Megjelenés a médiában - 2020. 

MEGJELENÉS A MÉDIÁBAN

2020.

  

 


ADVENT NEGYEDIK GYERTYÁJA

Eredeti megjelenés: honvedelem.hu


A járványügyi szabályok betertásával szűk körben gyűltek össze a szentendrei Görgey laktanyában működő alakulatok parancsnokai. „Küzdelmes napjainkban csak a szeretetből meríthetünk erőt, amely képes erőnket megsokszorozni. Karácsony közeledtével úgy érezzük, minden probléma megoldható, minden bajra találhatunk gyógyírt” - mondta az adventi gyertyagyújáson Kollár Pál törzszászlós. A negyedik gyertyát, Bozó Tibor vezérőrnagy, az MH Transzformációs Parancsnokság parancsnoka gyújtotta meg.

 

 

A járványügyi rendszabályok betartásával ünnepi évzáró állománygyűlést tartottak Szolnokon, az MH Béketámogató Kiképző Központban december 18-án, melynek keretében Kiss Róbert ezredes, parancsnok gyújtotta meg az adventi koszorú negyedik gyertyáját.

 

 

Az évzáró állománygyűlés végén Kálinger Roland őrnagy, katolikus tábori lelkész osztotta meg adventi gondolatait és kívánt mindenkinek áldott ünnepeket.

 

 

 


A KATOLIKUS TÁBORI PÜSPÖKSÉG

13. VERSMONDÓ VERSENYE


Tizenharmadik alkalommal hirdetett versmondó versenyt a Honvédelmi Minisztériumban és a Magyar Honvédségnél szolgálatot teljesítők 11-15 éves gyermekeinek a Katolikus Tábori Püspökség.

Az idei vetélkedésre tíz diák jelentkezett, akik szavalataikat -  mivel a versenyt a járványhelyzet miatt nem lehetett a hagyományos módon megtartani - videó-formátumban juttatták el a püspökségre.

A beérkezett videófelvételeket a verseny zsűrije:

Kovács Gábor Dénes, rendezőtanár, színészpedagógus, a Baross Imre Artistaképző Intézet Előadó-művészeti Szakgimnázium, Gimnázium, Technikum és Alapfokú Táncművészeti Iskola igazgatója,

Bozó Tibor vezérőrnagy, az MH Transzformációs Parancsnokság parancsnoka,

Takács Tamás ezredes, a Katolikus Tábori Püspökség lelkészi karának vezetője,

Berta Tibor ezredes,  a Katolikus Tábori Püspökség általános helynöke

december 10-én, csütörtökön délután tekintette meg a Katolikus Tábori Püspökség budapesti székházában.

 

A zsűri tagjai először a kötelező szavalatokat - Benedek Elek: Unokáimnak című versét kellett elmondani – értékelték, majd a beküldött második videófelvételt, amelyeken az alábbi verseket választották a versenyzők: Áprily Lajos: Tetőn, Juhász Gyula: Testamentom; Trianon, Kosztolányi Dezső: Rapszódia; Zászló, Reményik Sándor: A csonka test; Nem nyugszunk bele.

 

A verseny eredményei:

I. helyezett: Komócsin Zsófia

II. helyezett: Pesti Péter Barnabás

III. helyezett: Gyuricskó Eszter

 

Különdíjat kapott:

Bukovinszki Endre,

Durucz Iván Szilárd,

Tóth Zsófia Mária.

 

 


ADVENTI ÁHÍTATOK


Ebben az évben a járvány miatt elmaradnak a hagyományos adventi áhítatok és gyertyagyújtások a Honvédelmi Minisztériumban, ugyanakkor mind a négy szertartást az adventi vasárnapok előtti szombati napokon 16.00 órától videófelvételen láthatják  a Katolikus Tábori Püspökség honlapján 

a VIDEÓTÁRBAN http://www.ktp.hu/videotar

https://www.youtube.com/watch?v=OUcIDWImBkc

és a www.honvedelem.hu oldalon.

 

 

Az advent arra szolgál, hogy befogadjuk az érkező Urat, aki visszatér hozzánk karácsony ünnepekor, amikor történelmi eljövetelére emlékezünk.

