta a bebörtönzött keresztényeket, ezért megkínozták és kivégezték.

 

14. Szent Cerealis katonavértanú és felesége Szent Sallustia, a Décius féle keresztény üldözés során végezték ki őket. Szent Cornélius pápa volt a hitoktatójuk.

 

18. Szent Ferreolusz katona vértanú, + 304k. magasrangú római tiszt, Vienne környékén (Franciaország) keresztény hitéért elfogták, mivel nem volt hajlandó letartóztatni a keresztényeket, megkínozták és kivégezték.

 

20. Szent Euszták (Placidus) Traianus császár hadvezére, egy szarvast látott agancsai között kereszttel, aminek hatására megtér, a 14 segítőszent egyike, a katonák, vadászok középkori védőszentje.

 

22. Szent Mauricius (Móric) katona vértanú, a 22. római-, a tébai légió parancsnoka, Maximianus császár idején végezték ki katonáival együtt. + 302k.

 

26. Szent Kallistarius és 49 katonavértanú Rómában a Diocletianus császár (248-305) idején Rómában végezték ki őket

 

28. Szent Nikon, Neon, Heliodórusz és 30 vértanú katona, Antiochiában (Kis-Ázsia) Szent Márk térítette meg őket és itt szenvedtek kínhalált.

 

30.

Szent Urs és Victor katonavértanúk, A tébai légió tisztjei. Maximianus császár idején szenvedtek vértanúságot Soloturnban (Svájc) + 320k.
 

Antonius katonavértanú A tébai légió katonája Piacenzában (Itália) szenvedett vértanúságot a Maximianus-féle üldözésben

 

 

Október

02.

Szent Eleutér és társai katona vértanúk.

Nicodémiában (Kis-Ázsia) megvádolták a keresztényeket, hogy fölgyújtották Diocletianus császár palotáját, ezért véres keresztényüldözés kezdődött.

05.

Szent Palmatius katona vértanú és társai

A Diocletianus-féle üldözésben szenvedtek hitükért kínhalált 287-ben  Trierben.

 

06.

Az Aradi Vértanúk Emléknapja

Nemzeti Gyásznap Magyarországon, és a magyarok által lakott területeken.

07.

Szent Bacchus (Baksa) és Sergius katona vértanúk

Szíriában szolgáltak. Sírjuk Sergiopolisban van, ami csodatévő hely +300k.

10.

Szent Gedeon és 318 társa, katona vértanúk a thébai-légióból, + 286. Köln

11.

Szent Tarakusz, Próbusz, Andronikusz katona vértanúk, + 304. Tarzusz

Diokleciánusz üldözése idején hitükért bebörtönözték őket, megkínozták, majd gladiátorok végezték ki őket.

19.

Szent Várusz katona vértanú

Egyiptomban kínozták és végezték ki Maximianus császár idején. Az egyik bebörtönzött keresztény helyére lépett, így szenvedett vértanúságot.

20.

Szent Kornélius százados, akit Szent Pál térített és keresztelt meg. (+1.sz. Cesarea))

Szent Artemiusz katona vértanú (+362)

Constantinus császár magas rangú tisztje, akit később Julianusz aposztata kivégeztette, különösen a keleti egyház tiszteli, mint nagy vértanút.

Sírjánál sok csoda történt.

21.

Szent Zoticus és 14 katona vértanú

A Diocletianus-féle üldözés idején megkínozták, és a tengerbe ölték őket 303-ban Nikodémiában.

22.

Szent Herackius katona vértanú

23.

Kapisztrán Szent János

A tábori lelkészek védőszentje. Nándorfehérvár védelménél szerzett betegségébe halt bele (1386-1456.)

Szent Tong Viet Buong  Pál katona vértanú (+ 1833. Indokína)

24.

Szent Le Dang Thi József katonatiszt vértanú, 1860. Hanoi, Vietnam

25.

Római 46 katona vértanú

Claudius császár parancsára fejezték le őket + 269. sírjuk a Via Salarián található

Szent Minász katona vértanú

Firenzében végezték ki Decius császár (201-251) idején.

26.

