Rádióműsor - 2014. július 2. - 74. adás

INTER ARMA CARITAS - FEGYVEREK KÖZÖTT A SZERETET 2014. július 02.-ai műsor (74. adás), mely itt hallgatható meg: http://www.honvedelem.hu/cikk/45104

Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.

A 74. ADÁS ÍRÁSOS - SZERKESZTETT VÁLTOZATA

"Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek mi az Isten akarata, mi az, ami jó, mi az ami neki tetsző és tökéletes." – Az idézet Pál apostol rómaiakhoz írt leveléből való. Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallják. 

 

Az I. világháborúban elesett katonákért és áldozatokért mutatott be engesztelő szentmisét a Honvédelmi Minisztérium Katolikus Tábori Püspöksége június 27-én a Budavári-Nagyboldogasszony Plébániatemplomban. A szentmisét Bíró László püspök, katonai ordinárius celebrálta. Az eseményen közreműködött a Don Bosco Ének és Zenekar, a Profun Énekkar, a Zrínyi Miklós Kórus és a Mátyás-templom Ének és Zenekara. 

Szeretett Testvéreim!

Sokrétű ünneplésre, emlékezésre jöttünk össze. Az egyház erre utalt bevezetőjének is Jézus Szentséges Szívét ünnepeli. Istennek ember iránti szenvedélyes szeretetét. Ő megelőzően szeret bennünket és az a vágya, hogy megnyíljunk e szeretet felé, befogadjuk az ő szívének szenvedélyes szeretetét. 
A magyar nemzet Szent László királyt ünnepli, a fejjel kimagasló lovagot, vitéz királyt. Ugyanakkor szomorú alkalom hozott össze bennünket. Annak előestéjén vagyunk együtt, amikor eldördült az értelmetlen nagy háborút jelző startpisztoly, elindul majd egy hónap múlva a négy évig tartó háború. Szentmisén vagyunk együtt, Jézus irgalmas szívének szeretetébe ajánljuk az első háború áldozatait, hőseit. 

Főtisztelendő Atyák, Államtitkár Úr, Vezérkari Főnök Helyettes Úr, Kabinetfőnök Asszony, Tábornok Urak, a Honvédség Képviselői, Emlékező Testvéreim!

Amint a bevezetőben mondottam 1914. június 28-án Szarajevóban eldördült a pisztoly, amely kioltotta Ferenc Ferdinánd életét. Egy hónap múlva a Monarchia hadat üzent Szerbiának. Schönborg bécsi bíboros érsek, nemrégiben Mariazell-ben misézett a háború áldozataiért és ezt a négy éves nagy háborút így nevezete, hogy ez nem más mint a XX. század úrkatasztrófája, őskatasztrófája, gyökérkatasztrófája. Ha ez a szörnyű háború nincs, akkor egészen másként alakul Európa földrajzi térképe. Talán nem alakulnak ki ezek a félelmetes diktatúrák, akár a náci, akár a szovjet diktatúrák, nem durvul el Európa morálja, amely mögött meg valójában az Istentől való eltávolodás, egyfajta bálványimádás rejlik, ami azóta is tart szerte Európában. Az első háborúban a Monarchia részéről 4000 tábori lelkész szolgált, 3500 volt katolikus lelkész. Megfogalmazták a háború, az ember hűtlensége Istenhez és az alapfeladat visszatalálni Istenhez, az Atyához. Rengeteg apró, rejtett háború gyilkolja ma is Európát. Aki felelősséggel él Európában, annak hivatása küzdeni az erőszakmentesség kultúrájáért, megtanulni a béke nyelvét. Újra meg újra elmondják az utóbbi pápák: Ha feledjük Isten atyaságát, akkor a globalizáció csak globalizált közösséget eredményez, de nem szül testvériséget. Idegenség fakad csak belőle, a közöny. Nincs béke, nincs testvériség atyaság nélkül. Ez Európának ma is a legnagyobb problémája, ami ott volt a háború kitörése mögött is. Itt bent kell megújulnunk és imádkoznunk kell a békéért. Ma az ember eszközzé degradálódott, a cél a profit. Ha a békét akarjuk építeni, ki-ki a maga szintjén kezdje el építeni, hogy az ember kerüljön előtérbe életében s ne a gazdagság. Etikusak legyünk. Az etika az nem kívülálló a gazdasági életben. Az etika szükséges, hogy integrálódjon a gazdasági életbe, másrészt az etikátlan gazdálkodás mindig háborúságot, erőszakot szül. Olyan etikára van szükségünk, amely szüntelen szem előtt tartja a gazdasági életben is az ember személyi voltát, az ember méltóságát, az ember szabadságát és segíti az ember kibontakozását. Ami fontos a mai Európában, a kis háborúk, kis diktatúrák világában: a párbeszéd. A párbeszéd a másik emberben fölismeri, neki is lehet értékes véleménye, helyet szorít az ő igazságának, vélekedésének. A párbeszéd az a másik ember keresése, ajtónyitás, a fegyverek leeresztése. Ügyetlenek vagyunk a párbeszédben. Van egy felszínes demagógia, amely a kommunista diktatúra alatt is hirdette a dialógust, csak nem vette komolyan és talán még ma is sokszor belemegyünk ebbe a zsákutcába. A párbeszéd, a béke, mindig a találkozáson, a kapcsolaton nyugszik. Aztán nem lehet úgy beszélni a béke nyelvének tanulásáról, az erőszakmentesség világának fölépítéséről, hogy ne szólnánk a családról. A család az a hely, ahol kialakul bennünk a másik ember felé való nyitottság, a testvériség tudata, ahol az ember megtanulja a kiengesztelődést, a megbékélést. Ferenc pápa az egyik beszédében éppen Cirill-Metód ünnepén arra bíztatja a hallgatókat, hogy maradjanak bárányok és soha ne váljanak farkasokká. Jézus szavára utal: „Úgy küldtelek benneteket, mint bárányokat a farkasok közé”. A jó szándékú, a Krisztushívő ember identitása a bárány identitás. Alap üzenet lehet számunkra, hogy a békesség szerzői leszünk, megőrizzük identitásunkat, maradunk bárányok és nem válunk farkasokká.

