Megjelenés a médiában - 2018.

 

MEGJELENÉS A MÉDIÁBAN

2018.

 

 


KARÁCSONY ÜNNEPE A KÜLSZOLGÁLATBAN


Eredeti megjelenés honvedelem.hu

 

 

Az iraki Kurdisztánban szolgáló Kiképzés Biztosító Kontingens 7. váltásának állománya, napi feladatainak folyamatos ellátása mellett ünnepelte meg 2018 karácsonyát.

 

i1.jpg

 

A karácsonyt távol tölteni a családtól, szeretteinktől sohasem könnyű, s bár a katonai hivatás velejárója a távollét, de hiába nem először tapasztalja meg az ember ezt az érzést, azt megszokni teljesen sohasem lehet. Műveleti területen a szolgálat nem állhat meg, a feladat az első, ezért a karácsony is teljesen másképp telik, mint az otthoni környezetben. Az ünnepek közeledtét a táborokban itt-ott felbukkanó karácsonyi díszítés jelzi, de sem az enyhe időjárás, sem a sok csapadék nem hordoz magában ünnepi hangulatot. December 24-én reggel a kontingens Erbilben szolgáló tagjai sorakozóval kezdték a napot, ahol a kontingens parancsnoka elismeréseket adott át a munkájukat kiválóan végző katonák részére. A nap további része a napi feladatok végzésével telt, az estét pedig mindenki – szolgálati feladatainak függvényében - csendesen, saját családjával tölthette, - ugyan csak virtuálisan – az internet segítségével.

Az éjszaka további részében a magyar katonák mellett számos olasz katona részvételével, a kontingens katolikus tábori lelkésze által celebrált éjféli mise következett, melyet a karácsony másik két napján további három mise követett. Itt kerültek kiosztásra azok az  Újszövetségi Szentírások, melyeket a HM Katolikus Tábori Püspökség ajándékozott a katonáknak.

 

i5.jpg

 

 


MEGEMLÉKEZÉS

A SZENTLÉLEK KATONATEMETŐBEN

SZÉKESFEHÉRVÁRON


Eredeti megjelenés honvedelem.hu

 

 

December 14-én délután adták át a Honvédelmi Minisztérium pályázati forrásából felújított Szentlélek katonatemetőt Székesfehérváron, melyen Benkő Tibor honvédelmi miniszter mondott beszédet.

 

 

Az 1898-ban kialakított Szentlélek katonatemetőben háromszázötven, a második világháborúban és hatszáz, az első világháborúban elhunyt magyar honvéd, valamint mintegy négyezer német katona nyugszik. A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum által kiírt pályázatán Székesfehérvár 23 millió forintos forráshoz jutott, amelyből a sírkertben egy hősi emlékművet, egy feszületet, a 10-es huszárok emlékművét és 643 hadisírt újítottak fel. Az ünnepélyes avatáson Benkő Tibor honvédelmi miniszter köszönetet mondott azoknak, akik a centenárium alkalmából az ország első világháborús katonatemetőinek felújításán fáradoznak, hogy az elesett hősökre mindig méltó módon lehessen emlékezni.

A felújított temetőben a sírokat Takács Tamás ezredes, a katolikus tábori lelkészi kar vezetője szentelte be és áldotta meg, Oláh Emil ezredes a protestáns tábori lelkészi kar vezetője mondott megemlékező imádságot, mely után Benkő Tibor honvédelmi miniszter, Cser-Palkovics András polgármester és Vargha Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője helyezte el az emlékezés koszorúját.

 

 

 

 


HARMADIK ADVENTI ÁHÍTAT

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUMBAN


Eredeti megjelenés honvedelem.hu

 

 

 

A Honvédelmi Minisztérium katolikus és protestáns tábori püspökségeinek szervezésében, pénteken megtartották a harmadik, gyertyagyújtással egybekötött adventi áhítatot december 14-én Budapesten, a Honvédelmi Minisztériumban. Az adventi koszorú harmadik gyertyáját Benkő Tibor honvédelmi miniszter gyújtotta meg.

Az adventi gyertyagyújtás előtt dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter udvariassági látogatáson fogadta Michael August Blume alessanói címzetes érseket, Magyarország apostoli nunciusát.

 

 

A találkozón többek között szó volt a magyarországi tábori lelkészi szolgálat 24 éves tevékenységéről, jelenlegi helyzetéről és annak jövőjéről is.

 

 

A találkozót követő adventi gyertyagyújtáson Berta Tibor ezredes, a Katolikus Tábori Püspökség általános helynöke a megjelenteket köszöntve hangsúlyozta: a mai áhítaton elhangzó bibliai szakasz mindig megerősítés a hadseregben szolgálóknak, hogy a becsülettel ellátott szolgálatuk nagy támasza és biztosítéka az emberiség békéjének. Hozzátette: csendes, munkával teli felkészülést kíván karácsonyra.

 

mb4a0911.jpg

 

A köszöntő után a Harmatozzatok égi magasok kezdetű adventi ének alatt Benkő Tibor meggyújtotta az adventi koszorú harmadik gyertyáját, az öröm gyertyáját. Ezt követően Jákob János dandártábornok, protestáns tábori püspök olvasta föl azt a bibliai jelenetet, melyben az akkori kor katonái kérdéssel fordulnak Keresztelő Jánoshoz, hogy nekik mit kell tenniük, majd advent imádságában hívta föl a figyelmet karácsony üzenetének fontosságára.