Az advent fölkészülés arra, hogy készek legyünk befogadni őt, aki az idők végén ismét eljön „ítélni élőket és holtakat”. Az adventi fölkészülés éberség, virrasztás, elővigyázatos és körültekintő várakozás. „Vigyázzatok, virrasszatok, mert nem tudjátok, mikor jön el az idő. (Márk szerinti evangélium13,33).

Az elővigyázatoskörültekintő ember

nem engedi, hogy a szétszórtság vagy a felszínesség úrrá legyen rajta, hanem tudatos életet élve észreveszi mások valódi szükségleteit.

virrasztó ember 

nem engedi, hogy elnyomja a csüggedés, a reménytelenség, a csalódás és elutasítja a hiábavalóság csábítását.

várakozó ember 

megengedi Istennek, hogy belépjen az életébe, hogy jóságával visszaadja a lét értelmét és értékét.

 

 


KERESZTÁLLÍTÁS KEREPESEN

Eredeti megjelenés: honvedelem.hu


Keresztállítással emlékezett meg október 30-án Kerepes városa a 76 évvel ezelőtti harcokról, amelyek a település határában zajlottak. A megemlékezésen a 20 évvel ezelőtt Balatonakarattyán felavatott kettős keresztet és négy kopjafát – a HM Tábori Lelkészi Szolgálat adományaként – állították föl a Bolnoka-gerincre, ahol 1944-ben a Budapestet védő gyalogsági árokrendszer egy része húzódott.

 

 

Az avatáson a Tábori Lelkészi Szolgálat részéről Rácz István őrnagy, katolikus és Máté Sándor alezredes, református tábori lelkész mondott kegyeleti imádságot.

 

 


MEGEMLÉKEZÉS SZENTENDRÉN

Eredeti megjelenés: honvedelem.hu


Október 30-án együtt gyújtott gyertyát Halottak napja alkalmából a Görgey Laktanyában települt három alakulat, az MH Transzformációs Parancsnokság, az MH Altiszti Akadémia és az MH Civil-Katonai Együttműködési és Lélektani Műveletek Központ vezető állománya. Nagy Endre főhadnagy, katolikus tábori lelkész imájával kezdődött a megemlékezés, majd az alakulóterén Soós Lajos főtörzszászlós, az MH Transzformációs Parancsnokság vezénylőzászlósa kongatta meg az altiszti lélekharangot, emlékezve az elhunyt katonákra.A megemlékezés a városi temetőben Petzelt József honvéd alezredes, hadmérnök sírjánál folytatódott, majd a Fiumei úti sírkertben Görgey Artúr honvédtábornok, ezt követően a rákoskeresztúri Új köztemető 301-es parcellájában Mecséry János posztumusz altábornagy sírjánál tisztelegtek a résztvevő kegyeleti imádsággal és gyertyagyújtással. Az emlékezőkhöz Cegléden csatlakozott Bozó Tibor vezérőrnagy, az MH Transzformációs Parancsnokság parancsnoka, aki koszorút helyezett el Hegedűs Ferenc páncélos őrmester, a 103 éves korában elhunyt jutasi altiszt sírjánál.

 

 


HALOTTAK NAPI MEGEMLÉKEZÉSEK

SZOLNOKON

Eredeti megjelenés: honvedelem.hu


Október 30-án az MH 86. Szolnok Helikopterbázis állománya a MI 24-es emlékműnél emlékezett az elhunyt bajtársakra, ahol Kálinger Roland őrnagy, katolikus tábori lelkész mondott megemlékező beszédet. osztotta meg ünnepi gondolatait.

Az MH 2. Különleges Rendeltetésű Dandár az Ejtőernyős emlékfal előtt emlékezett meg elhunyt katonáiról, amelyen részt vett Sándor Tamás vezérőrnagy, az MHP különleges műveleti haderőnemi szemlélője, dr. Koller József dandártábornok, az MH 86 Szolnok Helikopter Bázis parancsnoka, Pécsvárady Szabolcs ezredes, a dandár megbízott parancsnoka. A kegyeleti megemlékezésen Kálinger Roland őrnagy, katolikus tábori lelkész mondott imádságot az elhunyt katonákért.

 

 

Kegyelettel emlékeztek elhunyt bajtársaikra az MH Béketámogató Kiképző Központ katonái is. Kálinger Roland őrnagy, tábori lelkész imáját követően Bozó Tibor vezérőrnagy, az MH Transzformációs Parancsnokság parancsnoka, valamint Kiss Róbert ezredes, az MH Béketámogató Kiképző Központ parancsnoka közösen helyezte el a megemlékezés koszorúit.

