Rádióműsor - 2014. augusztus 6. - 79. adás

INTER ARMA CARITAS - FEGYVEREK KÖZÖTT A SZERETET

2014. augusztus 6.-ai műsor - 79. adás - mely itt hallgatható meg: http://www.honvedelem.hu/cikk/45831

Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.

A 79. ADÁS ÍRÁSOS - SZERKESZTETT VÁLTOZATA

 

„... sokféle erő van az emberek között, sokféleképpen ölik egymást az emberek. Nem elég szeretni. A szeretet tud nagy önzés is lenni. Alázatosan kell szeretni, hittel. Az egész életnek csak akkor van értelme, ha igazi hit van benne. Isten a szeretetet adta az embereknek, hogy elbírják egymást és a világot. De aki alázat nélkül szeret, nagy terhet tesz a másik vállára.” – Márai Sándor gondolataival köszönti önöket a szerkesztő, Fodor Endre. 

Először mai műsorunk tartalmáról.

A katonaság, a Magyar Honvédség is részt vesz az Egyúton Zarándoklaton Máriaremetétől a Szent István Bazilikáig. Nem véletlen tehát, hogy a mai adásunkban fölidézzük majd Bíró Lászlónak, a Katolikus Tábori Püspökség püspökének gondolatait a családról, a család fontosságáról. Az előadás azon a Családerősítő Hétvégén hangzott el, amelyet a Tábori Püspökség katonacsaládoknak és hozzátartozóiknak rendezett az előző esztendőben. 

-     Húsz esztendeje 1994-ben is család éve volt. Az ENSZ újra elővette, és látszik, hogy kezd jönni az a hang, hogy igen, az új struktúrákat kell propagálni. Magyarul nem a házasságon alapuló családeszmét. Mi ahhoz ragaszkodunk, hogy a házasságon alapszik a család. Számunkra a házasság és a család evangélium, jó hír. Nem beszélünk a házasság és a család válságáról. Miért nem? Azért, mert az ember van válságban. Itt van a probléma. Tehát a ti gyerekeiteknek még nehezebb lesz házasodni, mert egyszerűen az ego kultusza olyan naggyá növekszik, hogy fél elköteleződni. Fél, mert úgy érzi, hogy az önkibontásában gátolja. 

    Számunkra a házasság az örömhír, mondja Benedek pápa. A másik, amit mond az az, hogy a hit válsága és a házasság válsága összefügg. Házassághoz tartozó fogalmak: hűség, bizalom, hit. Hiszek neked, hányszor kimondjuk ezt. A latinban ezek a szavak a hit szóra mennek vissza (hit - fides, bizalom - fiducia, hűség – fidelitas). Mindegyik mögött ott van a hit szó. Szóval a hit és a házasság mélyen összefüggnek. Amikor a hitünkben próbálunk mélyülni, akkor a házasságunkban mélyülünk, csak nem rakjuk ezeket a fogalmakat össze, nagyon távolinak tűnnek. Ebben a magyar szóban, hogy hitvesi szeretet, ott van benne a hit. Erre a hitvesi szeretetre épül a házasság. Előttem van Benedek pápának a Nagyböjti körlevele, amelyben a hitről beszél. Mi a hitvesi szeretet és mi a hitnek a párhuzama? Azt mondja János levele, megismertük és hittünk a szeretetben, amellyel Isten van irántunk. Megismertünk és hittünk a szeretetben, amellyel Isten van irántunk. Mi is a hit? Így mondja: - A keresztény lét kezdetén nem egy etikai döntés vagy egy eszme áll, hanem a találkozás egy eseménnyel, egy személlyel. Mi, akik idősebbek vagyunk, ezen nőttünk fel, hogy a vallás az egy idealista világnézet. Az egy eszme, egy idea melletti döntés. Egyáltalán nem. Ami az, az szétfolyik és eltűnik. Ezért vagyunk hitetlenek sokszor. Azért gondoljuk magunkat hitetlennek, mert egy vallásosság volt, ami csak ideológia volt és idealizmus. Azt mondja a Szentatya: - A hit a találkozás egy eseménnyel és egy személlyel.

