Rádióműsor - 2014. december 24. - 95. adás

 

INTER ARMA CARITAS - FEGYVEREK KÖZÖTT A SZERETET

2014. december 24-ei műsor - 95. adás - mely itt hallgatható meg: http://www.honvedelem.hu/cikk/48438

Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról.

A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.

A 95. ADÁS ÍRÁSOS - SZERKESZTETT VÁLTOZATA

 

„A született Jézus,
Ez igézetes gyermek,
Áldja meg azokat,
Kis a szívünkbe vernek
Mérges szuronyokat.

Áldassanak bennünk
A kifeslett vér-rózsák:
Bánat, kín, szenvedés,
Mert Jézus volt a Jóság
S a nagy, szent türelem.

Csengessünk csengőkkel,
Szeressünk szeretettel,
Örüljünk, ha sírunk,
Ha ránk tör minden ember
S ha álul bántatunk.

A született Jézus
Született így s kívánta,
Hogy ez legyen az üdv:
Minden hívság kihányva
Életünk gömbiből.”

Ady Endre, a Jézuska tiszteletére írt versének soraival köszönti önöket a szerkesztő, Fodor Endre. Mai adásunkban a Katolikus Tábori Lelkészi Szolgálat püspökét, Bíró Lászlót, és a Protestáns Tábori Lelkész Szolgálat püspökét, Jákob János dandártábornokot hallják majd.

A mai adásunkban elhangzó zenei részletek az idei honvéd vezérkar által rendezett adventi koncertből valók. A Magyar Honvédség Központi Zenekarát és a Veszprém Légierő Zenekart hallják majd. 

 

Jákob János dandártábornok, protestáns tábori püspök

- Az a keresztény kultúrkörnyezet amiben élünk, karácsony ünnepét tartja a legszebb ünnepnek, melynek üzenete az, hogy Jézus Krisztus az Isten fia megszületett értünk emberekért, hogy új, örök életünk legyen. Közelítsük meg egy kicsit messzebbről ezt a kérdést. A bűnbe esett ember egyszerűen képtelen volt kiszabadulni a maga nyomorúságából, Isten az ember számára szabadságot teremtett. Neki ajándékozta ezt a teremtett földet, de sajnos az ember rosszul élt vele. Mivel nem volt más, az ő Fiát ajánlotta fel, hogy élete árán megváltsa ezt a világot. A karácsony ebbe csúcsosodik ki. Erről szól az advent, a várakozás, rákészülünk az ünnepre, arra a találkozásra, amikor szemtől szembe személyes találkozásunk lehet a Megváltóval. Ez az egész adventi időszak egy kicsit arra hegyeződik ki, hogy megállunk abban a rohanó életben, ami körülvesz bennünket, megpróbálunk elcsendesedni, lecsendesedni, megvárjuk azt, hogy a gondolataink utolérjenek bennünket. Ez is lenne a lényege az egész adventi készülődésnek, hogy az embernek legyen annyi türelme és szánjon magára annyit, hogy összeszedje a dolgait. 
Jézusnak van egy nagyon szép példázata, a karácsonyi történetekhez tartozik, adventkor mindig elővesszük. Ez a tíz szűz példázata. A történet öt okos és öt balga szűzről szól, melyben az öt balgának elfogy az olaja a várakozásban, a bölcs szűznek pedig megmarad. Tehát a bölcs szűz készül, tudja, hogy az ő várakozása be fog teljesedni. Eljön a vőlegény a menyasszonyért és bemenetele lesz majd a meghívott menyegzőre. A karácsony is egy ilyen menyegző, ahol Jézussal, mint vőlegénnyel való találkozása lehet, az egyháznak, mint menyasszonynak. Képletes beszéd. Sokkal egyszerűbb az, amikor azt mondjuk, hogy minden keresztyén ember arra várakozik ebben az adventben, hogy beteljesedjen az az öröme, hogy Krisztussal találkozhat. Természetesen ez az advent egy olyan advent, ami hozzá kötődik minden naptári esztendőhöz, az egyházi évhez is, de keresztyének azért ezt tovább gondoljuk. Mindig van egy második advent, hiszen mi Jézus Krisztus második visszajövetelére is készülünk. Ahogy kisgyermekként megszületett karácsonykor annak idején 2000 esztendővel ezelőtt, mi hisszük azt, ahogy Jézus megígérte, hogy visszajön értünk erre a földre, és az egész életünk egy adventben, egy örök várakozásban telik el. A karácsony üzenete az, hogy Isten az ő Fiát, Önmagát adta. Önmagamból tudjak adni a másiknak, az én ajándékozásom, ami kicsúcsosodik az egész karácsonyi ünnepben az ne arról szóljon, hogy mekkora értékű ajándékot tudok venni a másiknak, ezzel próbáljam kivívni az ő elismerését. Egy jelzés értékű ajándék természetesen mindig jó, el is várja a másik oldal, de a legnagyobb értéke az ajándékozásnak az, amikor önmagamból tudok valamit adni és a másiknak el tudom mondani: Kisfiam, látod, apa ilyen munkát végez vagy anya nagyon kevés időt tud veletek tölteni, de értetek dolgozom, szeretlek benneteket, hiányoztok nekem. Ne arról szóljon a karácsony, hogy elvonul otthon végre az ünnepekbe a számítógéppel valamelyik kis sarokba és a virtuális világ lehetőségében egy egérkattintással elmenekül, mondván hogy most végre nem kell dolgozni, hanem valóban legyen ez a karácsony a szeretet ünnepe számunkra. Kerüljenek felszínre azok az érzések, amelyek felvállalhatóak, hiszen éppen ezért vagyunk emberek. Az érzéseink végett, hogy azokat ki tudjuk fejezni, el tudjuk mondani, meg tudjuk beszélni, kommunikálni tudunk egymással. 
A család nagy nyomorúsága az, hogy nem beszélnek egymással, férj, feleség, házaspárok, együtt élők, gyermekek. Én azt gondolom, hogy a legnagyobb ajándék az idei karácsonyon és ez a katonákra ugyanúgy igaz, mint bármelyik állampolgárra, hogy merjük önmagunk szeretetét továbbajándékozni. 

 

Köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmükkel, további szép napot kívánok Gárdonyi Géza, Írás a Bibliába című versének részletével. 

Ez a könyv a könyvek könyve,
Szegény ember drágagyöngye.
Égi harmat lankadtaknak,
Világosság földi vaknak.
Bölcsességnek arany útja:
Boldog, aki rátalál!
Szomjas lelkek forrás-kútja,
Hol pohárral Krisztus áll.

Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallották.

 

ÉSZREVÉTELEIKET, JAVASLATAIKAT VÁRJUK, ÉS TISZTELETTEL FOGADJUK AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN:

POSTACÍM: Katolikus Tábori Püspökség, 1054 Budapest, Szabadság tér 3.

E-mail: berta.tibor@hm.gov.hu 

Típus: 
Rádióműsor
Tartalom dátuma: 
szerda, 2014, december 24