 

 


KEGYELETI GYERTYAGYÚJTÁS

Eredeti megjelenés: honvedelem.hu


A halottak napja alkalmából a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum díszudvarán gyertyagyújtással emlékeztek meg az elhunyt katonákról október 29-én, ahol dr. Ruszin Romulusz, a Honvédelmi Minisztérium humánpolitikáért felelős helyettes államtitkára mondott beszédet. A kegyeleti gyertyagyújtáson a Tábori Lelkészi Szolgálat másik ágainak képviselői mellet Takács Tamás ezredes, a Katolikus Tábori Püspökség lelkészi kar vezetője mondott imádságot az elhunytak lelki üdvéért.

 

 


MEGEMLÉKEZÉS

A NEMZETI ÜNNEPEN

Eredeti megjelenés: honvedelem.hu


Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából az MH 25. Klapka György Lövészdandár - a szigorú járványügyi szabályok betartása mellett - ünnepi állománygyűlést tartott a tatai Klapka György Laktanya alakulóterén. A megemlékezésen Markovics Milán Mór százados, katolikus tábori lelkész mondott beszédet, amelyben Honoré de Balzac francia regényírót idézve rámutatott: "Az embert nem a fájdalmak ölik meg, hanem a remények, amelyekben csalódott." Az 1956-os szabadságharc hősei, nem azért néztek farkasszemet a szovjet tankokkal, mert hősök akartak lenni, hanem azért, amiért Szent László királyunk a kunokat és besenyőket móresre tanította, vagyis az ország, a nemzet szabadságáért.  1956-ban nem azért néztek a magyarok farkasszemet a szovjet tankokkal, mert abban bizakodtak, hogy ma megemlékezünk majd róluk. Azért emlékezünk meg róluk, mert a szabadságunkért harcoltak. Ma is van, ami a szabadságunkat veszélyezteti. Most éppen egy láthatatlan ellenség, ami ellen az első vonalban az egészségügyben szolgálók harcolnak értünk, ugyanakkor több fronton is küzdenünk kell és helyt kell állnunk, igaz nem a ránk törő tankokkal kell szembenéznünk, mint 64 évvel ezelőtt.  Egy valami azonban változatlan: a szabadság vágya, mely kincs, amiért harcolni kell, amiért harcolni érdemes. Ahogy Péter apostol írja: szabad emberként, de nem úgy, mint akik „a szabadságot a gonoszság takarójának használják, hanem mint Isten szolgái.” (Péter apostol első levele 2. fejezet 6. vers)

 

 


ELISMERÉS

A NEMZETI ÜNNEPEN


Áder János köztársasági elnök nemzeti ünnepünk, az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából a Magyar Érdemrend lovagkereszt kitüntetést adományozta Dr. Szaradits József nyugalmazott tábori lelkész, ezredes, pápai prelátus, osli plébánosnak több évtizeden át kiemelkedő elhivatottsággal végzett lelkipásztori szolgálata elismeréseként. A kitüntetést október 22-én Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes adta át a Kármelita épületben.

Dr. Szaradits József, aki 1994–2006. között teljesített szolgálatot a HM Katolikus Tábori Püspökség állományában, Kapuváron született 1951-ben. Győrben szentelték pappá 1976. június 17-én. 1994-ben átengedték a Katolikus Tábori Püspökség szolgálatára.  1994. november 1-től alezredesi rendfokozatban Tatán szolgált tábori esperesként 1996. január 31-ig, majd ugyanebben a beosztásban Székesfehérváron 2003. március végéig. 2001-2003-ban, mint megbízott látta el az általános helynöki beosztás feladatait is.  2003. április 1-től 2006. december 28-ig volt a Katolikus Tábori Püspökség általános helynöke. 2001. április 1-én léptették elő ezredessé. 2006-ban pápai prelátus lett. 2007. január 1-től katonai szolgálati nyugállományban van. A Katonai Ordinariátus inkardinált papja. Jelenleg a Győri Egyházmegyében Osliban plébános.

 

 


EMLÉKÜNNEPSÉG

SOPRONBÁNFALVÁN

Eredeti megjelenés: honvedelem.hu


A sopronbánfalvi német-magyar katonatemető megnyitásának huszonötödik évfordulója alkalmából rendezett emlékünnepséget a Német Háborús Sírokat Gondozó Népi Szövetség október 8-án, csütörtökön. 

