Megjelenés a médiában - 2018

MEGJELENÉS A MÉDIÁBAN

2018

 

XXIV. Nemzeti Katonai Zarándoklat

A keresztről szóló tanítás… Isten ereje.

(Korintusiakhoz írt első levél 1,18)

Eredeti megjelenés: honvedelem.hu Fotó: Szabó Lajos zászlós

 

Hagyományosan Máriaremetén tartotta meg a Katolikus Tábori Püspökség a XXIV. Nemzeti Katonai Zarándoklatot szeptember 22-én, szombaton.  A zarándoklat reggelén mintegy hetvenen vettek részt a katonai gyalogmeneten. A 10,5 km-es menet résztvevői  Takács Tamás alezredes, kiemelt vezető tábori lelkész vezetésével a katonai tiszteletadással bemutatott szentmise előtt érkeztek meg a kegytemplom előtti térre az MH Légierőzenekar térzenéjére.
 

Az ünnepi  szentmise - melyen a kegytemplom szentélyében jelen  a 2020. évi  Budapesti 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus szimbóluma, a missziós kereszt - a történelmi zászlók bevonulásával kezdődött el, majd  Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes  mondott beszédet, emlékeztetve a kereszt jelentésének fontosságára.

lala5174.jpg„Az idei év zarándoklatának hívó szava a kereszt bölcsessége, amely először furcsa és egyben meghökkentő” – fogalmazott Németh Szilárd. Hozzátette: hogy ezt helyesen értelmezzük, legyünk figyelmesek, Jézus, az olajfák hegyén mondott szavaira: „Atyám, ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a kelyhet!” Azt kéri, hogy ne legyen részese a szenvedésnek, ugyanakkor - és ezzel közeledünk a kereszt igazi bölcsességéhez -, azt is mondja, „ne az én akaratom teljesedjék, hanem a tied. Mi ez, ha nem az isteni parancs elfogadása és végrehajtása?” A Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára hangsúlyozta, hogy a kereszt bölcsességét, a szenvedést és az áldozat értelmét a katonaesküben is fellelhetjük. „Álljon itt egy kis rész az eskü szövegéből: Magyarország függetlenségét, az állampolgárok jogait és szabadságát bátran, a törvények betartásával és betartatásával, a rám bízott honvédek és fegyverek erejével életem árán is megvédem. Ősi magyar szokás szerint a tisztek ennek nyomatékot adnak kardrántással, melynek a zárótaktusa A hazáért mindhalálig! felkiáltás. Ebből is kitűnik, a katonáknak nem ismeretlen az áldozatvállalás, a teljes önátadás helyzete, és az ezzel járó lelki mélység.”

Németh Szilárd aláhúzta, hogy a katona a kereszt bölcsességét a mindennapjaiban éli meg, esküje kimondását követően. Amellett tesz hitvallást, hogy hazáját, élete árán is megvédi.

A szentmise homíliájában  Bíró László tábori püspök emlékeztetett arra, hogy idén - többféle módon is - a Magyar Honvédség 170. évfordulóját ünnepeljük. Mint fogalmazott, ilyenkor „imádkozunk az élőkért és a valamikor meghalt hősökért, áldozatukért.” Bíró püspök szerint a katonában mindig is ott volt ösztönösen a késztetés, hogy emlékezzen bajtársaira és, hogy elcsöndesedjék bajtársai tragédiái felett. „Amikor gondozzuk őseink sírját, szentmisét mutatunk be emlékükre, akkor kifejezzük az igazi bajtársias összetartozást” – fogalmazott.

 

 

A szentmisén – amelyen többek között jelen volt dr. Vezekényi Csaba, a honvédelmi tárca védelempolitikáért felelős helyettes államtitkára is – a zenei szolgálatot az MH Légierő Zenekar Veszprém látta el.

A szentmise  után adta át Bíró László tábori püspök  a Kapisztrán Szent János elismeréseket. A 2014 óta minden évben kiosztott kitüntetéseket olyan katonák, kormánytisztviselők és közalkalmazottak vehetik át, akik munkájukkal segítik a tábori lelkészek tevékenységét, vagy pedig valamilyen módon támogatják a tábori püspökséget.