    A legtöbbet hallott panasz, ami nálam lecsapódik feleségek részéről, ilyen típusú mondat: - Elkészítettem a férjemnek a kedvencét, megette, még csak egy puszit se kaptam érte, odament a televízió elé, megitta a sörét és lefeküdt. Mi történt? A feleség egy eseménnyel készült a férje számára, és nem lett belőle találkozás. Férje behammolta az ételt és nem találkoztak aznap este. Az Isten hányszor elmondhatná, hogy adtam neked valami szépet a mai napon és még csak egy „hála Istent” se kaptam érte. Így születik meg a hitetlenség és így távolodik el egy házasság is. A Szentírás, amikor beszél az Istenről az nem a mi katekizmusainknak az egyszerűségével és butaságával beszél róla, hanem csupa eseményről beszél. Az Úristen kihozta az ő népét Egyiptomból, átvezette a sivatagon, mannát adott neki, vizet fakasztott számára. Ez a szép mondata az Ószövetség egyik helyén, hogy visszafordította a folyókat. Ugye amikor a Jordánon átkelnek, visszafordította a folyókat. Szóval csupa eseményben beszél az Istenről. Tehát a hit az nem találkozás egy személlyel elsődlegesen, hanem találkozás egy eseménnyel, egy személlyel, és a hitvesi szeretet ugyanez. A találkozás egy eseménnyel, a házastársammal, mint eseménnyel és úgy a személlyel. Mindig az eseményen keresztül jutunk el a személyhez. A személy másként megfoghatatlan. Csomó dolgot egy házasság természetesnek vesz, és ez baj. De azért soha nem tenni szóvá, az nem jó, mert akkor nem találkozik két ember. Benedek pápa mondja: - A hit az egy kultúra. A hit kultúrát teremt, és ha ez a kultúra bennem van, akkor a hitvesi szeretet is jobban tud működni. Ez a kettő összetett. Amikor a pápa azt mondja, a hit válsága és a házasság válsága összefügg, akkor erről van szó. A hitnek ez a kultúrája. A hit nem egy eszmény, nem egy etikai döntés, hanem a hit a találkozás egy eseménnyel és egy személlyel. 

    Hasonló témáról beszéltem fiatalabb házasoknak és mondtam a házaspároknak, fiúknak különösebben: - Minden nap vegyetek észre valamit a párotoknál, tegyetek szóvá egy eseményt! A fiatal fiúk elkezdték mondani: - Atya, elmegyünk reggel hétkor és este hétkor hazaesünk, már nem veszünk észre semmit se! Én tudom, hogy így megy az élet, de azért ez nem ment föl bennünket, mert akkor taposómalom lesz az egész élet. Emberileg ti vagytok egymásnak a jutalma. A gyerek hosszú ideig csak követelt, tudja mi a jussa, elmondja, közli, minél kamaszabb, annál gátlástalanabbul. Ti vagytok egymásnak a jutalma. Azt mondja másutt Benedek pápa: - A hit esemény, az esemény nem az, hogy te mégy Isten fele, hanem az Isten érkezik hozzád. Nagyon mély igazság. Az egész hit az érkező Istenről szól. Azt mondjuk minden szentmisében: - Halálodat hirdetjük Urunk és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Ez a házasságra is nagyon igaz. Benedek pápa azt mondja, ami az egész kereszténységnek a halála is meg az élete is, hogy mi nem egy 2000 évvel ezelőtt élt Krisztushoz tartozunk, hanem az érkező Krisztushoz. Nem egy emberhez tartozol, akivel x éve megesküdtél, hanem az érkező feleséghez és férjhez tartozol, aki minden nap érkezik, nem csak fizikailag. Ez a házasságnak a nagy titka. Tovább úgy mondja a pápa: - Találkozás egy eseménnyel, egy személlyel, aki életünknek új horizontot, és ezáltal meghatározott irányt ad. Amikor újra tudtok találkozni egymással, akkor egy új horizontot, egy új irányt kaptok. Ehhez kell idő, mert ha nem szántok egymásra, nem tudjátok kimondani. Észreveszitek, csak nem közlitek egymás felé. Van egy alapmondat, amit Gabriel Calvotól tanultam, míg egyszer egy előadását hallgattam, aki azt mondja: - A szeretet, ami nincs kommunikálva, nincs. Hiába van. Tehát új horizontot, ezáltal meghatározott irányt ad. Ezek után a szeretet által, hogy Isten előbb szeretett minket többé már nem csak egy parancsolat, hanem válasz a szeretetnek arra az ajándékára, amellyel Isten közeledik felénk. A hit azt jelenti, hogy minden képességünkkel személyesen ragaszkodunk az ingyenes és szenvedélyes szeretet kinyilatkoztatásához, amellyel Isten szeret bennünket, amely Jézus Krisztusban mutatkozik meg.