A temetőben nyugvó katonák lelki üdvéért Takács Tamás ezredes, a HM Tábori Lelkészi Szolgálat Katolikus Tábori Püspökség lelkészi kar vezetője és Szabó Ferenc százados, a HM Tábori Lelkészi Szolgálat, Protestáns Tábori Püspökség tábori lelkésze mondott kegyeleti imádságot.

 


MEGEMLÉKEZÉS

AZ ARADI VÉRTANÚKRÓL

Eredeti megjelenés: honvedelem.hu


Koszorúzással és imádsággal emlékeztek az aradi vértanúkra a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán. A nemzeti gyásznapon  a Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campuson felállított emléktáblánál Dr. Alácsi Ervin János alezredes, a Ludovika Zászlóalj vezető kiemelt tábori római katolikus lelkésze teljesített szolgálatot, aki az „aradi 13” mellett megemlékezett a szintén Aradon, később kivégzett Ormai Norbert, Kazinczy Lajos és Ludwig Haug honvéd alezredesekről és az első szabadon választott miniszterelnökről, gróf Batthyány Lajosról, valamint arról a 30 emberről, akiket szintén Pesten végeztek ki, de a megtorlások többi áldozatáról is. „Ők valódi és példamutató katona elődeink” – mondta imádságában az alezredes, tábori lelkész. Hódmezővásárhely főterén Bálint Mihály Gábor hadnagy, római katolikus tábori lelkész mondott imát és emlékezett vissza a 171 évvel ezelőtti eseményekre, kihangsúlyozva: „A történelem évtizedein, évszázadain át visszhangzik a hősök példája, olykor búcsú szavaik lelkiismeretet ébresztő hangja”.

Szentendrén a Görgey Artúr Laktanya imaterem-kápolnájában Berta Tibor ezredes és Rácz István őrnagy tábori lelkész mutatott be kegyeleti megemlékező szentmisét az Aradon kivégzett tábornokokért és főtisztekért. A szentmisén mások mellet részt vett Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter, Bozó Tibor vezérőrnagy az MH Transzformációs Parancsnokság parancsnoka, Frankó Imre ezredes, az MH Altiszti Akadémia megbízott parancsnok. A szentmise után Jákob János dandártábornok, protestáns tábori püspök mondott kegyeleti fohászt.

 

 

 


MEGEMLÉKEZÉS VESZPRÉMBEN

Eredeti megjelenés: honvedelem.hu


Huszonöt évvel ezelőtt október 5-én nyílt meg a veszprémi német-magyar katonatemető, amely ezerötszáz német katona végső nyughelye. Az évforduló alkalmából, a Német Háborús Sírokat Gondozó Népi Szövetség tartott megemlékezést.

Az elhunyt katonák lelki üdvéért Takács Tamás ezredes, a Katolikus Tábori Püspökség lelkészi kar vezetője és Oláh Emil ezredes, Protestáns Tábori Püspökség, lelkészi kar vezetője mondott kegyeleti imádságot.

 

 


SÍRKŐMEGÁLDÁS

Eredeti megjelenés: teol.hu


Első világháborús katonai síremléket áldott meg Lengyel község köztemetőjében szeptember 26-án, szombaton délelőtt Markovics Milán Mór százados, tábori lelkész. A sírkő felújítva került vissza helyére, ónémet felirata már magyarul is olvasható. A síremlék egy lengyeli születésű, sváb származású katonáé, aki az első világháborúban megsebesült, és a lengyeli hadikórházban hunyt el.

 

 


Megjelent az Ordo Missæ


A Honvédelmi Minisztérium Zrínyi Kiadó gondozásában megjelent a Katolikus Tábori Püspökség legújabb kiadványa, az „Ordo Missæ * A szentmise rendje - A hagyományos római rítus szerint latin és magyar nyelven."

Hálásan szívvel gondolunk mindazokra, akiknek értékes munkája és gondoskodó szolgálata által megjelenhetett a kiadvány, s akiknek név szerint is szeretnénk kifejezni köszönetünket: a kiadásért felelős Kulcsár Gábornak a HM Zrínyi Kft. ügyvezetőjének, Dr. Isaszegi János ny. vezérőrnagynak,  a Zrínyi Kiadó vezetőjének, Kiscelli Piroska vezető szerkesztőnek, Solti Gabriella korrektornak, Sztáryné Benkő Krisztina műszaki vezetőnek, Kocsi Lajos tördelőnek, valamint a nyomdai kivitelezés felelősének Pásztor Zoltánnak.