 

lala5196.jpg

 

Idén a Kapisztrán Szent János Arany Érdemérmet Gavlik Péter ezredes, az MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred parancsnoka, az Ezüst Érdemérmet pedig Baráth Ernő dandártábornok, az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár (MH BHD) parancsnoka és Katona János alezredes, az MH Légierő Zenekar Veszprém karmestere vehették át.

lala5323.jpg

Kapisztrán Szent János Bronz Érdemérmet kapott Sári Szabolcs ezredes, az MH Ludovika Zászlóalj parancsnoka, Mogyorósi Zoltán őrnagy, a Honvéd Vezérkar Személyzeti Csoportfőnökség főtisztje, valamint Filó Lajos főtörzsőrmester, az MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred katonája.

Idén a Kapisztrán Szent János Ezüst Emlékérmet a HM Zrínyi Nonprofit Kft. két munkatársa: Wonke Rezső, a Katonai Filmstúdió vezetője és Szűcs László, a honvedelem.hu főszerkesztője kapta meg. Bronz Emlékérmet vett át Mák Mária, az MH BHD Hotel Hadik igazgatója és Rajcsányi István őrnagy, a HM Védelemgazdasági Hivatal tisztje.

 

lala5337.jpg

Elismerő oklevelet vettek át: Jónás Zoltán és Sztanó Dániel zászlósok, az MH Altiszti Akadémia kötelékéből, valamint Patai Krisztián szakaszvezető, az MH 25. Klapka György Lövészdandár katonája.

 

Az elismerések átadása után mutatták be a püspökség két új kiadványát: Újszövetségi Szentírás a Magyar Honvédség számára és Zarándok ima- és olvasóköny a Magyar Honvédség számára. A könyvek első példányait Bíró László tábori püspök Németh Szilárd parlamenti államtitikárnak, Vezekényi Csaba helyettes államtitikárnak és Baráth Ernő dandártábornoknak adta át. 
 

A zarándoklat alatt a kegytemplom előtti parkban a MATASZ  Pest Megyei Szervezet, a Zen Rendészeti SE és Honvéd Kossuth Lövész Klub szervezésében és közreműködésével Aipsoft bemutatón, légfegyveres  lövészeten és hagyományos íjászatonn lehetett részt venni valamint a Langaléta Garabonciások műsorát tekinthették meg az érdeklődők.

 

**********

Menetzászló a szegedi járás tartalékosainak

Eredeti megjelenés: honvedelem.hu Fotó: Snoj Péter

 

A Szegedi Hagyományőrző és Városképvédő Egyesület menetzászlót adományozott a Szeged járási önkéntes területvédelmi századnak Ópusztaszeren, augusztus 20-án.

 

snj_4600.jpg

 

A Szent István-napi ünnepi rendezvényt a Csongrád megyei kormányhivatal szervezte, amelynek  egész napos programjai mellett idén a katonák is felsorakoztak az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. A menetzászló átadását megelőzően dr. Juhász Tünde tartalékos ezredes, a Csongrád megyei védelmi bizottság elnöke és a helyi területvédelmi erők szemlélője köszöntőjében felidézte, hogy éppen egy évvel ezelőtt, itt, Ópusztaszeren hárman írták alá szerződésüket, amellyel elsőként vállalták a tartalékos szolgálatot a megyében. „Úgy éreztem, civilként nekem is segítenem kell a Magyar Honvédséget. Most, önökkel már több mint százan valljuk, hogy a haza szolgálata hazafias kötelesség” – mondta. Mint fogalmazott, a tartalékosok alkotta közösségnek mától fogva jelképe, zászlaja is van, amely a bajtársiasságot, az összetartozást és közösségi szellemet fejez ki.

A menetzászlót dr. Alácsi Ervin János őrnagy, tábori lelkész áldotta meg.

snj_4647.jpg

 

Szilágyi Árpád, az adományozó egyesület elnöke megosztotta az ünnepségen jelen lévőkkel, hogy már édesapja is önkéntesként szolgált az első világháborúban, ő maga pedig az 1956-os forradalom és szabadságharc idején ragadott fegyvert az elnyomókkal szemben. Beszédében elmondta: nagy büszkeséggel gondol rá, hogy az Ópusztaszeren felsorakozott tartalékos században ott áll fia, Szilágyi Árpád Levente önkéntes területvédelmi tartalékos törzsőrmester is, aki folytatja a családi hagyományt: Magyarország védelmét.