    Azt mondja a Szentatya, hogy amikor valaki találkozik a szeretettel, akkor már a szeretet parancsa az nem egy parancs lesz, hanem egy belső indulás. Van a főparancsolatnak nevezett mondata az Úr Jézusnak, ami az Ószövetségből származik: - Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, felebarátodat pedig mint önmagadat. Benedek pápát ez nagyon foglalkoztatta, hogy lehet-e parancsolni a szeretetet. Tulajdonképpen a válasza az, hogy a szeretet parancsolata nem parancs ebben az értelemben. Mert ha észrevesszük egymást, ha a hit a találkozás egy eseménnyel, akkor az egész lényed mozdul a másikra. Mikor szerelmesek lettetek egymásba, akkor mikor elindultál a második randira, nem kellett végiggondolni, hogy most nekem értelmemmel, akaratommal, egész valómmal szeretnem kell a páromat. Nem tudtál mást csinálni, az egész lényed rámozdult. És amikor jó a kapcsolatotok, akkor ugyanez megismétlődik, megtörténik valójában sokkal mélyebben. Az egész lényetekkel elindultok egymás felé. Ez a találkozás. Tehát amikor a hitem találkozás egy eseménnyel, az Isten szeretetével, akkor fölébred bennem a viszont szeretet. A vallásosság, a hit gyakorlása az tulajdonképpen ebből szeretne fakadni. Vedd észre Istennek a feléd irányuló, megelőző szeretetét és légy válasz erre a szeretetre. Csakhogy egy tömeg hitoktatás volt és betanítottuk a tíz parancsolatot, betanítottuk, hogy mit kell tenni és nem azt tanítottuk meg, hogy az Isten szeret téged. A gyerek mikor rossz rászólunk, hogy nem szeretlek, akkor a gyerek elkezd pitizni a szeretetünkért. Az Istent is ilyennek képzeljük, az Isten mindig szeret. Mindig szeret bennünket, csak nem vesszük észre. S mert nem vesszük észre Istennek a szeretetét, nem tudunk viszont szeretett lenni, ezért nyögve nyelős az egész. Itt billen meg a házasság, hogy elrohantok egymás mellett. Ez az a bizonyos párhuzamos lét, az egymásért lét, fölemészti a kapcsolatot. Hadd mondjam el még egyszer a pápának azt a szép mondatát: - A hit azt jelenti, hogy minden képességünkkel személyesen ragaszkodunk az ingyenes és szenvedélyes szeretet kinyilatkoztatásához, amellyel Isten szeret bennünket, és amely Jézus Krisztusban mutatkozik meg teljesen. Most ez nagyon teológiai indoklás. Testvéreim, Jézus kicsoda? Az örök Ige a hitünk szerint, a teremtő értelem, akiben teremtetett minden, és aki az időnek és a térnek egy pontján kilépett hozzánk, belépett a mi világunkba. II. János Pál pápa nagyon szép megfogalmazása és ettől kezdve az idő, már Isten dimenziója is, a test az Istennek is a dimenziója. Ezért a testi léte a házasságnak az nem egy Isten háta mögötti terület. Erről is külön kéne beszélni. Test a házasságban az nem egy Isten háta mögötti terület, mert éppen a megtestesülésben Isten magára vette. Tehát Istennek a közelsége leginkább Jézus Krisztusban nyilvánul meg. Ez a mi kereszténységünk. Ezért ha tisztán látjuk Jézusnak a személyét, akkor kerül helyére az, hogy miért vagyunk keresztények és miért nem vagyunk muszlimok, buddhisták, vagy zsidók. A szeretet, Istennel való találkozás, nem csak a szívünket, hanem az elménket is belevonja ebbe a válaszadásba. Tehát azt mondja, hogy ha viszont szeretetben élsz, ott nem csak a szíved vonódik ebbe bele, hanem az értelmed is. Tehát azért a házasság, az egy logisztika is. Alapvetően logisztikának tartom. Hogy van-e időnk egymás számára az logisztika, pláne ha már sok gyerek van, akkor ez szervezés kérdése. Szóval a házasság sok mindenben logisztika. 

    Nagyon szép ez a mondata a pápának. A hit az a szeretetnek a válasza Istenre. A hit és a szeretetet az a szeretetnek a válasza a hitves társam megelőző szeretetére és ez indítja a szívet, de kell hozzá az értelem is. Itt mondja ki a Szentatya, amit az előbb már mondottam: - Ez egy folyamat, állandó úton levés, a szeretet soha nincs készen, a szeretet soha nincs befejezve. Testvéreim, ez egy kegyetlen mondat, amit mindenki kimondd a házasságában, dicsekvően méghozzá, hogy ismerem a másikat, mint a tenyeremet. Egy kortárs gondolkodó azt mondja: Aki azt mondja a párjára, ismerem, azt is kimondta, nem szeretem. Ez teljesen így van. 

 

Kedves hallgatóink! Bíró László katolikus tábori püspököt hallották. 

Adásunkat Pál rómaiakhoz írt levelének egyik idézetével zárom, további tartalmas rádiózást kíván a szerkszető, Fodor Endre.

„Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyratörők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Ne fizessetek senkinek rosszat a rosszért. Arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben.”

 

 

ÉSZREVÉTELEIKET, JAVASLATAIKAT VÁRJUK, ÉS TISZTELETTEL FOGADJUK AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN:

POSTACÍM: Katolikus Tábori Püspökség 1054 Budapest, Szabadság tér 3.

E-mail-ben: berta.tibor@hm.gov.hu 

Típus: 
Rádióműsor
Tartalom dátuma: 
szerda, 2014, augusztus 6