Michael August Blume alessanói címzetes érsek, Magyarország apostoli nunciusa is megosztotta adventi gondolatait az egybegyűltekkel.

 

 

Advent harmadik  vasárnapjának evangéliumában hétköznapi emberek érkeznek Keresztelő Jánoshoz. Őket János üzenete vonzotta oda, mert ő volt az utolsó az ószövetségi próféták közül; bűnbánatot hirdetett, s ezt egy látható jellel meg is erősítette: a keresztség vizében megmosta őket bűneik szennyétől. János fontos jótanáccsal látta el a hozzá járulókat, azokat, akik el akarták kerülni az Isten szigorú ítéletét.

Megértették azt az üzenetet, melyet János közvetített nekik. Ugyanakkor tele voltak aggodalommal. Különböző csoportok jöttek hozzá, hogy megkérdezzék tőle, mit kell tenniük; és ezek között voltak katonák is. János néhány praktikus tanáccsal látta el őket.

Azért jöttek hozzá kérdéseikkel, mert látták, hogy Isten embere. Olyan kérdéseket tettek föl neki, amelyeknek megválaszolása segítette őket, hogy teremtő Istenüknek kedvére lehessenek. És János válaszai mélyen megérintették őket: „Senkit se bántsatok, és meg ne zsaroljatok, és elégedjetek meg zsoldotokkal.” Nem akarta őket elbátortalanítani, hanem inkább segíteni akart nekik, hogy immár az Istennek éljenek, és szolgálják őt szívbéli örömmel. Az Úrnak való örömteli szolgálat az, ami megszabadít minket a bűnre irányuló kísértésektől, és hozzásegít minket ahhoz, hogy egy szelídebb világot építsünk, ahogy azt a mi Jó Pásztorunk saját példájával megmutatta nekünk.

Assziszi Szent Ferenc világosan megértette ezt, amikor így imádkozott az Istenhez:

Uram, tégy engem a te békéd eszközévé…Mert mikor adunk, akkor kapunk, mikor megbocsátunk, akkor nyerünk bocsánatot, mikor magunknak meghalunk, akkor születünk örök életre.

 

A gyertyagyújtáson közreműködött a Légierő Zenekar - Veszprém kamaraegyüttese.

 

mb4a0948.jpg

 

 


Második adventi áhítat

a Honvédelmi Minisztériumban


Eredeti megjelenés honvedelem.hu

 

A Honvédelmi Minisztérium katolikus és protestáns tábori püspökségeinek szervezésében december 7-én, pénteken tartották meg a második, gyertyagyújtással egybekötött adventi áhítatot Budapesten, a tárca Balaton utcai objektumában.

„Adventben az egyik legtöbbet hallott szó a várakozás. És ez a várakozás fokozódik, ennek jele, hogy meggyújtjuk az adventi koszorún a második gyertyát” – mondta a megjelenteket köszöntve Máté Sándor alezredes, a HM Protestáns Tábori Püspökség püspöki titkára.

A Honvédelmi Minisztérium adventi koszorújának második gyertyáját dr. Balogh András József, a tárca jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkára gyújtotta meg.

 

cikk_02.jpg

 

Berta Tibor ezredes, a HM Katolikus Tábori Püspökség általános helynöke úgy fogalmazott, hogy az adventnek a várakozáson kívül az is az üzenete, hogy örömmel kell néznünk a másik emberre. „Miről szól a karácsony? Isten szeretetéről. Arról, hogy Isten megmutatja nekünk azt, hogy szeret bennünket, és mi viszontszerethetjük őt” – mondta az adventi áhítaton Berta Tibor ezredes.

A gyertyagyújtáson közreműködött a Légierő Zenekar - Veszprém kamarakórusa.

 

cikk_03.jpg

 

 


MEGEMLÉKEZÉS

A SOPRONBÁNFALVI TEMETŐBEN


Eredeti megjelenés honvedelem.hu

 

 

December 7-én, pénteken ünnepélyes keretek között avatták fel a sopronbánfalvi hősi temetőt, ahol több ezer katona alussza örök álmát. A Honvédelmi Minisztérium támogatásának köszönhetően Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a hősi temetőben 1469 hadisírt és négy emlékművet újított fel. A temetőbe több mint 3200 katona, hadifogoly és civil áldozat földi maradványait temették, többségük nyughelye még azonosítható, nagyon sokak nevét azonban közös emlékműveken örökítették meg.

tot_7933.jpg

 

A felújított sírokat Jákob János dandártábornok, a HM Protestáns Tábori Püspökség püspöke és Horváth Kornél főhadnagy, katolikus tábori lelkész megemlékező imádság keretében áldotta meg és szentelte be.

 

 


 

SZENT MIKLÓS-NAPI KÖSZÖNTŐ

A HM-BEN


 

Több éves hagyományt folytatva ebben az esztendőben is köszöntötte december 6-án reggel a Katolikus Tábori Püspökség a Honvédelmi Minisztérium Balaton utcai épületének bejárátánál a munkába érkezőket.

 

Szent Miklós püspök alakját megidézve jelképes ajándékokat kaptak mindazok, akik reggel 6-rától érkeztek a minisztérium épületébe.