Rádióműsor - 2013. november 13. - 46. adás

 

INTER ARMA CARITAS - FEGYVEREK KÖZÖTT A SZERETET

2013. november 13.-ai műsor - 46. adás - mely itt hallgatható meg: http://www.honvedelem.hu/cikk/41020

Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról.

A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.

A 46. ADÁS ÍRÁSOS - SZERKESZTETT VÁLTOZATA

 

„Ne kívánd senki szeretetét. Ne utasítsd el senki szeretetét. Úgy áradjon szereteted, mint a tűz fénye-melege: mindenre egyformán. Akik közel jönnek hozzád, azokra több essék fényedből és melegedből, mint akinek nincs szükségük terád. Családtagjaid, mindennapi társaid s a hozzád fordulók olyanok legyenek számodra, mint a kályhának a szoba, melynek melegítésére rendelik.” - Weöres Sándor gondolataival köszöntöm önöket, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallják.

A mai adásunkban Bíró László ordinárius, katolikus tábori püspököt hallják majd a család fontosságáról.

Húsz esztendeje 1994-ben is család éve volt. Az ENSZ újra elővette, és látszik, hogy kezd jönni az a hang, hogy igen, az új struktúrákat kell propagálni. Magyarul nem a házasságon alapuló családeszmét. Mi ahhoz ragaszkodunk, hogy a házasságon alapszik a család. Számunkra a házasság és a család evangélium, jó hír. Nem beszélünk a házasság és a család válságáról. Miért nem? Azért, mert az ember van válságban. Itt van a probléma. Tehát a ti gyerekeiteknek még nehezebb lesz házasodni, mert egyszerűen ego kultusza olyan naggyá növekszik, hogy fél elköteleződni. Fél, mert úgy érzi, hogy az önkibontásában gátolja.

- Számunkra a házasság az örömhír, mondja Benedek pápa. A második, amit mond, amiért ide idézem ezt a gondolatát azt mondja: - A hit válsága és a házasság válsága összefügg. Házassághoz tartozó fogalmak: hűség, bizalom, hit, hiszek neked. Hányszor kimondjuk ezt. A latinban ezek a szavak a hit szóra mennek vissza, ugye hit az fides,a bizalom az a fiducia, és a hűség a fidelitas. Mindegyik mögött ott van a hit szó. Szóval a hit és a házasság mélyen összefüggnek, amikor a hitünkben próbálunk mélyülni, akkor a házasságunkban mélyülünk, csak nem rakjuk ezeket a fogalmakat össze. Nagyon távolinak tűnnek ezek a magyar szóban. Hitvesi szeretet, ott van benne a hit. Ez a hitvesi szeretet, erre épül a házasság. Előttem van még Benedek pápának a Nagyböjti körlevele, amelyben a hitről beszél ő. Mi a hitvesi szeretet és mi a hitnek a párhuzama? Azt mondja János levele, megismertük és hittünk a szeretetben, amellyel Isten van irántunk. Megismertünk és hittünk a szeretetben, amellyel Isten van irántunk. Mi is a hit? Így mondja: - A keresztény lét kezdetén nem egy etikai döntés vagy egy eszme áll, hanem a találkozás egy eseménnyel, egy személlyel. Sokszor összekeverik, mi idősebbek vagyunk, ezen nőttünk fel, hogy a vallás az egy idealista világnézet. Az egy eszme, egy idea melletti döntés. Egyáltalán nem. Ami az, az szétfolyik és eltűnik. Ezért vagyunk hitetlenek sokszor. Azért gondoljuk magunkat hitetlennek, mert egy vallásosság volt, ami csak ideológia volt és idealizmus. Azt mondja a Szentatya: - A hit a találkozás egy eseménnyel és egy személlyel.