 

snj_4693.jpg

**********

A nándorfehérvári diadalra emlékeztek Hódmezővásárhelyen

Eredeti megjelenés: honvedelem.hu

Közös koszorúzási ünnepséggel emlékezett Hódmezővásárhely önkormányzata, valamint az MH 5. Bocskai István Lövészdandár az 1456. július 22-i nándorfehérvári diadalra a Zrínyi Miklós laktanya előtt elhelyezett emlékharangnál. A város önkormányzatának képviseletében dr. Kiss Andrea felidézte a diadal, és annak körülményeit. Elmondta: a Hunyadi János, Kapisztrán János és Szilágyi Mihály vezette keresztény sereg 1456. július 22-én világra szóló győzelmet aratott Nándorfehérvár, „az ország kapuja” alatt. A győztes seregben több vásárhelyi is harcolt. 1456 óta a pápa rendeletére minden délben megszólalnak a harangok felhívva az emberek figyelmét arra, hogy imádkozzanak a szabadságukért. Erre a győzelemre emlékezik azóta minden keresztény templom a déli harangszóval.

 

03.jpg

Ezt követően Dr. Alácsi Ervin őrnagy, katolikus tábori lelkész mondott beszédet. A város képviseletében dr. Kiss Andrea helyezett el koszorút a haranglábnál. Az alakulat részéről Imre József alezredes, a dandár megbízott törzsfőnökhelyettese tisztelgett a hősök emléke előtt. Az ünnepséget a déli harangszó zárta.

 

04.jpg

 

**********

XV. Környezet-és természetvédelmi Gyermektábor

Képek itt: http://www.ktp.hu/album/15-gyerektabor

 

Július 7-én, szombaton kezdődött el a Katolikus Tábori Püspökség 15. környezet- és természetvédelmi tábora, melyet ettől az évtől kezdve a Zala megyei Karmacson tartunk meg. A tábor új helyszíne - Regiment Diáktanya (ReDtanya) - a karmacsi volt általános iskola épülete, melyet a Magyar Kormánytól kapott támogatásból újítottunk fel.

 

Az idei táborba 50 gyermek érkezett, ebben az évben először több lány (26), mint fiú (24). A szállások elfoglalása után hagyományosan megalakultak a csoportok illetve megtörtént a gyerekek és a szolgálati személyek bemutatkozása illetve bemutatása. A 15. tábor szolgálati személyei: Táborvezető: dr. Alácsi Ervin őrnagy, tábori lelkész; Egészségügyi és élelmezési felelős: Dombóvári Piroska; Technikai felelős: Nagy Endre Ferenc főhadnagy, tábori lelkész; Csoportvezetők: Rácz István százados, Horváth Kornél hadnagy, tábori lelkészek, Győre-Szűcs Miklós  főhadnagy, Szabó Imre és Szecsődi Tamás hadnagy; Csoportvezető-helyettesek és műveleti segítők: Krutilla András, Hajdú Zsolt, Bordás Dávid Hadházi László és Nagy Péter honvédtisztjelöltek.

A tábortörvények ismertetése és a versenyek-vetélkedők meghírdetése valamint az első ebéd után után a táborozók egy rövid séta keretében megismerkedhettek Karmaccsal, majd az MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred autóbuszaival Zalaszántóra indultak, ahol a Különböző vallási kultúrák összehasonlítása program keretében fölkeresték a 316 méter magas Világosvár hegyen a Béke Sztupa-t. Az 1992-ben épült buddhista szentélynél  dr. Alácsi Ervin János őrnagy, tábori lelkész tartott előadást a buddhizmusról.

 

 

 

 

A szombati nap délutánjának következő programja a Rezi Várhoz vezető tanösvény fölkeresése volt, ahol Rezi községből a település fölötti várig a táborozók megismerkedhettek a Balaton-felvidéki Nemzeti Park feladataival valamint a Meleg-hegy élővilágával és természetismereti játékokban vehettek részt (Találd meg a fád, Nem látom, csak érzem, Mag-vak, Madáretetés). A Rezi várnál a késő délutáni órákban került sor a szallonasütéssel egybekötött vacsorára.