KÖZÖS KÜLDETÉSBEN - Katona és lelkész az ember és a nemzet szolgálatában

 

KÖZÖS KÜLDETÉSBEN

Katona és lelkész az ember és a nemzet szolgálatában

Budapest, Zrínyi Kiadó 2017.

 

Tartalom:

Ajánló: Dr. SIMICSKÓ István Magyarország honvédelmi minisztere

Előszó: BÍRÓ László katolikus tábori püspök

Szerkesztői ismertető: Dr. HOLLÓ József nyugállományú altábornagy, c. egyetemi tanár

 

ESZMÉNY ÉS KÜLDETÉS

 

ERDŐ Péter:

A hadviselésre és a háborúra vonatkozó pápai és egyházi megnyilatkozások

POMOGÁTS Béla:

„Hazámat szolgálom!” A magyar irodalom nemzeti szolgálatáról

LAURINYECZ Mihály:

Erkölcsi alapok a nemzet és a haza szolgálatához

HOLLÓ József Ferenc:

A katona erénye: hit, erkölcs, becsület

HAUTZINGER Gyula:

Két rendszerben egy szívvel a hon szolgálatában

RAVASZ István:

A magyar honvédelem eszményének alakulása

BENKŐ Tibor: 

A honvédelem küldetése – katonai hivatás a megváltozott biztonsági környezetben

HARAI Dénes:

Kulturális antropológiai szempontok a hadseregben

 

KATONALELKÉSZI SZOLGÁLAT

 

Robert MCCABE: 

A katonai lelkipásztorkodás biblikus és teológiai megközelítése

Eduardo BAURA:

A személyi elv jelentősége a kánonjogban és a katonai ordinariátusok szervezetében

ÚJHÁZY Lóránt:

A katonai ordinariátus kánonjogi háttere

José Joaquin Matte VARAS:

A chile katonai vikariátus és püspökség alapítása és fejlődése

Luc RAVEL:

A tábori lelkész küldetése

Werner FREISTETTER:

A katonalelkész a béke evangéliumának szolgálatában

Frantisek RABEK:

A katonalelkész missziója a fegyveres- és a rendvédelmi erők tevékenységében

ALÁCSI Ervin János - MARKOVICS Milán Mór - TAKÁCS  Tamás:

A katonai lelkipásztorkodás a tradíció és a megújulás útján

 

A MAGYAR TÁBORI LELKÉSZI SZOLGÁLAT

 

KAZINCZY László:

Egy katonaiskola története a II. Világháború végén

ZAKAR Péter: 

A magyar honvédség tábori lelkészi szolgálata 1848-1918

PETES Róbert: 

Leendő teológusok a Magyar Néphadseregben

BERTA Tibor:

A katolikus lelkipásztorkodás intézményének integrálása a hadsereg rendszerébe

LŐRINCZ Kálmán:

Tábori lelkészség a Magyar Honvédségben parancsnoki szemmel

FRÖLICH Róbert:

A Tábori Rabbinátus újraindítása

KÖVES Péter Slomó - TOTHA Péter Joel:

Tóra és hadviselés - Zsidók és hadviselés bibliai időkben és napjainkban

SZALAY Tamás:

A Tábori Lelkészi Szolgálat Protestáns Tábori Püspökség ujjászervezése a rendszerváltás után

JÁKOB János:

A HM Protestáns Tábori Püspökség jelene

GYULAY Endre:

A katolikus tábori lelkészet újjászervezésének egyházi szempontjai

KOVÁCS Zoltán:

A katolikus tábori lelkészet újjászervezése

BÍRÓ László:

Epilógus - A HM Katolikus Tábori Püspökség mai helyzete és üzenete a jövőnek

 

Típus: 
Könyvtár
Tartalom dátuma: 
hétfő, 2019, augusztus 5