A legtöbbet hallott panasz, ami nálam lecsapódik feleségek részéről ilyen típusú mondat: - Elkészítettem a férjemnek a kedvencét, megette, még csak egy puszit se kaptam érte, odament a televízió elé, megitta a sörét és lefeküdt. Mi történt? A feleség egy eseménnyel készült a férje számára, és nem lett belőle találkozás. Férje behammolta az ételt és nem találkoztak aznap este. Az Isten hányszor elmondhatná, hogy adtam neked valami szépet a mai napon és még csak egy „hála Istent” se kaptam érte. Így születik meg a hitetlenség és így távolodik el egy házasság is. A Szentírás, amikor beszél az Istenről az nem a mi katekizmusainknak az egyszerűségével és butaságával beszél róla, hanem csupa eseményről beszél. Az Úristen kihozta az ő népét Egyiptomból, átvezette a sivatagon, mannát adott neki, vizet fakasztott számára. Ez a szép mondata az Ószövetség egyik helyén, hogy visszafordította a folyókat. Ugye a Jordánon amikor átkelnek, vissza fordította a folyókat. Szóval csupa eseményben beszél az Istenről. Tehát a hit az nem találkozás egy személlyel elsődlegesen, hanem találkozás egy eseménnyel, egy személlyel, és a hitvesi szeretet ugyanez. A találkozás egy eseménnyel, a házastársammal, mint eseménnyel és úgy a személlyel. Mindig az eseményen keresztül jutunk el a személyhez. A személy másként megfoghatatlan. Csomó dolgot egy házasság természetesnek vesz, és ez baj. De azért soha nem tenni szóvá, az nem jó, mert akkor nem találkozik két ember. Benedek pápa mondja: - A hit az egy kultúra. A hit kultúrát teremt, és ha ez a kultúra bennem van, akkor a hitvesi szeretet is jobban tud működni. Ez a kettő összetett. Amikor a pápa azt mondja, a hit válsága és a házasság válsága összefügg, akkor erről van szó. A hitnek ez a kultúrája. A hit nem egy eszmény, nem egy etikai döntés, hanem a hit a találkozás egy eseménnyel és egy személlyel.