A fordítás mintegy hároméves munkáját Dr. Alácsi Ervin János őrnagy, vezető kiemelt tábori lelkész végezte, aki így foglalta össze a kiadvány létrejöttének hosszú, munkaigényes folyamatát: „A munkában tanácsadóként részt vett néhány kiváló klasszika-filológus, liturgiatörténeti szakember, akikkel minden egyes szót, fordulatot, nyelvi megoldást megbeszéltünk, kiérleltünk, és többszöri hangos fölolvasás során a retorika által támasztott igények szempontjából is leteszteltünk. Mindvégig törekedtünk arra, hogy ‘érintkezésben’ maradjunk az egyházias, szakrális nyelvezet meghatározó biblikus, liturgikus és patrisztikus hagyományaival. Nem gondoltuk sem erőltetettnek, sem magyartalannak, ha egy latin eredeti alapján készült magyar szövegből olykor kiérződik egy jól beazonosítható, de nem túlságosan tolakodó latin ‘akcentus’. Ezt úgy fogtuk föl, mint a fordítás eredményeképpen megszületett szövegek logikai, nyelvi, kulturális szempontból fontos markerét, mint az ‘idegenbe szakadt’ eredeti szövegek identitáshordozó ‘személyiségjegyeit’.”

 


8 ÉVES

A HONVÉDKÓRHÁZ KÁPOLNÁJA


2020. szeptember 18-án ünnepelték meg a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Honvédkórház székhelyen lévő Isteni Irgalmasság Kápolna megáldásának nyolcadik évfordulóját.

A hálaadó szentmisén, melyet Nagy Ferenc Endre főhadnagy, tábori lelkész mutatott be, felolvasták Bíró László tábori püspök gondolatait: „Ennek a kápolnának JEL szerepe van, ez a kápolna jelzi, hogy nemcsak egysíkúság, nemcsak szenvedés van, hanem a szenvedésnek értelmet is adhatunk, mert magasság is van, ahová a lét kívánkozik… Örüljünk ennek a kápolnának, aki tud, jöjjön ide, hogy testvéreink bátorítást kapjanak mindennapi küzdelmeikhez.”

 

 


TEMPLOMMEGÁLDÁS TATÁN

Eredeti megjelenés: Katolikus Tábori Püspökség facebook

Szeptember 13-án, vasárnap délelőtt áldották meg a külsőleg felújított Szent Kereszt Plébániatemplomot Tatán. A hely a katonák számára is fontos, hiszen a dandárzenekar rendszeresen mutat be koncertet, de már szentmisén is szolgálatattak zenei betéteket. Számos tatai katona keresztelkedett, házasodott meg a falai között, vagy vasárnaponként jár ide szentmisékre. Szent László napján katonamise is többször volt már falai között, melyet egy alkalommal Bíró László tábori püspök celebrált.

 Az ünnepélyes megáldást ünnepi szentmise keretében Veres András győri megyéspüspök végezte, a dandárt és a katonákat, Markovics Milán Mór százados, tábori lelkész képviselte.

 

 


EMLÉKHELYET AVATTAK SZEGHALMON

Eredeti megjelenés: Katolikus Tábori Püspökség facebook


Emlékhelyet avattak második világháborús hősök tiszteletére szeptember 12-én, szombaton délelőtt Szeghalmon a Wenckheim-D'Orsay kastély előtti parkban. Nyolcvan évvel ezelőtt – 1940. június 23-án – került sor a városban a Magyar Királyi 32. Honvéd Határvadász-zászlóalj csapatzászlajának felavatására, ennek tiszteletére tartottak ünnepélyes történelmi megemlékezést, és avattak emlékhelyet az utókor számára.

 

 


AZ MKPK

ŐSZI ÜLÉSÉN TARTOTT ELŐADÁST

A MAGYAR HONVÉDSÉG PARANCSNOKA


Eleget téve a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia meghívásának Korom Ferenc vezérezredes, a Magyar Honvédség parancsnoka előadást tartott a konferencia résztvevőinek szeptember 2-án.

