Megkülönböztetés

Megkülönböztetés 

Latinul distinctio

Filozófiailag logikai művelet a megismerés folyamatában, mely a megismert valóságot sajátosságainak megragadásával egyre pontosabban elkülöníti a többi létezőtől (definíció).

Az erkölcstanban a jó és rossz megkülönböztetésének képessége: discretioértelem használata.

A lelki életben: lelkek megkülönböztetése.

A társadalmi életben diszkrimináció. Negatív értelemben kirekesztés: csoportok, személyek háttérbe szorítása, indokolatlan, igazságtalan kizárása a közjóból (faji, nemi, életkori). Bűn az emberi méltóság ellen.

Pozitív értelemben a gyengék támogatása, részesítése a közjóból az igazságosság rendjét meghaladó módon. Lásd. irgalmasság

 

Típus: 
Etika és értéktan
Tartalom dátuma: 
péntek, 2015, április 17