Hasonló témáról beszéltem fiatalabb házasoknak és mondtam a házaspároknak, fiúknak különösebben: - Minden nap vegyetek észre valamit a párotoknál, tegyetek szóvá egy eseményt! A fiatal fiúk elkezdték mondani: - Atya, elmegyünk reggel hétkor és este hétkor hazaesünk, már nem veszünk észre semmit se! Én tudom, hogy így megy az élet, de azért ez nem ment föl bennünket, mert akkor lesz taposómalom az egész élet. Szóval emberileg ti vagytok egymásnak a jutalma. A gyerek hosszú ideig csak követelt, tudja mi a jussa, elmondja, közli, minél kamaszabb, annál gátlástalanabbul. Ti vagytok egymásnak a jutalma. Azt mondja másutt Benedek pápa: - A hit esemény, az esemény nem az, hogy te mégy Isten fele, hanem az Isten érkezik hozzád. Nagyon mély igazság. Az egész hit az érkező Istenről szól. Azt mondjuk minden szentmisében: - Halálodat hirdetjük Urunk és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Ez a házasságra is nagyon igaz. Tehát amíg el nem jössz. Azt mondja Benedek pápa és ez az egész kereszténységnek a halála is meg az élete is, hogy mi nem egy egyszerűen 2000 évvel ezelőtt élt Krisztushoz tartozunk, hanem az érkező Krisztushoz. Nem egy emberhez tartozol, akivel x éve megesküdtél és kész, hanem az érkező feleséghez és férjhez tartozol, aki minden nap érkezik. Nem csak fizikailag. Ez a házasságnak a nagy titka. S tovább úgy mondja a pápa: - Találkozás egy eseménnyel, egy személlyel, aki életünknek új horizontot és ezáltal meghatározott irányt ad. Amikor újra tudtok találkozni egymással, akkor egy új horizontot, egy új irányt kaptok. Ehhez kell idő, mert ha nem szántok egymásra, nem tudjátok kimondani. Észreveszitek, csak nem közlitek egymás felé. Van egy ilyen alapmondat, amit Gabriel Calvotól tanultam, míg egyszer egy előadását hallgattam, azt mondja: - A szeretet, ami nincs kommunikálva, nincs. A szeretet, ami nincs kommunikálva, nincs. Hiába van. Tehát új horizontot, ezáltal meghatározott irányt ad. Ezek után a szeretet által, hogy Isten előbb szeretett minket többé már nem csak egy parancsolat, hanem válasz a szeretetnek arra az ajándékára, amellyel Isten közeledik felénk. A hit azt jelenti, hogy minden képességünkkel személyesen ragaszkodunk az ingyenes és szenvedélyes szeretet kinyilatkoztatásához, amellyel Isten szeret bennünket, amely Jézus Krisztusban mutatkozik meg. Azt mondja a Szentatya: - Amikor valaki találkozik a szeretettel, akkor már a szeretet parancsa az nem egy parancs lesz, hanem egy belső indulás. Van a főparancsolatnak nevezett mondata az Úr Jézusnak, ami az Ószövetségből származik: - Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, felebarátodat pedig mint önmagadat. Benedek pápát ez nagyon foglalkoztatta, hogy lehet-e parancsolni a szeretetet. Tulajdonképpen a válasza az, hogy a szeretet parancsolata nem parancs ebben az értelemben. Mert ha észrevesszük egymást, ha a hit a találkozás egy eseménnyel, akkor az egész lényed mozdul a másikra. Mikor megszerelmesültetek egymásba, akkor mikor elindultál a második randira, nem kellett végiggondolni, hogy most nekem értelmemmel, akaratommal, egész valómmal szeretnem kell a páromat. Nem tudtál mást csinálni, az egész lényed rámozdult. És amikor jó a kapcsolatotok, akkor ugyanez megismétlődik, megtörténik valójában sokkal mélyebben. Az egész lényetekkel elindultok egymás felé. Ez a találkozás. Tehát amikor a hitem találkozás egy eseménnyel, az Isten szeretetével, akkor fölébred bennem a viszont szeretet. A vallásosság, a hit gyakorlása az tulajdonképpen ebből szeretne fakadni. Vedd észre Istennek a feléd irányuló, megelőző szeretetét és légy válasz erre a szeretetre. Csakhogy egy tömeg hitoktatás volt és betanítottuk a tíz parancsolatot, betanítottuk, hogy mit kell tenni és nem azt tanítottuk meg, hogy az Isten szeret téged. A gyerek mikor rossz ugye rászólunk, hogy nem szeretlek, akkor a gyerek elkezd pitizni a szeretetünkért. Az Istent is ilyennek képzeljük, az Isten mindig szeret. Mindig szeret bennünket, csak nem vesszük észre. S mert nem vesszük észre Istennek a szeretetét ezért nem tudunk viszont szeretett lenni, ezért nyögve nyelős az egész. Itt billen meg a házasság, hogy elrohantok egymás mellett. Ez az a bizonyos párhuzamos lét, az egymásért lét, fölemészti a kapcsolatot. Hadd mondjam el még egyszer a pápának azt a szép mondatát: - A hit azt jelenti, hogy minden képességünkkel személyesen ragaszkodunk az ingyenes és szenvedélyes szeretet kinyilatkoztatásához, amellyel Isten szeret bennünket, és amely Jézus Krisztusban mutatkozik meg teljesen. Most ez nagyon teológiai indoklás. Ugye Testvéreim, Jézus kicsoda? Az örök Ige a hitünk szerint, a teremtő értelem, akiben teremtetett minden, és aki az időnek és a térnek egy pontján kilépett hozzánk, belépett a mi világunkba. II. János Pál pápa nagyon szép megfogalmazása és ettől kezdve az idő, már Isten dimenziója is, a test az Istennek is a dimenziója. Ezért a testi léte a házasságnak az nem egy Isten háta mögötti terület. Erről is külön kéne beszélni. Test a házasságban az nem egy Isten háta mögötti terület, mert éppen a megtestesülésben Isten magára vette. Tehát Istennek a közelsége leginkább Jézus Krisztusban nyilvánul meg. Ez a mi kereszténységünk. Ezért ha tisztán látjuk Jézusnak a személyét, akkor kerül helyére az, hogy miért vagyunk keresztények és miért nem vagyunk muszlimok, buddhisták, vagy zsidók. A szeretet Istennel való találkozás, nem csak a szívünket, hanem az elménket is belevonja ebbe a válaszadásba. Tehát azt mondja, hogy ha viszont szeretetben élsz, ott nem csak a szíved vonódik ebbe bele, hanem az értelmed is. Tehát azért a házasság, az egy logisztika is. Alapvetően logisztikának tartom. Szóval hogy van-e időnk egymás számára az logisztika, pláne ha már sok gyerek van, akkor ez szervezés kérdése. Szóval a házasság sokmindenben logisztika.