 

 

A Magyar Honvédség parancsnoka tájékoztatta a jelenlévőket a honvédség jelenlegi helyzetéről, valamint a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program fejlesztéseiről. Korom vezérezredes előadásában külön kitért a HM Tábori Lelkész Szolgálattal való együttműködés megerősítésének és meglétének fontosságára is.

 

 


LŐBAJNOKSÁG

Eredeti megjelenés: honvedelem.hu


Inkább lőj gyorsan és nem olyan pontosan, minthogy lassú mesterlövész legyél! Ezt a feliratot ugyan sehol sem látni a kecskeméti rendőr-lőtéren, de akár mottója is lehetne a Szentgyörgyi Légicsata névre keresztelt szituációs lőbajnokságnak. A Bács-Kiskun megyei rendőrkapitányság pisztolylőterén ilyen sok egyenruhába öltözött katonát nem gyakran látni; szeptember 10-én reggel viszont hozzávetőleg féltucatnyian nézték figyelmesen a pályákat.

„Katonaként és tábori lelkészként is itt vagyok a srácokkal, erősítve, vagy gyengítve az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis csapatát. Korábban két gyakorlást tartottunk, ahol kipróbáltuk az új CZ fegyvereket, és próbáltunk szituációs pályákat készíteni. Eddig egy pályát lőttünk meg, én voltam az első lövő, nagyon izgalmas volt” – tartott kérésünkre rövid összegzést Kálinger Roland őrnagy, a HM Katolikus Tábori Püspökség katonalelkésze.

 

 

 


MEDÁLPARÁDÉ KOSZOVÓBAN

Eredeti megjelenés: honvedelem.hu 


Féléves missziójuk végéhez közeledve NATO-medált vehettek át az MH KFOR Kontingens 22. váltásának katonái Koszovóban. a Novo Selo táborban. 

A medálátadó után a kontingens katonái ünnepi állománygyűlésen emlékeztek az államalapításra. Az ünnepségen Bálint Mihály Gábor hadnagy, katolikus tábori lelkész áldotta meg az új kenyeret és kérte a gondviselő Isten áldását a magyar katonákra.

 

 


A TÍZEZREDIK

ÖNKÉNTES KATONÁT KÖSZÖNTÖTTÉK

Eredeti megjelenés: homvedelem.hu


Németh Szilárd a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes Budapesten, az MH Anyagellátó Raktárbázis parancsnoki épületében köszöntötte Fenesi Botondot, a Magyar Honvédség tízezredik önkéntes tartalékos katonáját. A rendezvényen a HM TLSZ Katolikus Szolgálati Ágat Rácz István őrnagy, tábori lelkész képviselte.

 


A KATONAI ORDINARIÁTUS LELKIGYAKORLATA


Pénteken délután ért véget a Katonai Ordinariátus papjainak éves lelkigyakorlata és továbbképzése, melyet a   karmacsi Regiment Diáktanyán tartottak meg augusztus 26-28. között. 

A lelkigyakorlatos elmélkedéseket és előadásokat ebben az évben rendhagyó módon nem egy meghívott előadó, hanem a lelkészi kar tagjai - Takács Tamás ezredes, Dr. Alácsi Ervin János őrnagy, Szentesi Csaba őrnagy, Kálinger Roland őrnagy, Rácz István őrnagy, Markovics Milán Mór százados, Horváth Kornél százados, Nagy Ferenc Endre főhadnagy - tartották meg az egyes napok délelőtti és délutáni időszakában.

Augusztus 27-én, csütörtökön a kora esti órákban a katonalelkészek meglátogatták Hévízen Bíró László tábori püspököt.

A lelkigyakorlatos továbbképzés során Horváth Kornél százados, tábori lelkész vetített képes előadásban számolt be kongói önkéntes szolgálatáról, melyet   a Hungary Helps Program keretében végzett egy kabindai kórházban.

 


EMLÉKMŰAVATÁS

A SIÓFOK-KILITI REPÜLŐTÉREN

Eredeti megjelenés: honvedelem.hu


Ünnepélyes emlékműavatásra gyűlt össze az „Ancsás” társadalom augusztus 28-án, pénteken, a Siófok-Kiliti repülőtéren. Az emlékmű avatásával és az azt megelőző műrepülő-bemutatóval, valamint ejtőernyősugrással a magyar légierő veteránjai az An-26-os szállítórepülőgépek 46 éves szolgálata előtt tisztelegtek. Az átadott emlékművet Takács Tamás ezredes, a katolikus tábori lelkészi kar vezetője áldotta meg.