Szent Dömötör katonatiszt vértanú, (+304.Tesszalonika)

A mai Szávaszentdömötörön, a Szerémségben született, ezért a középkorban magyar szentnek tartották.

Ma főként a keleti egyházban tisztelik. Képe ott van a Szent Koronán.

28.

Szent Ferrutius katona vértanú, + 280k. a mai Mainz ókori erődjében

29.

Boldgogemlékű Kálló Ferenc (1899-1944)

A 11. Helyőrségi Kórház főlelkésze.

A nyilas hatalomátvátel után a honvédkórházban bújtatott zsidókat, katonaszökevényeket, és baloldaliakat, ezért a nyilasok kivégezték.

30.

Szent Marcellusz katona vértanú, százados (+ 298)

Maximianus császár testőrségének tisztje, a trajánuszi légióban. A

császár születésnapján megtagadta az áldozatbemutatást, kitüntetéseit visszaadta. Afrikába, Tangerbe száműzték, ahol kivégezték.

Három fia (Kolos; Luperkusz; Viktoriusz) szintén vértanú.

Szent Hezichiusz katona vértanú (+ 303)

Antióchia. Amikor meghallotta, hogy aki nem hajlandó a pogány áldozatokra, az lépjen ki a hadseregből, ő azonnal megtette, erre követ kötöttek rá és a folyóba dobták.

 

 

November

02.

Szent Tóbiás, Carterius, Stiriacus, Eudosziosz, Agapius és társaik katona vértanúk, (+ 315k. Szebaszta)

Megtagadták a pogány áldozatbemutatást, ezért kivégezték őket.

05.

Szent Imre herceg, a katonaiskolások védőszentje

Boldog Gizella és Sz. István király fia 1007-1083.

09.

Szent Tivadar katona vértanú

Amasiában (Kisázsia) Maximianus császár uralkodása alatt kínozták meg és végezték ki

11.

Szent Márton

Római katona, később Tours püspöke, 316-397. Pannónia szülötte, a felderítők védőszentje.

Szent Mennas katona vértanú, +295 Egyiptom

18.

Szent Hezikhiusz vértanú katona Galerius császár idején (250-311)

Szíriában szenvedett vértanúságot, mert nem akart bálványoknak áldozni, és ezért leszerelt a hadseregből.

19.

Szent Azász és 150 katona vértanúsága Isauria (Kisázsia) Diokleciánusz császár idején (284-305).

20.

Szent Solutor, Octavius és Adventor vértanú katonák, a híres tébai légió tagjai, + 302 k.

25.

Szent Merkuriusz katona vértanú Kaizarieben (Kisázsia) Detius császár (201-251.) keresztényüldözésében ölték meg a hite miatt.

 

 

December 03.

Szent Klaudius és felesége Hilária, két fia Jázon Márusz katona vértanú család és 60 katonája, +238. Róma

 

December 07.

Szent Agató katona vértanú

 

December 16.

Szent Valentinus római parancsnok, fia Concordius és két katona vértanúsága, a Maximianus féle üldözés során Ravennában (286-305)

 

December 18.

Szent Auxenciusz katona, majd hite miatt lemondott a szolgálatról és püspök lett.

 

December 20.

Szent Teofil, Ammon, Zénó, Ptolomeusz és Ingénesz katona vértanúk, + 249. Alexandria

 

December 22.

Szent Zénó katona vértanú, + 304. Nikomédia

Római katona, rosszallásának adott hangot amikor Diokleciánusz császár Cérész istennőnek áldozott, ezért összetörték az állcsontját, majd lefejezték

Szent Flaviánusz katona vértanú, + 362.

Róma város parancsnoka, később Julianus Apostata elkobozta vagyonát, megkínoztatta, és száműzetésbe küldte Toszkánába, ahol sebeibe belehalt.

December 26.

Boldog Pollio Secundus tábori lelkész

Montenegróban 1941-ben egy haldokló katona ellátása közben maga is halálosan megsebesült.

December 29.

Boldog Huszár Gáspár magyar katona, később pálos szerzetes, ragályos betegek gondozója +1521.
 

Típus: 
Könyvtár
Tartalom dátuma: 
szerda, 2014, július 9