Nagyon szép ez a mondata a pápának. A hit az a szeretetnek a válasza Istenre. A hit és a szeretetet az a szeretetnek a válasza a hitves társam megelőző szeretetére és ez indítja a szívet, de kell hozzá az értelem is. Itt mondja ki a Szentatya, amit az előbb már mondottam: - Ez egy folyamat, állandó úton levés, a szeretet soha nincs készen, a szeretet soha nincs befejezve. Testvéreim, ez egy kegyetlen mondat, amit mindenki kimondd a házasságában, dicsekvően méghozzá, hogy ismerem a másikat, mint a tenyeremet. Egy kortárs gondolkodó azt mondja: Aki azt mondja a párjára ismerem, azt is kimondta nem szeretem. Ez teljesen így van. Tehát akit szeretek az mindig új.

Kedves hallgatóink! Bíró László katolikus tábori püspököt hallották. Püspök úr a Katolikus Tábori Püspökség lelkigyakorlatán, családerősítő hétvégéjén beszélt erről katonáknak, családtagjainak. Gondolatait a családról következő adásunkban folytatjuk majd.

 

MÚLTIDÉZŐ KALENDÁRIUM

1629. november 15.-én hunyt el Gyulafehérváron Bethlen Gábor erdélyi fejedelem I. Gábor néven megválasztott magyar király, a 17. századi magyar történelem egyik legjelentősebb személyisége. Uralkodása alatt megszilárdította Erdély helyzetét, az ország gazdasága és kulturális élete egyaránt fejlődésnek indult – ezt az időszakot általában „Erdély aranykora” néven ismerik.

1664.  november 18.-án hunyt el Gróf Zrínyi Miklós költő, hadvezér. Az Oszmán Birodalom elleni harcot összefogással, nemzeti párt szervezésével kívánta elérni. 1663-64-ben nagy hadi sikereket aratott, azonban a bécsi udvar veszni hagyta sikereit és békét kötött a szultánnal. Zrínyi bizalma ekkor megrendült a Habsburgok iránt, azonban politikai fellépését 1664-ben, egy Csáktornya melletti vadászaton bekövetkezett váratlan halála megakadályozta. Főbb művei: Mátyás király életéről való elmélkedések, Szigeti veszedelem, Az török áfium ellen való orvosság.

1608. november 19.-én a Magyar Szent Koronával királlyá koronázzák II. Mátyást. A koronázási szertartáskor a drapérián először szerepelnek a piros-fehér-zöld színek

1958. november 15. halt meg Mecséri János. 1948.-ban önként jelentkezett a tiszti iskolára, mely elvégzése után századosi rangban Esztergomon és Tatán teljesített szolgálatot. 1954-ben kinevezték az esztergomi 7. gépesített hadosztály parancsnokának. A forradalom idején Esztergomban személyesen irányította a felkelők által elfoglalt épületek visszaszerzését. Október 30-án Budapestre rendelték, ahol azonban nem kapott egyértelmű utasításokat, ezért felkereste Maléter Pált, aki másnap kinevezte a budai körzet parancsnokának. Tisztségében először elfoglaltatta az ÁVH-s épületeket, majd november 1-jénfelsőbb parancsra lezáratta a Budapestre vezető utakat. Másnap a Kormányőrség parancsnokává nevezték ki, egyúttal pedig ő lett a Juta-dombnál állomásozó csapatok főparancsnoka. November 3-án a szovjetek, mint a magyar küldöttség kíséretének parancsnokát lefegyverezték és foglyul ejtették. Később kiadták a magyar hatóságoknak, akik 1958. augusztus 14-én államellenes szervezkedés vezetése vádjával halálra ítélték, majd november 15-én felakasztották. Rehabilitálására csak a rendszerváltás után került sor, 1990-ben a Köztársasági elnök posztumusz altábornaggyá nevezte ki. Sírja a 301-es parcellában található. 1965. november 13.-án hunyt el Zadravecz István a Magyar Királyi Honvédség első tábori tábori püspöke

Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes rádiózást kíván a szerkesztő, Fodor Endre.

 

ÉSZREVÉTELEIKET, JAVASLATAIKAT VÁRJUK, ÉS TISZTELETTEL FOGADJUK AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN:

POSTACÍM: Katolikus Tábori Püspökség 1054 Budapest, Szabadság tér 3.

E-mail: berta.tibor@hm.gov.hu

Típus: 
Rádióműsor
Tartalom dátuma: 
szerda, 2013, november 13