 

 


ÁLLAMALAPÍTÓ KIRÁLYUNKRA EMLÉKEZTEK

Eredeti megjelenés: honvedelem.hu


Az MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezrednél zenés, verses, képes összeállítással idézték fel államalapító királyunk életét, sorsát, erényeit ünnepi állománygyűlés keretében. Takács Tamás ezredes, a HM Tábori Lelkészi Szolgálat Katolikus Tábori Lelkészi Karának vezetője áldotta meg az új kenyeret. Ünnepi beszédében rávilágított: Szent István élete káoszból indul és reménytelenségbe torkollott, hiszen utód nélkül hunyt el. Mégis, amit mondott és tett, megmaradt a világ számára. „A jó király ismeri határait: nem csupán az országa, hanem önmaga határait is” – mondta az ezredes, aki kiemelte az 1083. augusztus 20-án szentté avatott uralkodó erényeit is: a hűséget, a bátorságot, és a türelmességet is. ,,Szent István tudta, az országot nem csak azok veszejtik el, akik szándékosan pusztítják, hanem azok is, akik önmaguknak akarják azt.”

 

 


A HŐSÖK TISZTELETÉNEK ÁPOLÁSA

KÖTELESSÉG

Eredeti megjelenés: honvedelem.hu


Ünnepélyes keretek között avatták fel a minden háborúban elesettek emlékére és tiszteletére emelt emlékművet június 27-én, szombaton, Pákozdon, a Katonai Emlékparkban. A rendezvényen részt vett dr. Ruszin Romulusz, a Honvédelmi Minisztérium humánpolitikáért felelős helyettes államtitkára. A szobor az olasz Renato Picilli szobrászművész alkotása és az ANA Olasz Alpesi Tartalékosok adományaként érkezett Pákozdra.

Az emlékművet Jákob János dandártábornok, protestáns tábori püspök, valamint Berta Tibor ezredes, a katolikus tábori püspökség általános helynöke szentelte fel és áldotta meg.

 

 


XVII.

KÖRNYEZET-ÉS TERMÉSZETVÉDELMI TÁBOR


Mint az eddigi 16 évben, 2020 elején is nagy lelkesedéssel kezdtünk a tábor tervezésébe-szervezésébe, hogy 17. alkalommal is maradandó élményt tudjunk adni a Honvédelmi Minisztériumban és Magyar Honvédségben szolgálók gyermekeinek.

Aztán... március közepén megtorpant, majd megállt a szervezés a járvány miatt... s, maradt a találgatás, hogy mi lesz... hogyan lesz... az elején talán volt egy kis elkeseredettség is... aztán inkább reménykedtünk... nagyon!!! 

Sokaknak köszönhetően az országban csitult a járvány, egyre kedvezőbb hírek érkeztek az illetékesektől is, hogy a táborok hogyan tarthatók meg ezen a nyáron... így meg tudtuk hirdetni a tábort... igaz nem a hagyományos módon, hanem módosított létszámmal, több turnusban, igazodva számos szabályhoz és rendelkezéshez. 

AZTÁN... a MH 93. Petőfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj valamint az MH MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred katonáinak valamint a tábor szolgálati személyeinek több napos előkészítő munkája után július 5-én 

ELKEZDŐDÖTT A 17. KÖRNYEZETVÉDELMI TÁBOR. 

De erről már "beszéljen" a tábornapló, amelyet Facebook oldalunkon is olvashat:

 

2020. július 05. vasárnap

11 órakor gyülekeztünk Budapesten, a Szabadság téren majd miután szüleink leadták a szükséges nyilatkozatokat és búcsút vettek tőlünk a kaposvári logisztikai ezred autóbuszával megindultunk Karmacs irányába.

Miután Székesfehérvár érintésével megérkeztünk a tábor területére, elfoglaltuk szobáinkat; ezután ismertették, hogy melyik csoportba tartozunk, kik lesznek a csoportunk vezetői.  A meleg ebéd elfogyasztása után mindenki bemutatkozott, majd útra keltünk, hogy egy könnyű pár kilométeres gyalogtúra keretében megnézzük a Rezi-várat.