 Ámen.

Kérjük Istent, tekintsen szeretett fiára és hallgassa meg kéréseinket. 

- Légy Urunk főpásztora lelkipásztorainknak, Szentatyánknak Ferenc pápának, püspökeinknek és papjainknak, hogy szíved szerint vezessék rájuk bízott nyáját. 
Kérünk téged hallgass meg minket!

- Áldd meg Urunk mindazokat, akik országunk szabadságának kiteljesedéséért, jólétének megerősödéséért és erkölcsének megújulásáért felelős szolgálatban és hivatásban fáradoznak.
Kérünk téged hallgass meg minket!

- Áldd meg Urunk a magyar honvédelem katonáit, hogy történelmi elődeik példájára ők is áldozatos hűséggel, töretlen éberségben és fáradthatatlan felkészülésben készek legyenek országunk megvédésére és nemzetünk megőrzésére.
Kérünk téged hallgass meg minket!

- Engedd Urunk, hogy hívő közösségünk minden tagja megbocsájtó és irgalmas szívű legyen a Te szent szíved példája szerint.
Kérünk téged hallgass meg minket!

- Adj Urunk nyugodalma katona halottainknak és elhunyt családtagjainak. Nyerjék el az örök hazában mindazt, amiért e földi hazában áldozatosan küzdöttek és éberen szolgáltak. Találjanak egymásra igaz örömben örök országod asztalánál.
Kérünk téged hallgass meg minket!

- Urunk tekints irgalmasan hozzád könyörgő családodra, amely szívvel-lélekkel reád hagyatkozik és gondviselésedbe veti bizalmát. Maradj vele, éltest és vezesd. Szabadítsd meg minden bajtól, árazd el szent szíved áldásával. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Ámen.

Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint imádkozzunk:

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól!
(Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.)
Ámen.

Hallgatóink az I. világháborúban elesett katonákért és áldozatokért bemutatott engesztelő szentmiséről készített összefoglalót hallhatták, amelyet a Honvédelmi Minisztérium Katolikus Tábori Püspöksége szervezett a Budavári-Nagyboldogasszony Plébániatemplomban. A misét Bíró László püspök, katonai ordinárius celebrálta. Közreműködött a Don Bosco Ének és Zenekar, a Profun Énekkar, a Zrínyi Miklós Kórus és a Mátyás-templom Ének és Zenekara. 

 

"Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Egymással egyetértésben legyetek; ne legyetek nagyratörők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. Arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben."

Pál apostol rómaiakhoz írt levelében lévő gondolatokkal köszönöm meg a figyelmüket, további kellemes rádiózást és szép napot! A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották.

 

ÉSZREVÉTELEIKET, JAVASLATAIKAT
VÁRJUK, ÉS TISZTELETTEL FOGADJUK 
AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN:

POSTACÍM:
Katolikus Tábori Püspökség
1054 Budapest, Szabadság tér 3.

E-mail-ben:
berta.tibor@hm.gov.hu 

Típus: 
Rádióműsor
Tartalom dátuma: 
szerda, 2014, július 2